Vilken betydelse har äktenskapsförordet för ens skulder? Kan ett inkassoföretag ta hjälp av Kronofogden även om skulden är preskriberad?

2017-03-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad det innebär om man har äktenskapsförord o inkassoföretagen jagar om skulder som jag menar är preskriberade för länge sedan, kan dom lämmna ärendet till KF o det blir betalnigsföreläggande eller vad är det som händer. Mvh/
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du vilken betydelse äktenskapsförordet har, och om inkassoföretagen kan lämna ärendet till KFM även om din skuld redan är preskriberad.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningÄktenskapsförordet har ingen betydelse för ditt fall. Inkassoföretagen kan lämna ärendet till KFM, även om din skuld är preskriberad. Du måste invända mot kravet hos KFM. Om inkassoföretagen går vidare till domstol, måste du invända att skulden är preskriberad.Är äktenskapsförordet relevant?I ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom är enskild (7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Det innebär att den inte ingår i en s.k. bodelning.En bodelning innebär att all egendom ni äger (du eller din make) omfördelas mellan er, med undantag för enskild egendom (10 kap. 1 § och 11 kap. ÄktB). Bodelning sker när ni t.ex. skiljer er (9 kap. 1 § ÄktB).Ett äktenskapsförord är bara relevant för förhållandet mellan dig och din make. Vilken egendom som är enskild eller inte spelar ingen roll för dina skulder. Under ett äktenskap ansvarar nämligen varje make för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB).Kan inkassoföretagen lämna ärendet till KFM?Inkassoföretagen kan t.ex. ansöka om betalningsföreläggande hos KFM, även om skulderna är preskriberade (1 § och 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL)). KFM prövar inte om skulden finns eller inte, utan det ansvarar du för.Du ska skriftligen bestrida kravet, om inkassoföretagen ansöker om betalningsföreläggande. Då måste inkassoföretagen välja om de ska fortsätta saken i domstol eller inte (33 § BfL). Vill du läsa mer om betalningsföreläggande finns följande tidigare svar på Lawline: Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?Om inkassoföretagen tar ärendet vidare till domstol ska du invända med att skulden är preskriberad, och förklara varför den är preskriberad.Jag rekommenderar att du använder just begreppet ”preskription” för annars kan domstolen anse att du inte har ”åberopat” att skulden är preskriberad. Domstolen får inte bedöma om skulden är preskriberad eller ej, om du inte åberopar att den är det (17 kap. 3 § andra meningen rättegångsbalken). Det är även därför som du måste förklara varför skulden är preskriberad.Vill du läsa mer om den s.k. åberopsbördan i domstol rekommenderar jag följande tidigare svar på Lawline: Preskription och åberopsbördan i tvistemål.Om ditt ärende går till domstol rekommenderar jag dock att du tar hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid HÄR.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med äktenskapsförord och skulder eller betalningsföreläggande hos KFM är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Makars äganderätt och skulder vid en makes konkurs; också om vilka fordringar som kan ingå i en konkurs

