Kan en förälder kräva gemensam vårdnad?

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min dotter har barn med en man i Norge (båda är svenskar). De har aldrig levt ihop så hon har ensam vårdnad. Barnet är nu 6 år och har varit hos sin pappa varannan helg (fre-måndag).Nu har han börjat prata om gemensam vårdnad. Det vill dock inte mamman.Kan pappan kräva det?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Förutsättningar i mitt svarI mitt svar kommer jag utgå från vad svensk lag föreskriver vad gäller din frågeställning. Det här svaret behöver alltså inte nödvändigtvis beskriva hur norsk lag hade bedömt situationen.Jag utgår även ifrån att din dotter i nuläget har ensam vårdnad precis som du skriver.Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad? I det sjätte kapitlet föräldrabalken (som du kan hitta här) finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att båda föräldrarna till ett barn ska ha vårdnad över barnet, det vill säga gemensam vårdnad. Detta eftersom en god och nära kontakt med båda föräldrarna ligger i barnets bästa, vilket alltid är en ledstjärna när det gäller beslut och regler vad gäller barn och deras uppväxt. Om det däremot är så att någon av föräldrarna har ensam vårdnad, vilket din dotter har i det här fallet, så kan den andra föräldern, pappan till barnet i det här fallet, ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Vid en sådan bedömning kommer tingsrätten ta hänsyn till vad som är barnets bästa, och det kan variera mycket från fall till fall och därför vågar jag inte uttala mig om hur tingsrätten skulle resonera i just er situation.Som slutgiltigt svar på din fråga; pappan kan inte kräva gemensam vårdnad om din dotter redan har ensam vårdnad. Däremot kan han ansöka om det i tingsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Samboavtal och eventuellt övertagande av bostad

2020-04-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som jag hoppas att ni ska kunna hjälpa mig att svara på.Det är nämligen såhär. Jag ska köpa en lägenhet, jag har tagit ett lån och kommer själv gå in med kontantinsatsen. Dock bor jag med min sambo i dagsläget och planen är att han ska flytta in med mig. Vilka lagar gäller när man blir sambo? Jag vill nämligen skydda alla mina tillgångar. Han har en son på 7 år som även han kommer bo med oss i perioder.Jag har hört att man kan skriva samboavtal som skyddar oss mellan att han inte får några av mina pengar eller saker i lägengeten MEN jag har sett att det finns någon "lag" som man inte kan skriva undan som i princip betyder att om han är i större behov av lägenheten (pga att han har barn) så har han rätt i att köpa den av mig för marknadsvärdet. Stämmer det med ovan? Och finns det något man kan skriva för att undvika problem där? Likaså finns det andra lagar som jag måste tänka på och avtal som vi måste skriva mellan varandra?Uppskattar verkligen att få hjälp, gärna så enkelt förklarat som möjligt :) Tusen tack! Vänligen
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Sambolagens reglerI sambolagen regleras bland annat vad som gäller när ett samboförhållande upphör, till exempel hur tillgångar i en sådan situation ska fördelas. När ett samboförhållande upphör (av annat skäl än att samborna ingår äktenskap) kan någon av parterna inom ett år begära bodelning. Bodelning innebär att sambornas så kallade samboegendom fördelas mellan dem. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, OM egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det finns vissa undantag till detta, några av dessa undantag kan du läsa mer om i 4 § sambolagen. Ett annat undantag är om samborna har skrivit ett så kallat samboavtal; i ett sådant kan samborna själva reglera att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från bodelningen.Specialregeln gällande gemensam bostadPrecis som du nämner i din fråga så finns det en bestämmelse som innebär att en sambo som bäst behöver bostaden kan få rätt till den, det framgår av 22 § sambolagen. Den här bestämmelsen är tvingande, vilket innebär sambos inte kan avtala bort den genom ett samboavtal eller på något annat sätt.Bestämmelsen kan bli tillämplig om din sambopartner skulle kunna anses bäst behöva bostaden om samboförhållandet upphör. Det krävs i sådana fall även att det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om du och din sambopartner inte har eller har haft barn tillsammans, krävs synnerliga skäl för att din sambopartner ska anses bäst behöva bostaden. Synnerliga skäl skulle till exempel kunna föreligga om en sambo är gravid med ett gemensamt