Hur ska arvet fördelas mellan syskon och syskonbarn till den avlidne?

2018-02-02 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har en broder som är gammal 93 år om han skulle gå bort. Hur fördelas arvetEnda systern som lever 4 st syskonbarn
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om din bror går bort utan att lämna barn eller föräldrar efter sig ska arvet gå till din brors syskon. Syskonen ska dela på arvet och när det gäller de syskon som inte är vid liv kommer arvet att gå vidare till deras barn, dvs. dina syskonbarn. Alltså ska du och dina syskonbarn dela på arvet efter din bror. Detta framgår av 2 kap. 2 § Ärvdabalken.Vi tar ett exempel:Antag att du utöver din bror har två syskon med två barn vardera. Din bror lämnar 90 000kr i arv som ska fördelas mellan dig och syskonbarnen. 30 000kr går till dig, 30 000kr får två av syskonbarnen dela på och resterande 30 000kr får de två andra syskonbarnen dela på. Syskonbarnen får alltså 15 000 kr vardera och du får 30 000kr.Detta är bara ett exempel men det tydliggör hur arvet ska fördelas mellan dig och syskonbarnen, givet att det inte finns något testamente.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ser arvsfördelningen ut mellan syskon och halvsyskon?

2017-11-19 i Arvsordning
FRÅGA |HejHur ser arvsfördelningen ut i delar mellan syskon och halvsyskon ??Bakgrund:syskon 1 + 2 är helsyskon och syskon 3 är halvsyskonanta att helsyskon 1 avlider, hur ser arvsfördelningen ut mellan de efterlevande ??MVH /
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsordningen hittar du i 2 kapitlet Ärvdabalken. Den bestämmelsen jag berör särskilt är 2 kap. 2 § Ärvdabalken.Min tolkning av omständigheterna: - Syskon 1 och 2 är helsyskon- Syskon 3 är halvsyskon med syskon 1 och 2 Syskon 1 går bort När syskon 1 avlider så ska dennes arv tillfalla dennes barn. Om denne inte har några barn ska arvet fördelas mellan dennes föräldrar. Skulle någon av syskon 1:s föräldrar vara avliden, fördelas den förälderns del av arvet mellan den förälderns barn. D.v.s. arvet delas lika mellan modern och faderns sida, och är någon av föräldrarna avliden delar den förälderns barn på förälderns del av arvet.Det innebär att om föräldern som syskon 2 och syskon 3 har gemensamt är avliden, ska den förälderns del av arvet fördelas lika mellan syskon 2 och syskon 3. Detta eftersom de båda är barn till föräldern. Om det är den andre föräldern (som inte är förälder till syskon 3) som är avliden, ska den förälderns del av arvet tillfalla endast syskon 2. Detta eftersom det endast är syskon 2 som är barn till föräldern. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vem ärver svärmor om hennes ende son går bort?

2017-10-06 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver svärmor om hennes ende son (min man) går bort före mig.Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din svärmor går bort ser arvsordningen ut så här:Första arvsklass, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)Din svärmors barn (dvs. din man) ska ärva men eftersom din man är hennes enda son och har gått bort, så aktualiseras den andra arvsklassen. Detta förutsätter dock att din man inte har några barn, för i sådana fall är det din mans barn som ärver efter din svärmor.Andra arvsklassen, 2 kap. 2 § ÄBOm det inte finns någon arvinge i första arvsklassen så ärver din svärmors föräldrar. Ifall ingen förälder är vid liv så ärver din svärmors syskon alternativt deras avkomlingar om syskonen har gått bort.Tredje arvsklassen, 2 kap. 3 § ÄBOm det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen så ärver tredje arvsklassen som består av din svärmors far- och morföräldrar.Det är svårt att säga vem som exakt ärver eftersom jag inte har någon information om vem i släkten som är vid liv, men det är så här arvsordningen ser ut. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Har vi lika mycket rätt till arv som våra fastrar?

2017-11-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Har jag och min syster rätt till vår döda fars arv från hans föräldrar när de går bort? Notera att min pappa och hans hel syster adopterades av deras "far" när de var små och deras biologiska pappa dog. De fick sedan ett halvsyskon något år efter. Har vi då lika mycket rätt till arv som våra fastrar?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 4 kap. 8 § Föräldrabalken ska adoptivbarn likställas med biologiska barn och ska ingå i arvsordningen på samma sätt som biologiska barn.När er fars föräldrar går bort ska deras arv fördelas mellan deras barn (dvs. mellan er far och hans syskon). Rör det sig om tre barn ska vardera barn ha 1/3 av arvet. Om en av föräldrarnas barn har gått bort ska arvet gå vidare till barnbarnen. Det innebär att eftersom er pappa har gått bort ska hans del av föräldrarnas arv gå vidare till dig och din syster, och ni får då 1/3 att dela på. Detta framgår av 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Om det är så att din far blev adopterad av endast sin "far" (och inte någon "mor") så är det endast efter hans "far" som du och din syster kan ärva. Om hans "far" exempelvis gifte sig efter adoptionen så kommer ni ändå inte ärva något efter hans fru, såvida inte hon också adopterat din far.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ärver vi något efter min mormors bror?

2017-10-12 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, min mormors bror har gått bort.1. Han har inte varit gift , har barn och inget testamente men har flera syskon varav min mormor var ett.2. Min mormor är död och hade två barn varav ett är min mamma som är död och min morbror som lever.3. Min mamma är död och hade två barn min bror som är död och jag.Jag undrar om jag och mina brorsbarn är arvingar till den avlidne eller om det är för långt bort i släktskapet.Vänliga hälsningar
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvingar delas in i olika klasser:- Första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn och barnbarn. Finns det inga bröstarvingar går man vidare till nästa arvsklass, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).- Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller syskon om föräldrarna är döda, 2 kap. 2 § ÄB.- Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder osv.), 2 kap. 3 § ÄB. Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt.Eftersom din mormors bror har barn som är vid liv så är det dem som ärver i första hand. Om din mormors bror inte hade haft barn eller om de inte hade varit vid liv så hade arvet gått till hans syskon (andra arvsklassen) förutsatt att hans föräldrar är döda. Ni är i detta fall för långt bort i släktskapet och är därmed inte arvingar till den avlidne. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,