Behöver vi skriva ett samboavtal för att huset ska tillfalla ena sambon vid separation?

2018-05-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag ska köpa en villa som jag och min sambo har för avsikt att flytta in i tillsammans. jag kommer stå för alla pengarna. Vi är överens om att jag ska stå som ägare och ha rätten till huset ifall vi skulle separera, vad behöver vi skriva för papper för att detta ska gälla? och gäller samma regler ifall vi skulle förlova oss.
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om sambos och samboegendom finner ni i Sambolagen (SamboL) Huvudregel vid separation Som huvudregel gäller att en bostad som är förvärvad för gemensam användning är samboegendom (3 § SamboL). Eftersom ni köper huset i syfte att använda det som gemensam bostad, så kommer huset vara samboegendom. Om ni separerar kan någon av er begära bodelning och då ingår all samboegendom i bodelningen. Om ni inte skulle avtala om att något annat ska gälla, så kommer därför huset som utgångspunkt att vara med i en bodelning och delas lika mellan er. (8 § SamboL) Upprätta ett samboavtal Jag rekommenderar er att upprätta ett samboavtal. Där kan ni avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelning ifall ni separerar. (9 § SamboL) Det innebär att ni kan skriva ett avtal om att huset inte ska ingå i bodelning och tillfaller då dig som ägare vid en separation. Tänk på att avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda och ska upprättas under ert samboskap för att vara giltigt. Ni kan snabbt och enkelt upprätta ett samboavtal via Lawlines avtalstjänst. Ni hittar vår avtalstjänst här. Om ni förlovar er eller gifter er gäller följande: Att ni förlovar er utgör ingen rättslig skillnad. Så länge ni är sambos regleras det i Sambolagen och vad jag ovan förklarat gäller alltså även ifall ni förlovat er. Däremot om ni gifter er gäller andra regler enligt Äktenskapsbalken. Om ni skulle gifta er i framtiden bör ni då skriva ett äktenskapsförord om att huset är din enskilda egendom. (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken) Om ni skulle skilja er så kommer huset på så vis inte att vara med i bodelningen, istället tillfaller huset den som äger det. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord så kommer huset räknas som ert gemensamma och kommer då ingå och delas lika mellan er i en bodelning vid eventuell skilsmässa. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Upphörande av samboförhållande

2018-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Efter 20 års samboförhållande kommer vi troligen att dela på oss. Vi har inget äktenskapsförord el annat skrivet. Jag har pengar på eget konto efter mina föräldrar. Behöver vi skriva ngt för att jag skall behålla dessa pengar el ska han automatiskt få del av dessa? Ett arv fick jag innan vi blev sambo o ett efter. Mvh
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgår från din fråga att du menar att ni inte har något förskrivet samboavtal och inte äktenskapsförord då det framgår som att ni är sambor och inte gifta. Inledningsvis kan jag besvara din fråga genom att konstatera att det men delar vid upplösande av samboförhållande är gemensam bostad och gemensamt bohag. Som sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och dylikt som är avsett för det gemensamma hemmet, därmed ingår inte dina personliga tillgångar, såsom pengarna du nämner. Jag kommer här nedan gå in lite närmre på vad som gäller för upplösning av samboförhållanden. Din fråga regleras i sambolagen. Huvudregeln i samboförhållanden är att bostad och bohag endast utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning, se 3 §. Vidare framgår av 4 § att i samboegendom ingår aldrig bland annat egendom som sambo ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda. När ett samboförhållande upphör sker en bodelning med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då samboförhållandet upphörde, se 8 §. En begäran om bodelning ska framställas senast ett år från det att samboförhållandet upphörde. Sambor får även avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning, se 9 §. Sammanfattningsvis bör tillgångarna du fått via arv tillfalla dig, oavsett om det framkommit i arvlåtarens testamente att det ska vara din enskilda egendom, då det framgår att du innehar pengarna på ett enskilt konto och inte ingår i erat gemensamma bohag eller bostad.Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga!

Kommer bostaden anses vara sambornas gemensamma trots att ena sambon, från början, ensam står på lånet?

