Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?

2021-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag ska gifta mig. Vi hade tänkt skriva äktenskapsförord. Min tjej har 4 utomäktenskapliga barn och äger av speciellt värde en bil och en lägenhet (lägenheten ska säljas). Hon har dock skulder/lån. Jag äger främst musikinstrument och ljudanläggning av värde och har en del sparade pengar. 1. Vart vänder vi oss för att skriva äktenskapsförord? Går det att utforma själva i lugn och ro eller är jurist ett krav? 2. Kan man ange ovan nämnda tillgångar och skulder som enskilda så de ej blir gemensamma? Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Den första frågan du vill ha svar på är om du kan upprätta ett äktenskapsförord själv eller om det krävs att du upprättar ett tillsammans med en jurist. Jurist är inget krav utan det går att skriva äktenskapsförord själv. Dock råder jag er att alltid låta en jurist se över äktenskapsförordet så att hen kan kontrollera om något behöver fyllas i eller om något behöver klargöras för att ni ska uppnå det resultat ni vill. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att utforma ett äktenskapsförord på ett juridiskt korrekt sätt som motsvarar sina önskningar. Du kan ta kontakt med dem här. Om det är så att du vill skriva äktenskapsordet själv är det viktigt att du vet att det finns en del formkrav för att äktenskapsförordet ska betraktas som giltigt. Dessa regleras i ÄktB 7 kap. 3 § 2 st. Där anges att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, det ska finnas namn och underteckning av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § 3 st.). Hur gör man egendom till enskild egendom? Den andra frågan du vill ha svar på är om du kan göra er respektive egendom till enskild egendom. Precis som du är inne på kan du genom ett äktenskapsförord göra egendom till enskild egendom, detta framgår av ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. När du i äktenskapsförordet skrivit att du vill ha bilen, lägenheten, musikinstrumenten, ljudanläggningen och dina sparade pengar som enskild egendom kommer de att ses som det (ÄktB 7 kap. 2 § 1 p.). Gällande skulderna är huvudregeln att varje make svarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan således inte bli ansvarig för hennes skulder. Det som dock sker är att hennes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen minskar eftersom avdrag för hennes skulder görs (ÄktB 11 kap. 2 §). Om skulderna hänför sig till enskild egendom kommer detta avdrag att inte göras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Är bilen min enskilda egendom?

2021-09-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! När jag och min man skiljer oss undrar jag hur det blir med min bil. Jag vet att man ska dela på allt men min man köpte en begagnad bil till mig för några år sedan som jag använder dagligen, men jag står som ägare och betalar skatt och försäkring, anses bilen då vara min? Min man hävdar att det är hans bil.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid en äktenskapsskillnad ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna. All egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det enda sättet för makar att sinsemellan bestämma vad som ska vara någons enskilda egendom är genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Finns det inget äktenskapsförord som reglerar att egendomen i fråga ska vara någon av makarnas enskilda egendom så är det giftorättsgods och ska därmed delas lika. Av denna anledning spelar det ingen roll vem som har köpt egendomen eller vem som står som ägare. Sammanfattningsvis är bilen giftorättsgods och ska delas lika. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Om ena maken köpta bostaden innan giftermålet, ska denna ändå delas lika vid skilsmässa?

