Är det lagligt att sälja ett fotografi jag tagit på en nintendo gameboy om jag retuscherar bort loggan?

2021-09-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är lagligt att sälja ett fotografi jag tagit själv på ett gameboy i form av en poster? Vidare undrar jag om det är lagligt att sälja fotografiet om jag retuscherar bort "Nintendo GAME BOY" loggan? Samma två frågar med t.ex. ett fotografi jag tagit på en Vespa moped eller Harley-Davidson motorcykel?Vilka lagar och regleringar finns det? Tack!
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på dina frågor.Jag tolkar din första fråga som att du skulle vilja fotografera objekt från kända varumärken och sedan använda dessa bilder i kommersiellt syfte. Detta skulle kunna utgöra ett immaterialrättsligt intrång, både i form av upphovsrätt och varumärkesrätt. Jag utgår i mina svar från ett nintendo gameboy, men svaren är även applicerbara på en Vespa moped eller en Harley Davidson motorcykel.Upphovsrättsligt skyddEtt konstnärligt verk, t.e.x formen på en gameboy och dess logga skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (URL). För att något ska kunna skyddat av URL så måste det ha verkshöjd, det ska ge uttryck för upphovsmannens kreativitet och fria egna val. Ett nintendo gameboy uppnår med säkerhet dessa krav. Upphovsrätten får den som skapat verket. Upphovsrätten uppstår direkt i samband med verkets skapelse, det behöver inte registreras någonstans. Upphovsrätten innebär att upphovsmannen har ekonomisk ensamrätt till sina verk (2§ URL). Ensamrätten omfattar också exemplarframställning, all form av kopiering kräver upphovsmannens samtycke (URL 2§ 2 st). Att ta foto av ett upphovsrättsligt skyddat objekt är en exemplarframställning. Om du säljer de foton du tagit är alltså detta ett intrång i upphovsrätten.Undantag från upphovsrättsligt intrångDet finns undantag från detta om du enbart göra några exemplar för privat bruk (URL 12§), men eftersom du planerar att sälja verken är detta ej tillämpligt på din situation.Det finns även ett annat undantag om det är så att gameboyen bara är ett objekt i bakgrunden som är en oväsentlig del av en bild (URL 20 a§) så kan det vara okej. Jag har tolkat din fråga som fotografierna skulle vara med gameboyen som det huvudsakliga objektet i fotografiet. Därför tror jag inte heller att detta undantag är tillämpligt för dig.Varumärkesrättsligt skyddSkyddet för varumärken finns i varumärkeslagen(VML). Varumärken är särskiljande kännetecken, till exempel namn, färger, former samt utstyrseln på en vara. Dessa kan skyddas enligt varumärkeslagen (VML 1 KAP 4§) , förutsatt att de har särskiljningsförmåga (VML 1 kap 5§) Det enklaste sättet att få skydd är att ansöka hos Patent- och registreringsverket (VML 2 kap 1 §). Nintendo game boy, Harley Davidson samt Vespa är alla registrerade varumärken hos PRV(Patent- och registreringsverket). Att ha sitt varumärke skyddat innebär en ensamrätt att använda sitt varumärke (VML 1 kap 10§). Du kan därför inte ta bilder som innehåller deras varumärke och sälja, eftersom det strider mot ensamrätten. Det finns undantag för privat bruk, men du verkar som sagt ha planer på att sälja och därför är undantagen ej tillämpliga för dig.Retuschera bort logotypDet är inte endast logotypen som erhåller skydd enligt URL och VML som sagts ovan. Enligt (VML 1 kap 4 §) är det alla tecken som kan återges i PRV:s register och som har särskiljningsförmåga. Formen och utstyrseln har också varumärkesskydd. Samma resonemang följer för Upphovsrätten. Den är inte begränsad till en logotyp utan gäller även t.e.x utseende och design om den är höjt till en viss grad av självständighet och originalitet(Prop. 1960:17 s. 379) och ger uttryck för fria kreativa val och avspeglar upphovsmannens egen personlighet (C-145/10 Painer). Även om du redigerar bort loggan så kan det fortfarande utgöra ett intrång.Om du vill sälja dina bilder av Nintendo Gameboy/Vespa/Harley Davidson för kommersiella syften behöver du därför rättighetsinnehavaren godkännande för att inte göra intrång i dennes ensamrätt. Jag hoppas jag lyckats svara på din fråga!