2017-08-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska köpa lägenhet och vi kommer att dela på kontantinsatsen. Dock kommer endast jag att stå på lånet då jag har fast inkomst och min sambo pluggar. Vår plan är att han ska skriva sig på lånet så fort han är klar med skolan och har fast inkomst. Ska ett avtal om detta skrivas under tiden? Och vad ska avtalet innehålla? Avtalet tänker vi som en trygghet för honom om vi delar på oss eller vid dödsfall.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Ett skriftligt avtal över ägandeförhållandet vad beträffar bostaden är inte nödvändigt, men kan precis som du skriver, vara en trygghet för din sambo. Utifrån de uppgifter du lämnat uppfattar jag det som att den bodelning som gäller för sambor enligt sambolagen, om de inte avtalat om annat, redan gäller till er förmån. Vid en bodelning, då paret separerat eller ena sambon dött, utgår sambolagen från att värdet på den gemensamma bostaden ska delas lika mellan samborna/sambornas arvingar. Enligt sambolagen anses bostaden vara gemensam om den köptes med syfte att användas av båda samborna. Bostaden ska ha varit till bådas nytta och också vid köptillfället ha varit tänkt att gynna båda samborna. Vem som från början ansvarar för att betala för bostaden är alltså inte avgörande för att bostaden ska anses vara er gemensamma, se 3 § och 5 § sambolagen. I likhet med ett äktenskapsförord kan ni genom att upprätta ett samboavtal, bestämma att viss egendom som annars hade inkluderats i bodelningen, inte ska ingå i bodelningen. Ni kan alltså avtala om att en bostad som enligt 3 § och 5 § sambolagen ska förutsättas vara er gemensamma och dess värde delas lika, ska undantas från delningen. Ni kan i avtalet då skriva att bostaden enbart ska vara ena sambons enskilda. I ert fall talar alla omständigheter för att bostaden kommer betraktas som er gemensamma och delas lika, i enlighet med er önskan. Vill ni förtydliga att den är er gemensamma kan ni såklart skriva det i ett avtal. Ett sådant avtal kan upprättas i enlighet med formkraven för ett samboavtal. Enda kravet är att avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Ni har även rätt att ändra avtalet hur många gånger ni vill, se 9 § sambolagen. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Samboförhållandet har tagit slut, ska min sambo få del i värdeökningen på bostaden?

2017-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Har just bett min fd sambo att flytta ut! Jag köpte radhuset 2006och vi blev sambor 2012. Är jag skyldig att ersätta henne någonting då värdet har ökat?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.Sammafattat svar:Nej, du behöver inte ersätta henne för värdeökningen av huset.Längre genomgång:När man är samboende med någon under "äktenskapslika förhållanden" så gäller sambolagen för förhållandet. Sambolagen 1 §. Man kan egentligen klassa det lite som ett light-äktenskap där man bara delar på viss egendom och bodelning bara sker i vissa fall, samt att man ärver mindre saker av varandra (och enbart gör det om man äger mindre än två prisbasbelopp ca 88 000 kr...).När ett samboförhållande upphör genom att man antingen flyttar isär eller någon avlider, eller om någon av dem gifter sig så kan en bodelning göras om någon sambo begär det. Sambolagen 8 §. Vad ska ingå i bodelningen?Även den bodelning som sker är en light-variant av den som görs i ett äktenskap. Vad som kan ingå framgår av sambolagens 3 §. Det är enbart egendom som är avsedd för förhållandet, och egendom som är köpt under förhållandet. Dvs, en bostad som är köpt fem år innan förhållandet är inte samboegendom. Däremot ingår en bostad som är köpt precis inför att båda flyttar in i den, eller en bostad som köps under förhållandet...Det framgår att samboegendom kan bestå av gemensam bostad eller av bohag. Bostad är relativt enkelt, det är där man bor stadigvarande, en sommarstuga är däremot inte samboegendom enligt sambolagen 7 §. En sommarstuga ska alltså inte ingå i bodelningen. Det som ingår är alltså antingen bostad eller bohag, vad är då bohag? Jo det är