Möjligheter till att klandra en bodelning

2020-06-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en bodelning i oktober 2019 som inte helt stämmer. Vad finns det för möjligheter att få en jurist som tittar på mitt ärende och gör en bedömning om vad som kan göras för att få det åtgärdat?Har dokument med historiken, bodelningen och husvärderingen. Vänligen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här på Lawline finns goda möjligheter att få hjälp utav en av våra experter inom familjerätt. Jag förstår dig som att du redan skrivit under ett bodelningsavtal. Det juristen kan göra är att gå igenom dokumenten och avtalet för att se om det går att upphäva på avtalsrättsliga grunder.Du är varmt välkommen att maila mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en utav våra jurister.Vänligen,

Är det olagligt att lura sig till en graviditet?

2020-06-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det lagligt att lura till sig en graviditet när personen VISSTE att fadern verkligen INTE ville ha barn?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer vända lite på din formulering och ge dig svaret att det inte finns något olagligt i det händelseförlopp du beskriver. Det är istället varje persons egna ansvar att se till att samlaget i sådant fall genomförs skyddat, något fadern kan tillgodose genom att exempelvis bära kondom.Det är vidare inte möjligt att hävda att man t.ex. avtalat om att kvinnan inte får bli gravid, det är avtal som enligt svensk rätt strider mot lag och goda seder. Se som exempel det rättsfall (RH 2004:41) där ett par hade avtalat om abort mot viss ersättning, avtalet ansågs enligt domstolen strida mot goda seder.Juridiskt finns det alltså inget att göra för mannen om en kvinna blir gravid trots att det inte var önskat.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Avtalsbrott vid uppskjutet inflyttningsdatum?

2019-08-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har skrivit avtal om att hyra en bostad i andra hand från en privatperson. Inflyttning ska enligt avtalet ske 2019-08-15. Dock har uthyraren ännu inte fått godkännande från bostadsrättsföreningen och räknar inte med att få svar förrän tidigast 2019-08-25 (på grund av styrelsens semester). Uthyraren har erbjudit mig att ändå bo i lägenheten och betala hyra till honom så länge, men inte ändra adress än. Jag vill inte flytta in utan att allt är klart, och det skapar problem för mig att jag inte kan flytta in enligt avtalet med uthyraren.Jag har meddelat uthyraren att jag inte kan acceptera fördröjningen. Har jag rätt att häva uthyrningsavtalet med hänvisning till uthyrarens avtalsbrott (dvs att lägenheten inte är klar det datum som avtalades)Finns det någon annan möjlighet för mig i denna situation att "komma ur" avtalet utan att riskera skadestånd / betala hyra under uppsägningstiden till uthyraren. MVH
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din blivande hyresvärd kommit överens om att allt ska vara godkänt och klart från bostadsrättsföreningens sida när du ska flytta in i lägenheten. I och med att hyresvärden skjutit upp datum för detta, är det denne som vill ändra villkoren i hyresavtalet och inte kan uppfylla sin del utav avtalet.För att ett avtal ska komma till stånd krävs ett anbud och en accept, huvudregeln är att avtalet ska hållas och vara bindande enligt 1 § avtalslagen. Jag ser det som att du i ditt fall har fått ett anbud om att flytta in 2019-08-15 och att du accepterat det. Att hyresvärden sedan inte kan uppfylla sin del av avtalet och låta dig flytta in rätt datum, kan betraktas som ett avtalsbrott. Att sedan erbjuda dig att flytta in 2019-08-25 eller därefter är enligt min mening att anse som ett nytt anbud, vilket du inte givit din accept till, varför inget nytt avtal kommit till stånd. Jag menar därför att det första avtalet är ogiltigt på grund av hyresvärdens avtalsbrott och det andra avtalet aldrig kommit till stånd.Det jag vidare kan upplysa dig om är att det inte är en särskilt stor risk att ta som hyresgäst att flytta in i lägenheten utan föreningens godkännande. Skulle de neka till uthyrning, vilket är relativt ovanligt, och därmed upptäcka en "olaglig" uthyrning, är det din hyresvärd som får en varning för detta. Du kan alltså inte råka illa ut om du skulle hyra den felaktigt och det är heller inte ett troligt scenario att föreningen nekar till uthyrningen då det numera inte krävs att man uppger några särskilda skäl för uthyrningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan därför bara neka om de har en god anledning – att man till exempel vill hyra ut sitt boende i rent vinstsyfte, att man tänkt använda bostaden för hotelluthyrning eller att hyresgästen har dåliga referenser.Sammanfattningsvis anser jag att inget giltigt avtal för uthyrning nu föreligger på grund av den uppskjutna inflyttningen.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Lycka till! Vänligen,

Är det möjligt att begära tillbaka en gåva?