2021-09-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej om man har köpt sin bostad själv innan man gift sig, har partnern ändå rätt till hälften vid separation?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om två personer som har varit gifta har rätt till hälften vardera av bostaden vid separation, även om den ena parten själv köpte bostaden innan giftermålet.Regler om vad som gäller vid separation/skilsmässa återfinns i äktenskapsbalken, som förkortas ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.Vilken egendom ska delas på vid skilsmässa?Vid skilsmässa ska makarna genomgå en bodelning, som innebär att makarnas egendom delas upp mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen, är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). En makes giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär, att makarna ska vid skilsmässa och bodelning dela upp deras giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, och ska då ingå i bodelningen.Enskild egendom är:1. Egendom som enligt äktenskapsförord är enskild för ena maken,2. Egendom som make fått i gåva av annan än den andre maken med villkor om att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom,3. Egendom som make fått genom testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda egendom,4. Egendom som make har ärvt och enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagande makes enskilda egendom,5. Egendom som make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av annan än den andre maken med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, eller6. Egendom som har trätt i stället för egendom som avses i punkt 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.(7 kap. 2 § ÄktB).För att en makes egendom ska vara enskild, måste den alltså klassificera in under någon av ovanstående punkter. Är egendomen enskild, är det alltså endast maken med denna egendom som har rätt till den och den ingår inte i bodelningen. Skulle egendomen inte vara enskild, är den giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.Din fråga rör en bostad som en av makarna har köpt innan makarna gift sig, och om denna ska delas lika mellan makarna vid skilsmässa. I bodelningen ska alltså makarnas giftorättsgods ingå. Om det inte står skrivet i äktenskapsförord att bostaden är ena makens enskilda egendom, så kommer bostaden att räknas som giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna.SammanfattningDen egendom som ska ingå vid en bodelning vid en skilsmässa är makarnas giftorättsgods, och detta ska delas lika mellan makarna. Om någon egendom är en makens enskilda egendom, exempelvis genom äktenskapsförord, så ska denna inte ingå i bodelningen. Det betyder att även om ena maken köpt en bostad innan giftermålet, och det inte står att bostaden är enskild egendom, så är bostaden giftorättsgods och makarna ska dela lika på denna vid bodelning.Jag hoppas jag har uppfattat din fråga rätt, och att jag kunnat besvara denna. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Vem äger vad makar emellan?

2021-09-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |2012 köpte jag en lägenhet ensam, står som ensam ägare och är ensam låntagare. 20XX flyttade min sambo in. Hon hade inte möjlighet att köpa in sig i lägenheten. Hon har ända sedan hon flyttade in endast betalt halva kostnaden till BFR, andra halvan samt lånekostnaderna har jag betalt 100% själv. 2017 gifte vi oss och nu råder delade meningar om vem som äger vad?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Du råder alltså över lägenheten och svarar för skulderna förknippade med ägandet. Vilket, precis som vid allt annat ägande, bland annat innebär att pengarna är dina vid försäljning.Ovanstående ger dock inte en helt rättvisande och nyanserad bild av rättsläget då ni är gifta. Med giftermål följer en viss rättsligt förankrad ekonomisk gemenskap som framför allt kommer till ytan först vid skilsmässa. När äktenskapet upplöses, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, något som av uppräkningen framgår kan t.ex. föreskrivas i äktenskapsförord, 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. All giftorättsgods går, något förenklat, till delning mellan makarna (11 kap. ÄktB). Vid oskäliga resultat efter bodelning, eller oskäliga villkor i äktenskapsförord, kan jämkning som en slags skälighetsventil komma på tal (12 kap. ÄktB). I praktiken används den regeln för äktenskap som varat kortare tid än fem år och makarna får då regelmässigt behålla 20% av sin, i och för sig giftorättsgods, egendom, ökat per år. Ett äktenskap som varat i två år innebär då att makarna kan undandra vars 60% av varderas giftorättsgods som annars skulle gått till delning och som i ditt fall blir fyra år 20%.SammanfattningKontentan är att din make kan komma att få del av det ekonomiska värdet lägenheten betingar vid en skilsmässa med hänsyn till bodelningsmekanismen. Noga taget spelar det ingen roll om pengarna är i lägenheten eller om du säljer den och har samma summa i likvida medel, egendomen går till delning ändå. I dagsläget äger och råder du dock över lägenheten.Hälsningar,

Gäller fortfarande äktenskapsförordet?

2021-09-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vill ha hjälp att tolka ett äktenskap förord.Det står att De kapitalförsäkringar var och en av oss i dag äger eller i framtiden förvärvar, liksom avkastning därav ska vara ägarens enskilda dom. Min man hade eget företag men det finns inte längre, men gäller det här forfarande?Är det gratis rådgivning
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom som tillhör eller i framtiden tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet är giltigt om det är skriftligt, daterat, undertecknat av makarna och ingivet för registrering hos Skatteverket. Om ni inte längre vill att äktenskapsförordet ska gälla kan ni upprätta ett nytt äktenskapsförord och bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB).Du har ställt en gratisfråga, vilket innebär att rådgivningen har varit kostnadsfri.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Räknas den ena sambons bostad som samboegendom?