möbler, kökstallrikar, gardiner och andra saker som man helt enkelt har i hemmet. Sambolagen 6 §. En bil är exempelvis något som man inte har i hemmet och därför ingår inte en bil i bodelningen mellan sambos. Även vissa saker som man har i hemmet kan anses undantagna enligt 7 § som fritidssaker. Om exempelvis den ena sambon jagar och den andra sambon aldrig jagar så är vapnen och tillhörande saker antagligen att anse som egendom för egna fritidsändamål som inte har med samboförhållandet att göra. Det är alltså egentligen fler saker som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor än vad som faktiskt ingår oftast. Exempelvis undantas alla pengar som finns på bank, aktier och andra värdepapper, cyklar som står utomhus, grillen, gräsklipparen, och alla möbler eller bostaden från bodelningen om de är köpta före samboförhållandet.I det här fallet är ju bostaden köpt tidigare, så den ska inte ingå och någon ersättning för värdeökningen ska inte lämnas över till din f.d. sambo om du inte själv vill ge henne en gåva, men det behöver du inte enligt lagen. Kan man undvika att vissa saker ska ingå?Precis som i ett äktenskap kan dock sambor avtala om att viss egendom inte ska bli samboegendom genom avtal, lite som ett slags äktenskapsförord. Sambolagen 9 §.Kan man välja att fler saker ska ingå i bodelningen?Ja, eftersom det är frivilligt att ge bort sina ägodelar till folk man tycker om och det inte finns någon gåvoskatt eller liknande hinder i Sverige så är det fritt fram för två sambor som skiljs åt som vänner och vill dela sin egendom rättvist att dela upp även exempelvis pengar på banken, en sommarstuga som den ena parten köpt in för att de ska ha den gemensamt. Det är alltså högst frivilligt att dra in fler ägodelar i bodelningen om man vill. Men vill man hålla det till vad som krävs enligt lagen så är det alltså sakerna nämnda ovan som ska ingå. Mer hjälp?Om du skulle behöva hjälp med något mer, exempelvis upprätta samboavtal eller liknande så kan Lawlines Juristbyrå hjälpa dig med det. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@Lawline.se så ordnar vi med offert.Du kan även skicka email om du har följdfrågor eller om du vill få något i din fråga utförligare förklarat som du känner att du inte fått svar på. Med vänliga hälsningar,

Kan jag i efterhand göra en gåva till enskild egendom?

2018-02-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min son har fått 2 miljoner av mig som har varit kontantinsats till ett hus, sedan har jag gjort omfattande renovering , alla kostnader har jag stått för. Har själv tagit lån på mitt eget hus för att kunna ta dessa kostnader, sonen står själv på huset och hans sambo står med på lånet. Vi har alla pratat om att Sambon ska få vara med på huset med ingång 5.8 miljoner 31/12-2019, dagens värde ca:6.5 miljoner. Sambon har inte lagt några pengar i huset förutom betalat 50% av lånet + amortering Vi har pratat om att Sambon får tillbaks pengarna hon betalat på huset (lån+amortering) om de separerar innan 31 december 2019 , därefter är hon med på huset med ingång 5.8 miljoner. Skulle de därefter separera har min son Alltid rätten att eventuellt köpa ut Sambon till värdering av huset, detta om han själv vill självklart. Exempelvis att de går skilda vägar och värdering blir 6.8 miljoner måste sonen lösa ut henne på 500 000 kronor, alternativt dela på vinsten över 5.8 miljoner. Vad behöver jag upprätta för dokument, som tillförsäkrar att det jag investerat i sonens hus ska tillfalla honom?