2019-03-03 i Gåva
FRÅGA |Hej Jag har en fd. vän som har givit mig gåvor i form av pengar samt dyrbara kläder och smycken .Hon va väldigt förtjust i mig och hoppades på mer , vilket jag klar gjorde denna sommar att jag inte känner som hon . Ekonomiskt har hon väldigt gott ställt .Hon har alltid funnits praktiskt , hjälpt mig mycket skänkt mig pengar av egen vilja .Efter vårt uppbrott har hon nu ställt ett återkrav på mig , på 50000 kr som ligger hos kronofogden . Vilket jag bestrider ! Jag känner mig känslomässigt väldigt sviken . Är det möjligt att kräva tillbaka gåvor ?Vi har inga skriftliga avtal eller muntliga . Tacksam för er expertis .Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglering gällande gåvor finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) (här). Det finns tre krav för att det något skall klassas som gåva. Det krävs frivillighet, att givaren frivilligt gett bort gåvan. Vidare krävs det gåvoavsikt, givaren ska har haft för avsikt att ge bort gåvan till dig. Slutligen krävs det att det skett en förmögenhetsöverföring. Utifrån din fråga tolkar jag det som att dessa krav är uppfyllda.Enligt gåvolagen blir en gåva bindande när den har fullbordats. Fullbordan innebär att den kommit i gåvotagarens, din, besittning. Ett fullbordat gåvolöfte har inga rättsverkningar mot gåvogivarens borgenärer och är bindande mellan parterna. Detta innebär att så länge du har gåvorna i din besittning är de dina och din egna egendom. Din vän har under dessa förutsättningar ingen rätt att kräva tillbaka pengar från dig.Om det skulle vara så att din vän tar detta vidare till domstol, så är det upp till henne att bevisa att det inte har rört sig om gåva utan t.ex. ett lån och att du är återbetalningsskyldig, du bär alltså ingen bevisbörda. Eftersom du skriver att det inte finns några avtal mellan er, så kommer detta bli svårt för henne att göra. Jag bedömer det som att du inte behöver vara orolig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Hur får jag tillbaka pengar jag lånat ut?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Hej en pers har lånat mina pengar sedan år 2017... jag vill ha de pengarna tillbaka hur gör jag? Jag har doc att jag överfört från min bankMed vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har kommit överens med en person om att hen ska låna pengar av dig och att du nu vill kräva tillbaka pengarna av personen.InledningsvisDet finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sedan råd om hur du kan agera.När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet såsom förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva. Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal eller om det var en muntlig överenskommelse och att dokumenten från banken är den bevisning som finns. Samma regler gäller i båda fall, det spelar alltså ingen roll om villkoren för lånet inte är nedskrivna, dock underlättar det ur bevissynpunkt. Hur och när kan du begära pengarna?Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §). Det innebär att om det inte råder några tvivel om att det i ditt fall rör sig om ett lån och inte en gåva, ska personen du lånat ut pengar till betala dig nu, om du så önskar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan du som långivare exempelvis begära dröjsmålsränta, gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Att gå till KronofogdenOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning, som i ditt fall - ett lån av pengar som du vill ha tillbaka, men inte får. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogden tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogden meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol.Tips till digPå Kronofogdens hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett försök att själv prata med personen och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från Kronofogden. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till Kronofogden, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om personen bestrider ditt krav på återbetalning.Slutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av Kronofogden genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till Kronofogden och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar, så om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.Behöver du vidare hjälp med frågan är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister på området.Vänligen,

