Hur klandrar jag ett testamente?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Hej hur lång är preskriptionstiden på ett testamente div överklagan m.m
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man är missnöjd med, eller vill invända mot ett testamente och dess innehåll behöver man klandra testamentet. Att klandra ett testamente innebär att man väcker talan vid tingsrätt och begär att testamentet ska förklaras ogiltigt. Det är viktigt att först se till att man inte godkänner testamentet, om man gör det förloras möjligheten att klandra testamentet. Vad gäller preskriptionstid finns en så kallad klanderfrist, vilken innebär att man måste väcka talan senast inom sex månader från det att man delgavs en kopia av testamentet.Om du önskar hjälp med att klandra testamentet är du välkommen att boka tid med en utav våra jurister här.Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ärver jag min styvmor?

2019-08-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Min styvmor har gått bort.Min pappa 2005.Äktenskapsförord dom ellan.Pappa ägde inget allt stod på henne.Har 3 halvsystrar, hennes 2, 1 pappas och styvmors gemensamma.Frågan är, Ärver jag något efter min styvmor eller inte.?Dom var gifta.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det är du ett särkullbarn i förhållande till din pappa och hans nya hustru, din styvmor. När en förälder som är omgift dör, har du som dennes barn rätt att få ut arvet direkt, enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. Jag förstår att din pappa gick bort 2005, det framgår dock inte av din fråga om du fick ut något arv då eller om avsaknad av arvet berodde på att han inte hade några tillgångar.Om din styvmor inte testamenterat något särskilt till dig så har du ingen arvsrätt från henne, om inte läget är så att du väntade med att få arvet från din pappa vid hans bortgång 2005. Ren arvsrätt från din styvmor saknas dock, som sagt under förutsättning att hon inte inkluderat dig i testamente.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Vem får bevittna ett testamente?

2018-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej. Har skrivit ett testamente enbart för att våra bröstarvingar skall få kvarlåtenskapen som enskild egendom. Får våran svägerska som är ingift i släkten bevittna testamentet?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som får vara testamentsvittne för ett giltigt testamente stadgas i ärvdabalken 10 kap. 4 § (här). I första stycket stadgas allmänna kvalifikationskrav, i andra stycket stadgas särskilda jävsbestämmelser.Make, hustru eller sambo till testatorn eller arvtagare får inte vara vittne. Inte heller släktingar eller någon som är gift med en släkting får bevittna undertecknandet av ett testamente. Er svägerska kan alltså inte bevittna testamentet för att det skall bli giltigt.Det kan nämnas att det inte finns något krav på att vittnena känner testatorn, men det kan naturligtvis underlätta ur bevissynpunkt. Bra exempel på lämpliga vittnen är vänner, grannar och kollegor som inte är omnämnda som testamentstagare. Vänligen,

Vad är en testamentsexekutor?

2020-01-02 i Testamente
FRÅGA |Vad gör och vem utser testamentsexekutor? Kostnad?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Testamentsexekutor är en person som förvaltar och skiftar dödsbon enligt en testators testamente. Man kan i sitt testamente ange vem som ska vara testamentsexekutor. Testamentsexekutorn blir då genom testamentet utsedd att se till att testamentet blir verkställt och att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad testamentet stagdar.Till testamentsexekutor förordnar man exempelvis den jurist som man har tagit hjälp av när man upprättat testamentet, men detta är valfritt. Det är också möjligt att välja att en vän eller någon annan jurist ska vara testamentsexekutor. Kostnaden beror därför på vem man väljer som testamentsexekutor, här på Lawline finns jurister som kan hjälpa till med det och då är kostnaden 2000 kr / timmen.Om du önskar att boka tid med en utav våra jurister är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Vad händer med mina aktier när jag dör?

2019-06-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag äger en hel del aktier vad händer när jag dör
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktier du äger kommer att överföras till ditt dödsbo vid dödsfall. Det innebär att om du är gift är det din make som ärver dig. Om du är ogift och har barn är det dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente, om du önskar det. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt.Det är arvingarna som gör arvsskiftet och vem eller vilka som ska ha aktierna om inte dödsboet har sålt dem. Om de inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som gör arvskiftet. Du kan också påverka vem som får aktierna genom att testamentera bort dem, tänk dock på att dina eventuella barn har rätt till sin laglott och kan begära att testamentet ska jämkas.Om du inte har några arvingar och det inte finns något testamente, innebär det att dödsboet saknar förmånstagare. I sådant fall utses en god man av Kammarkollegiet som avvecklas dödsboet och tillgångarna tillfaller sedan Allmänna Arvsfonden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,