Skriva över fastighet på barn

2019-04-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och min f.d. fru, vi skildes 2014 och vi gjorde en bodelning vilka vi båda var mkt nöjda med. Kvar är att vi har fastighet. Det är en giftorätt 50/50 men det är bara mitt namn står för fastigheten. Min fd fru vill skriva över hälften till våra barn(2) 25/25 och jag skriver som ett testament att de kommer att ärva mig den andra hälften som enskild egendom. Vi alla är positiva till detta. Skulle vilja få en synpunkt på om detta är det bästa och ev få hjälp med detta på papper.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få hjälp med att upprätta dokument och få rådgivning kring dina frågor rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Det kan du göra på: http://lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för snöröjningen på min parkeringsplats?

2019-01-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag har fått p bötert två dagar i rad på MIN parkerinsplats som jag betalar. Det handlar ju om att på hälften av min p plats ligger en snöhög och jag var tvungen att lite (nån centimeter) av nästinliggande plats (som är outhyrd). Hur ska jag gå tillväga och vems felet är det, till vem ska jag klaga.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är det hyresgästen som ansvarar för att skotta bort snön från sin parkeringsplats och hyresvärden ansvarar för att skotta runt omkring de enskilda parkeringsplatserna. Det du kan göra är att höra av dig till din hyresvärd och höra vad som gäller där, om det är du eller de som ska underhålla parkeringsplatsen. Du kan även höra av dig till de som utfärdat P-böterna och förklara läget till dem.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänliga hälsningar

Får barnvagn förvaras i trapphus?

2018-12-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Har en Brf förening rätt att tillåta att en barnvagn förvaras i trapphuset eller strider det mot nån brandskyddslag?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnvagnsägare har ingen absolut rättighet att förvara barnvagn i trapphus på grund av brandsäkerhetsskäl. I lagen om skydd mot olyckor (LSO) framgår att ägare och de som får nyttja byggnader och anläggningar ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Barnvagnar, cyklar och tidningshögar kan vara i vägen vid utrymning och göra att branden lättare sprider sig och bör därför inte förvaras i trapphus. Kammarrätten har i en dom fastslagit att barnvagnar utgör en säkerhetsrisk. Med det sagt innebär det inte att barnvagnar alltid är förbjudna i trapphus, utan en avvägning måste göras från fall till fall eftersom trapphus kan se så pass olika ut. Sammanfattningsvis kan en bostadsrättsförening tillåta att barnvagn förvaras i trapphuset beroende på hur trapphuset ser ut och om barnvagnen kan placeras så att den inte är i vägen vid eventuell utrymning.

Förlänga hyra av bostadsrätt i andra hand

2018-10-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet avser ett år, prövning av samboförhållande. Kontraktet går ut i Januari och jag undrar därför om det finns en möjlighet till en förlängning av kontraktet?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyraRegler om hyra finns i hyreslagen – 12 kap. jordabalken (JB). Hyresavtal kan ingås för bestämd tid och hyresavtalet upphör då att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats, t.ex. om avtalet innehåller en förlängningsklausul som innebär att ni kan förlänga avtalet vid tidens slut (12 kap. 3 § 2 stycket JB). Av det du skriver uppfattar jag det som att det inte finns någon sådan klausul i ert avtal.Eftersom ert hyresförhållande har varat i mer än nio månader i följd måste hyresvärden säga upp avtalet för att det ska sluta gälla (12 kap. 3 § 2 stycket JB). Styrelsen i bostadsrättsföreningen bestämmer om uthyrning är tillåtenDet är styrelsen i bostadsrättsföreningen som bestämmer om en ägare till en bostadsrätt i föreningen får hyra ut bostaden i andra hand. Det är inte alltid en ansökan om uthyrning i andra hand beviljas av styrelsen men godtagbara skäl brukar vara t.ex. om bostadsrättsinnehavaren arbetar eller studerar på annan ort, längre utlandsvistelse eller provsambo. Vanligtvis brukar man få hyra ut en bostadsrätt periodvis, sex månader eller ett år.Möjlighet till förlängning av kontraktetDet ni kan göra är att ta kontakt med personen som hyr ut bostadsrätten till er och höra om hen är intresserad av att hyra ut lägenheten till er under en längre period. Om det är intressant kan hen göra en ny ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen i bostadsrättsföreningen.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur fungerar det när sambo ska köpa in sig i bostadsrätt?

