Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?

2021-04-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en granne vars son tränar hockey på deras baksida en eller fler gånger om dagen.Min dotter blir orolig när det smäller och även vi vuxna stör oss av det då det inte går att vistas ute på baksidan å koppla av samt leka med mina barn.Jag har påpekat detta men problemet kvarstår.Är det okej att ha en sådan hög bullernivå?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket dina grannar är tillåtna att låta enligt lag. Var och en vid nyttjande av sin eller annans fastighet taga skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Det betyder i princip att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar. Det finns alltså ingen skyldighet för grannar att visa total hänsyn mot sin omgivning. Skälig hänsyn. Frågan är dock vad skälig hänsyn faktiskt betyder. Det är inte fastslaget vad detta egentligen innebär. Det som går att säga är att man får visa viss tolerans mot viss alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen enligt NJA 1990 s. 71. Med andra ord så är aktiviteter som bedöms som vanliga i omgivningen tillåtna. Normalt bör nog hockeyspelande (eller annan lek/spel) ses som normalt i ett bostadsområde. Det bör därmed vara möjligt att träna hockey och samtidigt visa skälig hänsyn mot sina grannar. Vad betyder det här för dig? Dina grannar måste visa er skälig hänsyn samtidigt som ni måste ha tolerans mot alldagliga störningar. Med förbehåll för att inte veta exakt hur högt hockeyträningen låter så tolkar jag det generellt som en vardaglig aktivitet som troligen faller inom begreppet alldagliga störningar. Det går såklart att mena att det inte gör det om det är en ovanligt hög hockeyträning. Tyvärr för din del betyder det alltså att, förutsatt att det är en vanlig hockeyträning, det inte finns så mycket att göra åt det. Dock om det är ett så pass högt ljud att man inte kan mena att det är vanligt i omgivningen så går det att mena att dina grannar inte visar skälig hänsyn. Utan att veta samtliga omständigheter anser jag ändå att hockeyspel på baksidan i de allra flesta fall är att se som en alldaglig störning som är vanlig i omgivningen. Med andra ord så är sannolikheten hög för att dina grannar visar skälig hänsyn till omgivningen trots att det spelas hockey på baksidan. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänligen

Köp av endast byggnaden och inte hela fastigheten.

2021-03-21 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min mamma ärvde sitt föräldrahemm en före detta jordbruksfastighet, nu vill jag och min fru köpa bara fastigheten och inte marken eller tomten, kan man göra så , att vi äger huset och min mamma fortfarande äger mark och tomt utan att stycka av
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att endast köpa huset och inte själva fastigheten. En fastighet är enligt 1 § 1 kap jordabalken jord och ska ses som fast egendom. En byggnad som ägs av X men som står på Y:s mark kallas byggnad på ofri grund. En byggnad på ofri grund ses juridisk som lös egendom, till skillnad från marken som ses som fast egendom. Det går alltså att sälja och köpa byggnaden som vilken annan lös egendom som helst. Det krävs inga formkrav på avtalet eftersom det inte är en försäljning av fast egendom. Det krävs då ingen styckning av fastigheten eftersom fastigheten (marken) inte förändras utan det endast är en försäljning av lös egendom. Vad betyder det här för dig? Du kan alltså köpa endast byggnaden av markägaren genom ett köpeavtal. Det är alltså fullt möjligt för dig att komma överens med markägaren om ett köp av endast byggnaden. Du blir då ägare till endast själva byggnaden/huset. Markägaren är då fortsatt ägare till marken som huset står på. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Hur hög volym måste man tåla i ett villaområde?

2021-03-28 i Fastighet
FRÅGA |Hur hög volym måste jag stå ut med i ett villaområde
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket dina grannar är tillåtna att låta enligt lag. Enligt 3 kap. 1 § jordabalken ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fastighet taga skälig hänsyn till omgivningen. Det betyder i princip att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar. Frågan är dock vad skälig hänsyn faktiskt betyder. Det är inte fastslaget vad detta vad det egentligen innebär. Det som går att säga att dock att man får visa viss tolerans mot viss alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen enligt NJA 1990 s. 71. Det kan alltså betyda att man får tåla att viss musik spelas i omgivningen om det sker på ett sätt som kan anses normalt. Det är även möjligt att mena att hög musik kan vara sådan miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § 2 punkten miljöbalken om det går att mena att det kan medföra olägenhet för människors hälsa. Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken krävs det då att det riskerar att påverka hälsan på ett sätt som inte är ringa. Det krävs också att störningen är regelbunden. Vad betyder det här för dig? Det finns alltså lagregler som reglerar förhållandet mellan grannar. Det är dock inte möjligt att exakt svara på hur hög volym du måste tåla. Musik måste dock spelas på ett sätt som tar hänsyn till grannar, med andra ord får din granne inte spela hur hög musik som helst. Dock får man nog stå ut med att det vid enstaka tillfällen låter lite. Det måste dock hållas på en rimlig nivå där din granne tar skälig (rimlig) hänsyn till dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen