Oren accept och avtalsbundenhet

2011-11-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Driver ett företag med limousinservice. Får en förfrågan från ett större företag om möjlighetn att hyra limo+förare under 14 dagar.Önkar uppgift om vad det kommer att kosta. Vi svarar med ett erbjudande. Företaget är positiva till tjänsten men erbjuder ett lägre pris än vårt. Eftersom kunden är "förstagångskund" acceptear vi deras "motbud" påföljande dag. 4 dagar senare vill kunden dra sig ur med hänvisning till att den person (chefen)inte längre vill nyttja tjänsten. Vi anser att det föreligger ett avtal som är bindande för kunden och meddelar detta till dem. Kunden hotar då med att vända sig till advokat omvi skickar faktura. Vi anser att detta är att betrakta som en "oren accept" och kommer att fakturera. Gör vi rätt?
Oscar Sundholm |Hej! Om vi tar det från början så lämnar ni ett anbud till företaget med ett pris för er service. De tycker att priset är för högt och lämnar därför ett förslag om ett nytt pris. Detta är att anse som en oren accept, vilket betyder att man ska se deras nya förslag som ett nytt anbud (6 § AvtL). Ni godtar sedan deras pris och lämnar en accept dagen efter, med andra ord har ni slutit ett avtal. Det råder inga tvivel om att ni har ingått ett avtal och allt tyder på att det finns väl dokumenterat ifall det skulle bli en tvist om det. Att deras chef inte vill längre vill nyttja tjänsten är deras problem och de kan inte dra sig ur av den anledningen (eller av någon annan anledning för den delen heller). De är med andra ord skyldiga att betala för tjänsten. Du hittar avtalslagen här: https://lagen.nu/1915:218 Lycka till!

ÅTERKALLANDE AV ANBUD

2011-03-02 i Anbud och accept
FRÅGA |Fabrikör S har enligt skriftligt anbud erbjudit sin gode vän grosshandlare H leverans av ett större parti pappkartonger. På grund av misstag vid utskriften kommer anbudet att avse 10 000 kartonger i stället för 1 000 st. S inser sitt misstag först sedan han lagt det skriftliga anbudet på postlådan och skall arkivera kopian. Han blir förtvivlad eftersom han endast har 1 500 kartonger i lager och det är svårt att få tag på flera. Han är rädd om sitt rykte som god leverantör. Har S några möjligheter att bli fri från sitt anbud? Besvara med lagparagraf och motivering.
Hampus Sabel |Hej, Svaret på din fråga återfinns i Avtalslagens 7§. Där stadgas att anbud som återkallas ej är gällande där återkallandet kommer den, till vilken anbudet är riktat, till handa innan eller samtidigt som han tar del av anbudet. Applicerat på ditt fall så innebär det att Fabrikör S har möjlighet att återkalla anbudet fram till den punkt där Grosshandlare H tar del av det. För att göra detta krävs endast att S på något sätt tar kontakt med H och informerar om att anbudet ej längre är gällande, kontakten behöver inte ske skriftligt. En annan möjlighet för S att slippa ifrån anbudet finns i Avtalslagens 32§. Regeln innebär att ett anbud som på grund av felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än det som avsågs ej är gällande om den som tog emot anbudet insåg, eller borde insett, att misstag förelåg. Säkrast för S är alltså att genast höra av sig till H och dra tillbaka ombudet enligt 7§. Hinner han inte göra detta i tid kan han eventuellt ändå använda sig av 32§ Vänligast,

