Hur beskattas en gåva av en fastighet?

2020-08-04 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej fått ett fritidshus i gåva av min mamma tidigare vill nu ge det till min son i gåva blir det någon skatt för mig då och kan sonen ge mig pengar som gåva då.mvh Janne
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kommer inte att betala någon skatt Den som säljer en fastighet ska inkomstbeskattas för den vinst som gjorts på fastighetsförsäljningen, vilket framgår av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen. När en fastighet byter ägare genom en gåva gäller dock andra regler. Här sätts istället den så kallade kontinuitetsprincipen, vilket innebär att den som tar emot gåvan träder in i gåvogivarens skattemässiga position. Denna princip återfinns i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. När någon träder i den tidigare ägarens skattemässiga position innebär detta att skatteskulden skjuts på framtiden, alltså till nästa försäljning. För att förstå hur detta fungerar i realiteten kommer här ett räkneexempel: Om din mamma köpte fastigheten för 500 000 kr, och sedan ger denna i gåva till dig, och du sedan ger fastigheten i gåva till din son, som vid ett senare tillfälle säljer den för 1 500 000 kr, beräknas vinsten bli 1 000 000 kr. Denna summa kommer du kunna kvotera till 22/30, enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen, vilket alltså innebär att endast 22/30 av vinsten, 733 333 kr kommer att tas upp till beskattning. Denna summa ska beskattas med 30 %, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen, och skattesatsen kommer alltså att bli 220 000 kr. Formkrav vid gåva av fastighet För att gåvan ska vara giltig krävs att samma formkrav som förutsätts vid en överlåtelse av en fastighet enligt 4 kap. 1 § jordabalken. Gåvobrevet ska vara underskrivet av såväl dig som din son, det ska framgå att det är en gåva, och fastigheten ska även pekas ut i gåvobrevet. Det är även viktigt att din son söker lagfart inom tre månader efter att gåvobrevet har upprättats, vilket anges i 20 kap. 1-2 § jordabalken. För vidare vägledning i hur ett gåvobrev kan utformas rekommenderar jag våra avtalsmallar, som du hittar här. Vänliga Hälsningar,

Ångerrätt vid fysiska hyresavtal

2020-04-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Har tecknat ett hyresavtal på en lägenhet. Detta gjordes helt på distans. Fick på mejl och signera med bankid. Har jag ångerrätt pga jag tecknat det på distans?
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara din fråga med utgångspunkten att du hyr denna lägenhet som privatperson, och att detta inte rör sig om uthyrning i andra hand.Du har ingen ångerrätt För avtal som ingås på distans gäller vanligtvis reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I 2 kap. 1 § andra stycket första punkten denna lag anges dock att lagens bestämmelser inte gäller för avtal som avser uthyrning av varaktigt boende. Varaktigt boende innebär att lägenheten ska användas som permanent bostad. Du har alltså ingen ångerrätt som du kan grunda på bestämmelserna i denna lag.Avtalet behandlas på samma sätt som ett vanligt hyresavtalIstället kommer kontraktet att behandlas som ett vanligt, fysiskt kontrakt. Detta innebär att de regler som blir aktuella återfinns i 12 kap. jordabalken, även kallat hyreslagen. I detta kapitel finns ingen bestämmelse som ger dig någon ångerrätt. Däremot finns bestämmelser om uppsägningstid. Du som hyresgäst av en bostadslägenhet har alltid rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla till månadsskiftet som inträder tidigast efter tre månader från uppsägningen.Du har alltså ingen ångerrätt som kan baseras på bestämmelserna i svensk lag. Mitt råd till dig är dock att läsa igenom ditt avtal en gång till, då själva avtalet kan innehålla en ångerrätt. Vänliga hälsningar,

Giltigheten av muntliga hyresavtal

2020-04-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har betalat depositionsavgift till min nuvarande hyresvärd och ska nu flytta. På mitt kontrakt står det inget om uppsägningstid men muntligt har han sagt en månad. Nu påstår han att det är två månaders uppsägning och att han inte ska betala tillbaka depositionen. Enligt hyresvärden är det två månader uppsägning av lägenheten och att han behåller depositionen men jag får bo en månad "gratis" Det står ingenstans i vårt kontrakt om detta och han har aldrig nämnt något om detta tidigare. Jag undrar vad som gäller? eller hur går jag tillväga för att få min deposition tillbaka? Hyr från en privat hyresvärd. Sa upp lägenheten 29/3 och flyttar in i min nya lägenhet 1/5Tack på förhandValentina
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Muntliga villkor är giltigaSom utgångspunkt har en hyresgäst alltid rätt att säga upp hyreskontraktet så att det upphör att gälla till månadsskiftet tre månader efter uppsägningen, detta framgår av 12 kap. 5 § jordabalken. Om hyreskontraktet innehåller ett villkor som ger hyresgästen rätt till kortare uppsägningstid ska detta villkor gälla istället.Hyreskontrakt kan vara muntliga, men om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär det, ska ett skriftligt kontrakt upprättas, enligt 12 kap. 2 § jordabalken. Detta innebär att muntliga kontrakt är lika giltiga som skriftliga kontrakt. Detsamma gäller villkor som läggs till muntligt. Alltså har du rätt till en månads uppsägning, eftersom ni gemensamt har kommit överens om detta.Depositionsavgiften ska betalas tillbakaEn överenskommelse om en depositionsavgift ska ses som en separat överenskommelse som inte ingår i hyreskontraktet. Hyresvärden har rätt att behålla antingen hela eller en del av depositionsavgiften om hyresgästen under hyrestiden skadar lägenheten. Dessutom kan en hyresvärd behålla depositionen ifall denna motsvarar en månadshyra, istället för att begära att hyresgästen betalar hyran under en månad. I detta fall har du dock rätt till en månads uppsägningstid, vilket innebär att hyresvärden inte har någon rätt att behålla depositionsavgiften. Mitt råd till dig är därför att kontakta hyresnämnden, och även undersöka om du har någon skriftlig dokumentation av de muntliga villkor ni har kommit överens om. Ett exempel på sådan dokumentation kan vara en skriftlig bekräftelse av dessa villkor via mail. Vänliga hälsningar,