Kan jag begära dröjsmålsränta i efterhand?

2021-05-06 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hejsan!Jag bokade en flygresa för ett år sedan ungefär. Tyvärr så drog coronapandemin igång och flygresan blev inställd. Det tog däremot över 4 månader att få pengarna från flygbolaget till resebyrån jag bokade av. Och därefter ca 4 månader från att resebyrån fått pengarna av flygbolaget fram till att jag fick pengarna av resebyrån.Nu undrar jag såhär, är det möjligt att jag kan kräva dröjsmålsränta av något av företagen alternativt båda för att det har tagit så lång tid att få tillbaka pengarna?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dröjsmålsränta i efterhandJag tolkar din fråga som om du redan fått återbetalningen av resebyrån. Dröjsmålsränta är en ränta som kan användas då inget annat är avtalat (1 § Räntelagen). Generellt sett så brukar förhållandet vara mellan en säljare och köpare och uppstår när en köpare inte betalar sin räkning. Dröjsmålsränta kan begäras då en räkning har förfallit. För att få dröjsmålsränta behöver man begära det och det ska man begära när skulden har förfallit. Därav borde det inte gå att begära det när skulden redan är betald.Sammanfattningsvis är min bedömning att eftersom dröjsmålsränta kan krävas först när en skuld är förfallen till betalning så kan du inte begära dröjsmålsränta av resebolaget nu, eftersom att skulden redan är betald.Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när ens tidigare sambo inte hämtar sina saker?

2020-08-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo separerade för snart två år sedan. Bodelning gjordes och jag bor kvar i huset. Nu till problemet. Min sambo har fortfarande kvar saker i huset som är hennes, trots att jag bett henne hämta dessa ett flertal gånger. Hur kan jag göra för att bli av med alla saker? Har hon rätt att förvara dessa hos mig hur länge som helst? I bodelningen står det inget som kan hjälpa vad jag kan se.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan begå ett brott om du väljer att flytta på din sambos sakerDu som bor i bostaden har inte rätt att själv flytta din sambos saker. D.v.s. att du på något sätt gör dig av med dem. Skulle du göra det begår du brottet olovligt förfogande så länge din tidigare sambo inte givit dig tillåtelse att göra dig av med hennes saker (10 kap. 4 § Brottsbalken). Din sambo kan begå brott genom att inte hämta sina sakerGenom att låta sina saker ligga kvar hos dig påverkar din sambo din besittning till bostaden eftersom att användbarheten begränsas. Eftersom du har bett henne att hämta sina saker och hon inte gjort det, kan besittningen anses rubbad och din sambo kan begå brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken). Hon har således inte rätt att lämna kvar sina saker hos dig hur länge som helst. Vad du kan göraDu kan börja med att påpeka att hennes förvarande av saker hos dig kan vara brottsligt då du flertalet gånger bett henne att hämta dem. Du kan även sätta en tidsram inom vilken du vill att hon hämtar sakerna innan du väljer att gå vidare med en polisanmälan. Vidare kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om en vanlig handräckning, vilket kostar 300 kronor. Det innebär att Kronofogden kontaktar din sambo med kravet om att hämta tillbaka egendom. Din sambo kan antingen gå med på att göra det du begär eller bestrida kravet. Om din sambo bestrider din ansökan får du bedöma om du vill att ärendet ska lämnas över till tingsrätt för prövning. Om din sambo inte alls svarar så har Kronofogden möjlighet att hämta sakerna hos dig på din sambos bekostnad. Tänk däremot på att kan din sambo inte betala den kostnaden behöver du stå för kostnader som uppstår när Kronofogden verkställer sitt beslut. SammanfattningDu kan börja med att uppmana din sambo om att hon begår ett brott genom att inte hämta sina saker. Lika så med möjligheten att kontakta Kronofogden. Ge henne sedan en skälig tidsram att hämta sina saker innan du vänder dig till polisen alternativt Kronofogdemyndigheten. Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?