Fråga om utbetalning av försäkring vid skada på hyrbil

2019-10-14 i Avtal
FRÅGA |JAG HAR BETALAT EN HYRBIL I KROATIEN MED KREDITKORT. I KORTET INGÅR EN SJÄLVRISKELIMINERING. BILEN BLEV SKADAD, JAG FICK BETALA EN SUMMA CA 7000 KR TILL HYRESFIRMAN MOT KVITTO. SUMMAN DROGS FRÅN EN DEPOSITION PÅ MITT KREDITKORT. FÖRSÄKRINGSBOLAGET EUROPEISKA ERV.SOM HANTERAR BANKENS FÖRSÄKRINGSÅTAGANDE VÄGRAR BETALA SUMMAN PÅSTÅENDE ATT JAG HAR BETALAT EN SKADA PÅ BILEN.I HYRBILSFÖRETAGETS VILLKORSSIDOR STÅR ATT DEPOSITIONEN/PANTSUMMAN BESTÅR AV VÄRDET AV EN BRÄNNSLETANK PLUS SJÄLVRISKSUMMA VID SKADA. JAG HAR REDOVISAT HYRESKONTRAKT OCH KVITTON.FÖRSÄKRINGSBOLAGET KRÄVER MIG PÅ ORIGINALKVITTON VAD REPARATIONEN AV BILEN KOSTAR.ÄR DET RIMLIGT. TACKSAM FÖR SVAR
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad ett försäkringsbolag rimligen kan kräva av dig för att utbetala dina pengar.Det försäkringsbolaget vill veta är vad skadorna avser och om skadan överstiger självrisken. Det du får göra i ett sådant här fall är att läsa villkoren i ditt kreditkortsavtal. Eftersom att jag inte vet vilket kreditkort du använder dig utav kan jag inte ge dig ett direkt svar. Det du ska kolla efter är om det står att man behöver uppvisa originalfaktura eller endast specifikation, det är troligt att det står originalfaktura eftersom det är vad försäkringsbolaget vill ha. Du kan alltid höra av dig till företaget du hyrde bilen utav och be om originalkvitton, likväl kan du höra av dig till ERV för att få en förklaring gällande vad de behöver.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Om du vill ha hjälp utav en av våra jurister att tolka avtal kan du maila mig på ovanstående mailadress så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av dem.Vänligen,

Vad gäller för penninglån mellan privatpersoner?

2019-07-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Så jag undrar vilka rättigheter jag har när jag lånar ut pengar till privatpersoner. Tillexempel:Jag lånar ut pengar till någon på facebook jag inte känner via Swish. Vi sätter tyderliga regler för när betalningen ska vara tillbaka, vilken ränta det blir. Vad kan jag göra om personen inte betalar tillbaka? Kan jag trycka hos Kronofogden som privatperson?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Penninglån mellan privatpersoner är inte särskilt reglerat i lag, man ser istället till allmänna rättsprinciper och de regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När det gäller hjälp att indriva en skuld finns detta reglerat i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för låneavtal mellan privatpersoner och sedan för hur du ska agera vid en eventuellt obetalad skuld.Avtal mellan privatpersonerDet föreligger inga formkrav när det gäller avtal mellan privatpersoner, vilket innebär att det ni kommer överens om gäller, oavsett om det är muntligt, skriftligt, via t.ex. sms eller telefon. Det råder avtalsfrihet mellan er, parter kan alltså själv komma överens om villkor såsom förfallodag, avbetalningsplaner m.m. Det är dock viktigt att det står klart att det är ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så det inte kan misstas för en gåva.Att indriva en eventuell skuldOm du behöver hjälp att indriva en skuld finns det möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, KFM. Detta är möjligt när det handlar om en penningfordran som är förfallen till betalning. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkandet, grunden för yrkandet, vilket belopp det gäller, förfallodag, begärd ränta, information om parter och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogdemyndigheten tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogdemyndigheten meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol. Du kan läsa mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline eller kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Får en minderårig teckna ett mobilabonnemang i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Om en telefonförsäljare i butik får en minderårig (15 år) att teckna ett mobilabonnemang genom att skriva på ett avtal i butiken utan vårdnadshavare och mamman/pappan går tillbaka till butiken 2 dagar efter för att ångra köpet går det? har telefonförsäljaren begått något brott i detta fall, med tanke på att en minderårig inte får skriva på ett sådant avtal enligt lag? Tack för hjälpen i förhand ;)
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumenter under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal. För att avtalet ska vara giltigt krävs förmyndarens samtycke. Det är säljarens ansvar att försäkra sig om att parten som avtalet ingås med är myndig eller har förmyndarens samtycke. Detta enligt föräldrabalken 9 kap 1 § (här).Det finns dock två undantag från kravet på samtycke från förmyndaren. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man har tjänat själv, enligt 9 kap 3 § (här). Den som har eget hushåll före 18 års ålder har också rätt att ingå sedvanliga avtal som behövs för daglig hushållning, enligt 9 kap 2 a § (här). Jag tolkar din fråga som att dessa undantag inte blir aktuella i ditt fall.15-åringen saknar i detta fall, på grund av sin ålder, rättshandlingsförmåga (förmågan att ingå juridiskt bindande avtal). Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet ogiltigt, vilket innebär att prestationerna ska återgå och ni får häva köpet. Detta görs smidigast genom att gå tillbaka till butiken och tala med säljaren, meddela att köparen var omyndig och att abonnemanget ska brytas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Lycka till!Vänligen,