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Om ett samboförhållande upphör så ska en bodelning göras om ena sambon kräver det inom ett år. Detta följer av sambolagen. Bodelning enligt sambolagens regler innebär att det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden ska delas lika oavsett vem som har betalat för det eller står skrivet på det. Den gemensamma bostaden är en bostad som har införskaffats för gemensamt bruk. Om din son köpte huset innan han var ihop med sin sambo och hon sedan flyttade in i huset, utgör huset inte samboegendom. Om din son köpte huset när de redan var ihop, med syfte att de skulle bo där tillsammans, så utgör den samboegendom även om hon inte har betalat för huset. Om bodelningsreglerna är tillämpliga och din son ska lösa ut sin sambo ur bostaden vid en separation, så är utgångspunkten att de ska utgå från marknadsvärdet. Man kommer alltså inte att ta hänsyn till hur mycket du har gått in med i fastigheten och man särskiljer inte heller kontantinsatsen. Om fastigheten har ett marknadsvärde på 6,8 mkr så kommer din son att behöva lösa ut sin sambo med hälften av det, efter avdrag för latent skatt och fiktiva försäljningskostnader. Om en förälder (eller någon annan) ger en gåva till en person, kan man skriva ett gåvobrev av vilket det framgår att gåvan och vad som kan träda i gåvans ställe ska vara mottagarens enskilda egendom. Gåvan kan då inte ingå i någon eventuell bodelning. Det räcker dock inte med att du säger detta till gåvomottagaren, utan det måste ha framgått av det eventuella gåvobrev som du skrev i samband med att du överlämnade gåvan. Dessutom får gåvan heller inte sammanblandas med annan egendom, utan man måste kunna särskilja gåvan från övrig egendom. Du kan inte upprätta någon handling som reglerar vad som ska ske med de pengar du har skänkt till din son, utan det är din son och hans sambo som måste reglera detta genom ett samboavtal. Du kan inte i efterhand skriva att det du skänkte ska utgöra enskild egendom; dels eftersom gåvorna redan är fullbordade sedan tidigare och dels eftersom de säkerligen har sammanblandats med annan egendom eftersom de investerats i en fastighet. Din son och hans sambo kan däremot upprätta ett samboavtal som reglerar vad som ska hända med samboegendomen vid en eventuell separation. De kan där ange att en viss andel av bostaden ska komma din son tillhanda, att din son har förköpsrätt, etc. Om de gifter sig ska de istället upprätta ett äktenskapsförord som reglerar detta. Samboavtalet kommer inte att vara giltigt som äktenskapsförord om de gifter sig. Ett samboavtal behöver inte registreras någonstans, men ett äktenskapsförord ska registreras hos skatteverket. Båda avtalen måste vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara giltigt. Om din sons sambo ska ha rätt att få tillbaka vad hon har betalat på lånet, kan det vara lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal även om detta. Om din son och hans sambo vill ha hjälp att upprätta dessa dokument eller något av dem, kan Lawline Juristbyrå göra det åt dem. Juristen kan då självklart även rådgöra med din son och hans sambo angående vilka dokument som är nödvändiga och hur de bör tänka inför framtiden. Önskar ni anlita Lawline Juristbyrå, vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se. Med vänlig hälsning,

Samboavtal under betänketid för skilsmässa

2018-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har ett litet dilemma som jag vill höra mig för så allt blir rätt och riktigt rent jurdiskt sätt. Jag skilde mig i oktober förra året och är fortfarande under betänketid fram till april månad. Jag och min ex-fru har en bra relation och detta meddelande handlar inte om henne. Under mars-juli blev jag sambo på nytt och det tog hastigt slut och under den tiden skaffade vi en leasing bil. Min dåvarande sambo ville skriva ett avtal mellan oss när hon flyttade ut om att jag skulle ersätta henne med pengar samt stå för kostnaden av leasing bilen. Hela avtalet byggde på att "frångå" sambolagen. Jag betalade henne pengarna för att ersätta henne med möbler osv som hon sålde när hon flyttade in till mig. Mellan oss idag står en leasing bil som hon vill att jag ska betala för och tanken med avtalet var ju också att jag skulle nyttja bilen. Hon försöker nu dra det på att hon ska nyttja bilen men att jag ska betala månadskostnaden på dryga 4000 kronor. I avtalet står heller ingenting om att jag ska nyttja bilen utan egentligen bara stå för kostnaden vilket jag känner mig lurad för. Så min fråga i detta sammanhang är egentligen om det är så att detta avtalet verkligen är giltigt med tanke på att den syftar på att "frångå" sambolagen och vad jag har läst mig till så gäller inte sambolagen om jag fortfarande är gift vilket jag är på pappret fram till april. Är detta avtalet verkligen giltigt? Visst, vi båda har skrivit under det, men är det giltigt? Jag delger gärna en kopia av avtalet.