Kan man skriva ett äktenskapsförord under ett äktenskap inför en eventuell skilsmässa?

2021-05-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min fru kommer att separera men kommer fortfarande vara gifta. Vi har gjort en bodelning under pågående äktenskap då jag kommer bo kvar i nuvarande bostad och min fru köper en ny. Planen är att nu skriva ett äktenskapsförord där enskilld egendom förblir egen när/om vi gör skiljsmässa längre fram.Vid en bouppdelning blir då nuvarande bostad min enskilda annars antar jag att en bouppdelning inte har någon verkan? Har det någon betydelse nä i tiden vi skriver äktenskapsförordet? Bouppdelningen är inte gjord ännu så vi kan välja att skriva äktenskapsförord innan eller efter.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bodelning under äktenskapSom du skriver har du och din fru gjort en bodelning under pågående äktenskap (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det kan göras för att klargöra ägandeförhållanden under äktenskapet. Om ni väljer att skilja er ska era respektive tillgångar och skulder upptecknas så som de var när ni ansökte om skilsmässa (9 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Det här innebär att eftersom ni redan har gjort en bodelning och klargjort era ägodelar bör denna bodelning stå fast. D.v.s. att du äger den tidigare gemensamma bostaden och din fru den nya bostaden. Däremot så kan era egendomar och skulder ha förändrats under tiden som förflutit från det att ni gjorde bodelningen tills dess att ni ansöker om skilsmässa. Det kan därför vara bra att vara på den säkra sidan och upprätta ett äktenskapsförord som ni planerar att göra. Äktenskapsförord under äktenskapEtt äktenskapsförord kan upprättas när som under äktenskapet (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska delas mellan er, d.v.s. är giftorättsgods, och vilken som är er enskilda egendom (7 kap 1 § Äktenskapsbalken). Det kan alltså vara bra att upprätta ett äktenskapsförord även om ni redan gjort en bodelning ifall att ni kommer behöva genomföra ytterligare en bodelning vid skilsmässa. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, dateras, undertecknas av er båda och registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet är giltigt från och med den dag det getts in till Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Sammanfattningsvis gäller den tidigare bodelningen mellan er. Däremot kan det vara bra att ändå upprätta ett äktenskapsförord ifall att ni behöver genomföra ytterligare en bodelning om ni ansöker om skilsmässa. Äktenskapsförord kan alltså upprättas när som helst i tiden och är giltigt från och med det att det blivit registrerat hos Skatteverket. Ni är varmt välkomna att boka tid med våra duktiga jurister om ni vill ha hjälp att formulera äktenskapsförordet. Med vänliga hälsningar,

Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi bor i en lägenhet som jag har fått i gåva. Jag vill nu sälja lägenheten och då kräver min fru att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten. Vi kommer inte att köpa någon ny lägenhet, vi kommer att bosätta oss på i vårt sommarhus istället.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fru kan kräva att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten vid försäljning. Mitt korta svar på den frågan är att din fru inte kan kräva att få ta del av värdeökningen vid försäljning då lägenheten är din egendom. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså lägenheten du fick i gåva tillhör dig. Om du väljer att sälja den kan din fru inte kräva att få pengar från värdeökningen. Detsamma gäller om din fru säljer egendom som tillhör henne. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Det är först om ni gör en bodelning som man delar upp egendomen. Vid bodelning så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska sedan ingå i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Huvudregeln är att allt giftorättsgods delas lika mellan makarna efter att respektive skulder dragits av från makarnas egen egendom. Finns däremot äktenskapsförord som anger att viss egendom är enskild egendom undantas dessa från sammanslagningen (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er kan ni ta del av varandras egendom. Din fru kan således inte kräva att hon ska få pengar från en försäljning av din lägenhet, även om ni har bott i den under tiden ni är gifta. Genomför ni en bodelning, exempelvis i samband med skilsmässa, slås era egendomar ihop och delas lika. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Är alla våra saker gemensamma för att vi är sambos?

