Måste man beställa något från en pub för att få vistas där?

2020-08-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är man skyldig att beställa något om man vistas på en pub och är allmänt trevlig?
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inga lagar eller förordningar stadgar vem/vilka som får besöka en pub/krog/nattklubb. Således finns det inget lagligt stöd för att du måste beställa något för att få besöka en pub.

Kan en gåva vara ogiltig?

2020-02-20 i Gåva
FRÅGA |Kan man hävda tolv år efter en gåva att den är ogiltig ?
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En gåva är bindande när den har blivit fullbordad. När en gåva har blivit fullbordad finns det enligt Gåvolagens regler ingen möjlighet att återkalla den. En gåva är normalt sett fullbordad när egendomen har kommit i mottagarens besittning, det vill säga när den har överlämnats till mottagaren 2 § Gåvolagen, se här. Avser gåvan ett löpande skuldebrev eller vissa andra värdepapper gäller dock vissa speciella regler för när gåvan anses vara fullbordad, 3- 4 §§ Gåvolagen se här. Om gåvan är fullbordad gäller dock även här att den inte kan återkallas. Precis som vilket avtal som helst kan även en fullbordad gåva ogiltigförklaras. Reglerna i 28- 33 §§ Avtalslagen (se här) om avtals ogiltighet vid svek, tvång, ocker m.m. gäller även vid gåvor. Vid överenskommelse mellan dig och gåvotagaren om att gåvan ska återgå så kan hen givetvis ge tillbaka gåvoföremålet till dig.