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Äktenskapskillnaden Så som du redan har lyft är ni fortfarande gifta fram till dess att domen på er äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (3 veckor efter domen), 5 kap 6 § Äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230. Följande betyder att du i dagsläget fortfarande är gift, det är din lagliga status. Samboavtalets giltighetFör att kunna ingå ett samboskap kan inte den ena parten vara gift, 1 § 3 st Sambolag (2003:376), se https://lagen.nu/2003:376Du är i dagsläget gift eftersom du har betänketid på skilsmässan fram till april, därav så tillämpas inte sambolagen på ert samboskap eftersom ni i laglig mening inte var sambos. Betydelsen det får för ert "samboavtal", vilket är skrivet utifrån sambolagen, är att det blir ogiltigt eftersom sambolagen inte tillämpas på er. Det är i sambolagen som sambor tillåts att avtala att bodelning efter att sambor flyttat isär ska ske annorlunda än vad som står i lagen, 9 § Sambolag. SammanfattningsvisSammanfattningsvis har ni inget "samboavtal" i lagens mening, även om handlingen heter samboavtal och båda har skrivit under. En jämförelse skulle vara att likställa ett äktenskapsförord mellan parter när det inte finns ett giltigt äktenskap. Däremot har ni ett avtal mellan er som är påskrivet, men det är inget samboavtal. Vidare rådgivning angående det avtal ni har kan du få via en av våra jurister där kostnaden per timme är 1699kr ink. moms, tidsbokning sker här http://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om jag flyttar in hos en person och blir sambo, får jag ta del av värdeökning på bostaden om vi flyttar isär?

2017-07-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om jag flyttar in i ett hus som min sambo äger och bor där i 12 år. Har jag rätt i att ta del i värdeökningen om vi separerar?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.Sammafattat svar:Det beror faktiskt på om huset ska ingå i bodelningen eller inte. Om hon ägde huset innan du flyttade in så har du inte rätt till någon värdeökning. Om huset däremot köptes in för ert förhållande så ska huset ingå i bodelningen.Det går dock för henne att lämna ersättning frivilligt. Om du bidragit till värdeökningen genom att exempelvis renovera så har du ganska god argumentationsgrund för att du ska få ta del i den, men om värdeökningen enbart beror på att fastigheter runt omkring sålts dyrt så kan det bli väldigt svårt att argumentera för det...Längre genomgång:När man är samboende med någon under "äktenskapslika förhållanden" så gäller sambolagen för förhållandet. Sambolagen 1 §. Man kan egentligen klassa det lite som ett light-äktenskap där man bara delar på viss egendom och bodelning bara sker i vissa fall, samt att man ärver mindre saker av varandra (och enbart gör det om man äger mindre än två prisbasbelopp ca 88 000 kr...).När ett samboförhållande upphör genom att man antingen flyttar isär eller någon avlider, eller om någon av dem gifter sig så kan en bodelning göras om någon sambo begär det. Sambolagen 8 §. Vad ska ingå i bodelningen?Även den bodelning som sker är en light-variant av den som görs i ett äktenskap. Vad som kan ingå framgår av sambolagens 3 §. Det är enbart egendom som är avsedd för förhållandet, och egendom som är köpt under förhållandet. Dvs, en bostad som är köpt fem år innan förhållandet är inte samboegendom. Däremot ingår en bostad som är köpt precis inför att båda flyttar in i den, eller en bostad som köps under förhållandet...Det framgår att samboegendom kan bestå av gemensam bostad eller av bohag. Bostad är relativt enkelt, det är där man bor stadigvarande och sover oftast. En sommarstuga är däremot inte samboegendom enligt sambolagen 7 §. En sommarstuga ska alltså inte ingå i bodelningen. Det som ingår är alltså antingen bostad eller bohag, vad