Bouppteckning

2009-12-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ! Jag har nyligen fått reda på att min far har avlidit. Till saken hör att jag inte har haft någon somhelst kontakt på 30 år. Men jag är intreserad av vad jag har för rättigheter att ta del av min fars dödsbo och få reda på om det finns ytterligare barn. Var vänder jag mig för att få klarhet i dessa frågor? Tack på förhand.
Josefina Blom |Hej,Som bröstarvinge har du alltid rätt till laglotten, vilken utgör halva arvslotten, detta stadgas i kapitel 7 Ärvdabalken (ÄB)( https://lagen.nu/1958:637). Som bröstarvinge utgör du dödsbodelägare, se 18:1 ÄB. Ett arvsskifte föregås av en bouppteckning och till denna ska alla dödsbodelägare kallas, se 20:2 1 st. ÄB. Huvudregeln är att en bouppteckningen ska förättas senast tre månader efter dödsfallet, se 20:1 1 st. ÄB. Du kommer således att kallas till en bouppteckning, varvid du kommer att få kännedom om övriga dödsbodelägare.Är din far gift med din mor vid sin död är din mor ensam dödsbodelägare, enligt 3:1 1 st. ÄB.Vänligen,

Bröstarvinge

2009-11-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan bröder och systrar räknas som bröstarvingar
Andreas Vinqvist |Hej, Definitionen på bröstarvinge återfinns i 2 kap 1 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637. Enligt nämnda paragraf är bröstarvinge arvlåtarens avkomlingar. Således kan inte en bror eller syster vara bröstarvinge till varandra. Vänligen.