2020-09-25 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Jag har en särbo som har en son som är 20 år, och vägrar att flytta hemifrån. Dessutom så misshandlar han henne dagligen både psykiskt och vid tillfällen även fysiskt. Detta har hållit på i åratal. Hon har nu fixat en lägenhet åt honom där han har skrivit på kontraktet och har tillgång till den från 1/10 2020. Vidare så har hon fått honom att skriva på flyttanmälan till Skatteverket som hon precis lämnat in. Har även ordnat med allt annat praktiskt till lägenheten. Han talar nu om för henne att han kommer att flytta i sin egen takt och det bestämmer han själv oavsett tid. Hon orkar som sagt inte en minut till och ska iväg till sjukhuset för en gastroskopi då läkaren tror att hon har ett magsår. Vad kan hon göra?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrars underhållsskyldighetEn förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet är arton år, eller tjugoett år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att om din särbos son inte går i skolan, är din särbo inte längre underhållsskyldig för sin son. Hon behöver således inte längre försörja sin son. Avhysning med hjälp av kronofogdemyndighetenEftersom hon inte längre behöver försörja sin son, behöver hon inte låta honom bo hos henne. Om sonen vägrar flytta kan hon därför vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning, kallat vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I ansökan kan hon begära att Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet om avhysning, vilket innebär att de ser till att sonen flyttar ut. Det tillkommer en avgift om 300 kronor. Vid avhysning krävs grund för varför man vill avhysa någon. När det gäller exempelvis hyresgäst eller inneboende kan det krävas ett avtalsbrott mot hyresavtalet. Jag rekommenderar därför att ni kontaktar Kronofogdemyndigheten för att kontrollera ifall något sådant behövs för att kunna avhysa din särbos son. Skulle så vara fallet kan ni enkelt upprätta ett muntligt eller skriftligt avtal, om sonen kräver det, med din särbos son där ni kan uppställa krav på exempelvis att betala hyra (12 kap. 2 § Jordabalken). SammanfattningDin särbo kan ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten för att få sin son att flytta. Jag rekommenderar att ni kontaktar Kronofogdemyndigheten för att kontrollera om ni behöver ett hyresavtal för att ansöka om avhysning. Vill ni ha vidare hjälp med ärendet är ni varmt välkomna att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan Kronofogden utmäta egendom som jag inte äger?

2020-07-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har två barn som bor med mig och jag har hamnat i en situation där jag kanske måste flytta och folkbokföra mig hos min mamma och hennes man. De bor i villa och jag har skulder hos kronofogden! Min fråga: Kan kronofogden på något sätt mäta ut något som min mamma och hennes man äger? De är gifta och äger fastigheten gemensamt. Jag kommer endast att vara inneboende och hyra en del av fastigheten.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Endast dina tillgångar kan utmätasDin fråga besvaras i Utsökningsbalken (UB) som reglerar hur utmätning får ske. Det är endast din egendom som kan utmätas av Kronofogden (4 kap. 17 § och 24 § UB). Detta gäller för både lös och fast egendom. Kronofogden kommer därför inte kunna utmäta något som tillhör din mamma och hennes man. Men om det verkar som om du är ägare till viss egendom fast du egentligen inte är det kan Kronofogden utmäta denna egendom. Det gäller framförallt lös egendom som lättare sammanblandas inom hemmet. Jag föreslår därför att din mamma och hennes man sparar kvitton på inköp och att ni inför flytten skriver ned vad som ägs av vem och vad som gäller vid nyinköpt egendom under tiden du bor hos dem. SammanfattningKronofogden kommer inte kunna mäta ut din mammas och hennes mans egendom. Finns det däremot frågetecken om vem som äger viss egendom kan det hända att egendomen utmäts om Kronofogden anser att den tillhör dig, även om den inte gör det. Se därför till att spara kvitton på inköp och skriv ner vilken egendom som tillhör vem innan du flyttar in. Med vänliga hälsningar,