Avsaknad av utrustning i hyresrätt - lägsta godtagbara standard.

2020-09-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag har flyttat in i en hyresrätt. Den är nymålad men där saknas saker som toapappershållare, duschstång för draperi badrumsskåp/spegel och krokar/hatthylla i hallen. Kan jag kräva att hyresvärden sätter upp dessa eller är det inte standar/bruksdugligt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har flyttat in i en hyresrätt där det bl.a. saknas toapappershållare, duschstång för draperi, badrumsskåp och spegel samt krokar/hatthylla och du undrar huruvida du kan kräva att hyresvärden åtgärdar detta eller ej.En lägenhet ska uppnå lägsta godtagbara standard (12 kap. 18 a § JB). Som lägsta godtagbara standard räknas sådana lägenheter som åtminstone har anordningar för (1) kontinuerlig uppvärmning, (2) kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, (3) avlopp för spillvatten, (4) personlig hygien: toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, (5) försörjning med elström för normal hushållsförbrukning, och slutligen (6) matlagning: spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor. Om hyresvärden ej uppfyller detta krav kan hyresvärden belastas med ett upprustningsföreläggande från hyresnämnden och behöva vidta de åtgärder som krävs för att bostaden ska uppnå krav som ställs på lägenheter.Bestämmelsen i 12 kap. 18 a § JB är en uttömmande regel som räknar upp varenda sak som hyresvärden behöver tillhandahålla en hyresgäst. Eftersom toapappershållare, duschstång för draperi, badrumsskåp och spegel samt krokar/hatthylla ej räknas upp i lagtexten kan de inte anses utgöra sådana anläggningar som hyresvärden behöver tillhandahålla. Detta innebär alltså att du som hyresgäst behöver införskaffa föremålen och stå för kostnaden själv. Däremot ska lägenheten vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar som bostad (12 kap. 9 § JB). Frågan är då om de föremål som du har nämnt generellt bör ingå i hyresrätter. För att ta reda på svaret ska här jämföras med den standard/utrustning som finns på andra lägenheter i orten. Notera dock att en lägenhet som tillhandahåller det som räknas upp i 12 kap. 18 a § JB, men som saknar ovanstående föremål ändå kan uppfylla brukbarhetskravet med motiveringen att lägenheten inte är obrukbar pga. avsaknaden av anläggningen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Otillåten uthyrning.

2020-07-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag ska hyra en lägenhet i första hand men min blivande hyresvärd vill att jag ska betala kontant för att slippa betala skatt. Vad kan det ha för konsekvenser för mig?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad konsekvenserna kan bli av att du hyr en lägenhet i första hand men endast betalar hyran kontant (för att hyresvärden ska undvika att betala skatt).Skatteverket granskar företag som hanterar mycket kontanter för att kontrollera att företagen redovisar och betalar skatt för alla sina intäkter. Ersättning hänförlig till andrahandsuthyrning är bl.a. en skattepliktigt intäkt för hyresvärden (42 kap. 30-32 § IL). Om man är skyldig att betala skatt för hyresinkomster men medvetet väljer att inte göra detta kan man bli dömd för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Konsekvenserna för dig kan bli att bli att ditt hyreskontrakt förverkas till följd av att hyresvärdens kontrakt förverkas. Med det sagt avråder jag dig starkt från att hyra lägenheten även om det i första hand bör vara din hyresvärd som kan komma att behöva stå till svars för handlingen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underhåll.

2020-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Vilka typer av underhåll kan en hyresvärd INTE kräva av hyresgäst?Tex, fasadtvätt, rengöring av stuprör, rengöring av takpannor, skruva in skruvar på altan som gått upp osv?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka typer av underhåll, kopplat till ett boende, en hyresvärd typiskt sett kan och inte kan kräva av en hyresgäst.Generellt kan sägas att det är hyresvärden som har ansvar för underhåll av hyresrätten dvs. lägenhetens skick och underhåll (12 kap. 15 § första stycket JB). Till exempel ska en hyresvärd vid en bostadshyra med skäliga tidsmellanrum tapetsera, måla väggar och utföra andra sedvanliga reparationer som uppstått med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap. 15 § andra stycket JB). Därutöver ska även skador som inte orsakas av någon av parterna utan hänför sig till ''naturligt slitage'' i regel ersättas av hyresvärden. Den typ av underhåll som en hyresvärd däremot kan kräva av en hyresgäst kretsar kring att ersätta en skada som hyresgästen medvetet eller genom oaktsamhet under hyrestiden orsakat. När det kommer till bland annat fasadtvätt och skruvar på altanen som gått upp, som du nämner, kan det tänkas vara rimligt att hyresgästen står för det om denna vill att det åtgärdas inom snar framtid/omgående. Detta eftersom en hyresvärd har ett ansvar att utföra förbättringar med vissa års mellanrum. Sedan kan det även vara värt att nämna att förbättringar som riktar sig till ''utseendet'' eller dylikt inte faller under hyresvärdens underhållsplikt. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivare betalar privatpersons hyresavgift.