2017-02-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Jag och min man har varit gifta i två år. Äktenskapet saknar äktenskapsförord. Min man driver eget företag (Enskild firma) som nu har satts i konkurs. Tingsrätten har utsett en konkursförvaltare. Det mesta i det gemensamma hemmet har jag köpt innan vi gifte oss. När man går i personlig konkurs har jag förstått att man kan behöva sälja av saker i hemmet. Kan de då ta saker jag haft innan äktenskapet? Jag har en bil registrerad på mig, och endast jag står på kontraktet till bostaden. Räknas min lön som en gemensam tillgång? Jag har ett barn sedan tidigare relation som har ett sparkonto i sitt namn. Berörs dom pengarna av konkursen? Undrar även om ett lån, Jag har tagit ett lån som jag har lånat ut till min man. Skuldebrev finns. Hur funkar det vid konkursen.tacksam för svarMed vänlig hälsning
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det undrar du vad som kan ingå i din mans konkurs, samt vilken betydelse din utlåning av pengar till din man har i hans konkurs.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningKonkursboet kan bara ta den egendom som din make äger. Konkursboet kan alltså inte ta något som bara du äger. I princip kan konkursboet alltså inte ta något som du har köpt innan äktenskapet. Konkursboet kan inte ta din lön eller din sons sparkonto. Ditt lån till din man kan du göra gällande i din mans konkurs.En make råder över sin egendom och svarar inte för den andra makens skulderMakar svarar inte för varandras skulder. Det kan man läsa sig till i 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB). Du har alltså egentligen inget ansvar för att din mans skulder blir betalda. Av samma paragraf i ÄktB framgår också att varje make råder över sin egen egendom. I en konkurs ingår bara den egendom som din man äger, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).Konkursboet kan alltså inte ta de saker i ert gemensamma hem som bara du äger. Jag antar att så är fallet med den egendom som du har köpt innan äktenskapet. Var ni sambor före ni gifte er kan det dock finnas en risk att din man är samägare till en del av egendomen i ert gemensamma hem. Det är dock mindre sannolikt att din man vore samägare till bilen eller bostaden, men utan närmare uppgifter kan jag inte göra någon säker bedömning.Konkursboet kan inte ta din lön. Det är bara du som har rätt till din lön.Konkursboet kan inte heller ta ditt barns sparkonto, såvida inte din man äger pengarna på det.Giftorättens betydelseFör din fråga kan det vara värt att uppmärksamma ett missförstånd kring giftorätten. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom i ett äktenskap är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det är ett vanligt missförstånd att giftorätten innebär att makarna äger hälften av varandras egendom så länge äktenskapet består. Giftorätten innebär dock i princip bara att makarna vid bodelning delar lika på giftorättsgodset. Giftorätten har ingen relevans för vilken egendom som ingår i en makes konkurs, eftersom giftorätten inte påverkar egendomsförhållandena under äktenskapet.LånetSom jag förstår det har du en lånefordring på din man, som du har fått genom att låna ut pengar till din man. Eftersom fordringen kommer från före konkursen kan du göra gällande i konkursen, se 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). Om du gör gällande fordringen i din mans konkurs finns en chans att du kan få den betald. Eftersom din fordring – som jag förstår det – inte säkras med någon panträtt eller dylikt är det dock osannolikt att du kan få den betald genom konkursförfarandet. Observera dock att du inte kan kräva att lånet som du tog betalas av din man.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med makars äganderätt och skulder är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Personlig konkurs och dess verkningar

2016-07-12 i Konkurs
FRÅGA |Jag gjorde personlig konkurs 1998. Skulder till banker. Bankerna har sålt sina fordringar till Indrivningsföretag.Dessa driver in pengar på min pension. Min hustru äger aktier och en del kontanter samt kapitalförsäkring. Vi är utlandssvenskar sedan ett antal år tillbaka. Om jag eller min hustru avlider, kan kronofogden göra utmätning i dödsboet? Jag äger ingenting. Mina pensionsförsäkringar kan jag inte ta ut för då tar kronofogden pengarna. Kan jag någonsin bli fri dessa skulder ?
Lawline |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline. -Vid en personlig konkurs kommer utmätningen att fortsätta tills att pengarna som du är skyldig är återbetalda. Det enda sättet som utmätningen skulle upphöra är om fordran preskriberas. Så sker efter 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. Det innebär att om man inte mottar några krav på betalning på 10 år vilket skulle kunna vara möjligt om man exempelvis flyttar utan att det går att ta reda på var personen bor. Det verkar otroligt att de inte skulle få tag i dig på så lång tid eftersom du får pension från Sverige vilket innebär att din adress är känd. Det innebär att du får stå ut med att pengarna drivs in fram tills att pengarna är betalda. -Vid ett dödsfallDin hustrus ekonomi ska inte påverkas av att dina tillgångar utmäts eftersom att alla i ett äktenskap svarar för sina egna skulder och förpliktelser (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett dödsbo är en egen så kallad juridisk person vilket innebär att denne kan inneha skulder. Som det ser ut nu kommer ditt dödsbo att inenhålla mer skulder än tillgångar. Ingen i din närhet kan bli ansvarig för dödsboets skulder. Saken är dock inte så enkel eftersom att om någon av er dör eller om ni skiljer er kommer era gemensamma tillgångar att delas på hälften. Såvida ni inte har ett äktenskapsförord som säger något annat. En helt vanlig bodelning skulle alltså ske vilket innebär att när man räknar ihop era gemensamma tillgångar minus era skulder för att dela den summan på hälften. Den hälftendelningen är sedan varderas del – om en av er avlidit tillfaller dennes del således dödsboet (äktenskapsbalken 9 kap.).Detta kanske låter lite komplicerat men slutsatsen är att om ni inte har ett äktenskapsförord kommer hälften av hennes tillgångar att bli dina om hon dör eller ni skiljer er. Det skulle innebära att hennes tillgångar kommer att användas för att betala av dina skulder. Det viktiga är här att det endast är uppdelningen av ert giftorättsgods som kan innebära att egendom överförs till dig från din frus egendom. Ingen annan kan bli ansvarig för att betala ditt dödsbos skulder. Så sammanfattningsvis kan din fru inte bli ansvarig för skulderna men vid en bodelning kommer en del av hennes egendomar (om hon inte har mer skulder än tillgångar) att överföras till ditt dödsbo vilket innebär att hennes egendomar ändå används för att betala skulderna. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord finns det här: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord -Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.E-mail: emilia.larson@lawline.se