2021-09-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar över ev. konsekvenser för att låta min flickvän/fästmö flytta in i min lägenhet och även adressändra hit. Jag vet att samborättslagen och sånt finns, men i detta fall har jag köpt lägenheten många år innan jag ens träffade henne, så jag antar att den inte gäller i detta fall (?). Finns det någon annan lag man bör veta om ifall jag låter henne flytta in och adressändra hit? Jag har kämpat hårt för denna lägenhet och om det hela slutade på ett jobbigt sätt (t ex otrohet etc), så skulle jag inte vilja dela med mig av lägenheten också bara för att vi varit ihop ett kort tag och jag lät henne flytta in och bo här. Hon kommer betala en liten summa (nästan symbolisk) för lägenheten och endast typ 10% av mat och nöjen, och när vi sedan gifter oss sen så vill både hon och jag skriva äktenskapsförord, så där borde det inte vara ett problem (?). Kan även tillägga att hon är ifrån ett EU-land, men inte från Sverige. Och att hon har ett eget svenskt företag här (om det spelar nån som helst roll). Hoppas ni kan skina lite ljus på detta. Tack!!
Linda Khalid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (2003:376) (SamboL) och äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Samboegendom enligt sambolagenMed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). När ett samboförhållande tar slut ska en bodelning göras. Vid bodelningen ska all så kallad samboegendom fördelas mellan parterna. Samboegendom avser sambors gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Sambors gemensamma bohag syftar på möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).SamboL är den enda lagen som är relevant när det gäller bodelning mellan sambor. Det kan också konstateras att den ena sambons ursprung saknar betydelse i frågan. Har bostaden förvärvats för gemensamt bruk?Avgörande för om bostaden ska ingå i bodelningen, är alltså om den förvärvats för gemensamt bruk eller inte. Vad en sambo har förvärvat innan samboförhållandet inleddes, anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Ett undantag kan vara om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts eller om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt (prop. 1986/87:1 s. 258). Eftersom du skriver att du köpt lägenheten flera år innan du träffade henne, har den inte förvärvats för gemensamt bruk. Avsikten har inte heller varit att den ska användas gemensamt. Förvärvet har därtill inte skett i nära anslutning till samboförhållandet. Med det sagt är det inte rimligt att betrakta bostaden som samboegendom och den kommer således inte att ingå i bodelningen om samboförhållandet upphör. Äktenskapsförord och samboavtalNär ett äktenskap upplöses, görs en bodelning där makarnas giftorättsgods ingår (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom, utom det som kallas för enskild egendom, räknas som giftorättsgods. Det är dock möjligt att genom äktenskapsförord göra så att egendom som enligt lagen räknas som giftorättsgods, istället blir enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om ni skriver ett äktenskapsförord ska det inte vara något problem vid eventuell skilsmässa, precis som du skriverDet är även möjligt att kringgå sambolagens bestämmelser om bodelning. Sambor eller blivande sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Som sagt är det uppenbart att din bostad inte utgör samboegendom, men om det finns annan samboegendom som ni inte vill dela på ifall samboförhållandet tar slut, skulle jag rekommendera att ni upprättar ett samboavtal. Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal, kan du höra av dig till någon av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Ska andelar i utomlands belägna bostäder räknas med vid en bodelning?

