Kräva betalning

2012-05-01 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut min lagenhet i andrahand fran aug-sista maj detta aret, nu har inte min hyresgast betalat hyran for april o maj. Det ar ju tre manaders uppsagningstid o hon har inte sagt upp den eller nagot sadant.8000 kr ligger jag ute nu med for hennes skull o det har orsakat mej ekonomiska svarigheter. Hon akte till Norge for att jobba i slutet av Mars. Nu svarar hon inte pa mina samtal el mejl. Vad gor jag for att fa tillbaka pengarna? Mvh/Linn
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att fastställa skulden genom betalningsföreläggande. På deras hemsida finns blanketter för ansökan om betalningsföreläggande: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html Om du får ett betalningsföreläggande kan du få hjälp av Kronofogdemyndigheten att verktälla (driva in) skulden. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Bestridande av betalningsföreläggande

2012-04-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har en skuld till ett företag, genom att jag är solidariskt betalningsansvarig i ett Handelsbolag. De har nu ansökt om betalningsföreläggande hos KFM. Om jag bestrider detta, så får de avgöra om de skall gå vidare till tingsrätten vilket de säkert kommer göra då beloppet är sexsiffrigt. Min fråga är vad kan jag få för konsekvenser om jag förlorar målet i tingsrätten och hur lång tid brukar det ta innan det når avgörande i Tingsrätten. M v h R
|Hejsan! Betalningsföreläggande handläggs av kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. (https://lagen.nu/1990:746) Vid bestridande kan målet lämnas över till tingsrätten om den sökande begär det. Målet handläggs då enligt reglerna för tvistemål. Om utslag meddelas (du förlorar) i målet kommer du som svarande åläggas att ersätta sökandens kostnader i målet. Om ansökningen inte leder till något utslag kan kronofogdemyndigheten ålägga sökanden att ersätta dina kostnader i målet, om det finns skäl för det. Angående din fråga om hur lång tid det kan tänkas ta är det svårt att ge ett bra svar. Det beror väldigt mycket på vilken tingsrätt det är fråga om samt hur arbetsbelastningen ser ut. Det är inte ovanligt att det kan dröja 6 månader innan avgörande. MVH

Redan betalda fakturor hos Inkasso med risk att gå vidare till Kronofogdemyndigheten

2012-03-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har fått inkassokrav och hot om kronofogde för en faktura. Bakgrund: Hade min häst uppstallad hos privatperson. Jag betalade in varje månad kontant till henne, inget kvitto skrevs. Det blev en schism mellan oss jag blev ombedd att flytta min häst. Nu har hon skickat faktura på en stor summa hon påstår att jag är skyldig, har nu gått till inkasso också. Detta gäller 2011. Hur kan jag göra för att bestrida detta, har ju inga kvitton?
Emma Lampe |Hej och tack för din fråga! Om du har betalat alla hyror för stallplatsen tycker jag du ska höra av dig till Inkassoföretaget och förklara detta. Inkassoföretaget bedriver sin verksamhet under Inkassolagen och i 8 § Inkassolagen (https://lagen.nu/1974:182#P8S1) stadgas att inkassoåtgärd inte bör vidtas om fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad. Det kan förmodligen vara svårt för dig att inför inkassoföretaget styrka att du betalat hyrorna men det är ändå att rekommendera att du gör dina invändningar redan till inkassoföretaget. Om fakturan går vidare till Kronofogdemyndigheten: Förfarandet betalningsföreläggande hos Kronofogden är en s.k. summarisk process, ett förenklat förfarande för skulder som inte är tvistiga. Om Kronofogdemyndigheten skickar ett betalningsföreläggande till dig så bestrid detta skriftligen. Information om hur du bestrider finns med i själva betalningsföreläggandet. Det är att rekommendera att du även skriver med skälen för bestridandet, se 25-26 och 31 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746#P31S1). Kronofogdemyndigheten kan inte göra ett utslag när betalningsföreläggandet bestridits i dess helhet (se 42 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning https://lagen.nu/1990:746#P42S1). När bestridandet kommit in till Kronofogdemyndigheten är det upp till personen som äger fakturan om de vill vända sig till Tingsrätt i fortsatt försök att driva in fordran, se 33 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746#P33S1). Skulle personen välja att göra detta är det med risken att tappande part står för den andra personens rättegångskostnader utöver sina egna 18 kap 1 § Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K18P1S1). Dock kan vara bra om du redan nu funderar på om du har några andra bevis för betalning eller i vart fall omständigheter som tyder på att du betalat alla fakturor. Det kan vara t.ex. vittnen eller kontoutdrag. Värt att notera är att du inte får en betalningsanmärkning om du bestrider det betalningsföreläggande som Kronofogdemyndigheten skickar ut, eftersom en betalningsanmärkning kräver att utslag i målet kunnat meddelas (se 42 § i Lag om betalningsföreläggande och handräckning https://lagen.nu/1990:746#P42S1). Vänliga hälsningar,