Formkrav för avtal

2010-12-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej Håller på att utforma en mall för anbud och har en fråga om underskrift. Både när jag skickar anbud och när kund skickar tillbaka en accept. 1. Finns det något enligt lagen eller andra regler som säger att man måste skriva under ett anbud (skriva ut anbud -> skriva under -> scanna -> maila) 2. Samma fråga gällande accept från kund Vad råder ni mig till gällande denna hantering? Helst vill jag bara skriva anbud digitalt och maila för at sedan få ett accept på mail, men vill kolla om det håller rent juridiskt om det blir tvist gällande om ett avtal verkligen är slutet. Jag får ju inte ett accept på samma dokument utan ett svar på mailet.
Niklas Sinander |Hej! Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att såväl anbud som accept kan ske formlöst (Avtalslagen 1 §). Ett avtal kan alltså ingås muntligen, via mail eller via SMS. Det finns dock några undantag, exempelvis vid överlåtelse av fastighet där det ställs krav på att avtalet ingås skriftligen (JB 4 kap 1 §). Du behöver inte skriva under ett anbud och mottagaren behöver inte skriva under accepten, det räcker enligt huvudregeln att ni som avtalsparter mailar varandra. Du bör tänka på att vara tydlig i dina anbud vad gäller formuleringar och avtalsvillkor. Skicka en avtalsbekräftelse när du fått en accept. Det är viktigt att spara dokumentationen beträffande de avtal du sluter, lämpligen mailkorrespondensen mellan dig och dina avtalsparter men också ordersedlar och annat för att vara på den säkra sidan vid en ev tvist. Vänligen

Gäller inskannat avtal?

2010-09-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om man skriver på ett avtal och scannar in det och mailar. Gäller det då lika mycket som om man skickade orginalen per post eller faxar?
|Hej! Avtal ingås enligt 1 § avtalslagen genom att ett anbud accepteras. *Något krav på viss form för anbudet eller accepten ställs inte upp.* Detta medför att avtal kan ingås med hjälp av tekniskt hjälpmedel som en dator, fax eller telefon. Formlösheten medför också att accepten inte måste ha samma form som anbudet. Ett skriftligt anbud kan accepteras t ex muntligt. Inte heller är undertecknande av anbud eller accept en förutsättning för giltighet. Svaret på din fråga blir alltså ja. Den som påstår att ett avtal har ingåtts har bevisbördan för sitt påstående. En underskrift ger ett utmärkt bevis för att ett avtal har ingåtts. Det blir lättare att koppla en person till det ingångna avtalet och därmed lättare att skydda sig mot att motparten förnekar att avtal har ingåtts. Om ett skriftligt anbud eller accept skannas in och sedan skrivs ut hos mottagaren minskas värdet av dokumentet som bevis något - utskriften med namnteckningen blir ju en kopia! För intresset av att säkra bevisning kan det därför vara att föredra om båda parter skriver under samma (original)dokument. Med vänliga hälsningar

Butik bunden av erbjudet pris?

2011-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Köpte en tv från en känd återförsäljarkedja i Sverige. Tv modellen jag köpte var den senaste modellen och jag fick ett pris som var betydligt under marknadspris, ca 20%. I samband med detta ville jag köpa ytterligare tv apparater fast inte av samma storlek. Dock samma märke. Säljaren lämnade prisförslag på ett kvitto och ville ha handpenning för att vi skulle få leverans av varorna. Då det skulle dröja ca 4-6 veckor så ville vi inte lägga ute pengar under en så lång period. Då sa säljaren att varorna kommer komma ändå och att de skulle ringa när så sker. Nu har det gått 8 veckor och jag var i varuhuset för att kolla vad som hänt. Säljaren i fråga jobbar inte kvar och varuhuset förstår inte hur jag kan ha fått sådant bra pris på Tv apparaterna. De vill inte sälja dessa till mig nu till det priset som står på kvittopappret utksirvet ur deras system. Vad händer nu? Kan jag inte köpa dom till det priset som säljaren gett mig eller har jag rätt att kräva det priset? Det är ett oerhört bra pris och jag fick ju köpa en gång tidigare till ett väldigt bra pris. Att säljaren inte fick ge mig dessa priser visste inte jag. Vad gäller? (jag är privatperson).
|Hej, Tack för din fråga, Fråga i ditt fall handlar om ett avtal har kommit till stånd mellan dig och butiken eller ej. I ditt fall är Avtalslagen (AvtL.) tillämplig. Enligt den lagen anses ett avtal kommit till stånd om anbud och accept överensstämmer. En som har angivit ett anbud är även bundet av detta liksom den som har angivit ett svar enligt 1 § AvtL. Men ett anbud som är utan förpliktelse räknas istället som ett utbud enligt 9 § samma lag. Detta är en uppfordran till att ange ett anbud. Svaret på ett sådan är i sin tur då att se som ett anbud och kräver en accept. Prislappar i butiker är att se som utbud. Det är först vid betalning som själva köpeavtalet ingås. När du går med ditt kvitto eller din produkt till kassan så avger du ett anbud. När du sedan betalar innebär det att butiken accepterar ditt anbud. Ett avtal ingås. Detta har inte skett i ditt fall och således har inget avtal kommit till stånd. Dock kan det diskuteras om inte butiken borde ha meddelat dig tidigare att dem inte ville sälja produkten till dig för det priset du har på ditt kvitto. Detta skulle eventuellt kunna innebära att butiken trots allt är bunden av det priset (jfr. 9§ Avtl.). Dock är det lite långsökt att gå den vägen. Jag tror tyvärr att du skulle få problem med att vinna framgång. Speciellt om diskussionen huruvida säljaren var berättigad genom sin ställningsfullmakt att erbjuda dig det priset som säljaren gjorde. Konsument köplagen är i detta fall inte tillämplig då något köp inte kan anses genomfört i lagens mening. Slutligen finns det tyvärr inget du kan göra mer än att be butiken se till sin goodwill. Du kan dock om du vill vända dig till allmänna reklamations nämnden. Det kostar inget att be dem meddela ett beslut i ärendet. Dock, som sagt, tror jag du har svårt att vinna framgång. Här hittar du avtalslagen: https://lagen.nu/1915:218 Har du någon mer fråga eller om det är något annat du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Fråga om avtals ingående och förklaringsmisstag vid svar på annons

