Upplysningsplikt vid löneutmätning

2020-02-18 i Utmätning
FRÅGA |jag har ett skuldbrev till en privatperson och kronofogden vill veta min inkomst och skulder. kan man ta med denna skuld . de ska göra en löneutmätning
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om det finns någon upplysningsplikt vid löneutmätning. Upplysningsplikt innebär en skyldighet att lämna information av visst slag. Eftersom du är skyldig någon pengar är du gäldenär.Allmänt om löneutmätningVid utmätning är det utsökningsbalken (1981:774) som är tillämplig lag. Det finns en möjlighet att utmäta lön månadsvis, där arbetsgivaren utbetalar ett visst belopp till Kronofogdemyndigheten (7 kap 1 §).UpplysningspliktInnan löneuppgifter ska gäldenären lämna uppgifter om tillgångar, skulder, levnadsförhållanden mm. för att det belopp man får behålla av lönen ska kunna fastställas. En gäldenär har i det här sammanhanget en upplysningsplikt (4 kap 14 § UB). Upplysningsplikten gäller dock bara tillgångar av ekonomiskt värde som kan förväntas driva in pengar för att betala av skulderna av skulden. Det finns alltså inte en direkt uttalad skyldighet att lämna uppgift om skulder. Upplysningsplikten gäller också den som gäldenären är skyldig pengar (4 kap 15 § UB). På så sätt är borgenären också skyldig att lämna uppgifter om gäldenärens skulder.Ditt fallEftersom privatpersonen som du är skyldig pengar har upplysningsplikt fyller det inte alltid någon funktion att utelämna uppgifter om skulder. Det kan också tilläggas att när man har löneutmätning och får ändrade ekonomiska förhållanden och medvetet inte lämnar uppgift om dessa, eller förtiger detta kan man göra sig skyldig till osann försäkran och straffas med böter eller fängelse (15 kap 10 § BrB). Om dina ekonomiska förhållanden ändras, t.ex. på grund av skulden, och du sedan underlåter att informera om detta finns därför risk för straffansvar. Jag skulle därför råda dig till att upplysa Kronofogdemyndigheten om skulden, särskilt eftersom syftet med löneutmätningen är att betala av skulder.Hoppas att du fått svar på din fråga!