barn. Men att det krävs synnerliga skäl indikerar ändå att det ställs ett relativt högt krav när det inte finns eller har funnits något gemensamt barn, och jag tolkar din fråga som att något sådant gemensamt barn inte finns i ditt fall. Om inget sådant skulle tillkomma har jag svårt att se att synnerliga skäl skulle kunna föreligga.Om specialregeln gällande gemensam bostad skulle bli aktuell vid en bodelning skulle du givetvis ha rätt att få ut bostadens värde (så länge det i samboavtalet är skrivet att lägenheten inte ska ingå i en eventuell bodelning). Först och främst räknar man av bostadens värde när man bestämmer sambornas andelar i bodelningen. Om inte det går eller räcker, ska det som fattas betalas med pengar.Sammanfattande svarNär ett samboförhållande upphör är huvudregeln att gemensam bostad och bohag blir samboegendom och delas lika vid en bodelning. Däremot kan sambos reglera vilken egendom som ska vara eller inte vara samboegendom. Mitt tips till dig och din sambo är att ni skriver ett samboavtal där det framgår vilken egendom som inte ska ingå i en eventuell bodelning, till exempel din lägenhet och dina övriga tillgångar. Däremot så går det inte att avtala bort specialregeln som gäller gemensam bostad som jag skrev om här ovan. I praktiken krävs det att den ena sambon har vårdnaden för ett gemensamt barn för att denna regel ska bli aktuell.Tänk på att det finns vissa formkrav för ett samboavtal; det måste vara skriftligt. Ett tips är även att datera samboavtalet, detta på grund av att det alltid är det senaste samboavtalet som gäller, och därför är det viktigt att veta vilket datum ett samboavtal skrevs om man ändrar sig och skriver ett eller flera nya samboavtal efter det första.Behöver du hjälp med att upprätta ett samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Polishämtning vid umgängessabotage?

2020-02-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Min exfru ägnar sig åt umgängessabotage. Ärendet är i Familjerätten men de kan inte göra något egentligen. Har nu inte träffat barnen på fyra månader. Min exfru har även anklagat mig för alting som finns på listan. Till och med våldtäkt, vilket hon tog tillbaka när hon förstod att det finns övervaknings kameror utanför mig.Hur som helst.Polishämtning av barnen. Jag vill inte utsätta dem för det men jag har inga alternativ. Min exfru bokar om mötena på familjerätten hela tiden och tiden bara går. Vi har delad vårdnad.Hur börjar jag processen för polishämtning?Jag tror att barnen far illa på så sätt att X säger hemska saker om mig till barnen. Det har barnen tidigare sagt till mig också. De är 7 och 4 år.Helt hemskt allting. Mvh
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Hur jag tolkar förutsättningarna och din frågaJag tolkar din fråga som att ärendet är på bordet i familjerätten i den kommun som du och barnen bor i, men att den hjälp som familjerätten kan erbjuda inte har hjälpt och att du anser att din exfru utsätter dig för umgängessabotage. Du skriver även att ni har delad vårdnad, och delad vårdnad (eller gemensam vårdnad som det också kallas) kan vara utformad på olika sätt, så jag utgår från att du åtminstone har rätt till umgänge med dina barn under vissa perioder (exempelvis vissa dagar i veckan, vissa helger, vissa tider på dygnet eller liknande).Hur kan du gå vidare med ärendet?Om du anser att du blir utsatt för umgängessabotage bör du först och främst påpeka det hos den familjerätt som har hand om ärendet. Där kan du påtala att du anser att den andre föräldern har gjort sig skyldig till umgängessabotage. Om familjerätten anser att det förekommit umgängessabotage kan de påtala det för din exfru, och göra henne medveten om att hon har gjort sig skyldig till brott mot umgängesrätten.Om det inte skulle fungera, så är nästa steg att vända sig till tingsrätten med ärendet. Om det finns en dom eller avtal som reglerar hur umgängesrätten mellan dig och din exfru ska vara så kan du ansöka om verkställighet av din umgängesrätt hos tingsrätten. Om det däremot inte finns någon sådan dom eller något sådant avtal, så kan du också då vända dig till tingsrätten för att få till en sådan dom eller ett sådant avtal, som i sin tur sedan kan verkställas. Polishämtning kan vara en del av verkställigheten om inte andra medel från tingsrättens sida fungerar, men det är inte givet att tingsrätten i och med verkställighet beslutar om polishämtning eftersom det finns risk för att det påverkar barnet negativt.Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till egendom som står kvar hos tidigare sambo?

2020-05-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag har sedan 1 år flyttat ut från min dåvarande sambo. Jag lät en del av mitt bohag stå kvar hos henne.Nu när jag vill ha tillbaka mina saker får jag dom inte. Finns det någon tidsram som säger att jag inte har rättigheter till mina saker och kan jag då göra en vanlig handräckning via kronofogden
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår i mitt svar från att du och din dåvarande sambo inte har genomfört en bodelning efter att ni flyttade isär. Jag utgår även från att ni inte hade skrivit något samboavtal. Relevanta bestämmelserSamboförhållanden, och upphörande av samboförhållanden, regleras i sambolagen. Av 8 § sambolagen framgår att när ett samboförhållande upphör ska bodelning genomföras efter begäran från någon av samborna. Bodelning innebär att samboegendomen delas lika mellan samborna. Men vilken egendom är samboegendom? Det framgår av 3 § sambolagen att sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom. Det är alltså bostad och alla lösa saker som du och din dåvarande sambo som utgör er samboegendom. Om man har undantagit egendom från bodelning i ett samboavtal så undantas denna egendom naturligtvis från samboegendomen och en eventuell bodelning. Det finns även viss annan egendom som undantas från att klassas som samboegendom, bland annat egendom som man erhållit egendom gåva, arv och testamente om det framhållits att egendom skulle vara mottagarens enskilda egendom (se 4 § sambolagen).Hur länge kan man vänta med att begära bodelning?Enligt 8 § sambolagen framgår att en sambo som vill att en bodelning ska genomföras måste begära det. Det krävs dock att denna begäran framställs till den andra sambon inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Av det som framgår av din fråga verkar det som det gått ett år sedan dess att ditt samboförhållande upphörde, och om du inte inom det året begärt bodelning så har du försuttit den möjligheten.Sammanfattande svarOm det är så att den egendom som du vill ha tillbaka INTE är bohag som har förvärvats för gemensam användning, så är det inte egendom som ska ingå i en eventuell bodelning och den egendomen har du rätt till eftersom du äger den. Om din dåvarande sambo inte vill lämna tillbaka denna egendomen så kan du kontakta Kronofogden och få hjälp att få tillbaka denna egendomen genom så kallad särskild handräckning (här kan du läsa mer om särskild handräckning på kronofogdens hemsida). Tänk på att det krävs något typ av skriftligt bevis på att du äger den egendomen som du vill ha hjälp med att få tillbaka.Om det är så att den egendomen du vill ha tillbaka är bohag som har förvärvats för gemensam användning så utgör det samboegendom, och den delas upp genom bodelning. Men, om det har gått ett år från det att samboförhållandet upphörde så kan du inte ansöka om bodelning och få hjälp av tingsrätten (som utser en så kallad bodelningsförrättare) med att genomföra bodelningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utgångspunkter och hjälp av få i vårdnadstvister

2020-03-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och min man har tänkt att eventuellt skilja oss. Vi har en liten son som är sex månader. Min man har en bostad och en bra lön. Just nu bor vi i en liten stad, innan jag träffade honom bodde jag i en stor stad 50 min från den lilla staden vi bor nu. Jag hade en lägenhet sedan innan men var tyvärr tvungen att säga upp den. Men jag känner ifall att vi skiljer oss vill jag inte bo kvar här jag vill flytta med min son till min gamla stad. Jag känner liksom alla hans vänner och släktingar här, jag har själv ingen person jag känner bra här. Att stanna här för mig kommer bli jätte jobbigt och jag kommer att bli påmind om honom varje dag .Jag har min tjänst kvar i min gamla stad det enda jag behöver fixa är boende. Spelar hans kapital stor roll om han skulle begära att han vill ha kvar min son i sin hemstad? Det är en liten stad och jag känner att jag orkar eller klarar inte av att stanna kvar här efter detta jobbiga förhållandet. Kompromissa med honom går inte. Vad kan jag göra för att ha min son med mig ?