Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?

2021-10-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
My Stenquist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag ska göra mitt absolut bästa för att svara på din fråga. Jag kommer att hänvisa mina svar från lagen om framtidsfullmakter samt ärvdabalken. För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig så måste den vara skriftlig och bevittnad av två vittnen (4§ Lag om framtidsfullmakter). Vittnena kan inte vara vem som helst. De som hindras från att vara vittnen Fullmaktsgivaren själv kan inte vara vittne(4§ 3 st Lag om framtidsfullmakter). Den som är under 15 år eller lider av psykisk störning får inte vara vittne. Fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren får inte vara vittnen( 10 kap 4§ ÄB). Rätt upp- och nedstigande led är exempelvis föräldrar och barn. Med svågerlag menas svärföräldrar och styvsyskon. Kort och gott innebär detta att den som är släkt eller närstående till fullmaktsgivaren inte får vara vittne. En sambo kan alltså inte vara vittne till en framtidsfullmakt där den andra sambon är fullmaktshavare eller fullmaktsgivare. Om det däremot är frågan om två sambos som inte är släkt eller närstående till fullmaktsgivaren är det okej. Det finns inget hinder mot att två sambos bevittnar en fullmakt, vittnenas inbördes relation till varandra spelar ingen roll. Tack för att du vänt dig till oss på Lawline! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänliga hälsningar,