Hur ska jag få mina pengar om köparen inte har betalat vid onlineköp?

2019-06-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag blev kontaktad av en tjej som ville köpa min Celine väska, hon sa att hon skulle föra över pengar till mitt PayPal konto och har skickat falska mail så det ser ut som att PayPal kontaktat mig och att betalningen är påväg men jag har nu pratat med "riktiga PayPal" jag har namn, adress på personen och samt hennes signering från när hon tog emot paketet. Vad kan jag göra?
Nicolas Kitzler |Hej! Det du kan göra nu är att vända dig till Kronofogden och skicka in en ansökan om betalningsföreläggande. I ansökan anger du vilken summa du kräver, från vem samt vad du kräver betalning för. Själva ansökningskostnaden ligger på 300 kronor. Kronofogdemyndigheten kommer sedan att skicka betalningföreläggandet till tjejen som köpte din väska. Hon kan därefter välja att göra två saker: 1. Hon betalar och då skrivs skulden av. 2. Hon bestrider skulden - då får du valet att ta vidare ärendet till domstol. Observera att extra avgifter kan tillkomma. Efter prövningen i domstol, om domstolen fastställer skulden, dvs dömer att du har rätt till dina pengar, så kan Kronofogden driva in den. 3. Hon bestrider inte skulden men betalar inte heller. Då fastställer Kronofogden hennes skuld genom ett beslut. Efter beslutet driver Kronofogden in skulden åt dig. Hon ska även svara för de kostnader och ansökningsavgifter som har tillkommit. Mer informationen om hur du ansöker hittar du på Kronofogdens hemsida. Hoppas detta gav dig lite vägledning! Med vänlig hälsning,

Hur ska jag få betalt när personen inte svarar på mail?

2019-03-31 i Fordringar
FRÅGA |HejFick akut ta hand om en dräktig burma med 2 veckor kvar till nedkomst. Födde och hade totalansvar under 11 veckor. Vi skrev ett avtal där hon stod för alla kostnader gällande kattungarna. Vad gäller?Jag har trasiga sängkläder, gardiner etc. Och uppfödaren svarar inte på mail. För mig en utgift på 4-5 tusen kronor som jag vill att hon står för.Vad och hur går jag vidare?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att få dina pengar när en motpart slingrar sig är att anlita kronofogdemyndigheten. Du kan ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande via deras hemsida. Den hittar du här: KronofogdemyndighetenVad händer när du lämnat in en ansökan?Kronofogdemyndigheten (KFM) skickar ett brev till den du vill få betalt av. Personen som är skyldig dig pengar kan då agera på några olika sätt:Antingen betalar personen skulden och då kan du ta tillbaka din ansökan. Det andra alternativet är att personen invänder mot att det finns en skuld, då behöver du ta ställning till om du vill driva ärendet vidare i domstol vilket medför extra kostnader och kan innebära en risk att du ändå inte får betalt. Gör du det lämnar KFM över ärendet till domstolen. Betalar personen inte men bestrider heller inte fordringen så meddelar KFM ett utslag. I det utslaget fastställs skulden och du kan begära att skulden ska verkställas eller drivas in. Därefter gör KFM en utredning för att se om den som är skyldig dig pengar har tillgångar att betala med. Har den det så sker det en utmätning, där KFM tar ifrån den betalningsskyldige vissa tillgångar och säljer dem för att kunna betala din skuld. Finns det inga tillgångar så skrivs ärendet av och du får stå för avgiftskotsnaderna.Avgifter kan tillkomma både vid ansökningen och ifall ärendet skrivs av. Mer information hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida.Förenklade tvistemålHamnar tvisten i domstol är det värt att notera att en domstolsprocess för så pass lite pengar inte innebär någon risk att du behöver stå för din motparts rättegångskostnader, mer än för 1 timmes juridisk rådgivning vid en förlust. Detta gäller vid alla tvistemål där beloppet som rättegången rör understiger ett halvt prisbasbelopp (ca 22000 kr år 2019). Jag kan inte förutsäga hur utgången kommer bli i en domstolsprocess, men eftersom ni har ett avtal verkar det ganska självklart att uppfödaren kommer att få betala dina utgifter. Reglerna om förenklade tvistemål hittar du i 1 kap. 3 d § och 18 kap. 8 a § Rättegångsbalken.Vad du bör göra nu: Du bör skicka in en ansökan om betalningsföreläggande så snart som möjligt via KFM:s hemsida.Lycka till med ditt ärende!Mvh/

Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

2019-06-10 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Ränta enligt 6§ räntelagen på summa 1 550 000 kronor från 2010 - september?Tacksam för svar.
Nicolas Kitzler |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 6 § räntelagen räknas räntan, också kallad dröjsmålsänta, ut genom att man adderar Riksbankens referensränta (se 9 § Räntelag) med 8 procentenheter. Till exempel var referensräntan 1 januari 2019 -0,5 procent. Genom addition av 8 procentenheter blir den årliga räntan 7,5 procent, se Riksbanknens hemsida. Räntan ska dock beräknas för referensräntan för varje kalenderhalvår sedan skulden förfallit, vilket innebär att man måste känna till referensräntan för varje kalenderhalvår som man kräver ränta för och räkna in dessa. Det finns en funktion på Kronofogdens hemsida där man enkelt kan räkna ut räntan, se här. Fyll i 1550000 under "belopp" och under "ränta %" skriver du 8 (procentenheter). Sedan skriver du in datumen och slutligen klickar du i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Genom att göra ovanstående får du fram vad räntebeloppet samt totalbeloppet blir. Just nu verkar Kronofogdens sida inte fungera, varför jag rekommenderar dig att avvakta och sedan utföra beräkningen via samma tjänst. Med vänlig hälsning,

Hur ska jag få tillbaka mina pengar?

2019-02-13 i Skuld
FRÅGA |Vi har betalat i förskott för en vara som inte har levererats. Har haft kontakt med företaget och hävt ordern och de har lovat att betala tillbaka pengarna. Men inga pengar kommer, bara den ena undanflykten efter den andra. Hur ska vi göra för att få tillbaka våra pengar?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet att få tillbaka sina pengar är att anlita kronofogdemyndigheten. Du kan ansöka om ett s.k. betalningsföreläggande via deras hemsida. Den hittar du här: KronofogdemyndighetenVad händer när du lämnat in en ansökan? Kronofogdemyndigheten (KFM) skickar ett brev till den du vill få betalt av. Personen som är skyldig dig pengar kan då agera på några olika sätt: Antingen betalar personen skulden och då kan du ta tillbaka din ansökan. Det andra alternativet är att personen invänder mot att det finns en skuld, då behöver du ta ställning till om du vill driva ärendet vidare i domstol vilket medför extra kostnader och kan innebära en risk att du ändå inte får betalt. Gör du det lämnar KFM över ärendet till domstolen. Betalar personen inte men bestrider heller inte fordringen så meddelar KFM ett utslag. I det utslaget fastställs skulden och du kan begära att skulden ska verkställas eller drivas in. Därefter gör KFM en utredning för att se om den som är skyldig dig pengar har tillgångar att betala med. Har den det så sker det en utmätning, där KFM tar ifrån den betalningsskyldige vissa tillgångar och säljer dem för att kunna betala din skuld. Finns det inga tillgångar så skrivs ärendet av och du får stå för avgiftskotsnaderna. Avgifter kan tillkomma både vid ansökningen och ifall ärendet skrivs av. Mer information hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida. Vad du bör göra nu: Du bör skicka in en ansökan om betalningsföreläggande så snart som möjligt via KFM:s hemsida. Lycka till med ditt ärende!Mvh/