Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?

2020-07-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har nu lånat ut pengar till en närstående person som jag misstänker har bedragit mig. Han har bett mig att överföra pengar till ett bankkonto och jag har ingen aning om det är hans bankkonto. Vi har inget skulderbrev skrivet men jag har en rad med sms där vi har samtalat om lånen och han har skrivit detaljerat vad som gäller och vilken ränta jag får. Nu har personen försvunnit med mina pengar och bytt adress och telefonnummer.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1936:811) om skuldebrev (förkortat SkbrL) innehåller bestämmelser om skuldebrev.Vad är ett skuldebrev? Skuldebrev kan antingen vara löpande (11 § SkbrL) eller enkla (26 § SkbrL). Vad som skiljer dem åt är att löpande skuldebrev är enklare för innehavaren av skuldebrevet (dvs den som har rätt att kräva utfärdaren på pengarna) att sälja vidare.Enligt motiven till lagen så är ett skuldebrev en skriftlig utfästelse om betalning, och handlingen ska i allmänhet vara undertecknad.Detta innebär att den skuld din bekanta har (som inte är undertecknad) inte manifesterats i ett regelrätt skuldebrev. Det betyder dock inte att fordringar såsom den du äger inte omfattas av lagen, man talar då istället om en enkel fordran, och det är reglerna för enkla skuldebrev som är tillämpliga. Det är alltså fortfarande reglerna för enkla skuldebrev som gäller.Vad innebär det att man utfärdar ett skuldebrev?1 § SkbrL är tillämplig både på enkla och löpande skuldebrev, och i den stadgas att den som utfärdat ett skuldebrev (vilket din motpart gjort enligt en analog tillämpning av 26 § SkbrL) svarar för sin förskrivning. Den som utfärdar skuldebrevet bär alltså ett ansvar för att skulden blir betald, och motparten har rätt till betalning. Enligt 5 § SkbrL är gäldenären (den som står i skuld) pliktig att betala när borgenären (den som har rätt till betalning) kräver det, om det inte avtalats när betalningen ska ske. Eftersom du skriver att ni i SMS reglerat räntan så kan ni även ha reglerat när den ska betalas, varför det då är den betalningsplanen som gäller. Om ni inte avtalat när skulden förfaller så gäller att du får kräva in pengarna när du vill. Hur kan man få sin fordran betald när gäldenären inte går att nå?Om din motpart väljer att inte betala sin skuld till dig kan du ansöka om stämning i tingsrätt och kräva betalning. Du kan även kräva ränta på förfallna fordringar. När man ansöker om stämning för att en motpart ska uppfylla sin del av ett avtal eller dylikt kallas det för en fullgörelsetalan. Om du får rätt i domstol så har du en exekutionstitel som kan användas för att få kronofogdemyndigheten att utmäta pengar eller annan egendom hos personen motsvarande skulden. Det är dock du som har bevisbördan för att det finns ett skuldförhållande. Om du har smsen kvar ska du åberopa dem som bevis, och gör gärna säkerhetskopior på dem ifall du inte har tid att ansöka om stämning på en gång. Att du inte vet vems bankkonto du överfört pengar till kan spela roll, men med det informationsunderlaget jag har fått skulle jag råda dig till att helt enkelt skriva i din stämningsansökan till vilket bankkonto du skickat pengarna till. Det verkar som om du inte får tag i personen. Det nog lättare för dig att hitta dennes nuvarande kontaktuppgifter genom exepelvis skatteverket istället för att försöka kontakta personen själv. Dessa uppgifter behöver du när du ska fylla i stämningsansökan som du hittar här. Om du är osäker på hur du bäst ska gå till väga för att bevaka din rätt råder jag dig till att kontakta vår byrå för hjälp i ärendet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00Jag hoppas att din fråga har blivit besvarad, och att det löser sig.

​Måste man betala tillbaka sin skuld från privatperson?

2020-03-21 i Fordringar
FRÅGA |Tja! Är det olagligt att låna pengar av någon privatperson och sen skita i att betala tillbaka? Det är en person som gett mig 4000 under utspridda tillfällen till olika saker, men personen har börjat bete sig jävligt konstigt och jag vill inte ha nån som helst kontakt med personen, dock känns det som personen försöker ha i hållhake att jag är skyldig honom 4000? Han swishade mig pengar och sa typ "stressa inte" men nu helt plötsligt så vill han ha pengar direkt, sjukt konstig kille.. Undrar det alltså
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstått det rätt har du lånat 4 000 kronor av en person, och nu vill du inte längre betala. Jag kommer anta att du inte utfärdat ett fysiskt skuldebrev för lånet. Lag (1936:811) om skuldebrev (förkortat SkbrL) är den tillämpliga lagen. Ett skuldebrev är ett handling som dokumenterar ett skuldförhållande mellan gäldenären (den som lånat exempelvis pengar) och borgenären (den som har rätt att kräva gäldenären på pengarna).Skuldebrev kan antingen vara löpande (se 11§ SkbrL) eller enkla (se 26§ SkbrL). Vad som skiljer dem åt är främst att löpande skuldebrev är lättare för innehavaren av skuldebrevet (dvs den som har rätt att kräva utfärdaren på pengarna) att sälja vidare. Enligt motiven till lagen så är ett skuldebrev en skriftlig utfästelse om betalning, och handlingen ska i allmänhet vara undertecknad. Detta innebär att den skuld du har (som inte är skriftlig) inte manifesterats i ett skuldebrev. Det betyder dock inte att muntliga skulder såsom din inte omfattas av lagen, man talar då istället om en enkel fordran, och det är reglerna för enkla skuldebrev som är tillämpliga.1§ SkbrL är tillämplig både på enkla och löpande skuldebrev, och i den stadgas att den som utfärdat ett skuldebrev (vilket du gjort enligt en analog tillämpning av 26§ SkbrL) svarar för sin förskrivning. Enligt 5§ SkbrL är gäldenären pliktig att betala när borgenären kräver det, om det inte avtalats när betalningen ska ske.Att han sagt "ingen stress" är i det sammanhanget en aning besvärligt, särskilt med tanke på att jag inte vet hur lång tid det gått från att du lånade pengarna till det att kravet kommit.Är det olagligt att inte betala sin skuld?Regeln i 1§ SkbrL är klar, man ansvarar för sin skuld. Det finns i ditt fall en enkel fordran som regleras med tillämpning av reglerna om enkla skuldebrev. är du pliktig att betala allt direkt (infria skulden) eftersom ni inte avtalat om förfallotid. Om du väljer att inte betala din skuld till din borgenär kan denne stämma dig och kräva betalning jämte ränta (se 6§ SkbrL) enligt reglerna i Räntelag (1975:635). Om din borgenär får rätt i domstol så har denne en exekutionstitel som kan användas för att genom kronofogdemyndigheten verkställa en utmätning av din egendom motsvarande skulden. Det är dock din borgenär som har bevisbördan för att det finns en skuld över huvud taget.Att personen, som du säger, "beter sig konstigt" är inte en omständighet som medför att du slipper betala. Enligt 5§ SkbrL är du pliktig att betala direkt eftersom ni inte avtalat om förfallotid. Om du inte kan betala allt direkt kan du i varje fall höra av dig till personen och meddela det, samt komma med ett förslag på hur ni kan dela upp betalningen i en takt som båda gillar. Jag hoppas att din fråga har blivit besvarad, och att det löser sig. Tveka inte på att höra av dig igen om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning