Ska reversen mellan mig och min fru ingå i bodelningen?

2021-02-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo köpte ett hus tillsammans 2011. Vid husköpet lade hon in en insats om ca 700". En revers skrevs om att jag har lånat 350" av dessa pengar. Vi har sedan dess renoverat huset för nästan 800". Lånet skrevs som en revers. Jag är 50% ägare till huset och har betalat 50% av huslånet sedan dess. Sedan gifte vi oss och var gifta i nästan 10 år. Nu är det dags för skiljsmässa och frågan om reversen kom upp. Gäller reversen fortfarande i sin helhet eller bör beloppet justeras?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEftersom du och din fru är gifta är det äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som avgör vad som gäller er emellan. Som jag förstår det äger ni fastigheten med 50% vardera. I samband med att huset köptes betalde din fru en insats om ca 700 000 kronor. Det skrevs en revers att du lånat 350 000 av dessa från henne. Ni har därefter renoverat huset för nästan 800 0000 kronor. Din undran är om reversen gäller i sin helhet i samband med att ni skiljer er eller om beloppet bör justeras.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Min utgångspunkt i svaret till dig är att bostaden inte är enskild egendom, då det inte framgår att det finns exempelvis något äktenskapsförord. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.I ert fall finns det en revers, dvs ett skuldebrev, enligt vilket du är skyldig din fru 350 000 kronor. Har du inte gjort avbetalningar på reversen till henne så är den i princip giltig, vilket innebär att den gäller och ska ingå i skuldtäckningen. Om vi, förenklat, tänker oss att fastigheten är värd 2Mkr, går ni in med 1Mkr vardera i bodelningen. Om vi även tänker oss att den är belånad med 1Mkr och att lånen är jämnt fördelade ska 500 000 kronor var dras av. Finns det en revers om 350 000 kronor ska den som utgångspunkt ingå i din skuldtäckning. Det innebär att ytterligare 350 000 kronor ska dras av från din sida. I en förenklad uträkning enligt ovan bli det således:Din fru: 1Mkr – 500 000 = 500 000 kronorDu: 1Mkr – 500 000 – 350 000 = 150 000 kronorDetta ska läggas samman (500 000 + 150 000) = 650 000 och delas mellan er båda = 325 000 kronor var. För att det ska gå jämnt ut krävs att din fru flyttar över 175 000 kr till dig, varvid ni får 325 000 kronor var men samtidigt har täckning för era lån (din fru huslånet, du huslånet och reversen). Det finns inget i din fråga som talar för att det skett någon avbetalning till din fru. Skulle ni däremot vara överens om att reversen inte ska ingå eller ska justeras kan ni göra det. Äktenskapsbalkens regler är i stort till för om makarna inte kommer överens (förutom att det finns vissa borgenärsskyddande regler).Det kan vid bodelningar ofta vara en god idé att ta hjälp från en jurist. För det ändamålet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Vi kan tala vidare om det då jag ringer dig eftersom du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 17 februari, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer vid en bodelning vid skilsmässa?

