Går det att säga upp bostadsrätt?

2021-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA |När ska jag säga upp min bostadsrätt? Är det tidsbegränsat till 1, 2 eller 3 månader? Tack
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning- av en bostadsrätt Jag vet inte om jag förstått din fråga, en bostadsrätt innebär att du köpt nyttjanderätten till en bostad. Detta innebär att du i en medlem i en bostadsförening och att du tillsammans med dina grannar äger fastigheten. Med den typen av upplåtelseform så säger du inte upp bostaden utan du säljer din nyttjanderätt om du vill flytta därifrån. Uppsägning- om man hyr en bostadsrättOm du menar att det du hyr är någon bostadsrätt så kan du först och främst se till vilken uppsägningstid som står på hyreskontraktet ni skrivit. Annars finns det en tvingande lagregel i lagen om uthyrning av egen bostad som ger dig rätt att oavsett vad ni kommit överens om i hyresavtalet, kräva 1 månads uppsägningstid, 2 § jämte 3 § 2 st, Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.Uppsägning av hyresrätt Om det var en hyresrätt du syfta på som innebär att det finns en hyresvärd som förvaltar och äger huset, så får du också börja med att se till ditt hyresavtal. I avtalet brukar det stå vilken uppsägningstid ni kommit överens om, annars gäller en uppsägningstid på 3 månader, 12:4 p.1 jordabalken. Detta innebär att det beror på om du bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt för hur du ska gå tillväga, och om du har uppsägningstid- hur lång den är. Hoppas detta var svar på din fråga annars får du gärna skicka in ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag gav min hyresgäst ett uppsägningsavtal den 23/11 och bad att få det påskrivet och returnerat vilket inte skett. Nu funderar jag på att skicka ett rekommenderat brev. Kan jag skicka samma brev och skriva att det är en kopia på originalet och att det då fortfarande är 23/11 som gäller eller kommer det bli nytt datum från den dagen jag skickar det rekommenderade brevet? Mvh Christina
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundregeln är uppsägningen ska vara skriftlig om det är hyresvärden som säger upp hyresavtalet, 12:8 1st jordabalken. Om du gett hyresgästen ett brev och denne inte återkommit och bekräftat att uppsägningen mottagits uppsägningen blir det svårt för dig att bevisa att du meddelat detta den 23/11.Som jag förstår din frågeställning är det inte fråga om en uppsägning pga att hyresrätten är förverkad enligt 8:42 eller att du vill ändra hyresvillkoren enligt 8:58, och anges att uppsägning kan skickas i ett rekommenderat brev för att fastställa att en uppsägning meddelats om inte hyresgästen vill känna vid att du lämnat en uppsägning. Då börjar uppsägningstiden räknas från och med den dag då brevet har avlämnats för postbefordran till den söktes vanliga adress. Med detta menas att uppsägningen räknas från den dag du postar brevet och erhåller ett postkvitto och brevet ska skickas till den adress hyresgästen angett där meddelanden till hyresgästen ska sändas. Med det tillvägagångssättet spelar det ingen roll om hyresgästen sen inte skulle hämta ut det rekommenderade brevet, då har du bevis att det är skickat i och med postkvittot och uppsägningen gäller från den dag du skickat brevet, 12:8 4 st JB. Så spara postkvittot, du kan dessutom datera brevet bara för vara extra tydlig men det viktiga är kvittot. Skickar du ett rekommenderat brev kommer det att gälla från den dag du skickar det och tyvärr inte från den 23/11. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem behöver betala under uppsägningstiden om den ena hittar boende snabbare?

2020-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |jag och min sambo hyr en lögenhet i malmö och gjorde slut för 1 vecka sen och hon flyttade till sin kompis i sthlm 2 dagar efteråt på eget val där hon bor gratis.. nu ska vi säga upp lägenheten men hon vill inte betala halva hyran under uppsägnings tiden. vi båda står på kontraktet. och båda har adressen skrivna på lägenheten. får hon göra så, bara för hon hitta ett alternativt boende före mig?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att ni båda är skrivna på kontraktet och har en bindande uppsägningstid i förhållande till hyresvärden så är ditt ex avtalsrättsligt bunden att betala hälften av hyran även under uppsägningstiden, 12:5 jordabalken. Hade hon hyrt lägenheten ensam så hade hon inte kunnat utebli med hyran under uppsägningstiden för att det hon hittat en ny bostad innan uppsägningstiden var över och desamma gäller nu när ni båda är skrivna på hyreskontraktet. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste man gå med på höjning av hyran?

