Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?

2021-11-01 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande obetalda projekt/jobb. Finns det någon preskribering/tidsfrist gällande gamla obetalda jobb. Med andra ord, efter hur många månader förlorar leverantörer och frilansare rätten till ersättning för den utförda tjänsten.
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om en leverantör/frilansare förlorar rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit.Att förlora rätten till ersättning efter att viss tid har förflutit kallas preskription. Regler om preskription finns i preskriptionslagen ("PreskL").Preskriptionstiden är olika lång beroende på vem som är parterPreskription sker efter att preskriptionstiden har förflutit. Preskriptionstiden för en skuld som uppkommit då en näringsidkare utfört en tjänst åt en konsument är tre år från tillkomsten (2 § andra stycket PreskL). I annat fall är preskriptionstiden tio år (2 § första stycket PreskL).En näringsidkare är någon som handlar inom ramen för en näringsverksamhet, det vill säga någon form av yrkesmässig verksamhet. En yrkesmässig verksamhet är en verksamhet som inte bara sker tillfälligtvis. Har tjänsten ett samband med denna verksamhet handlar alltså leverantören/frilansaren som näringsidkare. En konsument är någon som handlar huvudsakligen för enskilt bruk.Utifrån informationen i frågan framstår det som att parterna är näringsidkare och konsumenter. Preskriptionstiden är som sagt i sådant fall tre år från tillkomsten av skulden (2 § andra stycket PreskL). Tillkomsten är tiden för avtalets ingående.Preskriptionstiden kan förlängasPreskriptionstiden kan förlängas. Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tre år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL):1) Om konsumenten på något sätt erkänner skulden gentemot leverantören/frilansaren. Exempelvis om konsumenten gör en avbetalning eller på annat sätt uttryckligen erkänner att skulden finns.2) Om leverantören/frilansaren skickar ett skriftligt krav på betalning eller en påminnelse om skulden till konsumenten.3) Om leverantören/frilansaren vidtar rättslig åtgärd med anledning av skulden. Exempelvis om skulden åberopas mot konsumenten i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Om skulden exempelvis uppkom år 2018 så preskriberas den i år, 2021. Men skedde ett preskriptionsavbrott 2020 så preskriberas skulden först 2023.SammanfattningPreskriptionstiden för en skuld från en tjänst som en näringsidkare har utfört åt en konsument är tre år från tillkomsten. I annat fall är preskriptionstiden tio år. Sker ett preskriptionsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

2021-10-27 i Preskription
FRÅGA |Preskription av skuld till försäkringskassan om man har en avbetalningsplan
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar efter hur lång tid en skuld till Försäkringskassan preskriberas om man har en avbetalningsplan.Bestämmelser om preskription i det här fallet finns i preskriptionslagen ("PreskL")Preskriptionstiden är tio år, men kan förlängasEn skuld till Försäkringskassan preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § första stycket PreskL).Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid om 10 år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL).Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL):1) Om du på något sätt erkänner skulden gentemot Försäkringskassan. Exempelvis om du gör en avbetalning eller betalar ränta.2) Om Försäkringskassan skickar ett skriftligt krav på betalning eller en påminnelse om skulden.3) Om Försäkringskassan vidtar rättslig åtgärd med anledning av skulden. Exempelvis om Försäkringskassan åberopar skulden mot dig i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Exempelvis om din skuld uppkom år 2011 så preskriberas den i år, 2021. Men skedde ett preskriptionsavbrott 2015 så preskriberas skulden först 2025.SammanfattningPreskriptionstiden är tio år från tillkomsten. Sker ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,