2020-04-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr ut min bostadsrätt till en privat person som också står ensam på hyresavtalet som sträcker sig över 24 månader. Dock är det den privata personens arbetsgivare (I Norge) som betalar hyran till min bankkonto varje månad.Räknas detta som att "När du hyr ut till ditt eget eller till en närståendes bolag eller arbetsgivare gäller särskilda regler" eller som till privatperson? Tack på förhand,Per
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall en privatperson eller ett företag räknas som hyresgäst när en privatperson står skriven och är bosatt i bostaden, men dennes arbetsgivare betalar hyran.Det kan konstateras att eftersom privatpersonen undertecknat hyresavtalet så räknas bostaden vara uthyrd till en privatperson. I annat fall skulle det vara skrivet att bostadsrätten är uthyrd till ett företag på ert kontrakt. Däremot är det möjligt att privatpersonens arbetsgivare betalar hyresavgiften som till exempel bostadsrättsförmån och tjänstebostad. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Säga upp hyresgäst vid försäljning av fastighet.

2020-08-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Vi har en villa som vi hyr ut. Nu vill vi sälja villan och då vill vi säga upp hyresgästen. Hur ska vi gå tillväga?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni är några personer som äger en villa som ni hyr ut till en privatperson men nu vill säga upp för att ni ska sälja fastigheten och du undrar hur ni ska gå tillväga.Hyresavtal enligt lagen om uthyrning av egen bostad gäller för obestämd tid om inte annat avtalats. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid avtalats (3 § LUEB). Som hyresgäst här saknar man besittningsrätt och hyresvärden har då rätt att säga upp hyresgästen genom att meddela denna.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ska en hyresvärd eller hyresgäst betala vattenskada?

2020-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag hyr ut en bostad, en villa. Min hyresgäster har orsakat en vattenskada genom en olyckshändelse där ett barn har stängt för avloppet i ett handfat och öppnat kranen fullt. Familjen upptäckte inte detta utan lämnade bostaden en stund. Trots att det blev en måttlig vattenskada måste allt i badrummet rivas enl. mitt försäkringsbolag. Jag har en villaförsäkring, familjen har en hemförsäkring. Min försäkring täcker en mindre del av kostnaden, men långtifrån allt. Familjen uppger att deras försäkring täcker min självkostnad på 3000:- . Har jag rätt att kräva att hyresgästerna står för åtm. en del av kostnaderna för att åtgärda skadorna?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att dina hyresgäster orsakat en vattenskada och du undrar huruvida du som hyresvärd kan kräva viss betalning för att åtgärda skadorna.En hyresgäst är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller vårdslöshet (12 kap. 24 § JB). Eftersom hyresgästerna inte har orsakat vattenskadan avsiktligt blir frågan om de handlat oaktsamt. Föräldrarna kan med största sannolikhet anses ha varit vårdslösa genom att inte haft koll på sitt barn och/eller märkt av vattenskadan därefter. Värt att notera är dock att du som hyresvärd behöver bevisa att handlandet har varit oaktsamt för att få ersättning. Liksom ni har gjort är det en god idé att ha kontakt med era försäkringsbolag för att reda ut situationen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Arrendeavtal - bebyggelse och förverkande.

2020-04-25 i Arrende
FRÅGA |Hej, min granne arrenderar en bit mark av mig ca 30x30m. Han har en stuga på sin sida av tomtgränsen och har nu byggt ut den så den hamnar på den arrenderade marken. Har han rätt till detta utan att fråga mig? Kan man häva ett arrendeavtal på något vis?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en arrendator har rätt att uppföra byggnad på den arrenderade marken utan tillåtelse av jordägaren samt om arrenderätten kan förverkas på något sätt.Vad gäller vilka byggnader som en arrendator får uppföra på marken beror på vad för slags arrendeavtal ni har kommit överens om ska gälla (8 kap. 1 § 1 st. JB). Till exempel kan det handla om jordbruksarrende eller bostadsarrende. Du som jordägare har en rätt att "slänga ut" arrendatorn om arrendatorn nyttjar arrendestället för annat ändamål än som förutsatts vid upplåtelsen (8 kap. 23 § 3 p. JB). Om uppsägning av arrenderätten sker därför att arrenderätten är förverkad så upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen (8 kap. 4 § JB). Med fardag avses 14 mars.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning i förtid av lokalhyra.

2020-04-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,äger en butik och har ett hyreskontrakt t.o.m 21-12-31. Jag kommer behöva lägga ner min butik och vill komma ur kontraktet tidigare. Är det helt omöjligt att häva ett kontrakt tidigare?Har även en borgenär som det inte heller verkar som att man kan ta sig ur ifall jag går i konkurs.Tack för svar
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt att avsluta ett hyreskontrakt som löper på bestämd tid i förväg. Den här situationen regleras i 12 kap. JB, även kallad hyreslagen.Vid avtal på bestämd tid, liksom det rör sig om i ditt fall, är parterna som huvudregel bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden (12 kap. 3 § 2 st. JB). Från detta finns dock ett undantag där en hyresgäst har rätt att säga upp avtalet till upphörde till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap. 5 § 1 st. JB).Ett hyresavtal som ingåtts för en bestämd tid och inte varar längre än nio månader upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat avtalats. Om hyrestiden däremot varar längre än nio månader måste hyresavtalet sägas upp i enlighet med reglerna i hyreslagen (12 kap. 3 § 2 st. 3 men. JB). Detsamma gäller om det i avtalet framgår att uppsägning måste ske av parterna för att inte hyresavtalet ska förlängas automatiskt. Eftersom det inte framgår ur din fråga hur länge hyresavtalet gäller kan jag inte ta ställning till din vilken uppsägningstid som gäller för ditt fall då detta skiljer sig åt beroende på hur långt kontraktet är. Detta kan du dock förhoppningsvis beräkna själv utefter informationen som givits ovan. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,