Hur kan äktenskapsförord förhindra gemensamt ägande av fastighet?

2021-04-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag och min man ska bygga ett hus på en mark som äger hans föräldrar.Jag vill bli ägare av huset vi ska bygga tillsammans med honom.Vi har en äktenskapsförord som jag skrivit på innan giftermålet, att vi inte ska dela på det som han äger.Nu ska vi bygga hus och jag undrar vad behöver man göra? Skriva nån avtal ?kan jag bli ägare tillsammans med honom , om vi har äktenskapsförord?hur gör man att det ska bli rätt ?Mvh
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni redan de äktenskapsordet hade absolut rekommenderat dig att ni upprättar något avtal så att du har en viss ägarandel i huset. Utan äktenskapsordet så är utgångspunkten att makarna äger allt gemensamt, jag vet inte med vilka ägandeförhållande ni gick in i äktenskapet med men jag tycker att ni bör upprätta ett äktenskapsord till för tydligande gällande huset som undantag eller alternativt formulera om det äktenskapsord ni redan har som är luddigt formulerat. Ni kan ju skriva ett äktenskapsförord som säger att allt som din man ägde innan ni gifte er kommer vara undantagna en eventuell bodelning i framtiden, detta innebär att du inte kommer få ut något av det som han ägde innan ni träffades. Eller att ni har samma formulering som innan men att ni specificerar att huset är ett undantag där du kommer att äga 50%. Det är svårt att ge ett mer konkret förslag på exakt hur ni ska formulera ett äktenskapsförord eftersom jag inte ordagrant vet vad som står inte i det du redan skrivit på. Men eftersom det du skrivit på är luddigt forumlerat hade jag gett dig rådet att ni skriver ett nytt/alternativt ett till där du har möjlighet till en ägarandel i huset. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Äktenskapsord när ena maken är egen företagare

2021-04-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min man ska snart köpa ett företag med sin kollega. Han vill att jag ska skriva på ett avtal, där jag skriver av mig giftorätt (?). Så mina frågor är följande:1. Vad har jag för skyldighet o rättighet gällande avtalet? 2. Om jag skriver på, vad innebär det för oss om han går i konkurs? 3. När han blir delägare kommer han inte vilja ta ut några pappaledighetsdagar, vilket innebär jag måste ställa upp o vara hemma mera. Vad har jag för rätt till stöd och/eller Hur kan jag kompensera de? Tacksam för svar
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp mina svar nedan i samma ordning som du ställt dina frågor. Vad du har för skyldigheter och rättigheter gällande avtaletDet avtal som din man vill att du ska skriva på tolkar jag som ett äktenskapsförord. Regler om äktenskapsförord och dess verkningar hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). 7 kap. 1 § ÄktB fastställer att makars egendom som huvudregel är giftorättsgods. Undantaget till detta är om viss eller all egendom gjorts till enskild till följd av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, arv eller genom förmånstagarförordnande för vissa försäkringar (7 kap. 2 § ÄktB). Dessa sätt är de enda genom vilka egendom kan göras till enskild, inga andra typer av avtal uppnår denna effekt. Om ett äktenskap skulle upplösas genom skilsmässa eller dödsfall är huvudregeln att all egendom ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Varje make får från sin egendom göra avdrag från sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Samtliga tillgångar läggs sedan samman och delas på hälften mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om du skriver på ett äktenskapsförord där du avsäger dig rätten till giftorättsgods kommer en sådan hälftendelning inte ske. Du kommer i sådana fall inte få del av din makes tillgångar, utan endast ta med dig det som du själv anskaffat. Samma sak gäller din man. Å andra sidan löper du inte heller risken för att din mans skulder kommer kunna räknas av mot dina tillgångar. Sammanfattningsvis kan ett äktenskapsförord vara både bra och dåligt för dig, beroende på hur er ekonomi ser ut. Om din man har störst tillgångar och få skulder kommer ett sådant äktenskapsförord som du beskriver medföra negativa effekter för dig om äktenskapet upplöses. Detta eftersom du i sådana fall inte kommer få ta del av din mans tillgångar utan bara får det du själv äger. Om däremot din mans ekonomi är osäker, samtidigt som du har en del tillgångar, kan äktenskapsförordet vara en trygghet. Du kan då vara säker på att din mans eventuella skulder inte kommer få dras av mot dina tillgångar i en bodelning. Om du skriver på, vad innebär det för er om han går i konkursEtt äktenskapsförord blir gällande först vid skilsmässa. Därmed innebär det ingen större skillnad för er om han skulle gå i konkurs. För att skydda dig vid en eventuell konkurs kan ni istället skriva över egendom på dig, för att undvika att denna skulle tas av kronofogden om det går illa för din mans företag. Vad har du för rättigheter när det kommer till föräldraledighetNär ni får barn har ni som föräldrar rätt till föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Totalt får föräldrar föräldrapenning under 480 dagar (12 kap. 12 § SFB). Om ni har gemensam vårdnad om barnet har ni båda rätt att ta ut dessa dagar, för vilka ersättning ges på olika nivåer (12 kap. 15 § SFB). Om din man inte vill ta ut sina dagar går det bra att han överlåter dessa till dig i enlighet med 12 kap. 17 § SFB. Det är dock 90 dagar som alltid är "öronmärkta" för vardera föräldern, innebärande att 90 dagar inte kan överlåtas. Konsekvensen av detta är att om din man inte vill ta ut dessa dagar kommer ni bli av med dem. Om du ska vara hemma mer än din man är detta något ni måste komma överens om. Du har inga rättigheter som kopplas till att du är hemma mer. Det är din inkomst som kommer bli lägre och din pension som kommer sänkas på grund av att du kommer ha jobbat mindre i ditt liv. Således bör du själv tänka igenom om du är villig att ta fler föräldradagar än din man. Om ni är gifta länge kommer du kanske få del av hans pension, men om ni skiljer er innan dess kan det innebära att du får det sämre som gammal. Jag råder dig därför att ta ett snack med din man om detta. Som föräldrar kommer ni behöva fatta mängder av gemensamma beslut, detta är ett av dessa! Hoppas att du fått svar på dina frågor! Du är välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Är hus giftorättsgods om man står som ensam ägare?

