Fråga om serveringstillstånd för bröllop

2019-01-29 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska ha bröllop och har bokat en lokal som har serveringtillstånd. De har dock ingen fast servering utan sätter upp en bar vid vissa event under året. Övrig tid bedrivs ingen servering av varken alkohol eller mat.Min fråga är då om jag kan servera egenköpt alkohol (till självkostnadspris) till mitt slutna sällskap i deras lokaler utan att det bryter mot villkoren för deras tillstånd?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till servering av alkohol regleras i alkohollagen, AL, (här). Utgångspunkten är att det krävs ett serveringstillstånd för att få servera jästa alkoholdrycker. Det finns dock ett undantag till den utgångspunkten.När serveringstillstånd inte krävs:Serveringstillstånd krävs inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle, riktar sig i förväg till bestämda deltagare, sker utan vinstintresse, sker utan övrig kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna och om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.Du beskriver att det är ett enstaka tillfälle (bröllop), jag antar då att det i förväg riktar sig till en bestämd krets deltagare och du skriver att du skall sälja till inköpspris utan vinstintresse. Det finns dock ingen vidare definition på vad som gäller när det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker i lokalen enbart vid vissa tillfällen under året. Det gäller dock att alla dessa kraven är uppfyllda, eftersom det är gränsfall om det sista kravet är uppfyllt i ditt fall så råder jag dig att tala med din kommun och söka ett serveringstillstånd.Hur du söker ett tillfälligt serveringstillstånd:Om det brister i något utav de uppställda kraven, krävs ett alkoholserveringstillstånd. Ett sådant tillstånd kan lämnas för servering till ett slutet sällskap och gälla enbart för ett enstaka tillfälle, så kallat tillfälligt serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kommer endast att lämnas om:- du, med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter, är lämplig att utöva den typen av verksamhet, och - verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med Alkohollagens krav.Den sistnämnda punkten prövas genom att du gör ett kunskapsprov som visar på dina kunskaper om Alkohollagen som krävs för att få utöva serveringsverksamheten.Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprovet för den allra första ansökan som avser ett tillfälligt serveringstillstånd till ett enstaka tillfälle och till ett slutet sällskap.Utifrån ovan bedömer jag dina chanser att få serveringstillstånd som mycket goda.Lycka till! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,