fastighetsavtals bestående efter fysisk persons bortgång

2010-01-19 i Köpavtal
FRÅGA |Vi har hyrt ett hus i 15 år och har nu skrivit ett köpekontrakt med ägaren.Han är 92 år och vi undrar vad händer om han dör innan vi har hunnit erlägga köpesumman? Datumet för betalning är satt 2 år framåt i tiden och köpesumman är specificerad. Mvh Thomas
Samuel Lundberg |Hej, När mannen dör bildar hans kvarlåtenskap och ekonomiska angelägenheter ett dödsbo. Dödboet är en juridisk person som har rättigheter och skyldigheter och representeras av den bortgågnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, se ÄB 18:1 https://lagen.nu/1958:637#K18. Om fastighetsavtalet i övrigt är giltigt enligt Jordabalkens formregler är det alltså gällande mot dödsboet och det blir ingen skillnad mot ifall han levt. Med vänlig hälsning