2019-01-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo flyttade ihop i min bostadsrätt för 1 år sedan. Han har sedan tidigare en hyresrätt och jag en bostadsrätt jag köpte genom en ombildning. Mitt lån är på 1,3 miljoner men lägenheten värderad till 2,3 miljoner. På grund av bostadssituationen i Stockholm och att köpa en ny bostad skulle bli dyrt funderar vi på olika lösningar. Han hyr just nu ut sin hyresrätt för samboprövning men kommer efter det behöva säga upp sitt kontrakt. Det bästa tänker vi är att han köper in sig i min lägenhet för 50% av marknadsvärdet och att båda då står som ägare på lägenheten. Hur fungerar detta i praktiken? Kan han ta över hälften av mitt lån i utbyte mot 50% äganderätt av lägenheten eller behöver han ta ett helt nytt lån och då behöva spara ihop till en insats? Tack på förhand.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om överlåtelse av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BrL). För att du ska kunna överlåta halva bostadsrätten till din sambo krävs att ni upprättar ett överlåtelseavtal som innehåller uppgifter om lägenheten som överlåtelsen avser och priset. Avtalet ska skrivas under av både säljare och köpare (6 kap. 4 § BrL). Det krävs sedan att ni underrättar bostadsrättsföreningen om överlåtelsen så att din sambo kan antas som medlem i föreningen (6 kap. 1 § BrL). Om han av någon anledning skulle vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen som ogiltig (6 kap. 5 § BrL). Även en överlåtelse som skett utan att överlåtelseavtalet uppfyller formkraven är ogiltigt (6 kap. 5 § BrL). När det gäller frågorna om lånet, om din sambo ska ta över hälften av ditt lån eller om han ska ta ett eget lån, rekommenderar jag att ni vänder er till banken som du har lånet hos. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får granne rasta sin hund på annans gräsmatta i bostadsrätt?

2018-12-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Grannen rastar sin hund på min sons gräsmatta!Vår son bor i en bostadsrätt och det finns en liten gräsmatta på ena sidan om entrén till hans bostad.Det är staket runt gräsmattan som är utanför köket men öppet vid sidan om entrén och vi upptäckte nu att det var 3 - 4 bajshögar efter hund inne på tomten. Det fanns även fotspår av människa i snön och uppfattar det som att någon använder min son gräsmatta som "rastplats" åt sin hund.Gör sig hundägaren skyldig till något brott som låter rasta sin hund på min sons gräsmatta?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om hundar och hundägare blir lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Hundar och katter ska hållas under den tillsyn som krävs och skötas på det sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § Tillsynslagen). Hundägare måste däremot kunna promenera och rasta hunden där hen bor. I ett domstolsavgörande gjorde tingsrätten bedömningen att en bostadsrättsinnehavare måste kunna rasta sin hund i närheten av bostaden och att grannarna därför i viss mån får ha överseende om hundar uträttar sina behov på egen eller annans tomt. Hovrätten bedömde sedan att det inte kan anses att bostadsrättsinnehavaren anses iaktta sundhet, skick och ordning i enlighet med bostadsrättslagen, om avföringen lämnas kvar (även om den är på den egna tomten) och lockar insekter eller sprider lukt. Hundägaren gör sig därför inte skyldig till något brott, utan din son får i viss mån ha överseende. Det din son kan göra är att prata med grannen som rastar sin hund där och be hen att plocka upp efter hunden, eftersom hundägare ska plocka upp efter hunden oavsett var den gör sina behov. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Köpare av bostadsrätt vill ha ersättning för fel på spisen. Säljarens upplysningsplikt vs köparens undersökningsplikt.

