Om ena sambon har investerat pengar i partnerns fastighet

2021-05-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar hur det fungerar när man är sambo o den ene äger en fastighet o den andre betalar en summa pengar i månaden för att täcka kostnader kring denna fastighet, ska man göra så? Jag tänker att den ene har ju egentligen inget med fastigheten att göra mer än ha ett tak över huvudet o vara inneboende. Lite luddig fråga kanske, men hur fungerar det rent lagligt om man har det så??Mvh Pernilla
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom den ena sambon inte äger fastigheten rent civilrättsligt eller sakrättligt behöver den sambon egentligen inte täcka de kostnaderna som har med fastigheten att göra. Det tillkommer på fastighetsägaren. Om du är inneboende har du endast en nyttjanderätt till en andel av fastigheten, om du har ett hyresavtal. Det kan dock finnas en dold samäganderätt i fastigheten, vilket innebär att sambon har rätt till en värdeandel i t.ex. en fastighet trots att denne inte på pappret står som ägare till fastigheten. För att detta ska vara aktuellt krävs det att tre rekvisit är uppfyllda:- Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk- Sambon som inte står som ägare på pappret för egendomen måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet -- Det måste ha funnits en gemensam partsavsikt mellan samborna att egendomen var avsedd att ägas gemensamt För att dold samäganderätt ska vara aktuellt ska den ena sambon ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet av fastigheten. Alltså tar man bara hänsyn till de förhållanderna som förelåg vid köpets tidpunkt. Det som har inträffat efter köpet påverkar inte bedömningen om dold samäganderätt föreligger. Om ena sambon har investerat pengar i fastigheten efter att köpet har gjorts, kan det inte bli fråga om dold samäganderätt. Därför är det viktigt att den som lägger pengar på sin sambos fastighet, som inte är samboegendom, upprättar ett skuldebrev för att kunna kräva ersättning om förhållandet tar slut.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

2021-02-27 i Bodelning
FRÅGA |Ett par som är i 30-års åldern har varit sambos i drygt tre år, de bor i en hyresrätt. Under förhållandets tid har killen hela tiden jobbat, medan tjejen jobbat det senaste året då hon studerade under förhållandets två första år. De kom tidigt överens om att tjejen betalar för hyran och maten. Under de tre åren har hon betalat ca 350 000 kronor på mat/hyra. Killen har betalat resten av de fasta utgifterna på cirka 100 000 kr, köpt alla nya saker som behövts i deras lägenhet samt investerat en del av sin lön i ett aktiebolag för att de ska ha råd att köpa en bostadsrätt i framtiden. Exempel på saker killer köpt är en ny soffa, en ny säng och en ny bil, totalt har det kostat 350 000 kr. Han har totalt även investerat 150 000 kr i aktier, aktierna som han har investerat i har gått upp med över 300 % och är nu värda cirka 450 000 kr. Nu efter tre år har paret valt att gå skilda vägar.Hur kommer en korret bodelning gå till?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom paret har ett samboförhållande blir sambolagen tillämplig. Enligt 4§ Sambolagen utgörs samboegendomen av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam egendom. Detta innebär att det är möblerna, d.v.s. soffan och sängen som ingår i bodelningen. Bilen, aktierna samt investeringen i aktiebolaget ingår således inte i bodelningen. Utgifterna för hyran och mat ingår inte heller i bodelningen. I och med att ni har varit sambos i tre år, kommer endast 60% av allt bohag att ingå i bodelningen enligt 15§ Sambolagen. Detta innebär att 60% av värdet av möblerna kommer att ingå i bodelning, allt annat behåller parterna. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

När gäller sambolagen?

2021-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min fråga är: när gäller sambolagen?Jag har köpt en bostadsrätt och tillträdesdatumet är på februari. Planen är att min pojkvän ska flytta in på sommaren. Vi har köpt en del gemensamma möbler. Gäller sambolagen från och med den dagen han flyttar in eller tidigare? Måste man skriva på samboavtal innan tillträdesdatumet eller kan man göra det i efterhand, men innan han flyttar in?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med ett samboförhållande avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, enligt 1§ Sambolagen. Din pojkvän blir således din sambo först när ni flyttar ihop. Vad gäller era gemensamma möbler kommer dessa att räknas som samboegendom enligt 3§ Sambolagen då de har förvärvats för gemensam användning. Även om ni inte har ett samboförhållande innan din pojkvän flyttar in, kommer möblerna att anses vara samboegendom då de är avsedda för gemensam användning. På så sätt blir 3§ Sambolagen tillämplig även innan din pojkvän flyttat in. När det kommer till samboavtal kan ni göra detta innan eller under samboförhållandet och man kan inte tvinga den andra sambon att skriva på ett samboavtal under ett samboförhållande. Man kan också skriva ett samboavtal vid separationen, det rekommenderas dock att man gör det innan samboförhållandet för att förhindra risken att man inte kommer överens vid separationen.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?