2020-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Min hyresvärd (två personer som skriver under) höjer min hyra med 12% två år i rad. Dom skriver också, på samma lapp lagd i min brevlåda, att om jag inte accepterar höjningen ska jag vända mig till hyresnämnden. Dom kräver också att jag meddelar dom i förväg att få veta vad jag väljer. Är det lagligt att ställa ett sådant ultimatum (betala, eller vänd dig till tingsrätten) och samtidigt ytterligare begära att jag meddelar dom i förväg om hur jag bestämmer mig för att agera?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar :Vill hyresvärden ändra hyresvillkoren dvs i ditt fall hyran så måste de meddela dig detta skriftligen vilket har gjorts. Ifall du inte vill godkänna höjningen och ni inte kan komma överens så kan antingen hyresvärdarna eller du vända er till hyresnämnden för att få prövat om höjningen är skälig. Dvs om du motsätter dig höjningen måste du vända dig till hyresnämnden, är lappen korrekt skriven och innehåller de uppgifter jag skriver nedan och du inte meddelar att du motsätter dig det så tolkas det till hyresvärdarnas fördel som att du inte motsätter dig höjningen. De ska alltså angett en dag när du senast måste ge dem besked men det är tidigast två månader från att du fick lappen.Uppgifter som lappen du fått ska innehålla:Deras meddelande behöver innehålla uppgifter om vad höjningen blir i kronor, det totala hyresbeloppet samt uppgifter om från vilken dag det ska börja gälla. Lappen du fått ska också innehålla uppgiften att du blir skyldig att betala den högre hyran om du senast inom en viss angiven dag (en dag som de anger och som får vara tidigast efter två månader från att meddelandet lämnats) inte ger dem besked om att du motsätter dig höjningen vilket jag tolkar det som att du gör.Meddelandet ska även innehålla information om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av begärda hyran och uppgifter om vad du som hyresgäst behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.Svarar du inte inom den utsatta tiden anses det som att du godkänt höjningen, eftersom du måste återkomma till dem för att meddela att du motsätter dig den 12% höjningen.Hyran ska som utgångsläge fastställas till ett skäligt belopp. Vid den bedömningen ses det till om din höjning skulle innebära att hyran blev påtagligt högre för dig i jämförelse med andra lägenheter som till bruksvärdet är likvärdiga (dvs lägenheter på samma ort, ungefär samma standard, storlek osv).Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur lång uppsägningstid är det för uthyrning av egen bostad?

2021-02-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min dotters pappa har gått bort och hon är ensam arvtagare. Hon är minderårig och därför företräder jag henne.Hon ärver bl.a. flera fastigheter som vi kommer att sälja. Men i en av dem, ett hus på en lantbruksfastighet, finns en hyresgäst.Så min fråga är då: Vilka är reglerna kring uppsägning där? Hur lång uppsägningstid har de? De har hyrt där i ca 5 år.tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det bara en av fastigheterna som har hyrts ut blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig, 1 § . Du nämner att din dotters pappa hade flera fastigheter, om mer än en hyrdes ut så gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första fastigheten och för de övriga, hyreslagen i 12 kap jordabalken. Eftersom du nämner att endast en fastighet hyrs ut kommer jag i mitt svar utgå från lagen om uthyrning av egen bostad. I så fall är det är det 3 månaders uppsägningstid oavsett om hyresavtalet gäller för bestämd eller obestämd tid, om initiativet kommer från dig som hyresvärd att säga upp hyresavtalet, 3 § 2 st lagen om uthyrning av egen bostad. Jag hade rekommenderat dig att höra av dig till hyresgästerna och förklara hur läget ser ut. Sedan skicka en skriftlig, daterad uppsägning som de skriver på, så att du har bevis på att du sagt upp hyresavtalet. I sista hand om det skulle vara problem att du skickar det som ett rekommenderat brev. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan deposition användas för betala hyra?

2020-12-08 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag bor som inneboende sedan september. När jag flyttade in så betalade jag även in en månadshyra i deposition jag kommer nu att flytta ut till första december. Det jag undrar är eftersom jag sade upp kontraktet i oktober så ska jag ju betala sista uppsägningstiden i december. Men skulle man inte kunna kvitta ut den mor depositionen. Så jag slipper betala sista uppsägningstiden? Jag har bara 2 månaders uppsägningstid. Eller blir det något knas då
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan absolut välja att kvitta den sista hyran mot depositionen, det är du och din hyresvärd fria att själva avtala om och jag kan inte tänka mig att hyresvärden skulle motsäga sig eftersom det är samma summa. Jag skulle dock rekommendera dig att upprätta ett skriftligt avtal om att ni kommit överens om att den deposition som hyresvärden sen tidigare innehar ska denne tillgodoräkna sig som hyra för december. Detta kan vara bra i det fall att ni inte har något skriftligt upprättat dokument som säger att du betalat deposition kontant så att inte hyresvärden kan förneka detta och att du då skulle sakna bevis och tvingas betala för hyra december också dessutom inte få tillbaka depositionen. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

