Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?

2020-06-29 i Utmätning
FRÅGA |Kan Kronofogden tvinga oss från vår hyresrätt? Vi har alltid skött betalningen, ligger inga betalningssäkrat där. Men vi har hög skuld på annat håll som vi inte kan betala längre.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Enligt 5 kap. 1 § 5 p. utsökningsbalken undantas hyresrätter från utmätning om den utgör eran bostad där ni stadigvarande bor eller om den behövs för förvärvsverksamhet. Det betyder att kronofogden inte kan tvinga er från eran hyresrätt. Ytterligare information som kan vara bra att veta är att eran egendom utmäts i en särskild ordning. Denna ordning anges i 4 kap. 3-7 §§ utsökningsbalken och är enligt följande:1. Kontanta medel – under förutsättning att dessa inte behövs för eran försörjning den närmsta månaden, ex. för mat, hyra, kläder och andra nödvändiga utgifter2. Banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar3. Lön4. Fondandelar och aktier5. Övrig lös egendom – ex. bilar6. Fast egendomMed vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2020-05-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Kan ett företag komma med en faktura på ett markarbete som gjordes för mer än 11 år sedan. Vi har inte fått någon tidigare.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Skulden som uppstod hos de som utförde markarbetet kan under vissa förutsättningar preskriberas, dvs att den upphör att gälla. Huvudregeln är enligt 2 § preskriptionslagen att skulder preskriberas efter 10 år. Har ni anlitat företaget i egenskap av konsument så är preskriptionstiden 3 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på fler sätt än att företaget skickat er en faktura (5 § preskriptionslagen). Vanligtvis avbryts preskriptionen genom att gäldenären "erkänner" att det finns en skuld på något sätt. Det kan till exempel göras genom att betala ränta, diskutera skulden med företaget, att företaget skickar en påminnelse eller att företaget skickar ett skriftligt krav. Om det är så att företaget inte kontaktat er om skulden på något sätt innan det gick 10 år från den första fakturan är er skuld hos företaget preskriberad och därmed inte längre gällande. Har ni anlitat företaget för konsumenter, alltså om markarbetet var för ert enskilda bruk, preskriberades deras fordran redan efter 3 år. Med vänliga hälsningar,

Kan min makes företags konkurs påverka mig?

2020-05-27 i Konkurs
FRÅGA |Min makes företag kommer förmodligen att gå i konkurs. Hur påverkar skulderna han eventuellt får med sig mig? Kan jag bli drabbad och få skulder personligen i och med att vi är gifta?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Huvudregeln är att varje make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du inte har någon skyldighet att stå för din makes lån eller skulder, och kommer aldrig tvingas betala dessa.Vad gäller själva konkursen beror det lite på vad det är för företag som sätts i konkurs. Huvudregeln är dock att endast den egendom som din man äger ingår i konkursen, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).Om företaget är ett ABÄr det ett er makes företag ett aktiebolag stadgas det i 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL) att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär att ett aktiebolaget kan sättas i konkurs utan att aktieägarna påverkas personligen. Denna huvudregel har dock ett undantag i 25 kap. 19 § ABL som stadgar att om aktieägarna inte likviderar bolaget och fortsätter bolagets verksamhet kan ägarna bli privat betalningsansvariga. Detta påverkar alltså endast de som äger aktier i bolaget.Om företaget inte är ett ABSkulle din makes företag vara något annat än ett AB, där han har ett personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs faller han tillbaka på huvudregeln i 3 kap. 3 § konkurslagen, dvs att endast hans egendom ingår i konkursboet. Äger ni egendom gemensamt kan de bli föremål för försäljning enligt 8 kap. konkurslagen. Det kan därför vara bra att spara kvitton och liknande för att underlätta bevisningen.Med vänliga hälsningar,

Ex-make vägrar hämta upp sina saker

2020-02-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Mitt ex friade till mig 31/12 - 2019. Jag sa ja. En månad senare är han otrogen och jag gör då slut med honom. Han har saker kvar hos mig, så som kläder och tvspel (jag har inget kvar hos honom). Har bett honom hämta detta under 2 veckors tid nu men han vägrar och menar att jag skall åka och möta honom halvvägs med hans saker något jag inte vill göra. Dels för att det är hans saker och dels för att han är orsaken till att vår relation tagit slut. Vad har jag rätt att göra med hans saker han vägrar hämta? Vill inte ha dessa liggandes här utan vill kunna gå vidare med mitt liv utan ett spår utav honom i det.Tack på förhand.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Dina rättigheter och skyldigheter regleras i det här fallet i 8 och 10 kap. brottsbalken. Vill du följa med i lagrummen får du gärna klicka på länkarna eller söka upp de på nätet!Ex-maken vägrar hämta upp sina sakerDet är beklagligt att ditt ex vägrar hämta upp sina saker, dock är det viktigt att poängtera att det han lämnat kvar fortfarande är hans saker. Det betyder att du tyvärr inte har rätt att förfoga över det han lämnat kvar hur som helst, t.ex. genom att slänga bort det. Det brottet du riskerar att begå om du slänger sakerna är olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Ett annat exempel är att du skulle lämna sakerna på en annan plats utan hans tillstånd, då blir brottet egenmäktigt förfarande aktuellt enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Detta betyder dock inte att ditt ex har rätt att vägra att hämta upp sina saker. Precis på samma sätt som du inte får flytta hans saker utan tillåtelse får ditt ex inte heller lämna kvar sina saker utan tillåtelse. Han kan därför riskera att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att ta upp plats i din bostad utan din tillåtelse. Möta varandra halvvägs?Du har ingen skyldighet att möta upp ditt ex halvvägs utan det är något du får bestämma själv om du vill göra. Här kan det dock vara värt att komma ihåg att ditt ex har en skyldighet att hämta upp sina saker, varför han inte kan vägra att åka till dig för att hämta upp sakerna så länge du håller allt tillgängligt för hämtning.Ansök om handräckningEtt av de medlen du kan ta till är att ansöka om s.k. handräckning hos kronofogden. En sådan ansökan innebär att kronofogden förelägger ditt ex att hämta upp sakerna som lämnats. Beslutet som kronofogden sedan tar om handräckning kan leda till att ditt ex blir skyldig att snarast hämta sina saker. Denna ansökan gör du genom att fylla i en blankett på kronofogdens hemsida. Själva ansökan kostar 300kr, du kan dock begära att få ersättning för kostnaden i din ansökan. SammanfattningDu har alltså en begränsad rätt till vad som får göras med sakerna som ditt ex lämnat kvar. Allting måste hållas tillgängligt för upphämtning. Ni har möjlighet att bestämma själva hur det ska ske men det finns ingen skyldighet för dig att gå längre än att hålla sakerna tillgängliga för upphämtning hos dig. Om ditt ex fortfarande skulle vägra att hämta upp sakerna kan du ansöka om handräckning hos kronofogden för att försöka snabba på processen. Med vänliga hälsningar,