2021-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo hävdar att han har rätt till att använda vår bil i första hand, eftersom att det var han som köpte den. Men jag tänker att eftersom vi är sambos ska alla saker vara gemensamma och att han därmed inte kan bestämma över bilen. Vem av oss har rätt?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att din sambo har rätt. Gemensam samboegendomI ett samboförhållande är inte all egendom gemensam. Ni svarar fortfarande för er egen egendom och era egna skulder. Samboegendom är bostaden eller bohag som skaffats för att vara en del i det gemensamma hemmet (3 § Sambolagen). Med bohag avses saker som möbler, hushållsmaskiner och andra småsaker som skaffats för hemmet (6 § Sambolagen). Även saker som är avsedda för fritidsändamål är inte samboegendom (7 § Sambolagen). En bil är alltså inte en del av samboegendomen och din sambo behöver inte dela bilen med dig. SamäganderättSambos kan däremot äga flera saker tillsammans som inte regleras av sambolagen. Exempelvis kan samäganderätt uppstå om ni tillsammans köper något med avsikt att ni båda ska bli ägare och båda bidrar till kostnaden på föremålet eller likande (1 § lagen om samäganderätt). Dold samäganderättI vissa fall är det däremot inte lika enkelt. Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den.SammanfattningDå er egendom är er egen så har din sambo rätt att göra vad han vill med bilen han köpt om inte du kan visa på samäganderätt eller dold samäganderätt. Däremot innebär detta att det även gäller omvänd för saker du köpt som inte är en del av hus och hem. Med vänliga hälsningar,

Kan ena maken sälja den andra makens egendom vid händelse av stroke eller liknande?

2021-02-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Gifta makar, äger två bilar. Vad händer om maken som står på bilarna blir akut dålig tex stroke, blir oklar ett tag. Har den andra makan rätt att sälja bilarna för att få ekonomin att gå ihop? Konstig fråga kanske men vi började fundera på detta.Man får ju bara stå en ägare på ägarbeviset.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ägarförhållanden i ett äktenskapI ett äktenskap är fortfarande ägandeförhållande skiljt åt såvida det inte framgår tydligt att det råder gemensamt ägande. Alltså är makens egendom dennes egen och maken ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Alltså kan man inte bara rakt av sälja sin makes egendom, även om maken drabbats av stroke eller liknande som resulterat i att maken förlorat sin rättshandlingsförmåga. FramtidsfullmaktEn enkel lösning på detta problem är att man skriver en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt skriver man till en person så att de ska kunna rättshandla åt en i händelse av sjukdom eller liknande som gör att man inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt regleras som andra fullmakter enligt reglerna i 2 kap. Avtalslagen. När man skriver en framtidsfullmakt ska det framgå att det just rör sig om en fullmakt, vem eller vilka som fullmakten omfattar, vad fullmakten ska innebära, exempelvis om man kanske vill att ens make ska kunna sälja av bil, men inte hela huset, samt övriga eventuella villkor. Personen som har framtidsfullmakten är den som avgör när den börjar gälla, exempelvis i händelse av sjukdom såvida inte fullmaktsgivaren uppställt villkor att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller liknande. Andra alternativOm en person inte kan råda över sin egendom kan även god man eller förvaltare utses som på olika sätt hanterar personens ekonomi (11 kap Föräldrabalken). Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den. Däremot kan det vara relativt svårt att visa och lär kräva en domstolsprocess. SammanfattningEnklast för ett gift par att se till att man kan hantera varandras egendom i händelse av sjukdom är att skriva framtidsfullmakter till varandra. Dessa gäller då endast när man själv saknar förmåga att råda över sin ekonomi och kan på så vis fungera som en slags garanti då man är beroende av den delade ekonomin. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