2020-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, VI har fått skriftlig uppsägning av vår hyreslokal, och det har skett som det ska. Hyresvärden vill höja hyran. Men vad innebär det som står sist i uppsägningen, dvs ; få ersättning enligt 12 kap 58 b §? Vad är det vi kan få ersättning för, och krävs för att vi ska få det?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Den ersättning ni kan få är en årshyra från hyresvärden, det som krävs är att de den hyra som hyresvärden nu föreslår anses oskälig, vilket är ett luddigt begrepp men som jag utvecklar nedan. Det finns vissa specialregler för hyrande av en lokal i jämförelse med en lägenhet avsedd att bo i. Om ni inte hyrt lokalen i mindre än 9 månader, vilket jag förutsätter eftersom hyresvärden själv nämner bestämmelsen, så har hyresvärden vid uppsägning vissa skyldigheter. Om hyresvärden som i ert fall säger upp lokalen eftersom denne vill höja hyran vilket ni inte går med på/eller har möjlighet att betala så kan ni ha rätt till ersättning för att lokalen sägs upp om vissa omständigheter föreligger, isåfall ska ersättningen motsvara en årshyra. I ert fall blir det avgörande om den nya hyran som hyresvärden vill ändra till är skälig eller inte, och överensstämmer med god sed i hyresförhållanden, 12:57 p.5 jordabalken. För att ta reda på om hyran som föreslås är skälig, så ser man till vad andra liknande lokaler på orten har för hyra, man ser även till vad hyresvärden förväntas kunna hyra ut den för (om det hade funnits flera villiga hyresgäster för den hyran som nu föreslås) som vägledning. Eftersom jag saknar information om vad hyran var förr, vad höjning ligger på, var lokalen ligger med mer så kan jag tyvärr inte ge en mer konkret bedömning än att nämna vilka faktorer man ser till för att avgöra om den nya hyran är skälig eller inte. Så ni behöver som första steg ta reda på om den föreslagna hyresökningen är skälig. Är hyresökningen är skälig har ni inte rätt till ersättning, är hyresökningen oskälig kan ni få ersättningen genom att skicka stämningsansökan till tingsrätten, men för först en dialog med hyresvärden och se om det kanske inte krävs att ni tar det till domstol för att ni ska få ut ersättningen eftersom det också blir negativ publicitet för hyresvärden, 12:60 JB. Hoppas detta är svar på er fråga, Med vänlig hälsning

Möjligt att överta hyreskontrakt?

2020-03-31 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag skilde mig för 5 år sedan. Vi bodde i en hyresrätt där min man stod på kontraktet. Vi har sedan skilsmässan låtit barnen bo i lägenheten, vi vuxna har växelbott varannan vecka.Lägenheten har varit min exmans i 10 år.Kan vi nu skriva över kontraktet på mig även om vi inte idag är gifta och ej lever som sambos i lägenheten?Jag uppfyller kriterierna för att kunna godkännas som hyresgäst.
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen rättslig grund som gör det möjligt för er att skriva över hyreskontraktet på dig utan hyresvärdens godkännande. I dessa fall brukar man göra en liknelse med förhållandet borgenär- gäldenär. För att byta gäldenär (dvs från din ex-make till dig) så krävs borgenärens (hyresvärdens) samtycke, just för att hyresvärden ska kunna förlita sig på att den part som skrivit på som hyresgäst, ska kunna betala.I första hand skulle jag rekommendera er att vända er till hyresvärden och föra en dialog kring detta och se vilken inställning denne har. Som du själv poängterar så uppfyller du kriterierna för att godkännas som hyresgäst, och eftersom du inte tar upp att ni fått några klagomål eller liknande utan skött er som hyresgäster så föreligger det säkert skäl för hyresvärden också för att underlätta för sig själv att överlåta hyreskontraktet på dig. Det finns dock ingen juridisk skyldighet för hyresvärden att tillåta detta. Det finns ett så kallat besittningsskydd som gör att man som hyresgäst kan kräva att få ta över hyresavtalet från annan och därmed rätt till förlängning. Detta kräver dock att lägenheten hyrts gemensamt (vilket ni formellt inte gjort eftersom endast din ex-make stått på kontraktet), hänvisning till 12:47 1 stycket i Jordabalken. Man kan även ha rätt till förlängning om man inte står på kontraktet men har sin bostad i lägenheten, men detta gäller om man är gift eller sambo vilket du skriver att ni inte är, 12:47 2 stycket JB.Sammanfattningsvis kan du inte kräva att få ta över hyreskontraktet från din ex-man, men jag skulle rekommendera dig att höra med hyresvärden som säkert skulle kunna vara villig att ingå avtal för lägenheten med dig som hyresgäst istället.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,