Var i lagen stadgas barnets bästa?

2019-11-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Var i lagen eller i förordningen står det att barnet så långt som möjligt i den mån att den unge inte far illa, ska bo med ens föräldrar? Alltså varför ska socialtjänst alltid utreda förälderns föräldraförmåga innan man utreder placering? Tack på förhand!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets bästa ska vara avgörande i alla mål om vårdnad, boende och umgänge vilket föreskrivs i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (här). I svensk rätt har man valt att framföra några aspekter av barnets bästa som ska ges särskild tyngd. En av dem är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ur barnets perspektiv är det viktigt att båda föräldrarna, då det är möjligt, är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Denna grundprincip finns också i barnkonventionen. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Mer uttömmande information kring syftet med bestämmelsen kan du ta del av i lagens förarbeten.Svaret på din fråga blir således att det framgår av 6 kap. 2 a § 2 st 3 punkten.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur anmäler man barnets efternamn efter födsel?

2019-01-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej.jag vill veta vad som gäller kring mina barns efternamn. finns det möjlighet för dem att få mina efternamn vid födelsen. Hur anmäler man i så fall? MVH
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom ett par veckor efter att ditt barn har fötts, när barnets personnummer är registrerat, kommer en blankett från Skatteverket att skickas hem till dig. Genom denna blankett anmäler du barnets namn. Senast tre månader efter barnets födelse skall denna lämnas in till Skatteverket. Den måste då undertecknas av barnets vårdnadshavare, vilket innebär att om ni har gemensam vårdnad så skall bådas underskrifter finnas med.Den 1 juli 2017 ändrades reglerna kring barnets efternamn. När barnet föds skall den som är barnets vårdnadshavare ansöka även om vilket efternamn man vill att barnet skall ha. Blanketten för detta skickas hem till den som fött barnet, detta är samma blankett som du använder för att ansöka om förnamn, se stycket ovan. Om du inte ansöker om efternamn inom tre månader från barnets födelse får barnet det efternamn som den förälder som fött barnet har.Det ni skall göra är alltså att fylla i blanketten från Skatteverket med önskat förnamn och efternamn, underteckna denna (båda vårdnadshavare om gemensam vårdnad) och skicka in den senast tre månader efter barnets födelse.Lycka till! Vänligen,