2021-02-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min exman har varit skilda i ca 4 månader Men inte bott ihop på ett år. Vi delade upp allt som vi skulle behålla då men inte gjort en juridisk bodelning. Situationen som råder just nu kräver en bodelning och jag undrar hur den kommer att se ut just nu? Vad har jag att vänta mig? För huset står i mitt namn t.ex.Miss M
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bodelning återfinns i Äktenskapsbalken, hädanefter förkortad ÄktB. Här nedan har jag delat in mitt svar i olika delar för att på bästa sätt kunna ge dig en bild av vad som en bodelning i enlighet med Äktenskapsbalkens regler innebär. Vad ska ingå i bodelningen?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Vid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och delar man det gemensamma giftorättsgodset på hälften. På så sätt får man fram vardera makens andel i det gemensamma giftorättsgodset.När man beräknar vad vardera maken har i giftorättsgods ska de skulder en make har, som är hänförliga till tiden innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, beaktas (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det innebär alltså att när man sammanställer en makes giftorättsgods ska skulderna avräknas innan dennes giftorättsgods slås samman med den andra makens för att sedan lika delas.Efter beräkningen av makarnas andelar i det gemensamma giftorättsgodset ska en fördelning av egendomen ske som motsvarar andelarna. Det kallas att egendomen fördelas på lotter. Vardera maken har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller del av denna som den maken önskar (11 kap. 7 § ÄktB). I praktiken innebär detta att det är den make som har mest giftorättsgods, och som alltså ska avstå giftorättsgods till den andra maken, som kan välja vilken egendom denne vill behålla. Om huset är enskild egendomDu nämner inte detta i ditt inlägg, men om huset skulle utgöra enskild egendom så ska den som inte ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Vad gäller skulder på enskild egendom ska de som huvudregel avräknas mot den enskilda egendomen, och alltså inte tas med i bodelningen. Det är bara om makens enskilda egendom inte räcker för att täcka skulden som en skuldavräkning kan ske mot makens giftorättsgods (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). SammanfattningHuvudregeln i svensk rätt vid bodelning vid äktenskapsskillnad är en lika delning mellan makar där varje make ansvara för sina egna tillgångar och skulder. Undantaget från likadelningsprincipen är normalt den enskilda egendomen, men bodelningen kan givetvis påverkas av andra omständigheter så som ett äktenskapsförord. Hoppas detta svar var till hjälp! Frågor kring bodelning och äktenskapsskillnad kan oftast bli krångliga där väldigt många olika aspekter spelar roll för hur utgången utspelar sig. Min största rekommendation är att ta kontakt med en jurist som specialiserar sig inom just familjerätt. Du kan även boka tid med någon av våra jurister här på Lawline här. Uppstår dock andra frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss!Med vänliga hälsningar,

Ingår mina besparingar i bodelningen?

2021-01-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min man är separerade. Han har en del skulder, men vad jag vet, är de mycket lägre än mina besparingar (inga egendomar), som är en hel del och förvärvade under vår tid tillsammans. Han vet att jag sparar men inte hur mycket det är. Om han skulle hinna begära skilsmässa innan mig, har han rätt till mina pengar? Jag tar helst inte ut skilsmässa än, då jag väntar på uppehållstillstånd i hans land, något som hjälper min karriär.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingår mina besparingar i en möjlig bodelning? Jag utgår i frågan från att ni är gifta, och att frågan gäller vad som händer med dina besparingar vid en skilsmässa. Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB).När ett äktenskap upplöses, så ska makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika (10 kap 1 § ÄktB). Som giftorättsgods räknas allting som inte gjorts till enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Det framgår inte att dina besparingar är enskild egendom på grund av exempelvis äktenskapsförord. Det innebär att de räknas till giftorättsgodset och ingår i en eventuell bodelning mellan dig och din make. Sammanfattning För att dina besparingar inte ska ingå i bodelningen måste de göras till enskild egendom. Det enklaste är att upprätta ett ätekenskapsförord (7 kap 3 § ÄktB). Det kräver dock underskrift och samtycke från din make. Som det ser ut nu kommer dina besparingar att delas lika mellan dig och din make vid en eventuell skilsmässa. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi ska skiljas, hur mycket får var och en om vi säljer fastigheten när det är jag som betalat hela?

