Bodelning, sambo. Räknas hunden?

2009-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min f.d sambo köpte en dyr hund (16.000), det var för hennes pengar men vi hade gemensam ekonomi. Kan jag begära efter vi har flyttat isär om att sambo får lösa ut mej på halva summan? f.d vägrar ha delad vårdnad. Tack på förhand
Karin Hellander |Hej Nej, du kan nog inte kräva att hon löser ut dig på halva summan. Man kan visserligen kräva bodelning när ett samboförhållande upphör, men vad som ingår i det är samboegendom som består av gemensam bostad och bohag, detta enligt 8§ samt 3§ Sambolagen. Med bohag menas möbler, köksprodukter och andra produkter som är köpta av er två för gemensamt bruk. En hund räknas inte som bohag. Att ni hade gemensam ekonomi spelar ingen roll då era pengar inte ingår i någon bodelning, utan det gäller bara vid äktenskap. även om ni haft gemensam ekonomi under förhållandet. Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376 Med vänlig hälsning

Vem har rätt till bostaden när ett sambopar separerar?

2009-12-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag funderar på att skriva över min sambo på mitt förstahandskontrakt på en hyresrätt. Är det möjligt att sätta upp två personer på ett sådant kontrakt? Hur fungerar det om vi i värsta fall separerar, kommer båda två då ha samma rätt till lägenheten? Hur brukar folk lösa denna typ av problem?
Emily Tomas da Costa |Hej!Sambolagen inträder vid en eventuell konflikt om huruvida du eller din sambo har rätt till bostaden vid en separation. Den reglerar både det förhållande att bostaden förvärvats av och/eller står skriven på er båda och det förhållandet att endast en av er står som hyresgäst. Med sambors gemensamma bostad avses "byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål" (5 § sambolagen). Dock måste lägenheten vara förvärvad i syfte att utgöra er gemensamma bostad.Om denna förutsättning är uppfylld, utgör den gemensamma bostaden såkallad samboegendom. Detta innebär i sin tur att den gemensamma bostaden omfattas av bodelningen när ett samboförhållande upphör. Vid en bodelning dras först skulder av, sedan läggs egendomen samman och värdet därav fördelas på hälften mellan samborna.Vad gäller bostaden så har den som "bäst behöver bostaden" rätt till den mot att denna egendom avräknas på hans eller hennes lott (16 §), eller om värdet är ringa, utan avräkning. Om bostaden tillhör den ena sambon krävs dessutom att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt, för att den andre sambon skall få överta bostaden. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det (22 §).Sambolagen kan dock avtalas bort. Beträffande frågan om du även kan skriva in din sambo i hyresavtalet, bör du vända dig till din hyresvärd. Möjlighet finns att anmäla en fastighet som är lagfaren för en av er eller en tomträtt för vilken en av er är inskriven som innehavare, som gemensam bostad för er båda. Dock står inte att finna någon närmare reglering beträffande hyresrätt i sambolagen. Återkom gärna om du har fler frågor! Se https://lagen.nu/2003:376 om du vill läsa mer om hur sambolagen fungerar.Vänligen

Sambor utan gemensam folkbokföringsadress

2010-01-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Scenario: två personer har delat en bostadsrätt och separerar. Ena parten har aldrig varit folkbokförd i lägenheten, kan denne då åkalla sambolagen? Eller omfattar sambolagen bara de par som varit folkbokförda tillsammans?? (det handlar i detta fallet om att ena parten försöker lura till sig så mycket pengar som möjligt)
Ivar Näslund |Hej,I första pragrafen sambolagen står skrivet: Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En gemensam folkbokförningsadress är alltså inte nödvändig om ni de facto bott tillsammans. I tredje pragrafen ovan nämnda lag är bostaden samboegendom om den anskaffats för gemensam användning. Femte paragrafen specificerar begreppet bostad som fast egendom som ni nyttjar som gemensamt hem eller huvudsakligen för detta ändamål. Om rekvisiten är uppfyllda, om ni förvärvat bostadsrätten i syfte att det skall vara ett gemensamt hem och den nyttjas som detta så skall den bli föremål för bodelning.Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Samboavtal

2009-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag o min flickvän vill köpa en bostadsrättslägenhet. Dock jag kan betala en del pengar vilket hon inte kan. Så hur går vi tillväga för att mina pengar förblir mina om vi tråkig nog skulle flytta isär om ett par år och samtidigt vill vi dela på lånekostnaden för det lån vi måste göra.
Martin Ågren |Hej.Ni måste göra två saker. Ni ska dels se till att Du formellt äger en större del av bostadsrätten i enlighet med Din kontantinsats (Ni skall alltså inte äga bostadsrätten till hälften vardera), och Ni ska dels upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal sätter sambolagens regler och lika bodelning av samboegendom ur spel (jämför äktenskapsförord). I samboavtalet ska Ni specificera att bostadsrätten inte skall omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen vilket gör att Nikommer att behålla Era respektive äganderätter efter en separation. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver ett samboavtal inte registreras vid en Tingsrätt. Om Ni vill dela på lånekostnaden gör Ni klokt i att båda står på lånet. Vid en eventuell separation kommer Ni att behålla Era respektive lån. Det är därför inte att rekommendera att endast ena parten står på lånet men båda delar på betalningen. Med vänlig hälsning

Samboförhållandet upphör - vad händer med hyresrätten?

2009-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo flyttade in i gemensam hyreslägenhet för ca ett år sedan. Vi bytte min gamla lght mot en 3a och jag står på kontraktet. Nu ska vi flytta isär och vi vill båda byta lägenheten mot två. Han vill flytta till en kompis och bo gratis under tiden vi söker utan att betala något på hyran och menar att eftersom lägenheten är gemensam enligt sambolagen kan han ändå kräva att byta den mot två. Ingen av oss har egentligen råd att bo kvar i lägenheten själva.Fungerar verkligen sambolagen så? Man måste väl ändå ha några skyldigheter också eller måste jag betala hel hyra jättelänge extra för att han också ska få en lägenhet? Det skulle gå mycket snabbare att byta en trea mot en etta istället för mot två.
Sara Hansson |Hej,Enligt sambolagen (https://lagen.nu/2003:376) utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning. En lägenhet som någon av samborna innehar med hyresrätt utgör anses vara sambornas gemensamma bostad då den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av samborna begär det. Begäran om bodelning måste göras inom ett år, och bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.Det finns inget stöd i sambolagen för att kräva att en gemensam lägenhet som utgör samboegendom ska bytas mot två mindre lägenheter för att tillgodose båda parternas behov. Då ni flyttar isär anses samboförhållandet ha upphört och en bodelning kan alltså bli aktuell om någon av er begär det. Eftersom egendomsförhållandena den dagen samboförhållandet upphör är avgörande kommer den gemensamma bostaden att räknas som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Den som bäst behöver sambornas gemensamma bostad och bohag kan då få överta hela hemmet om det anses skäligt och han eller hon ersätter den andre för värdet av det som övertas. En hyresrätt anses dock normalt inte ha något ekonomiskt värde, vilket innebär att den som vid en bodelning får hyresrätten på sin lott normalt inte blir skyldig att utge någon ersättning för denna.Mvh,