Vad betyder reservationsvis?

2019-09-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ordet reservationsvis, vad innebär det?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Reservationsvis nämner man oftast när man har två påståenden men endast ett av dem räcker för att få en viss påföljd. Får man inte bifall på påstående 1 kommer då påstående 2 bli gällande. Till exempel en hyresvärd som vill säga upp en hyresgäst på grund av att hyresgästen misskött lägenheten skriver, men hyresgästen har utöver detta inte betalat hyran på 2 månader. Då kan hyresvärden skriva till hyresgästen att hyresavtalet är uppsagt på grund av att hyresgästen misskött lägenheten samt "reservationsvis" att hyresgästen inte betalat hyran. Detta betyder att om det skulle bli tvist i frågan huruvida hyresgästen misskött lägenheten eller inte så blir avtalet ändå uppsagt på grund av att hyresgästen inte betalat hyran. Med vänliga hälsningar,

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

2019-03-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,När börjar en framtidsfullmakt att gälla? Jag vet att det är när fullmaktsgivaren är för sjuk för att ingå avtal. Men vem bedömer det och vilken verkan har det på tredje man? Hur vet till exempel tredje man att fullmaktsgivaren inte är kapabel till att ingå avtal och att framtidsfulmakten verkligen gäller när fullmaktstagaren hävdar att den gäller? Behövs någon bilaga till fullmakten med läkarintyg, intyg om omyndigförklarande av fullmaktsgivaren etc?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller framtidsfullmakter finns en specifik lag som reglerar just detta område. Lagen om framtidsfullmakter. Om fullmaktshavaren anser att fullmaktsgivaren är för sjuk för att ingå avtal så börjar fullmakten gälla. Det är alltså upp till fullmaktshavaren själv att bedöma. Det finns däremot två undantag. Om det har skrivits in i fullmakten att en granskare eller domstol ska bedöma ikraftträdandet måste så ske för att fullmakten ska gälla. Detta framkommer av 9§ Lagen om framtidsfullmakter. Fullmaktshavaren är fri att skicka en ansökan till tingsrätten där fullmaktsgivaren bor för att få ikraftträdandet fastställt även om detta inte är ett krav i fullmakten. Tingsrätten hämtar därefter själva in läkarintyg och andra yttranden för att sedan ta ett beslut. Detta enligt 9-14 §§ Lagen om framtidsfullmakter. Om det inte finns några bestämmelser kring ikraftträdandet bestämmer fullmaktshavaren helt själv och behöver inte motivera sitt beslut med läkarintyg eller dylikt. Detta får däremot inte missbrukas då nära släktingar kan uppmärksamma överförmyndaren vilket skulle kunna innebära en prövning huruvida fullmaktsgivaren var tillräckligt sjuk för att fullmakten skulle gälla. Det torde däremot vara ett uppenbart missbrukande av sin position för att det skulle leda till några problem. Visar fullmaktshavaren upp fullmakten för tredje man när den ingår avtal å fullmaktsgivarens vägnar gäller avtalet gentemot fullmaktsgivaren. Förutsatt att avtalet omfattas av fullmakten. Fullmaktshavaren behöver alltså inte bevisa för tredje man att fullmaktsgivaren är sjuk. Fullmaktsgivaren kan fortfarande ingå egna avtal som den är bunden av. Fullmakt ger endast ytterligare en person möjlighet att ingå avtal för dig. Men fullmakten tar inte bort fullmaktsgivarens egen förmåga att sluta avtal. Skulle fullmaktsgivaren bli så sjuk att den inte torde sluta egna avtal blir det istället god man eller förvaltare som blir aktuellt. Om det skulle uppstå några problem med framtidsfullmakten och det skulle uppstå en tvist kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Kan man sälja sin andel av samägd fastighet?

2018-09-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, jag äger ett hus tillsammans med mina 2 syskon (ärvt) de finns lån på fastigheten som vi alla 3 står på.Frågan är nu kan jag skriva över min del på mina 3 barn som är under 18 år?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omyndiga barn kan ta emot gåva av fast egendom men detta måste godkännas av överförmyndaren i din kommun. En samägare av en fastighet förfogar över sin andel. Du kan alltså fritt ge bort din andel av fastigheten, förutsatt att det inte finns förbud eller andra restriktioner mot detta i testamentet som gav er fastigheten eller i samägandeavtal som ni skrivit efter ni ärvde fastigheten.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag registrera en gåva till min son?

2017-10-29 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag vill ge min son förskott på arv mots. 1,3 milj i samband med att han köper sig ett boende. Sonen och hans sambo har skrivit kontrakt med 50% ägandefördelning i den nya bostaden. Om de skulle separera, skulle sambon få hälften av pengarna jag givit till min son? Min tanke är att skriva ett gåvobrev där förskottet på arv förtydligas som enskild egendom både i sambo som äktenskapligt förhållande. Vart ska gåvan registreras och har det ngn betydelse om den registreras efter deras inflyttning. Tack på förhand
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du specificerar i gåvobrevet att gåvan till din son ska vara enskild egendom kommer detta inte räknas med i eventuella bodelningar i framtiden. En sambo/maka kommer då inte få hälften av gåvan vid en bodelning. Du behöver bara registrera ett gåvobrev när du ger en gåva till din make/maka. Du behöver inte registrera en gåva till din son. Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar

Vem kan bevittna gåvobrev?

