Stormfallet träd på tomt - vem ansvarar för nedtagning och bortforsling?

2020-07-31 i Fastighet
FRÅGA |Ett halvt stormfällt träd hänger in över min tomt och upplevs nu som ett mycket farligt område. Det behövs med säkerhet proffesionel kunskap/hjälp till för att få trädet säkert fällt?Det finns även en risk för en liten byggnad på min tomt.Vem har ansvar för åtgärd i detta fall?Vänligen Gun-Britt
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kapitlet 1 § jordabalken, vilken du kan hitta här, har alla fastighetsägare ett ansvar att ta hand om och vårda sin fastighet så att omgivningen runt om inte störs. Att ett halvt stormfällt träd hänger in över din tomt innebär givetvis en olägenhet för dig. Först och främst är det fastighetsägaren där trädet står som ansvarar för att undanröja trädet. Det innebär att du bör kontakta fastighetsägaren där trädet står och påtala att det utgör en olägenhet/säkerhetsrisk för dig och din fastighet. Om fastighetsägaren inte tar sitt ansvar och ordnar med nedtagning och bortforsling av trädet så har du rätt att själv ta ned och föra bort trädet, se 3 kapitlet 2 § jordabalken.Mitt tips till dig är även att dokumentera hur trädet ser ut genom att ta bilder, och sedan påtala fastighetsägaren att trädet utgör en risk och skulle kunna skada byggnaden på din tomt. Det kan få betydelse vid en eventuell tvist och försäkringsfall om en skada skulle uppstå på din fastighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ge bort en fastighet som är belånad?

2020-03-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Kan man ge bort en fastighet fast man har ett litet lån kvar?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är ja, det kan man. Det finns inget i lagen som hindrar dig från att ge bort en fastighet som är belånad. Här nedan ska jag redogöra för två alternativ och vad de kan få för konsekvenser.- Du kan kontakta den bank som har lånet och begära att gåvotagaren ska få ta över lånet. Detta måste banken i så fall godkänna. Vid överlåtelse av lån på fastighet kommer gåvotagaren även behöva söka lagfart på fastigheten. Tänk på att det kostar 825 kronor att få lagfart på en fastighet. Normalt sett är gåva av fastighet skattebefriat. En risk med att överlåta fastigheten till gåvotagaren är dock att gåvan kan ses som ett köp, vilket i sådana fall medför en stämpelskatt på 1.5% av fastighetens värde (se 8 § stämpelskattlagen). Detta kan alltså bli en relativt stor summa pengar beroende på hur mycket fastigheten är värd. Jag skulle rekommendera dig att kontakta Lantmäteriet (myndigheten som bland annat hanterar överlåtelse av fastigheter) för att kontrollera hur de eventuellt skulle bedöma en överlåtelse av fastigheten genom gåva. - Du kan ge fastigheten till en gåvotagare, men själv stå kvar på lånet och betala av det. Antingen kan du själv betala lånet, eller skriva ett avtal med gåvotagaren som innebär att gåvotagaren amorterar till dig och att du i nästa steg är den som betalar banken för lånet. Tänk på att fastigheten alltid kommer stå som säkerhet för lånet vilket innebär att om lånet inte betalas av så kan banken i fråga ta fastigheten i anspråk för att få betalt för det de lånat ut. Tänk på att gåvotagaren ska ansöka om lagfart inom tre månader efter att denne mottagit fastigheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hyresavtal på bestämd tid - vad gäller för uppsägning?

2020-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Har en lägenhet idag där avtalet sträcker sig till september och de verkar inte som uthyraren kommer förlänga det.Min fråga är om jag bor kvar efter september och betalar hyra när kan jag som tidigast säga upp lägenheten för de lutar att de blir så.I ursprungliga avtalet har vi skrivit två månaders uppsägningstid men om de har gått ut och inget nytt avtal skrivs, vad gäller då?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Krävs uppsägning?När det gäller hyresavtal som är skrivna på bestämd tid, vilket det verkar vara i ditt fall, är huvudregeln att hyresavtalet upphör den dagen man avtalat om att det ska upphöra (alltså utan att det behöver sägas upp). Enligt 12 kapitlet 3 § andra stycket jordabalken krävs dock uppsägning för att hyresavtalet ska upphöra att gälla om hyresförhållandet varat under längre än nio månader. Det innebär att om hyresförhållandet mellan dig och din hyresvärd pågått i mer än nio månader så krävs en uppsägning från antingen dig eller din hyresvärd för att hyresavtalet ska upphöra att gälla. Eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid på 2 månader så är det den som kommer gälla om du vill säga upp lägenheten.Vad händer om avtalet inte sägs upp?Om avtalet inte sägs upp av varken dig eller din hyresvärd så anses avtalet vara förlängt på obestämd tid (om inget annat står i hyresavtalet). Då gäller samma uppsägningstid som ni tidigare avtalat om. Det innebär att om du vill säga upp lägenheten så måste du meddela hyresvärden detta.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för andrahandsuthyrning av hyresrätt och inneboende

2020-03-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har fått avslag på min ansökan om att hyra ut min lägenhet i andrahand av min hyresvärd.Studerar för tillfället och hyran är lite väl hög och CSN är lite för lågt för att kombinera.Måste jag ha min hyresvärds godkännande för att hyra ut delar av min lägenhet (inneboende)?Mvh A
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Uthyrning av hyresrätt i andra handNär det gäller uthyrning av hyresrätt i andra hand krävs ett godkännande från hyresvärden för att det ska vara tillåtet. Som framgår av din fråga har du redan kontaktat hyresvärden och ansökt om att få hyra ut din hyresrätt i andra hand, men fått avslag. Nästa möjlighet är att ansöka till hyresnämnden om att få hyra ut din lägenhet i andra hand. En sådan ansökan kan du göra här. För att hyresnämnden ska ge dig tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs så kallade "beaktansvärda skäl". Det kan exempelvis vara tillfälliga studier/tillfälligt arbete på annan ort, sjukdom, längre utlandsvistelse, speciella familjeförhållanden osv. Det krävs även att den som är tänkt att hyra i andra hand är en skötsam person och att hyran inte överstiger skälig hyra enligt 12 kapitlet 55 § jordabalken.Inneboende i hyresrättAtt hyra ut en del av lägenheten är tillåtet om du själv bor kvar i lägenheten. Detta kallas att ha hyra ut en del av lägenheten till en inneboende. Att hyra ut en del av lägenheten medan även du bor kvar i lägenheten kräver inget tillstånd från hyresvärden. Du får ta ut hyra av den inneboende för den delen av lägenheten som den inneboende använder.Som slutgiltigt svar på din fråga; du behöver inte ha din hyresvärds godkännande om du avser att hyra ut en del av din lägenhet till en inneboende så länge du själv bor kvar i lägenheten.Med vänliga hälsningar,