Ska särkullbarnen få efterarv?

2017-10-09 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej, Jag har en arvsfråga, som jag gärna skulle vilja ha svar på.Alvar och Gunilla är omgifta. Alvar har ett vuxet barn A sedan tidigare äktenskap, Gunilla har två vuxna barn B och C.Gunilla avlider. Dödsbodelägare är således make och två särkullbarn. Total behållning i boet är 2 mnkr (1,2 mnkr från Gunilla och 800 tkr från Alvar). Alvars giftorättsandel är 1 mnkr. Kvar att fördela är 500 tkr till Alvar och laglott om 250 tkr till vardera B och C.Några år senare avlider Alvar. Vad återstår för B och C att ärva från Alvars dödsbo, som är att hänföra till modern Gunilla?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Efterlevande make (Alvar) ärver inte framför särkullbarnen B och C, förutsatt att B och C inte avstår från sin arvsrätt, (3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken). Det innebär att när Gunilla avlider så ärver särkullbarnen B och C hela arvet, dvs. 500 000 kr vardera, (2 kap. 1 § Ärvdabalken).När Alvar sedan går bort så ärver B och C ingenting. Det finns inget efterarv i detta fall. Mitt svar utgår från att det inte finns något testamente eftersom det inte nämns i frågan. Om det nu är så att det finns ett testamente så använd kommentarsfunktionen nedan eller ställ en ny fråga.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har tiden från mottagandet av gåvan betydelse vid förskott på arv?

2017-09-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Har tiden från att man fått en gåva av en förälder fram till att denne går bort, någon betydelse för om gåvan ska anses vara en gåva eller ett förskott på arv?Med vänlig hälsning
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv hittar du i 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken.Det är inte tiden som avgör om gåvan ska anses vara en gåva eller ett förskott på arv. Alltså har tiden ingen betydelse.Gåvan du får från din förälder ska ses som ett förskott på arv om det inte bestämts att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arv. Ett sätt att uttrycka denna vilja hade varit att din förälder skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arv.Om det är så att du fått motta gåvan utan ett gåvobrev, så kan din förälder i efterhand upprätta ett testamente där de anger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om detta inte görs så kommer gåvan att räknas som förskott på arv och avräknas från arvet efter din förälder. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Särbos arvsrätt

2017-09-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Undrar vad gäller. Vi är särbos och jag har barn. Vad om jag avlider. Ärver särbo mig eller är det mina barn?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB). En särbo har ingen arvsrätt. Det krävs att ni är gifta för att kunna ärva efter sin respektive. Det blir därför dina barn som ärver vilket framgår i 2 kap. 1 § ÄB.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ärver svärmor om hennes ende son går bort?

2017-10-06 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver svärmor om hennes ende son (min man) går bort före mig.Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din svärmor går bort ser arvsordningen ut så här:Första arvsklass, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)Din svärmors barn (dvs. din man) ska ärva men eftersom din man är hennes enda son och har gått bort, så aktualiseras den andra arvsklassen. Detta förutsätter dock att din man inte har några barn, för i sådana fall är det din mans barn som ärver efter din svärmor.Andra arvsklassen, 2 kap. 2 § ÄBOm det inte finns någon arvinge i första arvsklassen så ärver din svärmors föräldrar. Ifall ingen förälder är vid liv så ärver din svärmors syskon alternativt deras avkomlingar om syskonen har gått bort.Tredje arvsklassen, 2 kap. 3 § ÄBOm det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen så ärver tredje arvsklassen som består av din svärmors far- och morföräldrar.Det är svårt att säga vem som exakt ärver eftersom jag inte har någon information om vem i släkten som är vid liv, men det är så här arvsordningen ser ut. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Förskott på arv

2017-09-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar gav mig 20 000 kr för att betala hyran under en utbildning. Jag hade klarat det med mina sparpengar men dom vill gärna hjälpa till och ville inte jag skulle använda upp alla sparpengarna. Är det ett förtida arv eller hur räknas det?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om förskott på arv hittar du i 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Gåvan på 20 000 kr som du fick motta från dina föräldrar ska ses som ett förskott på arv, om inte dina föräldrar bestämt att den inte ska betraktas som ett förskott på arv. Ett sätt att uttrycka denna vilja hade varit att dina föräldrar skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara förskott på arv.Jag tolkar det som att dina föräldrar inte skrev ett gåvobrev i samband med att de gav dig 20 000 kr. Istället kan de nu i efterhand upprätta ett testamente där de anger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om dina föräldrar inte gör detta så kommer gåvan att räknas som förskott på arv och avräknas från arvet efter dina föräldrar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,