2020-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637https://lagen.nu/1958:637Min mammas far avled för många år sedan. Han och hans fru hade hus tillsammans. För ca 2-3 år sedan så ringde de min mamma och sa att hennes fars fru gått bort och hon hade rätt att ta emot arv, dvs del av huset. Min morfars fru hade inga barn. Min mamma tackade nej till arvet. Först nu fick jag reda på detta och kan inte förstå varför hon sa nej. När min mor tackade nej, borde inte jag som barnbarn få ta del av det arvet? Min mor hade ingen kontakt med min morfar, troligen därför hon sa nej. Men vad säger lagen och kan jag gå tillbaka och be dem göra om bouppteckningen till min fördel!? Vet att det låter själviskt, men jag vill veta vad som gäller. Mvh Jenny
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mamma inte är bröstarvinge till din morfars fru. Din mamma är således särkullbarn till din morfar. Jag uppfattar det som att din mamma, som särkullbarn, har avstått från sin rätt till förmån för efterlevande make, alltså din morfars fru, för att hon ska ha haft rätt att ta emot arv 3:9 Ärvdabalken). I annat fall har inte din mamma rätt till arv från din morfars fru. När din morfars fru har gått bort har hon således haft rätt till efterarv enligt 3:6 Ärvdabalken. Du vill nu veta vad som händer med arvet om din mamma väljer att avstå från sin rätt. Enligt stirpalgrundsatsen ska varje gren inom en arvsklass få lika stora delar av kvarlåtenskapen, om din mamma väljer att avstå sitt arv kommer du och din mammas övriga bröstarvingar istället att ärva kvarlåtenskapen. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Ingår utländsk egendom i bodelningen?

2021-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min far, ej svensk medborgare, dog 2018. Han var då bosatt sedan 25 år i USA. Jag är ens barnet och ärvde då allt, hus, livförsäkring och pensionssparande. Allt finns kvar där och jag har fått ett ITIN nummer. Det jag undrar nu är, eftersom jag är gift med en svensk och bosatt i Sverige vad händer vid ev skilsmässa. Räknas dessa egendomar in i den svenska lagen? Vi har inget äktenskapsförord.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni är gifta i Sverige kommer svenska regler att bli tillämpliga på bodelningen. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. I din fråga framgår det inte om ni har äktenskapsförord eller annat som reglerar enskild egendom, 7:2 ÄktB. Ifall det finns, ska det inte ingå i bodelningen. Det finns alltså inget undantag i svensk lag som bestämmer att egendom som är placerat utomlands inte ska ingå i bodelningen. Med det sagt, kommer din egendom i USA att betraktas som giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Vad gäller pensionssparande kommer den förmodligen ingå i bodelningen om den sker privat, då det är egendom som du äger. Om det däremot är tjänstepension blir situationen annorlunda. Tjänstepension anses som huvudregel vara en oöverlåtbar eller personlig rättighet som inte ska ingå i bodelningen, 10:3 1 st. ÄktB. Om du dock skulle äga tjänstepensionen och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan det möjligtvis likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Om din arbetsgivaren äger försäkringen innebär det att du inte kan överlåta den rättigheten och den ska därmed inte ingå i bodelningen. Om du dock har möjlighet att förfoga över pensionen och dess utformning kan det trots allt ingå i bodelning, det är alltså medbestämmanderätten som är avgörande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Bodelning vid samboförhållandets upphörande

2021-02-27 i Bodelning
FRÅGA |Min pappa har varit sambo sedan drygt 30 år. Han fick för ett halvår sedan en stroke vilket har lett till att han ite kan bo hemma längre. Jag som fullmaktshavare i hans framtidsfullmakt har begärt bodelning då han inte har råd att betala för dubbla boenden, vilket sambon tycker.Hon emotsäger sig bodelning och har kopplat in en jurist. Hur gör jag för att driva igenom bodelningen
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 8§ Sambolagen ska bodelning ske när samboförhållandet upphör. Ett samboförhållande anses enligt 2§ Sambolagen upphöra om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon avlider. Om det har gått mer än ett år sedan parterna flyttade går det inte längre att begära bodelning. Som jag har förstått det har din pappa och hans sambo flyttat isär vilket innebär att du, som fullmaktshavare, kan begära om att samboegendomen ska fördelas genom en bodelning. Det kan du göra genom att ansöka om en bodelningsförrättare via Sveriges domstolar. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

2021-01-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejMamman och pappan är skilldiga, och det var tingsrätten som har fattat beslutet eftersom pappan är inte här och aldrig har varit sverige, men mamman valde gemensam vårnad och nu vill hon ansöka ensam vårnad, kan hon göra det och hur långt kan ta detta?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget reglerat kring hur lång en vårdnadsprocess får pågå. Det finns många faktorer som kan påverka tiden, bland annat parternas yrkande och handläggningen hos tingsrätten. Under tiden har domstolen dock möjligheten att ta interimistiska beslut, enligt 6:20 Föräldrabalken, som gäller under vårdnadstvisten fram till dess att domstolen tar ett beslut som vinner laga kraft. Detta betyder att domstolen får ta ett tillfälligt beslut om vårdnaden som gäller under vårdnadstvisten. I ditt fall vill mamman ansöka om ensam vårdnad. Domstolen kan besluta om detta enligt 6:5 FB, och då kommer faktorer som samarbetsförmåga och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna att vägas in. Domstolen kommer även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad och risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa (6:2a FB). Om mamman vill ansöka om ensam vårdnad ska hon ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Om man går in på Sveriges Domstolars sida finns en blankett och instruktioner om hur man kan gå tillväga för att skicka in ansökan. Notera att det tillkommer en avgift på 900 kronor för att skicka in ansökan. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,