2011-02-12 i Anbud och accept
FRÅGA |jag satte ut min bil på annons. Skrev dock fel på priset 150000kr istället för 250000kr. Upptäckte detta och tog bort annonsen. (låg ute ca 30 min) Men det han ringa väldigt många, innan jag insåg att priset var fel. Flera ville komma och titta på bilen. Nu påstår en att vi hade en muntligt avtal och att jag måste sälja bilen till henne för det felaktiga priset. Det kan väl inte stämma?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Svensk rätt ställer ej upp några formkrav för avtal mellan privatpersoner om köp av bil. Detta innebär att avtal kan komma till stånd på flera olika sätt, eftersom avtalslagens (AvtL) första kapitel är dispositivt, se 1 § AvtL (https://lagen.nu/1915:218#P1S1). Är inget annat avtalat mellan dig och personen som vill göra ett muntligt avtal gällande, blir avtalslagens regler om avtalsbundenhet tillämpliga. Enligt avtalslagens modell kommer avtal till stånd genom att ena parten (anbudsgivaren) lämnar ett anbud, varpå den andra parten (anbudsmottagaren) svarar med en accept. Överensstämmer viljeförklaringarna i anbudet och accepten med varandra har ett bindande avtal kommit till stånd. Är accepten dock inte överensstämmande med anbudet, är det en s.k. oren accept, vilket betraktas som ett avslag i förening med ett nytt anbud, se 6 § AvtL (https://lagen.nu/1915:218#P6S1). Din annons på nätet betraktas vanligen ej som ett anbud, utan kallas för utbud, vilket inte är bindande enligt svensk rätt. Detta eftersom en annons på nätet ej har en bestämd adressat utan riktar sig till en obestämd krets av personer. För att avtalsbundenhet ska ha uppstått räcker det därför inte med att personen som vill göra ett muntligt avtal gällande, per telefon har lämnat ett jakande svar på din annons. Hennes jakande svar på annonsen betraktas istället som ett nytt anbud. För att avtalsbundenhet ska ha uppstått, krävs då att du har lämnat en accept på hennes jakande svar. Detta medför att avgörande för huruvida du är bunden av ett avtal, är vad som sas i det telefonsamtal du hade med henne. Ett muntligt avtal är enligt huvudregeln i svensk rätt giltigt. Av din fråga framgår ej vad som sas i det samtal ni hade, varför det är svårt att ge dig ett klart besked huruvida du är bunden av ett muntligt avtal. Avgörande för detta är om ni båda har uttryckt viljeförklaringar att hon ska köpa din bil och i dessa viljeförklaringar, båda har gett uttryck för samma villkor för köpet. Vad gäller priset, är det oklart om ni i samtalet överhuvudtaget diskuterade pris, om ni överenskom att 150 000 kr skulle gälla, eller om ni överenskom att det pris som stod i annonsen skulle gälla. I 32 § AvtL (https://lagen.nu/1915:218#P32S1) finns en regel om förklaringsmisstag. Regeln innebär att du ej är bunden av en felskrivning eller en felsägning, om motparten insåg eller borde ha insett misstaget. Överenskom ni i telefonsamtalet att köparen skulle köpa bilen till det pris som stod i annonsen och borde köparen ha insett att du skrev fel pris i annonsen, är du alltså inte bunden att sälja bilen till det felaktiga priset. Då många omständigheter i din fråga är oklara, är det tyvärr svårt att ge dig ett klart besked av vad som gäller rättsligt i ditt fall. Det är dock skillnad mellan att ha rätt i sak och att få rätt i en eventuell tvist. Bevisbördan för att avtal har kommit till stånd åligger den som påstår att avtal föreligger. Det betyder att din motpart måste kunna bevisa att ni muntligt har avtalat om att hon ska köpa bilen till det lägre priset, för att hon ska kunna vinna en eventuell tvist. Lyckas din motpart bevisa detta, åligger det dig att bevisa att det lägre priset var en felskrivning, som din motpart borde ha insett. Med vänliga hälsningar

