Är det möjligt att köpa en hyresrätt?

2018-05-07 i Hyresrätt
FRÅGA |köpa hyrasrätt?? är der möjligt??
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 12 kap. 35 § jordabalken (JB) får en hyresgäst byta lägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.Inte olagligt att köpaI Sverige är det inte olagligt att köpa ett förstahandskontrakt, men du kan utsätta dig själv för en stor risk. I många fall ges inte något kvitto då det handlar om svarta pengar. Det finns inte heller någon garanti för att du faktiskt får behålla det kontrakt du har köpt. Du får heller inte tillbaka pengarna om du någon dag väljer att flytta från hyresrätten. Olagligt att säljaDäremot är det olagligt att sälja förstahandskontrakt. En hyresrätt får aldrig ha ett värde och enligt 12 kap. 65 § JB kan personen som säljer förstahandskontraktet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om den som sålt kontraktet fälls i domstol har den som köpt hyresrätten rätt att få pengarna tillbaka samt behålla kontraktet.Sammanfattningsvis är det möjligt (och lagligt) att köpa en hyresrätt men på grund av de eventuella risker som kan uppkomma är min rekommendation att du avstår.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Om uppsägning inkom 7/4 med tre månaders uppsägningstid, när upphör hyresavtalet?

2018-04-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hyresavtal finns. Uppsägningstid 3 månader. Om upsägning inkommer idag 7/4 när upphör avtalet? Månad 6 eller 7?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom jag inte har någon information om ditt hyresavtal utgår jag först från att hyresavtalet ska upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, då det är vanligast förekommande. Det innebär att om uppsägningen inkom idag 7/4 upphör hyresavtalet att gälla 1 augusti.Om hyresavtalet däremot ska upphöra exakt tre månader efter uppsägningen och inte vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, kommer hyresavtalet att upphöra 7/7 om uppsägningen inkom idag 7/4. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,