Utmätning av samägd bostad

2015-10-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag och min fru undrar om kronofogden har rätt att sälja vårt hus om nästan alla skulder står på mig? Vi har inget äktenskapsförord.
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Av 8 kap. 8 § utsökningsbalken framgår det att Kronofogden på begäran är berättigad att sälja egendom som tillhör flera personer utan hänsyn till att endast en av delägarna är insolvent. I anknytning till förevarande åtgärd bereds däremot samtliga delägare möjlighet att inkomma med invändningar. Om dessa kan gör gällande att det föreligger synnerliga skäl att avhålla sig från försäljning måste Kronofogden förhålla sig härtill. Med synnerliga skäl avses bland annat försäljning som kan medföra förlust. Om det ej föreligger synnerliga skäl kan Kronofogden mäta ut den gemensamma egendomen, som i det här fallet är det samägda huset. Övriga delägare, vilket för den här händelsen är din fru, får naturligtvis tillbaka sin andel efter försäljningen. Om vi antar att Kronofogden har möjlighet att sälja er hus kan jag som tröst konstatera att utmätning av fast egendom ej har högsta prioritet. Kronofogden följer nämligen en ordning som innebär att följande tillhörigheter har företräde vid utmätning: 1) kontanta medel, 2) banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, 3) lön, 4) fondandelar och aktier, 5) övrig lös egendom.Jag råder er att kontakta Kronofogden för vidare information.Vänligen,

Make/maka säljer enskild egendom, kommer pengarna kunna utmätas för mina skulder?

2017-03-09 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en skuld som uppstått via ett kommanditbolag jag drev. Min hustru var inte inblandad i detta bolag över huvud taget. Utmätning från min pension sker via KF. Jag har blivit ombedd att söka skuldsanering. Min fru och jag hade ett äktenskapsförord på ett sommarställe hon ägde när vi blev ihop. Detta ställe är nu sålt. Pengarna för detta ligger på min frus bankkonto. Räknas dessa pengar som vår gemensamma tillgång vid skuldsaneringen eller exkluderas de eftersom pengarna är ett resultat av ett äktenskapsförord?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.Kort svar:Pengarna exkluderas från utmätning p.g.a. äktenskapsförordet, om inte annat framgår av äktenskapsförordet.Utveckling av svaret:Eftersom ni hade ett äktenskapsförord så ingår ju, som du redan känner till, sommarstugan inte i giftorättsgodset och du har ingen rätt alls till sommarstugan. Ett äktenskapsförord ska vara registrerat hos skatteverket enligt äktenskapsbalken 7:3 st 3. Jag antar att ert är det? Om så är fallet så är sommarstugan din frus enskilda egendom juridiskt sett. Och som du då redan verkar veta så får de inte utmätas för dina gamla skulder. Vad händer då när sommarstugan säljs?Egentligen gör det faktiskt inte så stor skillnad att sommarstugan säljs. Pengarna som fås i utbyte mot sommarstugan tar så att säga över sommarstugans plats i äktenskapsförordet. Detta framgår av ÄB 7:2 punkt 6. Pengarna som din fru fått istället för sommarstugan ska alltså i fortsättningen vara enskild egendom om inget annat avtalat i äktenskapsförordet.Vadå annat avtalats?Huvudregeln är som sagt att pengarna är enskild egendom, men om det i ert äktenskapsförord framgår att egendom som träder in istället för den ursprungliga enskilda egendomen ska vara giftorättsgods så blir pengarna som träder istället för sommarstugan alltså giftorättsgods. (Giftorättsgods innebär ju att ni äger det tillsammans och kronofogde kan utmäta hälften). Det kanske låter konstigt men ibland kan man ha sådana typer av äktenskapsförord där en viss saks affektionsvärde är såpass stort att man tycker att saken ska vara enskild egendom, men efter en försäljning bryr man sig egentligen inte om pengarna.Förhoppningsvis har ni inte ett sådant äktenskapsförord, men om ert äktenskapsförord uttrycker något liknande villkor så kan kronofogde tyvärr utmäta hälften av inkomsterna från försäljningen av sommarstugan eftersom de då anses tillhöra dig.Värt att tänka på:Håll pengarna avskilda från din egendom så att de inte placeras på något slags bankkonto som ni gemensamt förfogar över. Det kan skapa problem och göra att kronofogdemyndigheten anser att du kan förfoga över pengarna till den grad att det ändå anses vara din egendom. Egentligen blir det inte riktigt utmätningsbar egendom för dina skulder eftersom det faktiskt inte är dina pengar, men det kan uppstå problematik om kronofogde anser det. Anledningen till detta är att kronofogde har rätt att utmäta egendom i din besittning om inte annat framgår. Här har alltså du viss bevisbörda för att det är din frus pengar, vilket blir omständigt. Se Utsökningsbalken 4:18. För övrigt kan skuldsanering vara värt att tänka på eftersom det skulle leda till ett lättare liv efter skuldsaneringen. Det förutsätter ju dock att pengar för att ordna en sanering kan ordnas och att du är såpass ung att du dessutom tjänar på det. (Pengarna verkar ju i teorin finnas från sommarstugan).Jag hoppas att detta besvarar din fråga och att det hela löser sig på bästa sätt!Med vänliga hälsningar,

Utmätning av makars tillgångar

2016-07-19 i Utmätning
FRÅGA |Min man har en enskild firma. Det har han haft i 40 år. på 90-talet skrev vi ett äktenskapsförord. Där står det klart o tydligt att tillgångar o skulder i företaget är enbart min mans.Nu har företaget fått en hög skatteskuld. Ligger nu hos KF. Utmätning på bådas lön? Förstår inteMed vänlig hälsningOrolig
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person som har enskild firma är personligt betalningsansvarig för firmas skulder eftersom firman är ingen juridisk person. Således är det din man, i egenskap av fysisk person, som är ansvarig för skulderna. Äktenskapsförordet visserligen gör att dessa skulder förblir hans egna skulder. Dock enligt4 kap. 19 § utsökningsbalken (UB) anses alla lös egendom som finns i er gemensamma besittning att tillhöra din man. Denna presumtion kan brytas om du bevisar att en viss tillgång är din, annars kan Kronofogden (KFM) utmäter allt som finns i er gemensamma besittning. Vid utmätning av lön kan KFM inte ta din lön i anspråk eftersom din mans skulder är hans egna. Däremot när KFM beräknar ett förbehållsbelopp för din man enligt 7 kap. 4 § UB tar de hänsyn till din lön för att kunna räkna ut hur mycket han behöver varje månad för att klara sig. Med vänlig hälsning,

