Gäller bodelningsavtal vid skilsmässa?

2019-09-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Gäller bodelningsavtalet inom äktenskapet som vi har gjort vid skilsmässa
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelningsavtal som ni skrivit på innan eller under skilsmässan gäller vid skilsmässan sålänge båda makarna skrivit under avtalet. Med vänliga hälsningar,

Vilken lag ska tillämpas på bodelning om båda makarna bor i utlandet?

2019-05-30 i Bodelning
FRÅGA |Genomgår en bodelning i Sverige. Vi var gifta 5 år och är skilda i Sverige men båda bor i Spanien. Det enda vi äger gemensamt finns i Spanien, ett hus, en bar och en bil. Vi båda står på kagfarterna med 50 % var. Jag bor själv i huset och baren är stängd pga separation. Min fråga är vilken lag är det som gäller, Svensk eller Spansk?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte redogöra för de spanska reglerna utan jag kommer utgå från svensk lagstiftning.Först och främst kan ni avtala om vilken lag ni vill ska gälla för bodelningen. Det krävs alltså bara ett avtal mellan er makar.Om ni inte avtalat om vilken lag som ska tillämpas på gäller lagen i det land ni tog hemvist i efter äktenskapets ingående. Har ni bott uteslutande i Spanien efter att ni gifte er kommer alltså spansk lag gälla. Det finns däremot ett undantag från denna regel om ni har flyttat flera gånger under äktenskapet, " Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år, tillämpas i stället den statens lag. Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i den staten eller är båda makarna medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så snart de har tagit hemvist i staten." Dessa regler finns i 4§ Lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållandenEr hemvist kommer alltså bestämma vilken lag ni ska tillämpa vid er bodelning. Med vänliga hälsningar,

Hur säkerställer jag att jag och min make samäger en båt?

2019-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Vi är gifta sen 25 år. Det finns 2 särkullsbarn och ett gemensamt. Inget äktenskapsförord.Vi har gemensamt beställt en båt. Två personer kan inte stå på köpekontraktet enligt säljaren.Vad händer vid dödsfall/skilsmässaVill ju inte att båten skall hamna enbart på maken och vidare till särkullbarnen.Äger vi båten hälften var??Skall man skriva några papper för att visa att vi äger den gemensamt, eller räcker det med att inte något äktenskapsförord finns??Är det lämpligt att halva köpesumman kommer från respektive bankkonto för att visa att vi äger gemensamt??Tack på förhand
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle någon av er makar avlida görs en bodelning före arvskiftet. Om maken står som ensam ägare av båten hamnar båten hos dig endast om du äger mindre än din make vid bodelningen. När bodelningen avslutas ska alltså båda makar äga lika mycket och då kan båten användas för att jämna ut en eventuell ekonomisk skillnad mellan er. Om du skulle äga mer än din make eller om ni skulle äga lika mycket räknas båten som hans del i boet och tilldelas någon av hans arvingar. Även om maken står som ensam ägare på köpekontraktet kan du hävda att ni samäger båten. Du kan då argumentera att ni båda använder båten tillsammans och ni tillsammans finansierat båten. Även om det troligtvis skulle godtas att du är samägare till båten kan det vara skönt att ha papper som säkerställer detta. Vill ni därför att båten ska samägas och därmed räknas som hälften var vid en eventuell bodelning rekommenderar jag att ni skriver ett enkelt köpeavtal där du köper halva båten av maken. Detta säkerställer att båten uppfattas som samägd och undviker eventuella tvister. Skulle ni behöva professionell juridisk hjälp att skriva detta avtal kan vi på Lawline hjälpa er. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Gäller föräldrabalken om man är myndig?

2018-11-08 i God man & förvaltare
FRÅGA |hej jag undrar om föräldrabalken gäller när man är myndig jag är satt under förvaltare 'enl överförmyndaren går i såfall emot sig själva
Eric Nilsson |Föräldrabalken har olika bestämmelser som gäller gentemot olika personer. Vissa bestämmelser gäller vårdnadshavarskapet och andra gäller förvaltare och god man. Har du förvaltare gäller föräldrarbalken i de delarna där föräldrabalken behandlar förvaltarskapet, även om du är myndig.Föräldrabalkens bestämmelser om förvaltare hittar du främst i Kapitel 11.

Hur får jag en adoption från ett land utanför Haagkonventionen godkänd?

2019-05-30 i Adoption
FRÅGA |HejJag har nyligen adopterat ett 10 år barn från Kamerun (landet inte är med Hague konventionen). Barnet är min lille brors barn. Brorsan försvann under en resa med sin tjej och har aldrig hör av sig för 7 år nu, så är jag som (bor i Sverige och är svensk medborgare) som har tagit hand om barnet sedan dess genom att skicka försörjning mm.Min fråga gäller vad för process jag behöver gå genom för att få barnet att flytta till mig. Vilken myndighet behöver jag ta kontakt med och vad behöver jag fråga dom?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst behöver du få adoptionen godkänd i Sverige för att barnet ska kunna få medborgarskap i Sverige. Eftersom Kamerun inte är med i Haagkonventionen måste en domstol pröva adoptionen. Mer om själva adoptionen kan du hitta på Myndigheten för familjerätt och föräldrarskapsstöd. De har mer information om adoptionen här. När adoptionen blir godkänd måste du söka uppehållstillstånd för barnet och det gör du på Migrationsverket. Om adoptionen blir godkänd i Sverige får barnet automatiskt medborgarskap om barnet är under 12 år, eftersom du är svensk medborgare. Mer information om detta kan du hitta här. Hoppas detta hjälper dig!Med vänliga hälsningar,

Är en hyresrätt samborna tidigare bott tillsammans i samboegendom?

2019-04-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Efter att ha varit förlovade, men särboende, ett par år så flyttade jag och min tjej för två år sedan tillsammans in i en hyresrätt. Hyresrätten fick vi genom att jag bytte till mig den mot min tidigare hyresrätt på annan ort. Efter ett år i hyresrätten så ville vi flytta till något större och vi köpte därför en bostadsrätt. Hyreslägenheten hyrde vi tillsvidare ut. Nu ska vi dessvärre separera. Jag har ingen ekonomisk möjlighet att bo kvar i bostadsrätten och avser därför att flytta tillbaka till hyresrätten. Min sambo hoppas ha råd att köpa ut mig och bo kvar i bostadsrätten. Det är enbart jag som står på hyreskontraktet medan vi äger bostadsrätten till lika delar. Vi har inget samboavtal och frågan som vi vill ha klarlagd är om hyresrätten ska ses som gemensam och tillsättas ett ekonomiskt värde eller inte. Min sambo tjänar i sammanhanget dubbelt så mycket som mig.Min sambo anser att hyresrätten bör ses som gemensam och att den därmed ska ingå i bodelningen och ges ett ekonomiskt värde. Jag anser att hyresrätten är min och därför inte ska ingå i bodelningen och inte heller ges ett ekonomiskt värde. Hur ser ni på saken?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3§ Sambolagen står följande: "Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning" Det är samboegendomen som delas lika mellan samborna när de separerar. Eftersom ni inte längre bor i hyresrätten är den endast samboegendom om den förvärvats för gemensamt bruk. Utifrån omständigheterna du nämner verkar det som att ni båda flyttade in i lägenheten i nära anslutning till att du bytte till dig den vilket ger skenet av att du bytte till dig den för att ni tillsammans skulle bo där. Jag kan inte ge ett definitivt svar på huruvida hyresrätten är samboegendom eller inte. Om du förvärvade den i syfte att ni båda skulle bo där är hyresrätten samboegendom, om du förvärvade den för att du själv skulle bo där är hyresrätten inte samboegendom. Eftersom ni hade ett förhållande sedan innan och båda flyttade in i lägenheten efter att du bytte till dig den verkar det troligt att du förvärvade hyresrätten i syfte att ni skulle bo där gemensamt och att hyresrätten därför ska vara samboegendom.Även andra omständigheter som t.ex huruvida du tagit emot hyran från hyresrätten efter att ni flyttade ut eller ni hanterat detta tillsammans kan hjälpa att belysa om hyresrätten ska vara samboegendom eller inte. Men främst är syftet med hyresrätten vägledande. Skulle det uppkomma en tvist om denna hyresrätt och du behöver professionell juridisk hjälp i processen kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.

Vad görs med bodelningen om ena makan endast har uppehållstillstånd?

2018-12-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag är sedan drygt ett år tillbaka gift med en kvinna från Ryssland. Det knakar i vår relation och skilsmässa verkar vara ett faktum. Hon vägrade att skriva på ett äktenskapsförord när jag bad om det, så min fråga är vad som händer med bodelning och allt sådant om vi går skilda vägar och hon åker hem. Hon har ett tillfälligt uppehållstillstånd på två år
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelningen kommer ske på vanligt sätt även om hon endast har uppehållstillstånd och inte kommer vara i landet under hela bodelningen. Hon har däremot fortfarande rätt till halva giftorättsgodset. Eftersom ni inte har äktenskapsförord kommer i stort sett all eran egendom anses som giftorättsgods, ni lägger de ihop bådas tillgångar (giftorättsgods) och sedan delar ni detta på två och går era skilda vägar. Hon förlorar alltså inte rätten till egendomen för att hon lämnar landet eller bara har uppehållstillstånd. Med vänliga hälsningar,

Finns det en skyldighet att hjälpa sin makes barn ekonomiskt?

2018-09-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag är gift med en man som har ett barn från tidigare äktenskap, och själv har jag tre. Vi har även ett gemensamt barn. Vi har en mycket god ekonomi tack vare mitt jobb, jag är alltså den som har betydligt högre i nkomst. Vi har gemensam ekonomi , med gmensamma konton, besparingar etc. Min och min makes barns relation är inte bra, och vi pratar knappt med varandra. Under åren har jag hjälpt mina barn och vårt gemensamma barn ekonomiskt med deras studier, ca 250.000 vardera. Nu tycker min make plötsligt att det är orättvist att hans barm inte fått motsvarande. Jag känner inte att jag har någon skyldighet att betala en stor summa till det barnet, särskilt som det inte bett om hjälp. Min make hänvisar till vår gemensamma ekonomi och att han också bidragit, även om inte i samma utsträckning. Vad har jag för rättigheter? Kan jag skydda mig juridiskt på något sätt, eller måste jag betala pengarna? Även för framtiden, jag vill känna mig fri att kunna hjälpa mina vuxna barn vid behov, men inte skyldig att hjälpa hans barn. Själv skulle han absolut inte ha råd att hjälpa sitt barm i den utsträckningen. Vad kan jag göra?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ingen juridisk skyldighet att hjälpa din makes barn ekonomiskt. Skulle din man vara skyldig att betala t ex underhållsbidrag till sitt barn utsträcker sig denna skyldigheten endast till honom och inte till dig. Med vänliga hälsningar,