Återkallelse av accept.

2010-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om jag som privatperson svarar på en privat annons via mail om en dator på internet att jag vill köpa den direkt av annonsören, är det då ett bindande avtal? Om annonsören svarar på mitt mail efter att jag har valt att avstå från köpet, har jag rätt att dra mig ur?
Anna Eriksson |Hej, Då det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner blir avtalslagen och köplagen tillämplig. Regler om när ett avtal anses ingånget finns i Avtalslagen. I svensk rätt gäller pacta sund servanda i relativt stor utsträckning och avtalsparterna är bundna av sitt anbud respektive accept, under förutsättning att inte annat framgår av lagen, se 1§ AvtalsL, https://lagen.nu/1915:218#P1S1. Att accepten skett via mail är inget hinder mot att ett bindande avtal uppstått, även muntliga avtal är ju bindande (bortsett från de avtalstyper som kräver viss formalia). Bindande avtal har alltså uppkommit genom den via mail gjorda accepten. Från huvudregeln om bundenhet görs däremot ett undantag om anbudet eller accepten återkallas innan mottagaren tagit del av anbudet/accepten, under förutsättning att återkallelsen kommit motparten till handa. Det vill säga att den nått mottagaren, därmed inte sagt att denna måste ha tagit del av den. Detta framgår av 7§ AvtalsL, https://lagen.nu/1915:218#P7S1. Under premissen att annonsören inte har läst mailet innan han svarat på det och därmed fått återkallelsen innan han tagit del av accepten så har inget bindande avtal uppstått. Har anbudsgivaren däremot läst mailet innan men valt att inte svara på det förrän senare så har ett bindande avtal de facto uppstått. Men man kan fortfarande hävda att återkallelse skett med stöd av 7§ AvtalsL under förutsättning att anbudsgivaren inte vidtagit någon handling med anledning av accepten. Detta följer av den latinska principen "re integra”, vilket innebär "medan saken är orörd". Det finns alltså en ganska god chans att du kan dra dig ur med stöd av 7§ avtalslagen, men det är som sagt under förutsättning att din accept inte föranlett några åtgärder från anbudsgivarens sida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad innebär ett obeställt avtal som mottagits?

2010-09-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Vår VD blev nyligen uppringd från ett Call-center och erbjöds större rabatter vi får från vår nuvarande leverantör. Hon tackade nej och beställde ingenting men nu har man trots det skickat ett avtal för underskrift. Vad göra?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Ni behöver kort och gott inte göra någonting alls. Eftersom er VD inte ingick ens något muntligt avtal tidigare, är det som ni nu mottagit helt enkelt att betrakta som ett vanligt anbud från "call-center-leverantören" som ni antingen kan acceptera eller förkasta. Det verkar således som telefonförsäljaren ifråga, trots ert avböjande, tagit en chansning och hoppats att ni skulle ändra er och göra en beställning i alla fall. Bortser ni bara från avtalet, anses anbudet förkastat och det händer ingenting. Vänligen