2021-04-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min syster och svåger har bott i samma hus sedan 1974 då de byggde det, Min svåger har blivit svårt sjuk och min syster oroar sig för ekonomin. De har skrivit över huset på henne och hon är ensam lagfaren ägare. Det finns 2 st särkullebarn på min svågers sida. Min syster påstår nu att huset är enbart hennes och inte kommer att ingå i giftorätt eller arvsrätt om han skulle dö. Måste man i sådant fall inte skriva äktenskapsförord på huset eller räcker det att hon står som lagfaren ägare. Kan man det efter så lång tid har gått? Är inte att undanhålla arv. Hoppas på svar.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är giftorättsgods respektive enskild egendom?Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Det enda sättet för makar att sinsemellan förordna vad som ska vara någons enskilda egendom är genom äktenskapsförord (7:2 1 p. ÄktB). Om makarna har skrivit i ett äktenskapsförord att huset är den ena makens enskilda egendom så har denne ensam rätt till det, annars ska huset ingå i det gemensamma giftorättsgodset. Den omständigheten att man står som ensam ägare har alltså ingen betydelse i det här fallet. Äktenskapsförord kan upprättas även under äktenskapet (7:3 ÄktB).Vem har arvsrätt?När en make avlider ska en bodelning göras vilket innebär att alla tillgångar läggs samman och sedan fördelas lika mellan makarna (9:1 ÄktB). Det är endast giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen, inte makarnas enskilda egendom. När en make avlider är utgångspunkten att hela arvet tillfaller den efterlevande maken, men det finns ett undantag om det avlidne har särkullbarn. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt (3:1 ÄrvB). Det är möjligt för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken om de vill, de får då ut sitt arv när den efterlevande maken också har avlidit.SammanfattningFör att huset ska vara enskild egendom, och därmed inte ingå i den framtida bodelningen, måste ett äktenskapsförord upprättas som anger detta. Om huset inte är enskild egendom är det giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna. När din svåger avlider kommer arvet att tillfalla hans barn, om de inte väljer att avstå från arvet till förmån för din syster. Om det istället är så att det finns ett äktenskapsförord som anger att huset är hennes enskilda egendom, så är det inte giftorättsgods och hans särkullbarn har därför ingen arvsrätt till det. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Avkastning av enskild egendom samt nya insättningar på konto

