Har min man rätt till mitt sparkonto vid bodelning?

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska skiljas från min man, har han rätt till hälften av mina sparade pengar på ett privat konto.Har sparat hela mitt liv medans han har använt sina pengar på sig själv.Känns så orättvist att mina pengar ska gå till honom och inte till mig.Har alltid fått betala för allt, lån, räkningar, skolgång, barnen kläder, mobiler osv.Medan han har använt sina pengar till tatueringar, kläder, festande osv.La även en väldigt stor del på huset vi köpte innan vi gifte oss antar att de pengarna också är borta för alltid.Tacksam för svar.
Johannes Ljusteräng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande äktenskap och äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att makars giftorättsgods ska delas lika (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som räknas som giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som är föreskriven att den ska vara enskild, vanligast genom äktenskapsförord eller att det är egendom som man har ärvt med villkoret att egendomen ska vara mottagarens egna (7 kap. 2 § ÄktB). Således krävs det ett särskilt förfarande för att egendom ska anses vara enskild och därmed inte ingå i bodelningen. Om så inte har skett i ditt fall, dvs att inget äktenskapsförord har upprättats, ska pengarna på kontot ingå i bodelningen. Detta eftersom man utgår från egendomsförhållandena på den s.k. brytdagen – den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vad som också bör noteras är att giftorättsgods tar ingen hänsyn till äganderätten utan man kan se det som att egendomen tillhör äktenskapet, oavsett vem som har tillfört egendomen. Däremot kan jag inte utläsa från din fråga huruvida ni har ansökt om skilsmässa än. Om ni inte har gjort det, kanske du i så fall kan få din man att skriva på ett s.k. föravtal nu inför stundande skilsmässa? I detta föravtal kan ni då avtala om att t.ex. pengarna på ditt privata sparkonto ska vara din enskilda egendom eller att du ska få ta över huset (9 kap. 13 § ÄktB). Det är dock viktigt att understryka att det är ett avtal, d.v.s. att du och din man måste vara överens för att det ska vara giltigt. Gällande huset (er gemensamma bostad) så ska det också som huvudregel ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB), om det inte är enskild egendom vilket jag redogjort för ovan. Således ska värdet av huset delas lika mellan er. Däremot vem som i slutändan får ta över äganderätten av huset är bodelningen är gjort, finns det goda chanser att huset kan bli ditt. Enligt äktenskapsbalkens regler utgår man från en behovsprincip, d.v.s. den make som har stört behov av bostaden, är också den som ska få äganderätten av huset (11 kap. 8 § ÄktB). Nu vet jag tyvärr inte fler omständigheter i ditt fall, men mitt råd är att kontakta en jurist för att dels få hjälp att upprätta ett föravtal (om du tror att din make skulle gå med på det), dels hjälpa dig att argumentera för att du ska vara den som får behålla huset. Önskar dig all lycka till!

Nyttjanderättsersättning

2021-05-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har fått fly mitt hus pga våld i nära relation som pågått i flera år . Har tidigare alltid tagit tillbaka allt men kommer nog genomföra denna gång. Vi äger huset 50/50 och han förhalar försäljning och bor kvar. Har jag rätt att kräva hyra av honom för att han bor kvar? Betalar halva amorteringen just nu . Elavtalen sa jag upp och sophämtningen. Känns inte rimligt att jag skall ha högre kostnader när jag fått fly vårt hus.Tack på förhand .
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst - jättetråkigt att du befinner dig i en sådan knepig situation.Jag skulle först och främst rekommendera dig att polisanmäla din tidigare partner. Våld i nära relation kan utgöra bland annat misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kap 5 §. Om våldet och trakasserierna varit upprepade kan det också utgör grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a § andra stycket.Som jag förstår din fråga, undrar du dock om du på något sätt kan kräva något av din tidigare partner. Jag kommer dels gå igenom regler om tvångsförsäljning av fastigheter, dels huruvida du kan kräva hyra av honom.TvångsförsäljningNär flera personer tillsammans äger en fastighet, är samäganderättslagen tillämplig (se samäganderättslagen (SamägL 1 §). Samäganderättslagen utgör ett instrument för att lösa ägarkonflikter, det vill säga när två delägare exempelvis inte kan enas om att sälja fastigheten.Om din tidigare partner inte vill sälja fastigheten, kan du ansöka hos domstol om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (SamägL 6 §). Beslutar domstolen att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, ansvarar en god man för auktionen, för att köpeskillingen fördelas mellan er och för att köpebrev upprättas (SamägL 8 §). Du ansöker om tvångsförsäljning hos den tingsrätten i den ort där fastigheten finns (SamägL 18 §). För att tvångsförsäljning ska vara möjlig, förutsätts dock att du och din tidigare partner inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte ska ske (SamägL 6 §). Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka hos domstol om att få fastigheten såld, även om din tidigare partner inte vill sälja, så länge som ni inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte får ske.NyttjanderättsersättningNyttjanderättsersättning kan aktualiseras när sambor separerar och den ena bor kvar i bostaden (se bland annat rättsfallet NJA 2006 s 206). Den som bor kvar ska som utgångspunkt då betala ersättning för nyttjande av bostaden till den som flyttat ut. Det blir en slags "hyra" som betalas från den som bor kvar till den som har flyttat ut. Detta gäller dock endast från tiden från separationen fram till att bodelningen är klar. Du har då rätt att få betalt för olika kostnader som du har haft kopplade till bostaden. Denna beräkning kan vara rätt knepig att göra. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med såväl bodelning av er samboegendom, som eventuell rätt till nyttjanderättsersättning.SammanfattningDu kan med andra ord kräva att fastigheten säljs, såväl som kräva nyttjanderättsersättning. Efter en bodelning kommer dessutom fastigheten att tillfalla någon av er, alternativt att den säljs. Därför kan det vara bra att få till en bodelning så fort som möjligt. Jag rekommenderar dig också att polisanmäla din tidigare sambo.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,