2021-09-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Bodelningen började i feb/2018, vi var gifta, kan inte komma överens om huset i Sverige, vi har varsin advokat och Bodelningsförrätare.Men, det kom ett problem till, två lägenheter utomlands (Makedonien). Den första lgh fram tom år 2013 var på mammas o pappas namn 50/50%, dem var gifta. Min pappa gick borta år 2021, min mamma bor kvar i lgh-en. År 2013 jag fick hennes 50% av lgh-en som en gåva, med skriftligt överenskommelse. Idag det står 50/50%, mitt namn och pappas namn.1. Har min ex rätt att kräva 50% av mina 50% av lgh-en, i bodelningen i Sverige?? Vi har dubbla medborgarskap, Svensk och Makedonisk.Den andra lgh, hennes pappa gick borta 1983, dem fick som arv, idag det stå 4 namn som ägare, min ex, hennes mamma och två syskon.25% varsin del av lgh-en. 2. Har jag rätt att kräva 50% av hennes 25%??Jag vill ha gärna skriftlig information/svar.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är äktenskapsbalken (ÄktB). Det måste dock redan nu framhållas att jag inte på något sätt kan redogöra för vad som gäller enligt makedonsk äktenskapsrätt varför alla frågor kopplade till detta får lämnas därhän. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Men eftersom du inte nämner något om äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev som föreskriver att viss egendom ska utgöra enskild egendom utgår jag ifrån att några sådana tillgångar inte finns, jfr 7 kap. 2 § ÄktB. I 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB anges att när ett äktenskap ska upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. En sådan behöver dock inte göras om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Men så är ju inte fallet här varför ni också, såvitt jag förstår, redan har initierat en bodelningsprocess.Den egendom som sedan ska ingå i bodelningen är egendom som inte är enskild, dvs. allt giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Under vissa förutsättningar kan i och för sig även enskild egendom adderas till övrig egendom som omfattas av bodelningen, vilket exempelvis kan bli fallet vid en överenskommelse mellan makarna, 10 kap. 4 § 1 st. ÄktB. Men om era andelar i respektive bostad utomlands inte är eller av annan har gjorts till enskild egendom utgör dessa giftorättsgods, vilket med hänsyn till ovanstående innebär att andelarna i de här bostäderna, eller rättare sagt värdet på andelarna, ska räknas med i bodelningen.Bodelningen utförs sedan i etapper och först upprättas en bouppteckning där en genomgång av era tillgångar och skulder görs. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas eftersom varje make har rätt att först använda så mycket av sin egendom som krävs för att täcka eventuella skulder, 11 kap. 2 § ÄktB. Därefter görs en hälftendelning, 11 kap. 3 § ÄktB. Bouppteckningen ska för övrigt upprättas med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid den tidpunkt då makarna, eller någon av makarna, ansökte om äktenskapsskillnad, dvs. skilsmässa, 9 kap. 2 § ÄktB. Sedan sker den s.k. lottläggningen i vilken du och din hustru rent konkret bestämmer hur tillgångarna ska fördelas mellan er så att värdet av era respektive lotter blir lika stort, 11 kap. 7 § ÄktB. Slutligen ska bodelningen och lottläggningen fastslås i ett bodelningsavtal, vilket bör registreras hos Skatteverket. Det sistnämnda är dock inget krav, men brukar ändå vara en fördel i bevishänseende, 13 kap. 6 § ÄktB. Avslutande ord och ytterligare rådgivningDet korta svaret på dina två frågor lyder således att du och din hustru har rätt att kräva del i varandras andelar i de bostäder som är belägna utomlands. I praktiken betyder detta att andelarnas värde utgör giftorättsgods och därför ska tas med i bouppteckningen.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 6/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Bodelning vid skilsmässa

2021-09-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska skiljas. Vi har en äktenskaps förråd från hennes första huset som va hennes. Sen köper vi en ny hus tillsammans. Hon lägger in 75% och jag lägger in 25% med ett lån som vi både stå på. Vi har renoverat en hel del i huset som vi har lagt in 50% var och jag har gjort det mesta själv. Huset är sålt med en vinst på 950,000kr. Hon säger att 75% av vinsten är hennes och 25% är min. Efter ett tag hade vi diskuterat att jag kan få 50% av vinsten vilket är inspelat på min telefon att hon säger ja. Hon sa även samma sak till mäklaren att vi dela på vinsten. Sen efter jag hade skrivit på papperna för huset så ändrade hon sig och nu få jag bara 25%. Är detta korrekt? Ursäkta min svenska :)Mvh
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att den rör bodelning vid skilsmässa, vilket gör äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Jag tolkar även frågan som att ni inte har något äktenskapsförord som berör det nuvarande huset utan enbart din före detta frus tidigare hus. Vad ska ingå i en bodelning? När ett äktenskap upphör ska en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning mellan makar ska makarnas giftorättsgods ingå, vilket är allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att huset, förutsatt att det inte finns något äktenskapsförord som gör det till enskild egendom, ska ingå vid bodelningen. Hur ska egendomen fördelas? Vid en bodelning ska först makarnas andelar beräknas och därefter skulder relaterade till giftorättsgodset räknas av (11 kap. 1 och 2 § ÄktB). Därefter ska återstoden läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med andra ord innebär detta att du har rätt till 50 % sedan alla skulder har täckts. Sammanfattning och rådVid en bodelning kommer allt ert giftorättsgods att läggas samman, skulder avräknas och återstoden därefter fördelas lika mellan er. Detta innebär att din uppfattning är korrekt, det vill säga att du har rätt till 50 %. Detta förutsätter dock att ni inte har ett äktenskapsförord som föreskriver något annat. Om jag har missuppfattat förutsättningarna, om du behöver mer hjälp eller om du har några frågor rörande svaret så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,