Vad kan jag göra om mitt ex vägrar hämta sina saker hos mig?

2021-11-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om man gått isär med sambo, och stod ensam på kontraktet, hur länge måste man spara exets grejer som de aldrig hämtar? Hen flyttade långt ifrån orten vi bodde och det har gått över 10 år nu. Har flyttat flera ggr sedan uppbrottet men drar fortfarande på exets grejer som lämnats kvar. Bett hen hämta sina saker upprepade gånger, hen säger hen ska lösa men inget händer. Kan jag slänga sakerna nu?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsligt att slänga saker som tillhör någon annan. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan slänga sakerna nu efter att det förflutit 10 år sedan han lämnat sakerna hos dig. Eftersom att du inte äger sakerna kan du riskera att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande eftersom du olovligen tar och brukar sakerna som tillhör ditt ex (8 kap. 8 § brottsbalken)Ansökan om handräckningDet du skulle kunna göra är att istället kontakta Kronofogden och ansöka om handräckning. Detta kan ledda till ett beslut om handräckning från Kronofogden som ålägger ditt ex en skyldighet att komma och hämta sina saker från dig. En sådan ansökan kan också leda till att Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet vilket innebär att Kronofogdemyndigheten kommer och hämtar sakerna som ditt ex har lämnat hos dig. Mer om detta kan du läsa här. På hemsidan finns även blanketter som du kan fylla i när du ska göra din ansökan. En sådan ansökan till Kronofogden kostar dock 300 kr. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Kan min bil utmätas för min mans skulder?

2021-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej ! Jag har gift mig nyligen och min man har ungefär 200000 kronor skulder och han är arbetslös och vi har inga egendom . Vi bor i en hyresrätt lägenhet . Jag jobbar som vikarie barnskötare och varje dag jobbar på olika ställe .Jag behöver en bil för att åka till jobbet i olika ställe. Jag har inte spar pengar. Om jag köpa en bil med låne pengar kan kronofogten ta min bil på grund av min mans skulder ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om kronofogden kan utmäta din bil för betalning av din mans skulder. Jag kommer att hänvisa till utsökningsbalken (UB) när jag besvarar din fråga. I detta fall är din man gäldenär eftersom att han är den som är skyldig pengar. Av 4 kap. 17 § UB framgår att lös egendom (en bil är lös egendom) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § ska anses vara ägare. Av 4 kap. 19 § UB framgår att lös egendom som ett gift par har i sin besittning, ska anses tillhöra gäldenären om det inte görs sannolikt att paret är samägare till egendomen eller att egendomen tillhör den andre. Detta innebär att bilen kan utmätas för din mans skulder om du inte kan bevisa att bilen tillhör dig eller er båda. Det kan du bevisa med att exempelvis visa att det är du som tagit lån för bilen eller betalat för bilen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

2021-07-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |När jag skulle flytta till en annan ort så fick jag förvara mina möbler (säng, soffa, köksredskap m.m) hos min syster så länge. Nu när jag kan hämta det igen, har jag fått reda på att hon använder mina saker, bland annat sängen. Och hon svarar inte mig och låter inte mig hämta dom. Vad kan man göra för att få tillbaka sina grejer? Det finns inga papper eller något på att det tillhör mig.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Särskild handräckningOm någon vägrar lämna ut saker som tillhör någon annan kan man ansöka om särskild handräckning hos kronofogden. Det som dock krävs från dig är att du har skriftlig bevisning som visar din rätt, exempelvis kvitton, avtal eller liknande handlingar. Du skriver dock att det inte finns några papper som visar att möblerna tillhör dig vilket innebär att kronofogden troligen kommer att avslå din ansökan. Om du har något skriftligt avtal eller ett vittne som kan intyga att du förvarat möblerna hos din syster funkar det också annars som bevis. Du kan prova att ansöka om särskild handräckning och se hur kronofogden kommer att bedöma ärendet. En ansökan kostar 300 kr.PolisanmälanDet du också kan göra är att polisanmäla händelsen. Eftersom din syster vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör dig kan det vara fråga om ett olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken som hon gör sig skyldig till. För att hon ska dömas för brottet krävs att hon vidtagit åtgärd med egendom som hon har i besittning men till vilken äganderätten tillkommer någon annan. I detta fall har hon dina möbler i sin besittning och genom att vägra lämna ut dem har hon vidtagit en åtgärd.Mitt råd till dig skulle därmed vara att du dels ska ansöka om särskild handräckning samt att du ska polisanmäla händelsen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Du är även välkommen att boka tid med en av våra erfarna jurister för mer ingående juridisk rådgivning här. Med vänliga hälsningar,

Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?

2020-12-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Min maka har dragit på sig skulder som ligger hos inkasso och kan hamna hos kronofogen.Bostadsrätten och bostadslånet står i mitt namn och vi köpte den några år efter att vi gifte ossÄven vår bil står skriven på mig från att vi köpte denVad händer om kronofogden kommer och hur blir jag drabbad.Tack för svar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om äktenskap.Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att du inte kan krävas på pengar som din make är skyldig. Kronofogden får endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta)Eftersom du skriver att din make eventuellt kan hamna hos kronofogden kan han riskera att drabbas av en utmätning. Utgångspunkten är att Kronofogden endast får utmäta egendom som tillhör den som har skulden. Detta innebär att dina tillgångar inte får användas till utmätningen. Dock finns det en lagregel i utsökningsbalken som säger att all egendom i makars gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (UB 4 kap. 19 §). Detta innebär att om din make skulle drabbas av en utmätning så kan även bostadsrätten och bilen ni äger utmätas om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen eller hela egendomen. Du skriver att du står som registrerad ägare på bostadsrätten och bilen vilket betyder att det inte borde vara några problem att bevisa att de tillhör dig.Skydd vid utmätning av gäldenärens bostadViktigt att notera är att en bostadsrätt som används av er som stadigvarande bostad kan undantas från utmätning enligt UB 5 kap. 1 § p. 6. Likaså ska inte Kronofogden utmäta egendom som utgör en olägenhet för din make (UB 4 kap. 3 § andra stycket.) Detta innebär att det finns viss skydd i lagen vid utmätning av gäldenärens bostad. SammanfattningSvaret på din fråga är att så länge du kan göra gällande att bostaden och bilen tillhör dig och inte din make så kan de inte utmätas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,