Dom fungerar som exekutionstitel

2012-02-11 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Har varit i en tvist med min gamla arbetsgivare som inte betalade ut lön och han har nu blivit dömd via tredskodom att betala mig dom pengarna. Återvinningstiden har gått ut så domen är nu fastställd. Men vad händer nu? Hur gås det tillväga för att jag ska få dom pengar han är dömd att betala till mig? år det direkt via kronofogden eller är det något mer som jag själv måste ta tag i? Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, Denna dom utgör en s.k. exekutionstitel (se UB 3:1 § 1 p. http://www.lagen.nu/1981:774), som kan användas för att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Detta tvångvisa genomförande av vad som anges i domen görs på ansökan av borgenären, som bifogar domen till ansökan och erlägger en ansökningsavgift beroende på vilken typ av tillgångsundersökning (begränsad 500 kr., fullständig 1000 kr.) som KFM ska genomföra. KFM utmäter därefter egendom om sådan finns och inte utgör s.k. beneficie-egendom (eller annan särskild egendom som undantas). Läs mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se). Under förutsättning att domen vunnit laga kraft, d.v.s. att ingendera parten överklagat innan fristen för överklagande gått ut (tre veckor från att domen meddelades), kan domen verkställas genast (UB 3:3 §). Något annat hinder (se t.ex. UB 3:4-9 §§) för att lägga domen till grund för verkställighet för den kvarvarande delen av skulden framgår i vart fall inte av frågan. Vänligen,

Avhysning av inneboende

2012-04-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag har en inneboende som har bott här sen i april 2010. Vi har ej skrivit något kontrakt och under dessa månader har hon inte betalat någon hyra. Hon har levt på mig, ätit min mat och tagit all plats i lägenheten. Till slut fick jag nog och sa att hon ska flytta. Detta sa jag i juli men inget händer. Hon bor kvar. Säger att hon ska flytta då och då men gör det inte. Jag vill ha ut henne men då hon varken lyssnar eller respekterar mig flyttar hon inte. Hon har skrivit sig här på min adress trots att jag sagt att hon inte fick göra det. Vad kan jag göra?
Erik Rosqvist |Hej! I sådant fall bör du ansöka om avhysning. Det innebär att du bl.a. kan få hjälp med att få den inneboende att flytta från din lägenhet. En sådan ansökan ska du göra hos kronofogdemyndigheten. Under vissa förutsättningar kan de hjälpa dig med att bli av med din hyresgäst. Det finns en blankett för detta på deras hemsida som du kan använda dig av. Jag skickar också här en länk till dig där du kan läsa mer om hur du ska gå tillväga. http://www.kronofogden.se/Avhysning.html Lycka till!

Kräva betalning

2012-04-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan! Min hund har blivit attackerad av en annan hund och detta är polisanmält,men nedlagt.Polisen har varit hos denna kvinna och hon sa att hon skulle betala kosnaderna som blev 4800 kr nu vägrar hon att betala.Vad kan jag göra för att få pengarna tillbaks som hon vägrar att betala? Tacksam för svar snarast
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Jag utgår från att det finns en fordran riktad mot kvinnan. Om kvinnan (gäldenären) inte vill betala skulden frivilligt kan du vända dig till kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att få betalt genom ett betalningsföreläggande. Du kan ansöka på kronofogdemyndighetens hemsida om att få ett betalningsföreläggande via den här länken: http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html När du har skickat in din ansökan, skickar kronofogdemyndigheten i sin tur ett betalningsföreläggande till gäldenären (kvinnan) som får chans att antingen betala skulden till dig eller bestrida den. Om gäldenären inte bestrider utfärdar kronofogdemyndigheten ett beslut om betalning. I din ansökan om betalningsföreläggande ska du ange att du vill ha kronofogdemyndighetens hjälp att driva in skulden. Det sker genom en undersökning av din motparts tillgångar och eventuell utmätning av dessa. Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Betalningsföreläggande - möjlighet istället för tingsrätt.

2012-03-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har hört att man kan stämma en person som inte betalar räkningarna (har enskilda firma). Hur går det förfarandet till? Om tingsrätten fastställer skulden, hur får jag mina pengar? Eller är det så att man måste ta vidare beslutet till inkasso eller KFM? Varför i så fall inte bara ansöka om betalningsföreläggande hos dem?
|Den enklaste och billigaste är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, ett s.k. summariskt förfarande. Lagstöd finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning se https://lagen.nu/1990:746. Blanketter för ansökan finns på kronofogdens hemsida. Det krävs att fordringen handlar om pengar, att sista betalningsdag passerat och att den är förhandlingsbar (att det är ett avtal er sinsemellan). Den person du riktar kravet mot (svaranden) kommer få ett s.k. föreläggande från kronofogdemyndigheten om att betala. Han/hon har rätt att yttra sig och eventuellt invända. Om personen invänder kan målet överlämnas till tingsrätten. Om han/hon inte invänder kommer fastställer kronofogden ditt yrkande (ditt krav). Om du är missnöjd med utslaget kan du överklaga. Svaranden kan ansöka om återvinning senast en månad efter utslaget meddelats och på så vis hindra utslaget han också. Kronofogden kommer kräva in pengarna på de sätt som passar efter en undersökning av personens tillgångar och därefter en eventuell utmätning. Du har ingen aktiv roll i denna process. Det är att rekommendera att ansöka om summariskt förfarande vid denna typ av krav, en process i tingsrätt tar lång tid, är svårare och dyrare. Oftast blir utslaget detsamma.

Byta adress på utflyttad person/ handräckning

2012-01-13 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har separerat från ett samboförhållande och bodelningen är klar samt huset är överskrivet på mig sedan Juli 2011. Ändå vägrar exsambon byta adress, hur gör jag?
|Hej Jens, Ifall din före detta sambo inte vill avflytta frivilligt har du möjlighet att ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom institutet "handräckning". Är det enbart så att hon inte vill ändra på sin adress men fysiskt har flyttat ut, kan du vända dig till Skatteverkets folkbokföringsavdelning. Lycka till! Med vänlig hälsning,