2021-01-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej jag ägde ett hus innan jag och min nuvarande fru gifte oss och för några månader sedan så sålde jag huset då vi ville köpa någonting tillsammans.Jag fick pengar över ifrån min försäljning som vi använde som insats i det nya huset då min fru inte hade några besparingar och kunde således inte hjälpa till med insatskostnaden.Huset kostade 3,9milj + pantbrev/lagfart vilket gav oss en slutsumms på 4miljVarav alla pengar kom ifrån min föräljning.Nu 5 månader senate vill hon skiljas och anser att vi skall värdera upp huset och att hon har rätt till hälften vid försäljningen,Och skall även det tagas i beaktning att det föreligger restskatt ifrån det andra huset på 350000kr i uppskov och väntar på att bli betalt, samt att den ev ränteskillnadsersättningen för att lösa de nya lånen kommer att kosta ca 260000krLånet på huset ligger på 3,3milj i nuvarande stund (då jag betalade 7000000) vad gäller isåfall om vi säljer huset för 4,2milj? Vem har rätt till vad och vad blir slutsumman av det hela?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Min utgångspunkt i svaret till dig är att fastigheten inte är enskild egendom, då det inte framgår att det finns exempelvis något äktenskapsförord. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.Utgångspunkten i ert fall är därmed att fastigheten utgör giftorättsgods och att den ska ingå i bodelningen. Avgörande är inte vad du betalde för den. Avgörande är marknadsvärdet (eller vad ni säljer fastigheten för, vilket bör motsvara marknadsvärdet); det går du in med som giftorättsgods. Från det ska lånen dras av. Även andra kostnader ni har för försäljningen (t.ex. mäklarkostnader). Eventuellt uppskov från tidigare försäljning ska återföras när du säljer ersättningsbostaden, varför även det ska räknas av. Finns det en ränteskillnadsersättning som utgår innebär även det att ni får mindre kvar i slutändan och mindre att dela på.I 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) finns det dock bestämmelser om jämkning. Jämkning innebär att det i vissa fall kan vara motiverat att det inte ska ske en likadelning. Jämkning innebär att en make får behålla mer av sin egendom än vid en likadelning i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make ska lämna egendom till den andra maken. Enligt förarbetena till bestämmelsen ska det göras en helhetsbedömning av makarnas förhållanden när frågan om jämkning prövas. Äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden kan tala för en jämkning, medan andra omständigheter kan verka i motsatt riktning, såsom på vilket sätt den ekonomiska situationen i äktenskapet uppstått, makarnas hälsotillstånd eller deras utbildnings- och yrkesnivå (se prop. 1986/87:1 s. 185).Äktenskapets längd spelar ofta stor roll i bedömningen av om jämkning ska ske eller ej. I de fall äktenskapet varat en längre tid bör jämkning normalt inte ske. Enligt förarbetena räkas ett äktenskap som inte varat mer än fem år som ett kortvarigt sådant. I den tiden bör dock medräknas den tid som makarna före äktenskapet bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (dvs. som sambo). Vid jämkning utgår man ofta från en s.k. trappa utifrån äktenskapets fem år med 1/5 per år. Vid ett äktenskap som varat tre år bör därmed en jämkning innebära att endast tre femtedelar av respektive makes giftorättsgods ska bli föremål för likadelningen. I ert fall har ni förvisso endast varit gifta, som jag förstår det fem månader, däremot har ni dessförinnan varit sambor. Hur länge ni varit sambo + tiden gifta blir därför avgörande i bedömningen om jämkning. Har ni exempelvis varit sambor i fem år plus därefter gifta i fem månader räknas äktenskapet inte som ett kortare sådant och antagligen är jämkning inte aktuell. Har ni varit sambor en kortare tid kan det argumenteras för jämkning.I ert fall är det inte möjligt för mig att göra någon beräkning av vem som får hur mycket då jag inte har tillräcklig insyn i era tillgångar. Det ska även uppmärksammas att det inte endast är fastigheten som ska ingå i en bodelning utan allt som är giftorättsgods (dvs. kontanta medel, bankkonton, bilar, möbler, dyrare smycken, datorer etc.). Min rekommendation är därför att du tar kontakt med en jurist som företräder dig och ser till dina intressen för det fall att du och din fru inte kan komma överens. Juristen kan, förutom att se till dina intressen, vara behjälplig med att upprätta ett förslag till bodelning. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan min f.d. fru kräva tillbaka pengar vi fått i gåva?