2021-04-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har en fråga kring äktenskapsförord. Om det skrivs ett äktenskapsförord där bl.a fond och ISK konton ingår hos den ena partnern, vad händer med framtida insättningar och dess avkastning i dessa konton efter giftermål? Förblir de den ena partnerns enskilda egendom eller får den andra partnern något?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din fråga rör äktenskapsförord och särskilt egendoms avkastning som har inkluderats i ett sådant avtal, blir äktenskapsbalken tillämplig.Det framgår att ni har upprättat ett äktenskapsförord, och ett sådant avtal kan ingås mellan er som makar (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Innebörden är att den egendom som ingår i äktenskapsförordet inte ska utgöra giftorättsgods, och således hålls det utanför bodelningen (10:1 äktenskapsbalken motsatsvis). Frågan är dock vad lagen stadgar om sådan avkastning som härstammar från de fond- och ISK-konton som du beskriver, och även vad som gäller för framtida insättningar. Utgör ISK-kontot och fondens avkastning enskild egendom eller giftorättsgods?I lagen beskrivs det särskilt om utdelning och avkastning. Avkastning från enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods, vilket får som effekt att det ska inkluderas i en bodelning er emellan. Dock gäller denna huvudregel om inte annat anges i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 stycket äktenskapsbalken).Vad gäller om framtida insättningar sker?Ni har i ert äktenskapsförord klargjort att pengarna på ISK-kontot och i fonden ska utgöra enskild egendom, och detta ska därmed gälla när nya insättningar sker. Dock bör ni ha i åtanke att om den make som inte äger pengarna på ISK-kontot eller i fonden beslutar sig för att sätta in pengar i form av giftorättsgods på dessa konton och i fonden, kan en sammanblandning ske mellan giftorättsgods och enskild egendom som i värsta fall blir problematisk. Om detta sker upprepade gånger, kan det bli svårt att visa på vad som är enskild egendom och vad som har satts in som giftorättsgods. I vissa fall kan det till slut bli komplicerat att följa transaktionerna, och då kommer alla pengar som finns där att betraktas som giftorättsgods. Så länge detta inte sker ska det inte vara några undantag från ert äktenskapsförord som beskriver att pengarna ska utgöra enskild egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga, och om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Registering av äktenskapsförord

2021-04-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit ett äktenskapsförord år 2012 men inte lämnat in det, går det att lämna in det idag?Jag hade skrivit att det skulle till tingsrätten men det skulle till skatteverket, så det har blivit liggande tills jag hittade det nu.
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Lagar gällande äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Ett äktenskapsförord mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord får därmed ingen verkan förrän det blivit registrerat (7 kap 3 § 3 st ÄktB). Någon tidsgräns för hur länge man kan vänta med att registrera sitt äktenskapsförord hos Skatteverket finns inte. Det går alltså bra att skicka in äktenskapsförordet för registrering hos Skatteverket nu i efterhand. Tänk på att du behöver skicka in handlingarna i original.Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är det bara att återkomma med dessa.Vänligen

Enskild egenoms påverkar på äganderätt samt föravtal.

2021-04-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag och min fru står som ägare 50% vardera på en bostadsrätt vi köpt tillsammans. Vi har kommit fram till att vi har olika mål med investeringar men fortfarande vill vara gifta så mina två frågor är.1: kan man i ett äktenskapsförord göra bostadsrätt till 100% enskild egendom vid skilsmässa även om båda står som ägare medans vi är gifta?2: hur skriver man in att bolånet måste övertas av den som har bostaden som enskild egendom vid skilsmässan även om båda nu står som medlåntagare
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga!1)Till din första fråga så är det viktigt att frånskilja giftorättsgods med äganderätt. Ett äktenskapsförord reglerar endast huruvida en tillgång man äger är giftorättsgods eller enskild egendom. 7:1 äktB. Det innebär att äganderätten inte förändras om ni väljer att göra det till enskild egendom. Vad en sådant äktenskapsförord gör är att bostadsrätten inte kommer delas upp vid ett eventuellt skiljsmål. Men med tanke på att ni redan innehar 50% var, så sker det i praktiken ingenting. En ytterligare följd blir att bostadsrätten blir enskild egendom, varav 50% är enskild egendom till dig och 50% din hustrus.Om ni vill att bostadsrätten ska gå över till en av er, måste ni skriva över bostadsrätten till den personen. Alternativ sälja andelen till maken.2)Det finns inget äktenskapsrättsligt avtal som kan medföra att ett lån automatiskt skrivs över till en annan vid skiljsmässa. Dessa är heller inte möjliga att genomföra för de är s.k. föravtal - 9:13 2st. Paragrafen menar att alla avtal som ämnar till att reglera en bodelning är utan verkan om de inte är äktenskapsförord.Lösningen är att redan nu klarlägga rättsläget och skriva över bolånet på personen som övertar hela bostadsrätten. En möjlighet är således att sälja sin andel och på så sätt även betala av den andelen av lånet personen ansvarar över. Hoppas det besvarade dina frågor!

Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?

