Gåvobrev - Demens

2019-09-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Gåvobrev vid demens?Jag har tagit del av några tidigare frågor mer än och delvis hittat svar. Det gäller gåvobrev som avser pengar. Vi är två syskon och vår pappa har fått en demensdiagnos. Han har successivt blivit försämrad men det gpr lite upo och ned med hans förvirring. Han har en stor summa sparade pengar som han själv uttryckt flera gångeratt han vill ge till oss. Han kommer inte att ha någon glädje av dem. Vi har fullmakt och betalt hans räkningar men funderar på att skaffa God Man för att det ska bli lättare vid försämring. Om han vill gå till banken med ett gåvobrev och göra en överföring till oss , är det olagligt???? Kan jag och min bror bli anmälda trots att det var pappas vilja eftersom han har sin diagnos????Han är inte omyndigförklarad, han har eget betalkort, mobiltelefon osv men har nu flyttat till ett boende och det svänger en del i hur "klar" han är. Vad vi vet har han inte skrivit något testamente. Våra föräldrar skildes för längesedan men vi vet inte om han skrivit något när han bodde med sin sambo. Kan man ta reda på det? Så det inte blir fel där. Vår pappa har svårt att komma ihåg detaljer som hänt ffa i det närmsta tiden. Det är så sorgligt med diagnosen och om vår pappa vetat att han skulle bli sjuk hade han gett oss pengar för längesedan. / mycket tacksam för svar
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kort förklaringJa det är med demens och avtal är inte helt enkelt men jag ska försöka reda ut det så gott jag kan. Det korta svaret är att klart kan er pappa ge er pengar i gåva trots att han har demens, det brukar finnas tidpunkter där man är i sina sinnesfulla bruk, som det heter med juridiska termer. Allmänt om gåvobrevEtt gåvobrev är ett avtal i lagens mening eftersom det aktualiserar avtalsrättsliga regler. Varje person har rättshandlingsförmåga, det betyder att en fysisk person eller en juridisk person har rätten att själv kunna sluta avtal med rättsligt bindande följder. Det betyder att en person exempelvis kan skriva ett gåvobrev om det känner för det. Eftersom det är en avtalsrättslig situation kan även rättshandlingen bli ogiltig om det finns omständigheter som enligt lagen gör att avtalet ska gå åter. Exempelvis kan ett gåvobrev som är påskrivet av en dement person förklaras ogiltigt just på grund av att personen var dement och inte visste vad den gjorde när gåvobrevet skrevs. Det finns en lag som heter lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Denna lag reglerar som det låter ett avtals giltighet när en person lider av en psykisk störning. Demenssjukdom anses vara en psykisk störning och faller därför innanför lagens mening. Denna lag säger helt enkelt om en person som har en psykisk störning ingår ett avtal är det avtalet helt enkelt ogiltigt och prestationerna som utgått ska helt enkelt återgå som det var innan avtalet upprättades. I ditt fall kommer den gåva gå åter. BevisbördaDen person som hävdar att det förelegat en psykisk störning vid ingående av ett avtal har bevisbördan för detta. Helt enkelt den som åberopar ogiltigheten måste bevisa att när avtalet ingicks så hade personen en psykisk störning som gjorde att avtalet inte kan bli giltigt. Det betyder i ditt fall att gåvobrevets ogiltighet i sådana fall grundar sig i demenssjukdomen. Det krävs dock att det finns ett orsakssamband mellan demenssjukdomen och påskriften. Det betyder att på grund av demenssjukdomen så visste inte pappa vad han gjorde och därmed är avtalet ogiltigt. AvtalslagenDet finns även bestämmelser i avtalslagen som är bra att hålla koll på också. Avtalslagens 31 § handlar om ocker, som betyder att någon har utnyttjat någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att skriva på ett avtal. Om detta sker blir avtalet ogiltigt. I ditt fall betyder det att om ni utnyttjar er pappa som ni vet absolut är dement och inte vet vad han gör då kan gåvobrevet bli ogiltigt. Det ska även här bevisas att gåvobrevet enbart skrevs på grund av demenssjukdomen. Det ska dessutom tilläggas att denna paragraf tillämpas väldigt restriktivt. Ett avtal kan även jämkas enligt 36 § AvtL, men denna paragraf ska också tillämpas väldigt restriktivt. SammanfattningMed andra ord finns det många situationer ett avtal kan bli ogiltigt på grund av en demenssjukdom. Men som jag nämnt krävs det att det finns ett samband mellan handlandet, själva skrivande av gåvobrevet, och att den sker under ett sjukdomstillstånd. En person som är dement har även den rättshandlingsförmåga och får skriva avtal. Det ska tilläggas att det är svårt att bevisa att den demente verkligen inte förstod vad denne skrev. Jag skulle tipsa er om att ni tar en dag där din pappa är klar och att ni har andra vittnen som kan bevisa att han faktiskt förstår vad det är han gör. Det är ju trots allt er pappa och klart att han ska kunna ge er en gåva ifall han vill det, trots sin sjukdom. TestamenteTyvärr finns det inget regelverk kring förvaring om testamente, exempelvis som äktenskapsförord som ska registreras. Därmed är det svårt att veta om det finns testamenten eller inte. En del juridiska byråer förvarar testamenten, ibland förvarar personer dem i sina bankfack. Mer vägledning än så kan jag tyvärr inte ge dig, hoppas allt löser sig. Om du har fler frågor är det bara att kontakta mig igen eller någon av mina fina kollegor här på Lawline. Vänligen,