2021-05-12 i Adoption
FRÅGA |Hejsan, jag har en fråga angående adoption. Min mamma dog när jag var fem år och min pappa gifte om sig. Min styvmamma ville adoptera mig och jag trodde att hon hade gjort det men nu har jag fått reda på att av någon anledning så gick det inte. Nu undrar jag hur kan jag ta reda på varför det inte gick? Tack.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur en adoption går tillAdoptioner regleras i 4 kap. Föräldrabalken. När en adoption ska genomföras ska alltid barnets bästa ges störst vikt av samtliga omständigheter (4 kap. 1 § Föräldrabalken). Dessutom ska samtliga omständigheter vara lämpliga med hänsyn till barnets behov av adoption och sökandens lämplighet (4 kap. 2 § Föräldrabalken).VIll man adoptera ska man skicka in en ansökan till tingsrätten som tillhör det område vilket den sökande bor (4 kap. 11-12 § Föräldrabalken). Tingsrätten ska sedan ge uppdrag åt socialnämnden i den kommun där barnet bor att genomföra en adoptionsutredning (4 kap. 14 § Föräldrabalken). Adoptionsutredningen ska utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda och vad barnets och föräldrarnas inställning till adoptionen är. Sedan ska adoptionsutredningen redovisas för tingsrätten och lämna ett förslag till beslut (4 kap. 15 § Föräldrabalken). Vad innebär det här för dig?Detta innebär att för att försöka ta reda på varför adoptionen inte gick igenom så kan du vända dig till den socialnämnd du tillhörde när du var liten samt den tingsrätt som din styvmamma tillhörde när ansökan gjordes. Pröva att uppge personnummer på dig själv, din pappa och din styvmamma för att socialnämnden och tingsrätten ska kunna leta upp eventuella handlingar som finns. Även datum kan hjälpa i sökandet.En annan bra utgångspunkt är att fråga din styvmamma och din pappa om vad som hände. Det kan även vara bra ifall de har tillgång till målnummer eller liknande i sökandet hos socialnämnden och tingsrätten. De ovan beskrivna reglerna ändrades däremot senast under 2018. Det betyder att de regler som vi behöver förhålla oss till är de regler som gällde när du var fem år och ansökan skulle ha genomförts. Ordningen kan därför se annorlunda ut mot vad det gör nu. Oavsett så är det en bra start att börja leta hos socialnämnden och tingsrätten. Sammanfattningsvis kan du vända dig till socialnämnden i den kommun du bodde i när du var 5 år samt tingsrätten som din styvmamma tillhörde när ansökan skulle ha genomförts för att ta reda på varför adoptionen inte genomfördes. Uppge personnummer, namn och annan information som kan vara av värde för att hitta handlingarna. Observera att det finns inga garantier för att kunna hitta handlingar om det gått väldigt lång tid, särskilt om du inte har tillgång till ärendenummer och målnummer. Slutligen kan det även vara en bra ide att vända dig till din pappa och styvmamma och fråga dem.Med vänliga hälsningar,

Kan ett förvaltarskap ärvas?

2021-04-17 i God man
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K11R2Läst här att godmanskap inte kan ärvas. Kan förvaltarskap ärvas?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är nej, det går inte att ärva förvaltarskap. Däremot kan en förvaltares vuxna barn utses som ny förvaltare om denne person är lämplig och villig att åta sig uppdraget. Men förvaltarskapet går inte i arv så att man automatiskt får rollen utan domstolsprövning krävs. När en förvaltare dörFörvaltarskap utses om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt. Det är domstol som får utse förvaltare (11 kap. 7 § Föräldrabalken). Det här innebär att om en förvaltare dör så kan inte förvaltarens arvingar ärva förvaltarskapet då domstol måste besluta om vem som är förvaltare. Dör en förvaltare ska den som är dödsbodelägare till förvaltaren genast anmäla dödsfallet till den överförmyndare om har tillsyn över förvaltarskapet (11 kap 22 § Föräldrabalken). Det går inte att ärva förvaltarskapetBehövs fortfarande förvaltare får då ny sådan utses av domstol. För att vara förvaltare ska en rättvis, erfaren och i övrigt lämplig person utses. Denna lämplighet ska även kontrolleras . Om den som är i behov av förvaltare föreslår en viss person som förvaltare ska rätten förordna denna person att bli förvaltare om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § Föräldrabalken). Det innebär att om exempelvis den enskildes förvaltare dör och denne vill utse förvaltarens vuxna barn till förvaltare och denne person är lämplig och vill ta på sig uppdraget så ska rätten utse personen till den nya förvaltaren. Däremot kan man inte ärva förvaltarskapet automatiskt utan domstolsprövning behöver göras.. Med vänliga hälsningar,

Delas skulder från innan äktenskapet vid bodelning?

