Äktenskapsförord och arv

2007-05-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är gift, vi har ett gemensamt barn, min man har 2 sedan innan. Jag äger ett hus och en bostadsrätt till 100%, vad händer om min man dör? Har hans barn någon rätt till husen som är mina, räcker det om jag skriver äktenskapsförord?
Emma Ravheden |Hej! Om din make avlider ska bodelning förr eller senare göras. Detta innebär att den egendom som du och din man innehar som giftorättsgods delas lika mellan er. Giftorättsgods är allt som inte uttryckloigen är enskilda egendom. Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom ska skiljas mellan frågan om vem som har äganderätt till respektive egendom, då detta är två helt olika begrepp. Din makes bröstarvingar har rätt att genast få ut sin del av arvet efter sin far. Som du säger kan detta leda till att den egendom du äger tillfaller din makes arvingar. För att förhindra detta bör ni upprätta ett äktenskapsförord där den aktuella egendomen görs till enskild. Den kan då inte ingå i en bodelning mellan er. Vänligen,

Har min sambos barns arvsrätt efter mig?

2007-05-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Om min sambo avlider, har hans barn rätt att ärva pengar som finns på mitt bankkonto? är det tryggare att vara gift och ha ett äktenskapsförord?
Cecilia Johansson |Hej, Din sambos barn har endast rätt att ärva egendom som tillhör deras pappa, inte pengar som finns på ditt bankkonto. I ett samboförhållande finns ingen motsvarighet till äktenskapets giftorättsgods som ska delas lika när äktenskapet upphör. Detta innebär också att du inte ärver din sambo. Om ni gifter er blir all er egendom giftorättsgods, såvida ingen av er har någon enskild egendom. Detta innebär att om din make dör före dig har du rätt till all egendom. Dock har din makes barn rätt att få ut sin laglott redan då, dvs hälften av vad de har rätt till efter sin pappa. Denna rätt går inte att testamentera bort. Barnen har dock rätt att avstå sin laglott till dess du har avlidit. Om ni fortsätter att vara sambo kan ni skriva ett testamente som ger er arvsrätt efter varandra. Men angående din fråga är det inte tryggare att vara gift oavsett om ni skriver ett äktenskapsförord eller inte. Med vänlig hälsning,

Kan enskild egendom bli giftorättsgods?

2007-05-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag och min bror fick för sex år sedan vårt familjesommarställe som gåva av vår mor. I gåvobrevet finns en skrivelse om att gåvan ej skall utgöra giftorätt. Jag har varit gift med min fru i snart 20 år och vill att hon skall ha obegränsad rätt till min hälft. Hur åstakommer jag detta ? Vi har ett äktenskapsförord sen vi gifte oss och vi tänkte annullera detta - men efter vad jag förstått måste vi registrera ett nytt och skriva att allt ska omfattas av giftorätt. Skulle vi här kunna skriva om sommarstället ?
Emma Ravheden |Hej! Det framgår av frågan att villkoret för gåvan från din mor var att stugan skulle vara din enskilda egendom, dvs. att den inte skulle kunna ingå i en bodelning mellan dig och din hustru. Detta kan ni inte nu ändra på. Stugan kommer alltid att vara din enskilda egendom oavsett vad du och din hustru inbördes avtalar. Vad gäller annan egendom som du och din hustru äger står det er fritt att göra denna till giftorättsgods. Vänligen,

Gifta i ett år - vad gäller angående bohag?

2007-04-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |vi har varit gifta i 1 år, vilka regler gäller då ang möbler mm som var och en har tagit med i boendet ?
Vilma Herlin |Vid en bodelning mellan makar gäller att giftorättsgods skall ingå, det vill säga egendom som inte gjorts till enskild genom äktenskapsförord eller sådant förbehåll vid gåva. Således skall egendomen delas lika. Med vänlig hälsning

Att tänka på som sambos.

