Hur gör vi för att avstycka en fastighet?

2020-08-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi 4 syskon ärvt skog o hus. Vi vill stycka av huset o sälja skogen.hur gör man
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill ni avstycka en fastighet ska ni vända er till lantmäteriet. Här kan ni läsa mer om avstyckningar och göra en ansökan. Lycka till!Vänligen,

Krävs offentligt köpevittne vid försäljning av fastighet?

2019-11-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Avser sälja mitt gamla torp i Sverige. Det framgick klart att köpebrevet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna samt köpeskillingen nämnd. Men behölvs det inte finnas någon offentlig köpevittne, notarius publicus, då det gäller fastighet? I Finland behövs detta.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att köp av fast egendom ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (4 kap. 1 § jordabalken). En köpehandling måste upprättas och ska innehålla:- Uppgift om köpeskilling- En förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen - Underskrift av säljaren och köparenDet krävs alltså inte något offentligt köpevittne vid försäljning av fast egendom. Vänligen,

Har jag några rättigheter när jag hyr svart?

2019-07-25 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej, Jag bor svart och har gjort i två år. Jag undrar om jag har någon rättighet till bostaden då jag bott där så pass länge?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke är förbjudet (12 kap. 39 § jordabalken). När ett sådant otillåtet hyrande pågått i mer än två år får andrahandshyrestagaren besittningsrätt till lägenheten (12 kap. 45 § jordabalken + 12 kap. 46 § jordabalken). Det innebär att du har rätt att bo kvar i lägenheten även om ditt hyreskontrakt blir uppsagd. Rättigheten gäller dock endast mot personen du hyr lägenheten av och inte mot dennes hyresvärd. Blir personen du hyr av uppsagd har du inte längre någon rätt till lägenheten.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Konsekvenser vid tredjehandsuthyrning

2019-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vilka är de eventuella konsekvenserna som kan uppstå om jag hyr ut en andrahandslägenhet i tredje hand?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 12 kap. jordabalken reglerar uthyrning av en hyresrätt.Förbjudet att hyra ut i tredje handDet är inte tillåtet hyra ut sin andrahandslägenhet till någon annan (tredjehandsuthyrning). Tredjehandsuthyrning ses nämligen som en grund för uppsägning av hyreskontraktet i förtid. Det innebär att din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt till följd av den olovliga uthyrningen (12 kap. 42 § första stycket tredje punkten).Hyresvärdens tillsägelseInnan hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra i förtid måste han först ge dig en tillsägelse om att sluta med din tredjehandsuthyrning. Om du följer tillsägelsen får inte hyresvärden säga upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket). Om du inte skulle följa tillsägelsen anses hyresrätten förverkad och din hyresvärd får säga upp avtalet i förtid.Ditt skadeståndsansvarDin hyresvärd kan ha rätt till skadestånd om avtalet sägs upp p.g.a. förverkande (12 kap. 42 § sjätte stycket) Skadeståndet kan exempelvis utgöra hyresförlusten för den återstående hyrestiden.SammanfattningDet är alltså inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i tredje hand. Gör du det begår du ett kontraktsbrott. Om du inte följer din hyresvärds uppmaning att sluta hyra ut i tredje hand kan konsekvensen bli att ditt hyresavtal sägs upp i förtid. Du kan då bli skadeståndsskyldig för hyresförlusten för den återstående hyrestiden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Reklamation av dolda fel

2020-07-10 i Fel i fastighet
FRÅGA |Min mor sålde en fastighet hösten 2016, januari 2017 kom en reklamation på fel som köparen ansåg vara dolt fel. Vi tog hjälp av en jurist som bestred felet det kom några till mail från köpare, men dom slutade hösten 2017. Köparen skickade inga bevis från någon sakkunnig besiktningsman om felen(köparen gjorde ingen besiktning före köp enbart en visuell vid husvisningen).Nu i januari hade hon hittat nya dolda fel, men tog även upp det från 2017. Så nu till frågan. Hur länge räcker en reklamation om dolda fel när man ej anlitat någon sakkunnig ?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köparen av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt och får endast göra gällande sådana fel som denne inte borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten, dvs. dolda fel (4 kap. 19 § st. 2 JB). Köparen har tio år på sig från dagen för tillträdet att åberopa fel i fastigheten (4 kap. 19b § JB). Det spelar ingen roll om köparen använt sig av en besiktningsman innan köpet utan tidsfristen på tio år gäller ändå. Ett fel ska emellertid reklameras inom skälig tid från dess att köparen märkt eller borde ha märkt felet (4 kap. 19a § JB). Köparen har i detta fall reklamerat dolda fel i början av 2017 vilket bör anses vara inom skälig tid. Eftersom köparen har meddelat er om felen gäller den sedvanliga preskriptionsregeln om tio år och köparen bör således fortfarande kunna göra sin talan gällande. Köparen måste emellertid kunna styrka att det rör sig om dolda fel för att din mor ska bli ersättningsskyldig. För ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad kan jag göra om hyresvärden vägrar andrahandsuthyrning?

2019-08-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag vill prova bo sambo med min pojkvän, pratade med min privata hyresvärd och han säger nej, hänvisar till hyreskontrakt och där står att man inte får hyra ut i andra hand. Kan han kringgå lagen om att prov bo med partner då detta står i kontraktet och jag skrivit på det då jag var singel och inte tänkte vad som händer om 2 år? Tack på förhand
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det krävs hyresvärdens samtycke för att hyra ut lägenheter i andra hand (12 kap. 39 § jordabalken). Om din hyresvärd inte ger samtycke till andrahandsuthyrning av lägenheten kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan nämligen tillåta andrahandsuthyrning även om hyresvärden inte samtycker (12 kap. 40 § jordabalken). Mer information om hyresnämnden och vad som krävs vid ansökan hittar du (här). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden för hyresrätter?

2019-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min mamma är inneboende i en hyresrätt men har nu blivit uppsagd och har därmed 3 månader på sig att flytta ut. Hon vill dock säga upp avtalet själv och flytta ut tidigare än 3 månader då de ej kommer överens. Mamma och hennes hyresvärd har ingen avtalad uppsägningstid i kontrakt att hänvisa till, då inget kontrakt upprättades varken skriftligt eller muntligt. Jag har läst i LUB samt Jordabalken men får ingen klarhet där. Är min mammas uppsägningstid gentemot sin hyresvärd EN månad eller TRE månader? Tacksam för svar snarast möjligt!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte för hyresrätter. Det framgår av din fråga att din mamma är inneboende i en hyresrätt. Jordabalkens 12 kap. är tillämplig på hyresfrågor i hyresrätter. Svaret kan bli olika beroende på om hyresavtalet var ingånget på obestämd tid eller bestämd tidHyresavtal – obestämd tidHyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket)Hyresavtal – bestämd tidHyresavtal som gäller på bestämd tid kan sägas upp för att upphöra (12 kap. 4 § andra stycket):- Hyrestid längst två veckor = en dags uppsägningstid- Hyrestid mellan två veckor och tre månader = en veckas uppsägningstid- Hyrestid längre än tre månader = tre månaders uppsägningstid Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,