2021-03-13 i Bodelning
FRÅGA |HejKan CSN-skulden som skapats innan en relation startades delas vid bodelning? Eller kommer det att vara privat egendom? Vi betalde for det nar vi var tilsammans, men fick ingen direkt fordel annat än ett jobb som en av oss hade som kunde ha kopplats till den utbildning som fått med CSN.I alla fall, en av oss studerar pa samma tiden som andra jobbade, och fick CSN skuld som borjade efter vi var tilsammans. Det forstar jag att delas. Tack
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså att ni inte delar skulder eller egendom som ni inte skaffat tillsammans. En CSN-skuld som den ena maken har fått är alltså dennes egen skuld även om skulden uppstått innan eller efter äktenskapet. Även om ni har valt att tillsammans betala av för den enas skuld då är skulden fortfarande dennes. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Vid bodelning däremot så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ena makens skulder kan påverka den andra maken.Vid en bodelning räknar man av från makarnas egendom den skuld som de har innan man sedan lägger ihop vad som kvarstår av makarnas egendom för att dela lika (11 kap. 2-3 § Äktenskapsbalken). Till exempel innebär detta innebär alltså att om ena maken har 50.000 kr i skulder och den andra maken inte har några skulder, samt att båda makarna har 100.000 kr vardera i egendom kommer bodelningen se ut såhär:Make A Make BGiftorättsgods 100.000 kr 100.000 krSkuld 50.000 kr 0 krKvar 50.000 kr 100.000 kr Totalt innebär det att makarna ska dela lika på 150.000 kr, vilket innebär att make B blir påverkad av make As skulder. För att förhindra detta kan man skriva äktenskapsförord där man anger att egendom är enskild egendom, så att det inte delas i bodelningen (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er påverkas ni av den andras skulder. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Vad ska man ta upp i ett bodelningsavtal?

2021-01-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag o min man ska skiljas. Vi har alltid haft separata ekonomier o är överens om att vad respektive har på sina konton är dennes, måste vi ändå ta upp allt i bodelningsavtalet? Alla bankkonton, ISK osv. Förutom ovan har vi en fastighet med lån på o en bil som är betald, de tar vi upp såklart, båda ska säljas o delas, föresten måste vi ens ta upp bilen i avtalet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att all egendom som kan bli föremål för delning ska tas upp i bodelningsavtalet. BodelningNär makar skiljer sig ska en bodelning ske (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Utgångspunkten för bodelningen är att all den egendom som är giftorättsgods ska delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som finns i äktenskapet som inte uttryckligen gjorts till enkild egendom, exempelvis genom äktenskapsförord (7 kap. 1 §, 9 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om ni saknar äktenskapsförord som anger att era bankkonton, och alla era egna ägodelar så är dessa iallafall giftorättsgods och ska tas med i bodelningen. Har ni däremot äktenskapsförord som anger att all den egendomen är enskild egendom, behövs ingen bodelning göras för den egendomen (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan skrivas även under pågående äktenskap (7 kap. 3 § ÄktB). Däremot behöver man inte använda sig av en bodelningsförättare om man utformar ett bodelningsavtal där det tydligt framgår att det gäller all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning (NJA 2013 s. 100). BodelningsavtalBodelningsavtalet kan alltså användas av makarna för att på egen hand dela upp den egendom som ska delas vid bodelningen (9 kap. 1 § 2 st ÄktB). Bodelningsavtalets syfte är då att se till att det framgår att bodelning redan har skett och ena maken inte senare kan komma och kräva bodelning. I bodelningsavtalet ska det därför framgå vilka saker man behåller och vilka man delar. Det är därför viktigt att du och din man anger att vad som finns på respektives bankkonto ska behållas av bankkontoinnehavaren för att tydligt visa att det var er avsikt. Fastigheten och bilen bör även tas upp i bodelningsavtalet eftersom även de utgör giftorättsgods. Syftet med bodelningsavtalet är alltså att förhindra att en bodelning kan ske i ett senare skede. Det är därför viktigt att ni skriver upp precis allt, både det ni behåller själva och det ni tänker dela på. Man kan beskriva det som att ni skriver ner er överenskommelse ur bevishänseende i händelse av en framtida tvist. AvtalAvtalet ska skrivas under av er båda och anmälas hos Skatteverket (9 kap. 1 § 2 st ÄktB). Trots överenskommelsen mellan dig och din man kan däremot alltid talan om oskälighet väckas, om exempelvis någon part anser att avtalet blivit oskäligt av senare uppkomna omständigheter (36 § Avtalslagen). Ett exempel på när ett avtal eventuellt kan vara oskäligt är om uppdelningen av giftorättsgodset är väldigt ojämn vilket lett till att en part har gynnats orimligt mycket. SammanfattningI ert bodelningsavtal är det bäst om ni tar upp all den egendom som ni ska dela upp eller behålla själva. Det är viktigt i händelse av en framtida tvist om en av er menar på att den muntliga överenskommelsen ni hade inte alls stämde. Avtalet gäller sedan och ingen annan bodelning kan ske. I vissa fall kan dock avtalet ändras om oskälighet uppstått. Med vänliga hälsningar,