2019-05-30 i Gåva
FRÅGA |Min pappa ska ge sin fastighet i gåva till min bror. Frågan är om jag eller annan närstående kan bevittna gåvobrevet ? Finns det krav på vem som ska bevittna ett gåvobrev eller går det bra att ex.vis min mamma och jag bevittnar gåvobrevet ?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget hinder för närstående att bevittna gåvobrev. De enda som inte får bevittna gåvan är gåvogivaren och gåvotagaren. Det krävs dock att vittnet är över 15 år och inte lider av en psykisk störning. Detta kan du hitta i lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Detta betyder att det finns inget hinder för att du bevittnar handlingen. Din mamma kan också bevittna gåvobrevet förutsatt att hon inte är gåvogivare Med vänliga hälsningar,

Rätt till pengar på gemensamt konto

2019-02-17 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vår tidigare hyresvärd/förvaltare X som vi haft hyresavtal med har blivit av med sitt förvaltningsavtal med fastighetsägaren sedan förra året. Fastighetsägaren som tagit över förvaltningen har gett oss nya hyresavtal. Nu vill den tidigare hyresvärden X lägga beslag på våra hyrespengar som är på vårt gemensamma huskonto (vi är ett kollektiv) på över 200.000:-för eget bruk. Några latenta hyreskrav till X eller annat finns inte längre. Kan han göra detta?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har lite svårt att utläsa från ditt svar huruvida hyresvärden är delägare i det gemensamma kontot eller inte. Jag kommer därför redogöra för båda situationerna.Hyresvärden inte är delägare i kontotOm hyresvärden X inte har några krav mot er kan han inte kräva pengar från ert konto. Även om ni skulle ha en skuld till X kan han inte kräva pengar från ett specifikt konto. Hyresvärden är delägare i kontotOm hyresvärden är delägare i huskontot har han förfoganderätt över sin del, huvudregeln är att pengarna på kontot delas lika mellan ägarna enligt lagen om samäganderätt 1§. Så om ni t ex är 5 personer som delar på kontot om 200 000 kr har varje person rätt att fritt förfoga över 40 000 kr. Har ni avtalat om något annat gäller däremot avtalet först och främst. Om hyresvärden skulle gå vidare med sina krav och ni behöver professionell juridisk hjälp kan vi på Lawline hjälpa er med detta. Om ni är intresserade kan ni maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

När blir ett lån en gåva?

2018-02-26 i Gåva
FRÅGA |Hej,2001 lånade jag 120' till ett husköp av min far. Huset såldes med vinst 2003 och jag frågade min far hur vi gör med pengarna. "Se till att de sitter på ett konto som ger ränta" var hans svar. Jag pluggade i tre år och sen köpte jag sent i 2006 ett nytt hus. Nu kommer min far på att min syster borde haft hälften. Mycket struligt eftersom jag inte kunde ge henne 60' då. Vi kom överens om att jag har de pengarna som ett lån "till skälig ränta". 2009 har jag och min far en mailväxling om detta. Då påstår han att han menade att ge oss syskon dessa pengar som gåva. Nu vill min syster ha pengar till en lägenhet och vi har kommit överens om (efter en del mailväxling) att hon ska få 95' av mig. Min far har lagt sig i och vill att jag återbetalar 120' till honom för att han ska ge dessa pengar till min syster som räntefritt lån istället för att jag ger min syster 95'.Detta känns mycket konstigt i upplägget och jag undrar hur vi ska hantera detta på bästa sätt? Ur mitt perspektiv har jag först fått ett lån, som blev till en gåva som sedan blev till ett lån...
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din situation som att du erbjöd att återbetala din far efter att du sålt det första huset med vinst. Om din far här inte accepterar betalningen utan säger att du ska behålla pengarna är dessa 120' att tolkas som en gåva till dig. Däremot förstår jag från din redogörelse att ni båda uppfattade pengarna som lånade. Hur parterna uppfattar gåvan eller lånet i dessa fall är avgörande när man bedömer huruvida pengarna är ett lån eller en gåva. Era mailkonversationer indikerar att båda parter uppfattar pengarna som lånade. Men detta är en svår fråga att utreda då omständigheterna vid lånets återbetalning är avgörande. Om du vill göra gällande att din far gett dessa pengar i gåva till dig när du försökte återbetala pengarna är det du som har bevisbördan för detta, du måste bevisa att din far gett dig pengarna i gåva. Huruvida pengarna här räknas som lån eller gåva blir avgörande för svaret på din fråga så jag försöker redogöra för båda. Om lånet anses kvarstå kan din far kräva återbetalning, att han skriver att hans syfte var att ge er 60' vardera i gåva är enligt mig inte tillräckligt för att anse att en gåva upprättats. Om lånet fortfarande kvarstår är du alltså skyldig att betala tillbaka till din far. Om pengarna anses ha varit en gåva är det dina pengar och du är då inte juridisk skyldig att betala tillbaka till någon. En gåva kan inte ångras om den är fullbordad. Jag vill avsluta med att bedömningen huruvida ett lån har blivit en gåva är väldigt svår som jag skrivit tidigare och det finns många vägledande rättsfall på detta. Generellt borde hans svar att du ska "sätta dem på ett konto med ränta" anses som att du inte behöver betala tillbaka dem, dessutom tar det 3 år innan detta kommer på tal igen. Vill du ha exempel på hur domstolen dömt i liknande fall kan jag hänvisa dig till NJA 2012 s.804Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,