Gemensamt lån vid dödsfall

2020-03-22 i Skuld
FRÅGA |Om jag och min man delar på ett lån på vårt gemensamma hus, om jag dör får han betala min del också?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige ärver man inte skulder när någon närstående dör. När det gäller ett gemensamt lån är parterna dock solidariskt betalningsansvariga gentemot varandra. Detta innebär i ditt fall att om någon av er försvinner ur bilden, överförs hela lånet med räntor och amorteringar till den efterlevande låntagaren. Banken brukar då vanligtvis kräva dödsboet på hela lånebeloppet förutsatt att det finns tillräckligt med pengar. Den efterlevande blir sedan skyldig dödsboet halva den summan. Detta kallas för regressrätt. Finns det inte tillräckligt mycket pengar i dödsboet kan den efterlevande maken i de flesta fall ta över hela det återstående lånet.