Kan jag köpa ut en delägare av fastighet med tvång?

2020-09-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger vårt föräldrahem tillsammans sedan 7 år tillbaka. Nu har vi kommit i ett läge där vi inte kan komma överens. Kan jag kräva att få köpa ut henne?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din syster äger 50 % vardera av en fastighet och att ni därmed samäger den enligt samäganderättslagen (här). På grund av att ni inte kommer överens vill du veta om det finns någon möjlighet för dig att köpa hennes andel mot hennes vilja. I mitt svar har jag utgått ifrån att ni inte har något samäganderättsavtal. Om det skulle vara så att ni har ett sådant avtal kan ni ha avtalat bort en del av bestämmelserna som finns i samäganderättslagen (här). Offentlig auktionDet finns ingen bestämmelse i lagen som kan tvinga din syster att sälja sin andel eller att hon i så fall måste sälja sin andel till dig. Som delägare kan du däremot kräva att fastigheten ska säljas på offentlig auktion och en sådan ansökan gör man hos tingsrätten. Din syster kan bara undvika att fastigheten tvångsförsäljs om det finns synnerliga skäl, se 6 § samäganderättslagen (här). Det ska mycket till för att det ska anses finnas synnerliga skäl mot en tvångsförsäljning.Även om fastigheten säljs på offentlig auktion har du alltså ingen förköpsrätt enligt lagen. Övriga delägare har endast förköpsrätt till en delägares andel om det finns avtalat i ett samäganderättsavtal. Detta betyder att både du, din syster och utomstående kan lägga bud på fastigheten. SammanfattningEnligt lagen kan du alltså inte kräva att du ska få köpa ut din syster från er samägda fastighet. Om ni inte skulle komma överens om att hon ska sälja sin andel och att hon ska sälja sin andel till dig, finns möjligheten att hos tingsrätten ansöka om offentlig auktion. Detta kan dock vara riskfyllt eftersom du kan riskera att förlora fastigheten till någon annan. Mitt råd är därför att du ändå försöker komma överens med din syster om hur ni ska förvalta fastigheten eller att ni kommer överens om att du ska få köpa ut henne, även om det inte är din rättighet.Vänligen,

Har delägare förköpsrätt vid försäljning av samägd fastighet?

2019-02-28 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min vän köpte ett fastighet då äger jag 1/2 Och han 1/2, nu vill han sälja sin del och jag vill köpa den fast han vill inte sälja den till mig. Vad gäller lagen om sådant? Kan lagen tvinga honom att sälja den till mig som delägare?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du och din vän äger fastigheten tillsammans, samäger ni fastigheten. Det är därför lagen om samäganderätt som är tillämplig i er situation. Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som kan tvinga din vän att sälja sin andel till dig, trots att du äger resterande del av fastigheten. Din vän kan därför välja att sälja sin andel till vem som helst enligt lagen. Lagen bestämmer bara vad som gäller mellan dig och din vän om ni inte har ett eget avtal som reglerar ert samägande. Om det är så att ni har ett eget avtal mellan er från när ni köpte fastigheten, eller senare, rekommenderar jag dig att i första hand kolla om det avtalet säger något om delägares förköpsrätt vid försäljning av andel i fastigheten. Det är nämligen vanligt att man avtalar om vissa inskränkningar i delägarnas förfoganderätt av fastigheten. Ett exempel på en sådan inskränkning är nämligen att respektive delägare vid försäljning måste bereda de övriga delägarna möjlighet att köpa andelen. Då har de övriga delägarna förköpsrätt.Lagen kan alltså inte tvinga din vän att sälja sin andel till dig, utan en sådan rättighet kan man endast få genom att ha avtalat om det på förhand.Vänligen,