2021-02-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har hamnat i en ful skilsmässa och undrar om ni kan ge lite svar på en fråga. När jag och min fru köpte hus gick hennes föräldrar, bosatta i ett annat europeiskt land, in med en större summa av av handpenningen. Det var en gåva till frun, och frun i sitt led sade muntligen (upprepat) till mig att vid eventuell separation skulle pengarna delas lika mellan oss då jag bidrar mer ekonomiskt i relationen med min lön. Vad jag förstår finns inget gåvobrev skrivet och vi har inget äktenskapsförord. Nu vid separation vill frun ha tillbaka pengarna och hotar att stämma mig annars. Svärföräldrarna har även bidragit vid tillfällen med pengar till möbler etc i hushållet, vilket frun hävdar är hennes nu. Vid en bodelning, har frun rätt att kräva tillbaka pengarna? Har hennes föräldrar rätt till det? Har hon rätt att hävda att möbler etc är hennes? Jag har inte råd med advokatkostnader och behöver veta ungefär hur mina rättigheter ser ut.Stort tack för eventuell hjälp
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av gåvolagen och äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Har frun rätt att kräva tillbaka pengarna?För att svara på denna fråga krävs en kort redogörelse för vissa regler om bodelning vid skilsmässa. Vid en bodelning ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är värdet av den egendom som kvarstår efter vissa skulder räknats av och ska delas lika mellan er makar (11 kap. 2 § och 3 § ÄktB). Från giftorättsgodset undantas sådant som utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). En make får också i skälig omfattning undanta personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB).Eftersom det i ert fall saknas äktenskapsförord och dessutom verkar saknas ett förbehåll om att gåvan ska utgöra fruns enskilda egendom så ska gåvan ingå i bodelningen som giftorättsgods och frun kan inte kräva tillbaka den.Har hon rätt att hävda att möbler etc. är hennes?Även möbler ingår i en bodelning som giftorättsgods såvida de inte gjorts till enskild egendom antingen via äktenskapsförord eller förbehåll vid gåva. Om möblerna inte utgör enskild egendom har frun inte rätt till möblerna som om de vore endast hennes. Här bör du vara medveten om att hon, precis som du, har rätt till sin andel av giftorättsgodset där möblerna ingår om de inte är enskild egendom.Har fruns föräldrar rätt att kräva tillbaka pengarna?Är en gåva fullbordad har man inte längre någon rätt att kräva tillbaka gåvan (1 § gåvolagen). En penninggåva, som det ju är fråga om här, fullbordas när gåvan har kommit i mottagarens besittning (2 § gåvolagen). Av den information du givit verkar ni vara i besittning av de gåvor ni fått av fruns föräldrar och de kan därför inte kräva tillbaka pengarna.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vad ska ingå en bodelning?

2021-01-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag går genom skillmässaproces. Undrar vad är det som geller angående bodelning? Ja har köpt en lägenhet utomlands innan jag träffade honom dock tog den på avbetalning, allt är utomlands min konto, bank, lägenhet. Han vill ha en del av lägenhet trots att det är inte han som avbetalde lån. Vi har gift oss 2013 och gjort äktenskapsförråd 2015. Kan han bägera något med tanke att det är bara jag som har betalt dvs min syster betalde direkt lån till banken, jag skickade pengar. Han dessutom bäger att jag ska betala all möbler till honom eller förvara den tills han har möjlighet att ta den. Jag måste flytta från snart från den lägenhet där jag bor ovh har inte möjlighet att förvara möbler, har redan sagt till honom att han kan ta allt men han vägrar utan vill ha pengar. Vad kan han begära från mig och hur ska jag göra allt laglig?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bodelning Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken, som följande kommer att benämnas som "ÄktB". När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Bodelning är en fördelning mellan makars egendom och i bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). Dvs. allt förutom den egendom som ni har gjort enskild genom antingen äktenskapsförord eller om någon av er exempelvis fått en gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB) Själva bodelningen går sedan till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Efter detta ska en lottläggning ske, dvs. man avgör vem som får vad och egendomen fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Äktenskapsförord Som jag tidigare nämnde ska allting som är giftorättsgods ingå i bodelningen och senare delas lika mellan makarna. Giftorättsgods kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord och på så sätt bortses från vid likadelningen. Du nämner i din fråga att ni 2015 har upprättat ett äktenskapsförord. Då jag inte vet vad äktenskapsförordet säger kan jag inte avgöra vad som, i ert fall, kommer att ingå i bodelningen eller inte. Men i de fall ni i äktenskapsförordet har skrivit in att lägenheten utomlands ska utgöra din enskilda egendom kan han inte göra något anspråk den. Har du däremot inte gjort det kommer denna att ingå i bodelningen. Samma gäller för möblerna och resterande egendom, finns det inget i äktenskapsförordet som säger att dessa är enskild egendom, ska de ingå i bodelningen ( 7 kap. 2 § Äktb). Din exmake kan däremot inte kräva att du ska behålla möblerna och att han ska få ekonomisk kompensation för dessa. Som jag tidigare nämnde ska det, efter att man gjort en bodelning, ske en lottläggning där man avgör vem som får vad. Är ni inte överens om hur egendomen ska fördelas kan ni anlita en bodelningsförättare som hjälper er att fördela egendomen. Slutligen kommer lägenheten, trots att det är du som betalat för den, att ingå i bodelningen om det är så att denna inte har gjorts till enskild egendom. Vidare skulle jag råda er till ett anlita en bodelningsförättare som kan hjälpa er att fördela egendomen. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Får man göra avdrag för skulder till CSN vid bodelning?