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag utgår från att du och din man har gemensam vårdnad för er son, på grund av att ni var gifta när han föddes eller att ni efter er sons födsel gifte er (se 6 kapitlet 3 § föräldrabalken). Jag vet inte riktigt om jag ska tolka din fråga som att du vill fortsätta ha gemensam vårdnad tillsammans med fadern, eller om du vill ha ensam vårdnad. Därför kommer jag försöka ge en allmän överblick över vad lagen säger om vårdnad och umgängesrätt med barn, både när det gäller gemensam och ensam vårdnad.Gemensam vårdnad är utgångspunkten I alla typer av vårdnadstvister och andra överenskommelser som påverkar barns vårdnad, umgänge och boende är det barnets bästa som ska stå i centrum, se 6 kapitlet 2 a § FB. Av föräldrabalken framgår att föräldrar som varit gifta men skiljer sig ska fortsätta ha gemensam vårdnad för barnet. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet. I vårdnadstvister i domstol (om det går så långt), är utgångspunkten alltid gemensam vårdnad eftersom det anses vara bäst för barnet.Hjälp att få i vårdnadstvisterFöräldrar kan komma överens om att en förälder ska ha ensam vårdnad, och då får den andra föräldern vanligtvis umgängesrätt (det vill säga rätt att umgås med barnet). Om föräldrarna däremot inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden av barnet kan utomstående hjälp behövas för att hitta en lösning. Sådan hjälp kan föräldrar få hos socialtjänsten eller familjerätten i den kommun de bor i. Det sker i form av samarbetssamtal, med hjälp av en tjänsteman vid kommunen, och syftar till att hitta en lösning för vårdnad och umgänge av barnet i fråga.Om föräldrar inte kan komma överens, varken själv eller med hjälp av kommunen, kan en förälder ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Som jag nämnde ovan så är tingsrättens utgångspunkt alltid att hitta en lösning där föräldrarna har gemensam vårdnad eftersom det som utgångspunkt anses vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna är olämpliga kan dock den utgångspunkten förändras. Det kan till exempel vara om en av föräldrarna missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller är våldsam. Det kan leda till att tingsrätten anser att den andra föräldern ska ha ensam vårdnad. Andra ageranden som kan leda till att en förälder blir av med vårdnad för barnet är om denne medvetet hindrar barnet från att få träffa den andra föräldern eller talar illa om den andra föräldern inför barnet.Mitt tips till digEftersom det verkar som att din man inte vill kompromissa, så skulle jag tipsa dig om att försöka få till ett samtal med familjerätten i den kommun som ni bor i. Att få hjälp av en utomstående person kan ofta leda till överenskommelser.Det faktum att din man har en bra inkomst och en bostad behöver i sig inte leda till att han kommer få ensam vårdnad i en eventuell vårdnadstvist. Framför allt bostad kan vara en aspekt som spelar in eftersom en trygg bostad är viktig för barnets bästa, men om du hittar en bostad i din stad som du planerar att flytta till så kommer förmodligen inte din mans lön och bostad ge honom någon fördel i att få ensam vårdnad, om det skulle bli aktuellt.Jag hoppas du fick klarhet i din fråga!Med vänliga hälsningar,