Hur lång får en provanställning vara?

2021-06-03 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag undrar hur lång en provanställning för vara, tack så mycket.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställningar regleras i lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS). I 6 § LAS anges att en provanställning får uppgå till högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska upphöra efter dessa sex månader, ska de lämna besked om detta till motparten senast vid prövotidens utgång. Om detta inte sker kommer provanställningen att övergå i en tillsvidareanställning. Det kan även tilläggas att en provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om ingenting annat har avtalats. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,