2021-01-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur gör man vid en skilsmässa om ena makan har ett lån hos CSN för studierSka det oxå delas lika? Lånet togs efter vi gift oss
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer, förutom att svara på själva frågan, även gå igenom stegen för bodelning eftersom det gör det lättare att förstå hur detta hanteras.Vad ingår i bodelning?Vid skilsmässa ska man göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och i bodelningen ingår båda makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgodset tillhör enligt 7 kap. 1 § ÄktB allt som inte har gjorts till enskild egendom, vad enskild egendom är går att läsa i 7 kap. 2 § ÄktB (bland annat egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord, arv eller testamente). Hur hanteras skulder vid bodelning?Med detta utrett kan vi titta på vad som händer vid en bodelning. Först beräknar man makarnas andelar i boet enligt 11 kap. 1 § ÄktB. Vid en sådan beräkning får vardera make göra avdrag för sina skulder från giftorättsgodset enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Ett undantag till detta är att avdrag inte ska göras för skulder som härrör till eventuell enskild egendom, exempelvis ett lån på en sommarstuga som gjort till enskild egendom, under förutsättning att dessa skulder kan täckas av den enskilda egendomen. Inte heller ska avdrag göras för sådana personliga rättigheter som avses i 10 kap. 3 § ÄktB. Kommer CSN skulden att räknas in?Din fråga handlar om ifall en CSN skuld är en sådan skuld som man får göra avdrag från giftorättsgodset för. En CSN skuld räknas varken som att den härrör från enskild egendom eller som en personlig rättighet inom ramen för 10 kap. 3 § ÄktB och ska därför tas upp som en skuld vid bodelningen. Det finns alltså inga specialregler för studieskulder och det spelar ingen roll om skulden har uppkommit innan eller efter giftermålet. RäkneexempelNär man gjort avdrag för skulder kommer det sammanlagda giftorättsgodset att delas lika mellan de båda makarna, som får hälften var enligt 11 kap. 3 § ÄktB. För lättare förståelse av detta gör jag ett fiktivt exempel där jag utgår ifrån att ingen enskild egendom finns: Make 1 har giftorättsgods om 500 000 kr och skulder från ett billån om 100 000 kr. Make 2 har giftorättsgods om 100 000 kr och en CSN skuld om 200 000 kr. Både make 1 och make 2 får dra av sina skulder från giftorättsgodset. Make 1 kommer då ha giftorättsgods om totalt 400 000 kr. Make 2 har mer skulder än giftorättsgods och det totala giftorättsgodset för make 2 kommer då sättas till 0 kr (inte -100 000 kr!). Den kvarvarande summan om 400 000 kr ska sedan delas lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB, vilket innebär att make 1 ska ge 200 000 kr till make 2. SlutsatsCSN skulder är varken förknippade med enskild egendom eller ses som en personlig rättighet, därför görs avdrag för CSN skulder vid bodelning. Detta betyder inte att skulden delas lika rakt av utan det beror på hur stor andel giftorättsgods som finns i övrigt och hur stora skulder den andra maken har. Jag hoppas att du blev hjälpt av detta svar. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar

Underhåll till make efter äktenskapsskillnad, mm.