Avslutad skuldsanering - Preskription för borgensansvar

2016-03-08 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har 2014 avslutat min skuld sanering (5 år) för en skuld/borgen (dom) om 150 000 till en bank. Min fru har skrivet borgen för den samma skuld men inte tidigare blivet påkallad betalning. Nu har banken efter skuld saneringen sålt skulden till ett inkasso bolag som kräver min fru för samma skuld (idag 700 000 med ränta). Dom för skulden är mer än 25 år gammal. Är denna inte preskriberad?PS! Vi har även äktenskapsförord om delad ekonomi.MVH
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 23 § Skuldsaneringslagen (2006:548) gäller att skuldsaneringen inte har någon verkan mot den person som har gått i borgen för dig. Det innebär att din bank fortfarande kan vända sig mot din fru och kräva betalning. Frågan rör då om skulden möjligtvis skulle kunna vara preskriberad.Då jag inte har full information om hur avtalet ser ut har jag tyvärr lite svårt att ge dig ett exakt svar på preskriptionstiden. Men jag utgår från att det i ditt fall rör sig om en konsumentskuld som du har till banken - banken har alltså en konsumentfordran på dig. (Dvs. du är en privatperson och har tagit lånet samt borgen för egen räkning som privatperson).Enligt 2 § Preskriptionslagen så preskriberas en konsumentfordran som banken har mot dig eller mot borgensman (dvs. din fru) efter 3 år. Detta så länge fordran är ställd som ett enkelt skuldebrev. Det innebär att skuldebrevet som banken har ställt ut till dig ska ha uttrycket - "Ställt till - ditt namn -". (Det får inte stå "Ställt till - ditt namn - eller order". Då rör det sig om ett löpande skuldebrev och andra regler gäller). Anledningen till att jag skulle behöva veta vad det är för typ av fordran banken har på dig, är även att beroende på om inkassobolaget kan kräva dig på betalning. För att preskription inte ska ske krävs att banken inom de tre åren som fordran utställdes, har avbrutit preskriptionen enligt 5 § Preskriptionslagen. Detta kan de göra genom att skicka ut en betalningspåminnelse som ska ha kommit dig OCH din fru tillhanda. Dvs. banken måste även påminna din fru om att hon ska betala för att preskriptionen ska avbrytas. Preskriptionen kan även avbrytas genom att antingen du eller din fru betalar av på din skuld. Om preskriptionen avbryts så börjar 3 nya år löpa från den datum som preskriptionen avbröts enligt 6 § Preskriptionslagen.Slutsats: För att kunna ge dig ett mer specifikt svar behöver jag alltså veta hur ert avtal såg ut med banken. Vad det är för typ av skuldebrev som har getts ut samt om banken någon gång har avbrutit preskriptionen. Viktigt att tänka på är att bara för att de har gett dig en betalningspåminnelse, så innebär det inte att de har avbrutit preskriptionen mot din frus borgensansvar! Min rekommendation till dig är att vända dig vidare till vår Expresstjänst för att komplettera din information så vi kan ge dig ett fullständigt svar då det tyvärr är en komplicerad fråga som kräver mer information än vad vår gratistjänst kan erbjuda dig, då banken även har överlåtit din skuld till inkassobolaget.Gällande att ni har delad ekonomi påverkar tyvärr inte svaret speciellt mycket utan äktenskapsförordet är mer till för att reglera vad som händer om ni skulle upplösa ert äktenskap. Men kort och gott: Preskription sker normalt sätt efter 3 år om det rör sig om en konsumentfordran som banken har på dig. Har den inte avbrutits, och föreligger de förutsättningar jag har skrivit ovan, så ska du inte heller behöva betala. Vill du få frågan närmare utredd kan du som sagt var skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du även varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Mvh,

Utmätning av makes banktillgodohavanden

2014-12-20 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag är gift och vi har inget äktenskapsförord, och min fråga är : Om han jag skulle få en större skuld som vi inte kan betala(skatteskuld eller lån) och jag har pengar på ett konto som bara står på mig, kan de tillgångarna utmätas då för att driva in hans skuld ?
|Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Huvudregeln enligt Äktenskapsbalken är att varje make ska ansvara för sina egna skulder. (se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1).När det kommer till utmätning aktualiseras emellertid även bestämmelserna i Utsökningsbalken (se https://lagen.nu/1981:774). I Utsökningsbalken framgår att banktillgodohavanden är en sådan egendom som kan utmätas och det inte undantas från utmätning (se https://lagen.nu/1981:774#K4P2S1) & (se https://lagen.nu/1981:774#K5P1S1). För att kunna utmäta lös egendom ska det framgå att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte) (se https://lagen.nu/1981:774#K4P17S1). Det finns emellertid en bestämmelse som gör att det presumeras, alltså antas/förutsätts, att den skuldsatte som tillsammans med sin make eller maka har egendom i sin gemensamma besittning anses vara ägare till egendomen om det inte kan bevisas att något annat ägandeförhållande föreligger (se https://lagen.nu/1981:774#K4P19S1). Att ni tillsammans har egendomen i er gemensamma besittning innebär att ni båda två kan råda, det vill säga ha kontroll, över egendomen. Besittning kan man dock inte ha över banktillgodohavanden och till följd av detta blir det istället bestämmelsen om att det klart ska framgå att det är den skuldsattes egendom som ska tillämpas om utmätning av banktillgodohavanden ska kunna ske.Som jag förstår det utifrån formuleringen av din fråga är det enbart du som står på kontot och att kontot tillhör endast dig. På grund av detta framgår det inte att egendomen tillhör din make och pengarna som du har på ditt konto kan därför inte utmätas. Tänk dock på att annan egendom, som till exempel möbler, elektronik m.m. kan komma att utmätas eftersom det vid en eventuell utmätning presumeras att egendomen som ni tillsammans har besittning över är din makes. Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga!Vänligen,