är då bohag? Det är möbler, kökstallrikar, gardiner och andra saker som man helt enkelt har i hemmet. Sambolagen 6 §. En bil är exempelvis något som man inte har i hemmet och därför ingår inte en bil i bodelningen mellan sambos. Även vissa saker som man har i hemmet kan anses undantagna enligt 7 § som fritidssaker. Om exempelvis den ena sambon jagar och den andra sambon aldrig jagar så är vapnen och tillhörande saker antagligen att anse som egendom för egna fritidsändamål som inte har med samboförhållandet att göra. Det är alltså egentligen fler saker som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor än vad som faktiskt ingår oftast. Exempelvis undantas alla pengar som finns på bank, aktier och andra värdepapper, cyklar som står utomhus, grillen, gräsklipparen, och alla möbler eller bostaden från bodelningen om de är köpta före samboförhållandet.I det här fallet låter det som om bostaden är köpt tidigare, så den ska då inte ingå i bodelningen enligt lagen och någon ersättning för värdeökningen ska därför inte lämnas till dig från din f.d. sambo. Kan man undvika att vissa saker ska ingå?Precis som i ett äktenskap kan dock sambor avtala om att viss egendom inte ska bli samboegendom genom avtal, lite som ett slags äktenskapsförord. Sambolagen 9 §.Kan man välja att fler saker ska ingå i bodelningen?Ja, eftersom det är frivilligt att ge bort sina ägodelar till folk man tycker om och det inte finns någon gåvoskatt eller liknande hinder i Sverige så är det fritt fram för två sambor som skiljs åt som vänner och vill dela sin egendom rättvist att dela upp även exempelvis pengar på banken, en sommarstuga som den ena parten köpt in för att de ska ha den gemensamt. Det är alltså högst frivilligt att dra in fler ägodelar i bodelningen om man vill. Men vill man hålla det till vad som krävs enligt lagen så är det alltså sakerna nämnda ovan som ska ingå. Det finns alltså möjlighet för dig och din sambo att komma överens om att hon ska ersätta dig till viss del för den värdeökningen som hon fått ta del av. Men tyvärr finns det inget lagstöd för det utan det bygger helt på hennes godvilja och är frivilligt från hennes sida. Säger hon nej blir det däremot ett nej.Eventuellt om det är så att ni byggt på huset och du exempelvis byggt altan och liknande så kan du kräva ersättning för att du utfört sådant arbete som höjt värdet på hennes tillgång. Där finns egentligen lite bättre argumentationsgrund för att du då ska ha rätt till ersättningen för en värdeökning som du hjälpt till att skapa. Men det är svårt för mig att veta utifrån de knapphändiga förutsättningarna.Det enklaste sättet att ta del i värdeökningen skulle egentligen vara att gifta sig för att då dela egendomarna på mitten om man väljer att skiljas åt. Det kan också uppfattas som mer romantiskt att vilja gifta sig och binda upp sig på det lite mer officiella viset. Men det är ju självklart en smaksak vad man vill göra. Mer hjälp?Om du skulle behöva hjälp med något mer, exempelvis upprätta samboavtal eller liknande så kan Lawlines Juristbyrå hjälpa dig med det. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@Lawline.se så ordnar vi med offert.Du kan även skicka email om du har följdfrågor eller om du vill få något i din fråga utförligare förklarat som du känner att du inte fått svar på. Med vänliga hälsningar,

Upprättande av samboavtal

2017-04-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejMin dotter har i augusti 2016 köpt en lägenhet själv, har tagit alla lån på den själv och betalat all hyra själv. Nu har hon träffat en pojkvän i Januari 2017 som flyttat in med henne i lägenheten. Han har adressändrat och är nu skriven på hennes adress. Jag har inte frågat men troligtvis hjälper han till med hyranHur kan hon förbereda en dokumentation som säkrar att hon behåller sitt 100%:iga ägande i lägenheten utifall dom båda skulle separera? Jag vet att sambolagarna är starka i Sverige. Äktenskapsförord reglerar vad man tar med sig in i boet och som man vill freda som enskild egendom vid en ev. skilsmässa. Vad kallas ett sådant förord i ett samboförhållande och hur skulle ett sådant förord kunna se ut ?