2021-04-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar om jag har något äktenskapsförord registrerat?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?Du undrar om du har ett äktenskapsförord registrerat. Det är tyvärr en fråga som jag inte kan svara på. Däremot kan du själv beställa uppgifter ur Skatteverkets äktenskapsregister. Tidigare skulle ett äktenskapsförord registreras hos tingsrätten, men sedan 1 oktober 2011 sker registreringen hos Skatteverket. Även om du misstänker att registreringen har skett hos en tingsrätt är det Skatteverket du ska vända dig till.På Skatteverkets hemsida finns det en beskrivning på hur du kan beställa uppgifter. Du kan exempelvis mejla, skriva brev eller ringa till Skatteverket på telefonnummer 010-574 93 00. Du kan därför vända dig till Skatteverket och begära ut uppgifter. Om det inte finns några uppgifter att hämta betyder det att det inte finns något registrerat äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Enskild egendom, samägande och lottläggning

2021-04-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hejjag och min fru överväger att köpa ett hus. Vi är gifta och har en gemensam bostad nu. Min fru har fått en större summa pengar av sina föräldrar via gåvobrev. Jag vet att gåvobrevet är utformat som så att pengarna är hennes och jag kan aldrig göra anspråk på dom.Om vi nu köper ett hus, och använder dels min insats, samt vår lägenhetsförsäljning samt hennes pengar från gåvobrevet- kommer då hon äga en större andel av huset vid en ev seperation? Tex, hon har 3 mnkr i gåvobrev och använder 3mnkr som insats till huset och huset kostar 8 mnkr, kommer hon då för alltid ha 3 mnkr i gåvobrev till huset- oavsett om värdet på fastigheten halveras eller dubblas? Så om vi tex säljer huset om 10 år till 4 mnkr, kommer hon ändå ha rätt till 3 mnkr då?Samt- om hon äger större delen av huset, kan hon då slänga ut mig vid en seperation eller kan jag tvinga fram en försäljning för att få ut mina pengar?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst så ska det konstateras att om inte annat framkommer av gåvobrevet kommer även sådan egendom som ersätter den enskilda egendomen vara enskild egendom (7 kap. 2 § p. 6 Äktenskapsbalken (ÄktB)). Enskild egendom och andelar: Om jag förstår din första fråga rätt undrar du om det faktum att en andel av något samägt är enskild egendom skulle kunna påverka ägarförhållandena. Svaret på den frågan är att enskild egendom inte påverkar ägandeförhållandena. Om andelen minskar eller ökar i värde har alltså inte heller med enskild egendom att göra. Om hennes andel i fastigheten minskar i värde blir hennes enskilda egendom mindre och vice versa.Det finns rättsfall som behandlar frågan kring lån och kontantinsats i förhållande till enskild egendom. Om t ex en av makarna betalar hela kontantinsatsen med enskild egendom och lånar för resten av köpeskillingen så kan hela fastigheten bli enskild egendom vid skilsmässa (NJA 1978 s. 526). Men det verkar inte vara den problematiken som är aktuell i ert fall. Om ni bidrar olika mycket till köpeskillingen för fastigheten så är det rimligt att ni äger olika stora andelar i huset. Detta kan framgå genom samägandeavtal. Vill ni ändå äga hälften var bör ni reglera detta på något sätt, t ex genom ett skuldebrev eller gåvobrev beroende på vilket upplägg ni tänker er. Vid en separation så ska inte värdet av din frus andel i huset tas med i bodelningen eftersom det är enskild egendom. Om du vill ha samma utgångsläge som henne avseende själva bodelningen så kan du avtala med din fru genom äktenskapsförord att även din andel ska vara enskild egendom. Lottläggning: Den andra frågan är, om jag förstått det rätt, vem som skulle få överta huset vid en eventuell skilsmässa. Den frågan rör den så kallade lottläggningen. Vid lottläggning har det faktiskt betydelse om fastigheten består av enskild egendom som kommer av äktenskapsförord eller om det kommer av gåva eller testamente. Enskild egendom från äktenskapsförord påverkar inte lottläggningen så mycket, men enskild egendom från gåva och testamente kan göra det. I vanliga fall avgörs frågan om vem som ska få bostaden vid separation av vem som har störst behov av bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Denna regel ska enligt samma paragraf inte gälla för egendom som är enskild på grund av gåva eller testamente. Det framgår dock av så kallade förarbete till Äktenskapsbalken att sådan egendom som ersätter enskild egendom inte omfattas av undantaget (prop. 1986/87:1 s. 178-179). Det betyder att det troligen inte spelar någon roll att den enskilda egendomen getts genom gåva vid lottläggningen trots allt. Sammanfattning: Sammanfattningsvis kan sägas att enskild egendom inte påverkar ägandeförhållandena, och troligen inte heller lottläggningen. Hoppas du fick svar på dina frågor och jag råder er också att kontakta en jurist så ni får till ett upplägg som passar er bra.