2007-05-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har separerat för cirka 3 år sedan och mitt ex och jag har gemensam vårdnad av barnen. Nu har vi flyttat hem till en ny man in i hans hus och jag tycker själv att det känns otryggt om någonting skulle hända. Det bästa hade väl varit att vi köpte oss någonting gemensamt men eftersom han har bott där i 20 år så valde vi att göra så här. Vad är det jag bör tänka på?
Cornelia Svensson |Hej, De åtgärder man kan vidta beror på om din sambo har barn eller inte. Om han inte har barn kan han till exempel testamentera egendom till dig så att du kan ta över boendet om han går bort. Vad gäller en eventuell separation är det inte mycket du kan göra i dagsläget eftersom huset inte är förskaffat för gemensamt bruk och således inte utgör samboegendom. För att lösa detta kan ni göra en överlåtelse, dvs att du köper, eller får som gåva, halva fastigheten vilket då innebär att ni blir gemensamma ägare till fastigheten och du blir skyddad vid en eventuell separation. (OBS, tänk på att en fastighetsöverlåtelse omges av många formkrav, se Jordabalkens 4:e Kapitel) Att gifta sig är ett annat alternativ. Vid en eventuell separation räknas fastigheten som giftorättsgods, om inget annat framgår av ett äktenskapsförord eller på annat sätt. Om ni är gifta kan du dessutom få viss arvsrätt 3 kap 1§ Ältenskapsbalken (om han ej har barn). Relevanta lagar är: Sambolagen http://lagen.nu/2003:376 Ärvdabalken http://lagen.nu/1958:637 Äktenskapsbalken http://lagen.nu/1987:230 och Jordabalken http://lagen.nu/1970:994 Med vänliga hälsningar

Äktenskap - vad ingår i en bodelning?

2007-05-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om två makar som är gifta och begär bodelning och den ena maken har ett fritidshus. Ska det huset då räknas in i bodelningen? Samma undran om den ena maken t.ex. har en bil.
Johanna Stampe |Hej! Enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) så ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Enligt 7:1 ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom är enligt 7:2 1p ÄktB enskild egendom om detta gjorts i äktenskapsförord enligt 7:3 ÄktB. Egendom som ena maken fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att den skall vara enskild, är också enskild enligt 7:2 2-4 p ÄktB. Detta betyder alltså att både fritidshuset och bilen kan utgöra giftorättsgods och ingå i bodelningen om inte någon av dessa situationer föreligger. Du kan hitta hela ÄktB http://www.lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning

Enskild egendom

2007-04-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hejsan Jag och min sambo funderar på att gifta oss. Vi har redan ett barn tillsamman och ett andra på väg. I dags läget har vi inga större tillgångar men i framtiden kommer jag att få ärva en del pengar och ett antal fastigheter av mina föräldrar. Min sambo är inte förtjust i tanken på äktenskapsförord och menar att mina föräldrar i stället kan testamentera sina pengar och fastigheter till mig som enskild egendom. Därför undrar jag nu vad som skiljer dessa båda sätt åt - äktenskapsförord kontra att det jag ärver från mina föräldrar skrivs som min enskilda egendom. Vad händer vid en eventuell framtida skilsmässa eller och jag skulle avlida. Mycket tacksam för svar!
Cecilia Johansson |Hej, Egendom kan bli enskild genom såväl ett förordnade om det i ett testamente som genom ett äktenskapsförord, se 7:2 Äktenskapsbalken. Vid en eventuell skilsmässa eller vid din bortgång kommer egendomen att behandlas på samma sätt oavsett om den blivit enskild genom testamente eller äktenskapsförord. Om ni väljer att skriva ett äktenskapsförord kan ni skriva att den egendom som tillhör dig eller som kommer att tillfalla dig ska vara enskild egendom. Det ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda samt registreras hos domstol, se 7:3 Äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa kommer som sagt inte den enskilda egendomen att bli del av bodelningen. Om ni genom ett äktenskapsförord har förordnat om att viss egendom ska vara enskild kan dock den som innehar den enskilda egendomen vid en eventuell skilsmässa välja att ta med egendomen i bodelningen, se 10:4 Äktenskapsbalken. Om du avlider före din make, och ni fortfarande är gifta kommer din make att få allt efter dig, även den enskilda egendomen. Först när din make har avlidit ärver era barnen. Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230 . Med vänlig hälsning

Hur fördelas begravningskostnader vid bodelning?

2007-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vi undrar hur begravningskostnader skall fördelas då maka med särkullsbarn skall ärva i icke orubbat bo. Skall dessa fördelas eller är det de efterlevande barnen till den avlidne som skall bära hela kostnaderna?
Emelie Brorström |Hej! När någon har dött skall man genomföra en bodelning och detta oavsett om den efterlevande maken kommer att sitta kvar i orubbat bo eller ej. Vid en bodelning beräknar man tillgångar och skulder för vadera make och sedan delar man de sammanlagda tillgångarna på två, om äktenskapsförord ej funnits. Begravningskostnaderna för den avlidne (vilket bl.a. innefattar kostnader för förtäring vid minnesstunden, dödsannons etc.) räknas som en skuld hos den avlidne. Vänligen,