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om sambor finns reglerat i sambolagen (SL), se här.Sambolagen Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, SL 1 § st. 1. Samboegendom I de fall bostad eller bohag har förvärvats för gemensam användning utgör den samboegendom i enlighet med SL 3 §. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, SL 6 §. Vad som avser sambors gemensamma bostad finns uppräknat i SL 5 § där bland annat fast egendom som någon av samborna äger eller innehar med nyttjanderätt räknas in. Enskild egendom Det finns två undantag från bestämmelsen i 3 § SL, nämligen SL 4 § och SL 9 §. I SL 4 § finns uppräknat tre sätt där egendomen utgör sambons enskilda egendom och således inte ska utgöra samboegendom eller ingå i en eventuell framtida bodelning, SL 8 §. I första punkten stadgas egendom som den ena sambon fått i gåva från annan med villkor om att den ska vara sambons enskilda egendom, SL 4 p. 1. I andra punkten stadgas egendom som ena sambon har erhållit genom testamente med villkoret att egendomen ska utgöra sambons enskilda egendom, SL 4 § p. 2. I den tredje punkten stadgas egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens egna, SL 4 § p. 3. Det andra undantaget finns i SL 9 §. Enligt denna bestämmelse kan sambos avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och således inte utgöra samboegendom om samboförhållande mot all förmodan skulle komma att upphöra, SL 9 § st. 1. Detta så kallade samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av dem båda, SL 9 § st.2. Något krav på bevittning av avtalet finns inte.Eftersom din dotter har förvärvat lägenheten själv och innan hon blev sambo är den enligt sambolagen inte att betraktas som samboegendom då den inte förvärvats för gemensam användning. Som utgångspunkt ska lägenheten således inte tas med i bodelningen, SL 8 §.Vem har bäst rätt till lägenheten om samboförhållandet upphör?Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör. Detta förutsatt att den sambon bäst behöver bostaden. Ett sådant övertagande måste även med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt, SL 22 § st. 1. I det fall samborna inte har eller haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det, SL 22 § st. 1. Kravet på ”synnerliga skäl” tolkas restriktivt. Enligt förarbeten skulle det vara tillräckligt om den ena sambon var gravid med ett gemensamt barn. I det fall samborna inte har några gemensamma barn kan det bli svårt för den ena sambon som inte äger lägenheten att hävda bäst rätt till den. Anspråk ska väckas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Har den ena sambon avlidit, ska den efterlevande sambon framställa anspråk mot dödsboet inom tre månader efter det att han eller hon lämnade bostaden, SL 22 § st. 2. Råd Här råder jag din dotter att tillsammans med sin sambo upprätta ett samboavtal i enlighet med SL 9 §. Däremot skulle jag även låta två oberoende personer bevittna avtalet ifall det skulle uppstå en framtida tvist. Då är det lättare att bevisa att avtalet kommit till stånd om man haft vittnen i samband med själva upprättandet av avtalet. Ett samboavtal kan se ut på många olika sätt beroende på vad man vill få med och vem som upprättar det. Det ska bland annat framgå vilka avtalet rör (Fullständiga namn och personnummer) och vad som ska hända om samboförhållandet upphör, d.v.s. vad som ska ingå vid en bodelning. Här kan man söka på internet för att få en uppfattning om hur det kan se ut. Vad avser priser för upprättande av samboavtal varierar priserna beroende på vem man vänder sig till. Hos oss på Lawline har vi en egen Juristbyrå där vi har erfarna jurister som man kan vända sig till. Utgångspunkten för prissättning av rådgivning är 1 395 kronor per timme. För vissa typer av uppdrag som exempelvis upprättande av avtal kan de dessutom ofta erbjuda fast pris. Då är det bra att nämna det vid första kontakten. Det går bra att boka tid för rådgivning här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkomna att kontakta oss igen. Vänligen,