Hur skriver jag och min hustru över en del av lägenheten på mig?

2020-08-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vid husförsäljning för 13 årsedan skrev jag Över ägandet på på våran nya lägenhet påmin hustru. Nu vill jag ha tillbaka min del i lägenheten Hur går vi till väga❓
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga vill ni skriva över en del av äganderätten av lägenheten på dig utan att överlåtelsen sker genom att du köper in dig. Jag utgår också från att lägenheten är en bostadsrätt. Skulle jag ha missförstått dig är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Hur ni kan gå tillvägaDet finns två sätt för er att skriva över en del av lägenheten. Antingen genom att ni upprättar ett gåvobrev eller genom att ni gör en bodelning under ert bestående äktenskap. Dessutom måste ett överlåtelseavtal utfärdas när det är fråga om en bostadsrätt för att det ska vara giltigt.GåvobrevFör att gåvor mellan makar ska vara giltigt och få verkan mot utomstående så måste ett gåvobrev upprättas och registreras hos Skatteverket (8 kap. 1 § äktenskapsbalken). Finns det regler för hur viss egendom ska överlåtas så måste även de iakttas. För bostadsrätter finns det regler som säger att ett överlåtelseavtal måste upprättas, följa särskilda formkrav och att en kopia ska lämnas till bostadsrättsföreningen (6 kap. 4 § och 9 kap. 10 § bostadsrättslagen). Bostadsrättsföreningen måste också medge medlemskap i föreningen, vilket inte brukar vara några problem när ni är gifta (jmf 2 kap. 5 § bostadsrättslagen). BodelningNi kan även välja att dela upp lägenheten genom att göra en bodelning under bestående äktenskap (9 kap. 1 § andra stycket äktenskapsbalken). Likväl här ska denna handling registreras hos Skatteverket och reglerna i bostadsrättslagen ska tillämpas för giltig verkan. Om ni behöver juridisk hjälp vid upprättandet av ett gåvobrev/bodelningshandling och överlåtelseavtal kan ni kontakta Lawlines jurister här: https://lawline.se/boka.Lycka till med överlåtelsen!Med vänlig hälsning,