2018-10-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Har sålt en bostadsrätt och glömde helt enkelt nämna att en av de fyra spisplattorna inte fungerar samt att spisluckan inte sluter helt tätt. Nu vill de ha ersättning för dessa saker. Hur ser det ut med upplysningsplikt vs undersökningsplikt? Jag kan tycka att dessa två del är ganska uppenbara om man undersöker ordentligt.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir tillämplig i det här fallet?Mark och fastigheter utgör fast egendom. Till fastigheter hör t.ex. byggnader som då utgör fastighetstillbehör. När det gäller fel i fastighet tillämpas bestämmelserna i jordabalken (JB). En bostadsrätt utgör däremot lös egendom på grund av att allt som inte är fast egendom är lös egendom. Felreglerna för lös egendom hittar vi i 17-20 § köplagen (KöpL). De reglerna ger ganska dålig vägledning vid köp av bostadsrätt på grund av att de i första hand tar sikte på varor och tjänster. Bostadsrättslagens regler handlar främst om bostadsrättsinnehavarens och bostadsrättsföreningens rättigheter och skyldigheter. När det uppstår tvister används branschpraxis och 4 kap. JB som vägledning för hur köplagens felregler ska tolkas. Även bostadsrättsföreningens stadgar har betydelse.Köparens undersökningspliktSom utgångspunkt köper en köpare bostadsrätten "i befintligt skick" som innebär att den köps med den inredning och slitage som finns i lägenheten. Det betyder att köparen noggrant måste undersöka lägenheten eftersom köparen i efterhand inte kan åberopa fel som hen borde ha känt till eller som hen hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning (även om ingen undersökning gjordes). Köparen kan alltså inte i efterhand klaga på att en dörr är trasig, en äldre spisfläkt inte fungerar eller att en av spisplattorna inte fungerar.Säljarens felansvar och upplysningspliktSäljarens ansvar för fel gäller så kallade dolda fel som fanns redan vid köptillfället men som upptäcktes först senare, efter köpet. Säljaren ansvarar däremot inte för fel som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning. Med andra ord om felet varit upptäckbart för köparen så får köparen stå för det själv.Det innebär att du inte behöver betala någon ersättning till köparna av din bostadsrätt eftersom de, precis som du själv säger, hade kunnat upptäcka felen om de undersökt spisen ordentligt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hög temperatur i bostadsrätt

2018-10-04 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Min dotter har köpt en nyproducerad bostadsrätt via överlåtelse från föreningen. Sedan inflyttning i december 2017 ligger dygnsmedeltemperaturen i lägenhetens sovrum mellan 24-29 grader oavsett årstid och mellan 23-28 grader i hallen. Felet är påpekat till såväl föreningens styrelse, förvaltare och byggföretag men fortfarande kvarstår problemet och motparterna hävdar att dom nu inte kan göra mer och att vi får acceptera 24 grader.I ekonomiska planen står "Uppvärmning: Fjärrvärme, värmesystem via uppvärmd tilluft där föreningen lämnar 21 grader till lägenheten." I dokumentationen som tillhör lägenheten står "Rumsregulatorn mäter temperatur och reglerar ett värmebatteri som förser din lägenhet med uppvärmd luft. I vanliga fall ska regulatorn peka åt vänster "kl 9". Då får du ca 21-22 grader."Vad kan vi göra som nästa steg för att få problemet åtgärdat? Jag anser att 24 grader som lägsta temperatur i sovrummet inte är vad man kan förvänta sig av en nyproducerad lägenhet och att det sänker värdet och standarden på lägenheten.
Emilia Simu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att din dotter köpt en bostadsrätt, därför blir bostadsrättslagen (BRL) tillämplig. Vem är ansvarig för vad i en bostadsrättslägenhet?Bostadsrättsföreningen ska se till att lägenheten är i brukbart skick när en ny ägare tillträder lägenheten (7 kap. 1 § BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar, på egen bekostnad, för att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § BRL). Om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten och dessa tjänar mer än en lägenhet. Det gäller även ventilationskanaler (7 kap. 12 § 2 stycket BRL). Bostadsrättsföreningen ansvarar enligt Bostadsrättsägarnas Riksförbund för värmeelement inklusive ventil och termostat, in- och utgående värmeledningar etc. Kanaler för ventilation, ledningar, rökkanaler och ventilationskanaler som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar flera lägenheter, är i princip föreningens ansvar (mer information hittar du >>här<<).Om det är för varmt i lägenhetenEnligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska temperaturen inomhus vara mellan 20-23 grader. Temperaturen bör inte understiga 18 grader och bör inte överstiga 26 grader på sommaren. Under kortare perioder under sommaren får temperaturen uppgå till högst 28 grader. Vad som menas med kortare period är dock inte fastställt (mer information hittar du >>här<<).Vad ni kan göra nuOm det är ett återkommande problem, att lägenheten är för varm, rekommenderar jag att ni tar kontakt med bostadsrättsföreningen. Om föreningen inte åtgärdar problemet kan ni kontakta miljö- och hälsoförvaltningen i kommunen.För mer information kan ni besöka Hyresnämndens hemsida. Ni kan även ta kontakt med nämnden om ni inte lyckas komma överens med bostadsrättsföreningen. Hoppas du fått svar på din fråga!