Ogiltigförklara äktenskapsförord

2017-02-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Kan man ogiltigförklara ett äktenskapsförord om man skrev det under press och våld? Jag sa att jag ville skiljas... skrev på i efterhand... kände mig hotad, då vi har gemensamma barn. Han hade börjat bli våldsam ... det första som kom upp var pengar och han ville att jag skulle skriva på... det finns en utomstående som bevittnade det...
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer att ett avtal, t.ex. äktenskapsförord, som skrevs på under hot och/eller våld kan ogiltigförklaras. I avtalslagens (AvtL) 28 § (här) finns en regel som säger att avtal som ingåtts under råntvång, dvs under våld eller hot som innebär trängande fara mot den person som företar rättshandlingen (skriver under avtalet), är ogiltigt.Hoppas svaret hjälper dig, och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Ersättning för del av hyreskontrakt

2017-10-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej Lawline,Jag är närmare 60 år och omgift sedan 4 år. Vi har båda barn i tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord.( Allt mitt är mitt, allt ditt är ditt ).Min make kommer att sälja sitt radhus med vinst.Vi kommer att flytta till min hyresrätt på attraktiv adress och min make önskar komma med på hyreskontraktet. Vad är ev. skälig ekonomisk kompensation för detta ?Jag vill ju inte förlora hyresrätten vid ev. skilsmässa...Hur skyddar jag mig på bästa sätt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte lagligt att överlåta delar av eller ett helt hyreskontrakt. En hyresrätt får inte ha ett ekonomiskt värde och enligt 12 kap 65 § jordabalken, kan den som säljer del av eller ett helt förstahandskontrakt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Det är dock möjligt för er att skriva ett äktenskapsförord, i vilket ni bestämmer att din hyresrätt ska vara enskild egendom. Den anses i sådana fall vara enbart din hyresrätt. Man måste dock vara medveten om, att vid en eventuell bodelning, så har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att överta den (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Denna regel gäller alltså även i det fall ni skrivit ett äktenskapsförord om att hyresrätten ska vara enskild egendom. Det går alltså inte att avtala bort rätten till övertagande av gemensam bostad.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Lurad till uppsägning av sin arbetsgivare

2011-10-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min sambo skrev i måndags på en uppsägning som han inte var medveten om. Hans chef gav honom ett papper att skriva på. Han frågade vad det var men chefen var stressad och sa att det var inget viktigt, bara någon information så det var bara att skriva på. Han fick inte chans att läsa igenom. Han kan heller inte läsa så bra på svenska och vet inte att man här i Sverige får säga nej till chefen. Nu när jag pratat med facket förstod jag att nästa månad var de tvungna att ge honom fast anställning så därför ville de väl bli av med honom. Jag anser att han blivit lurad att skriva på. Kan man bestrida det på något sätt?
Maja Karlsson |Hej, Detta avtal kan ogiltigförklaras enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (du kan hitta den här: https://lagen.nu/1915:218). Ogiltighetsparagraferna som kan bli aktuella i ert fall är främst 30, 31 och 36 §§. Det finns bl.a. rättsfall om äktenskapsförord som blivit ogiltigförklarade där den vilseledde parten inte förstått språket i avtalet. Det som troligtvis blir avgörande i ert fall är hur lite svenska din sambo faktiskt förstår och om man kan bevisa att arbetsgivaren borde förstått att din sambo inte förstod innehållet i avtalet. Jag bedömer att ni har en mycket god chans, speciellt eftersom en arbetstagare i princip alltid är i beroendeställning till sin arbetsgivare. Detta bör vara en fråga som din sambos fack har ett intresse av att driva, jag skulle vilja råda er att kontakta dem för hjälp. Att själv föra en civilrättslig tvist i allmän domstol kan annars blir relativt dyrt om inte domstolen dömer till er fördel. Lycka till! Vänligen, Maja Karlsson