2021-01-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru har inget jobb och ingen inkomst. Hon är utbildad. Vi är gifta sedan 2004. Vi har två döttrar. Jag äger helt vår lägenhet. I händelse av en framträdande skilsmässa ska vinsten från lägenhetsförsäljningen behöva delas med henne även om jag finansierade den med min inkomst? behöver jag betala för hennes levnadskostnader efter skilsmässan?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelserna som är aktuella i din situation hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).Lägenheten är giftorättsgodsVid en skilsmässa gör man i regel en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB) och i denna ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Till giftorättsgods räknas allt som inte har gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat genom äktenskapsförord, genom gåva med villkor om att gåvan ska vara enskild egendom eller genom arv eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Så som jag förstår din fråga är lägenheten inte din enskilda egendom eftersom du inte skriver något om äktenskapsförord eller att du fått tex. ett arv med villkor att lägenheten, eller pengarna du köpt denna för, ska vara enskild egendom. Lägenheten tillhör då ditt giftorättsgods. Vad som händer vid bodelning Som redan nämnt ingår giftorättsgodset i bodelning. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB kommer giftorättsgodset beräknas genom att alla dina tillgångar (som inte utgör enskild egendom) läggs samman och sedan görs avdrag för skulder. Säg exempelvis att du, rent hypotetiskt, totalt har tillgångar om 300 000 kr. som är giftorättsgods och skulder om 100 000 kr. Detta innebär att ditt totala giftorättsgods kommer vara 200 000 kr. Om din fru har tillgångar om 50 000 kr. men inga skulder kommer hennes totala giftorättsgods vara 50 000 kr. Dessa summor (din frus och ditt giftorättsgods) kommer sedan enligt 11 kap. 3 § ÄktB läggas samman och delas lika mellan er. I exemplet ovan innebär detta att 250 000 (dvs 200 000 + 50 000) kr. skulle delas lika mellan er. Du kommer behöva dela vinsten med din fruFör lägenhetens del innebär ovanstående att du kommer behöva dela värdet av lägenheten (inklusive vinst) med din fru, trots att du har finansierat den. Detta gäller så länge ni inte skriver i ett äktenskapsförord att annan fördelning ska gälla. Om inget äktenskapsförord finns kommer lägenheten att räknas som giftorättsgods, vem av er som har betalat för den spelar ingen roll. Det spelar inte heller någon roll att din fru inte har någon egen inkomst för tillfället. Underhållsbidrag till före detta makeAngående din eventuella underhållsskyldighet efter skilsmässa så regleras detta i 6 kap. 7 § ÄktB. I regel föreligger ingen underhållsskyldighet gentemot den andra maken efter äktenskapsskillnad men enligt andra stycket i denna bestämmelse kan en före detta make tillfälligt få rätt till underhåll av den andra maken, under en övergångstid. Detta kan vara fallet om din fru exempelvis behöver lite tid för att skaffa ett jobb, om hon inte redan har tillgångar så att hon klarar sig under denna övergångsperiod. I samma bestämmelses tredje stycke regleras även att en make som har svårt att försörja sig efter att ett långvarigt äktenskap upplöses kan ha rätt till underhåll under en längre tid, dvs. längre än bara en övergångsperiod. Det måste då finnas synnerliga skäl för att sådant underhåll under längre tid ska beviljas och domstolen brukar göra en mycket restriktiv bedömning av vad som klassas som synnerliga skäl. Exempelvis i ett avgörande från HD; NJA 1998 s. 238, har det inte bedömts som synnerliga skäl när ett äktenskap upplöstes efter 28 år och kvinnan var sjukpensionär medan mannen arbetade. En avgörande faktor i detta fall var också att det inte fanns något samband mellan kvinnans bristande förmåga till försörjning och äktenskapet som sådant. Eftersom din fru har en utbildning borde hon ha möjlighet att skaffa sig ett jobb, åtminstone så att hon klarar av sin grundläggande försörjning. Enligt min bedömning är det därför möjligt att du skulle få betala ett tillfälligt underhållsstöd till henne under en övergångsperiod medan hon söker jobb, men att någon längre underhållsperiod inte bör komma ifråga. Detta är dock en bedömning som utgår enbart från den information du har skrivit i din fråga och som skulle kunna ändras om andra omständigheter skulle tillkomma. Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina funderingar. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar