Vad händer om ens gemensamma bostad är enskild egendom genom gåvobrev

2020-07-12 i Bodelning
FRÅGA |Har en bodelning att göra där den man jag var gift med i 25 år säger att han fått gården vi bodde på och drev tillsammans av sina föräldrar i ett gåvobrev som jag aldrig fått läst eller sett och därför har jag ingen rätt på några tillgångar .Hur får får jag reda på vad som gäller och min rätt .Jag har föreslagit att vi ska ta en advokat till hjälp .Han pratar bort det hela och har inte tid säger han .Hur går jag vidare ?Mvh
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i äktenskap är att alla tillgångar är gemensamma, giftorättsgods. Enda sättet att göra egendom till en av makarnas enskilda egendom är genom äktenskapsförord, gåvobrev eller om en av makarna ärver och den avlidne skrivit att arvet ska vara makens/makans enskilda egendom.Jag tycker det låter som en bra idé att vända dig till en advokat, även om din make inte vill det för att någon ska tillvara på dina intressen. I första hand behöver din make kunna uppvisa detta påstådda gåvobrev för att det ska finnas någon enskild egendom att diskutera.Sedan utifrån hur detta eventuella gåvobrev då är utformat, går det att klargöra vilka av era tillgångar som ska anses vara din makes enskilda egendom. Ni kan ju ha tillfört gården tillgångar, tillfört kreatur som kor t.ex. vilket har ett värde som då ska skiljas från gårdens egna värde.Eftersom att du inte vet om det finns ett gåvobrev, och därav inte kan lämna några uppgifter om dess innehåll som jag kan hjälpa dig att tolka så skulle jag ge dig rådet att först be din make ta fram gåvobrevet, han behöver ju uppvisa den handlingen för att ni oavsett ska kunna komma vidare med bodelningen. Efter att du då eventuellt får se ett gåvobrev som är signerat av båda hans föräldrar (beroende på vem som hade lagfart), att gården specificerats och att det är daterat, får du gärna återkomma med uppgifter eller vända dig till en advokat för att få hjälp, så någon opartisk får insikt innan du skriver på något bodelningsavtal.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?

2020-02-25 i Bodelning
FRÅGA |Går igenom en bodelning. Har artros I hela kroppen. Under behandling sen tolv år tillbaka. Min fråga är om att vid skilsmässa och fördelning av det gemensamma bör inte kostnaderna räknas in med en annan fördelning än 50/50 vid det slutliga sammanställningen?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra, nedan kommer jag besvara din fråga angående bodelningen. Lagen som reglerar din fråga om skilsmässa är äktenskapsbalken. Kort svarVid en skilsmässa kommer era gemensamma tillgångarna att räknas samman. Sedan kommer era gemensamma skulder att delas på två, och det kommer även ske en beräkning av era individuella skulder. Från de gemensamma tillgångar kommer ni sedan få täckning för era individuella skulder (era individuella och hälften av era gemensamma) som ni har och efter att båda har fått täckning så långt som möjligt. Kvarstående tillgångar kommer ni att få dela på. Eftersom du använder begreppet kostnader vill jag göra ett förtydligande. Om din fråga syftar till kostnader för din artrosbehandling så kommer du inte att få någon återbäring för detta vid en skilsmässa även om du haft mer kostnader under äktenskapets gång. Detta eftersom att det kommer att ses som du betalat det mer era gemensamma tillgångar.Långt svarUnder äktenskapNär ni har gift er så räknas alla era tillgångar som gemensamma (de kommer kallas giftorättsgods) om ni inte kommit överens om att något ska vara enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom kan ni ha avtalat om genom äktenskapsförord, eller om ni t.ex. avtalat om någon specifik gåva som någon av er mottagit under äktenskapet (7:2 jämte 7:3 ÄktB). Vid skilsmässaVid en skilsmässa fördelas era egendomar genom en bodelning (9:1 ÄktB) och där kommer alla era tillgångar att räknas in som ni inte undantagit som enskild egendom (10:1 ÄktB). Era andelar i det gemensamma boet kommer beräknas och sedan görs avräkning var för sig, för dig och make/makas, skulder som ni har när ni skickade in papperen om skilsmässa (11:2 1 st ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, efter avdrag för skulderna gjorts, kommer sedan läggas samman och delas på två (11:3 ÄktB). De enda skulderna som det inte görs avdrag för är de som är kopplade till enskild egendom, om inte den enskilda egendomens värde kan täcka den skulden (11:2 st 2 ÄktB). Nedan följer ett praktiskt exempel för att göra det mer tydligt hur skulderna räknas av vid skilsmässa (frångå att värdena vid en bodelning oftast är mycket högre)Make 1Tillgångar: 1000 Skuld: 500 krMake 2Tillgångar: 1000 krSkuld 300 kr2. Andelsberäkning (skuldavräkning) Make 1 1000 – 500= 500 Make 21000- 300 = 700 3. Kvarstående efter skuldavräkning: 500 + 700 = 1200 4. Slutgiltiga andelarna i boet: 1200/2 = 600Make 1 600 krMake 2600 kr Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Om ens make står som enskild ägare på fastighet?

2020-06-21 i Bodelning
FRÅGA |Min make köpte ett radhus innan vi gifte oss och står som ensam ägare. Vad bör vi göra, vi har inga gemensamma barn men vi har båda särkullebarn
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det inte spelar någon roll vem som står som lagfaren ägare till fastigheten, all egendom som ni makar äger, gemensamt eller individuellt blir giftorättsgods (bådas egendom) eftersom ni är gifta, 7:1 ÄktB Du nämner inte att ni har skrivit något avtal om att radhuset är enskild egendom. Egendom kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord som ni båda skrivit på eller genom att de pengar din make köpte huset för, har han fått genom gåva eller arv där gåvogivaren/ eller den avlidne uttryckligen skrev att pengarna ska vara din makes enskilda egendom. Så vad ni ska göra beror på vad ni vill få för utfall, gör ni inget nu så kommer din makes radhus att räknas som er gemensamma egendom, och då kommer alla särkullbarn få ta lika del av dess värde. Skriver ni äktenskapsförord om att radhuset ska bli enskild egendom kommer egendomen inte att ingå vid bodelningen vid skilsmässa eller vid en makens bortgång, och därmed inte tillfalla dina barn utan endast hans. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,