Avbryta arbetet fram tills motpart betalar fakturorna

2018-02-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag driver en enskild firma. En kund som jag har ett skriftligt avtal med, har sedan ett par månader tillbaka valt att inte betala fakturor som jag skickat för utfört arbete. I det skriftliga avtalet står det att utfört arbete och fakturerat arbete skall betalas löpande månadsvis. Kan detta anses vara ett avtals brott och kan jag i sådana fall avbryta framtida arbete tills dess att fakturorna är betalda utan att själv begå avtalsbrott genom att inte utföra överenskommna arbetsuppgifter.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, du kan avbryta framtida arbete tills dess att fakturorna är betalda. När motparten begår ett avtalsbrott genom att inte betala fakturorna har du rätt att hålla inne din egna prestation (arbetet) fram tills att motparten fullgör sin prestation (betalning). Detta kallas för detentionsrätt och du har rätt att utnyttja din detentionsrätt när motparten begår ett avtalsbrott. Exempel på detta hittar du i 49 § Konsumenttjänstlagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsgranskning och rådgivning

2017-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Har ett avtal med ett företag sedan gammalt, De vill nu göra ett tillägg i avtalet. Dock är tillägget som jag ser det ett helt nytt avtal! Skulle behöva lite rådgivning om vad jag skriver på och inte samt råd om jag skall eller inte skall skriva på!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Avtalsgranskning samt råd kring huruvida du ska eller inte ska skriva på avtalet är mer omfattande än vad vår gratistjänst kan erbjuda. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist hos oss som kan hjälpa dig med dina frågor. Här kan du boka en jurist på vår hemsida, annars är telefonnumret 08-533 300 04.Allt gott!Vänligen,

Avtalsgranskning

2017-09-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälp att få nedanstående avtal granskat. Är det jusridiskt hållbart?MvhAvtal mellan parterna Person 1 (ååååmmdd-nnnn) och Person 2 (ååååmmdd-nnnn)Avtalet avser bostadslån:- [Banknamn lånenummer]. Banken gjorde ett fel när detta lån lades upp, därför står både Person 1 och Person 2 som låntagare i stället för enbart Person 1. - Endast Person 1 är betalningsskyldig för detta lån. - I händelse av Person 1 bortgång ska lånet lösas av Person 1 dödsbo. - I händelse av separation mellan parterna ska Person 1 söka om detta lån för att stå som ensam låntagare. - Person 2 har inget betalningsansvar för detta lån.samt- [Banknamn lånenummer]. För detta lån gäller; - Person 1 är betalningsansvarig för 80 000 kronor på detta lån. - Person 2 är betalningsskyldig resterande del i detta lån. - I händelse av Person 2s bortgång ska Person 2s dödsbo lösa den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor. - I händelse av Person 1 bortgång ska den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor lösas av Person 2, resterande 80 000 kronor hanteras av Person 1 dödsbo.- I händelse av separation mellan Person 2 och Person 1 ska Person 2 lösa den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor.UnderskrifterVidimering
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalet du har klistrat in är svårt att granska på detta vis. Då det dessutom rör sig om en stor summa pengar så är det inte möjligt för oss att inom ramen för denna tjänst ge dig tillfredsställande rådgivning. Jag rekommenderar dig därför att istället kontakta Lawlines juridiska byrå som kan hjälpa dig med avtalsgranskningen. Här kan du boka tid med en jurist. Du kan även kontakta oss via telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas att detta var till någon hjälp!Vänligen,

Avtalsbrott vid muntligt avtal

2017-11-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,När mina föräldrar skilde sig så blev jag lovad 26000kr av min pappa om jag rensade hela huset.När dagen kom och arbetet var utfört så nekas jag pengarna.Och min fråga är då rent juridiskt har han rätt att göra så? Jag anser att detta var ett muntligt avtal och jag har verkligen slitit för de pengarna.Hur kan jag rent lagligt få honom att ge mig pengarna?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det stämmer att ni har ingått ett muntligt avtal. I den svenska avtalsrätten finns det en princip som kallas för "pacta sunt servanda" som betyder "avtal ska hållas" på latin. Principen finns inte uttryckligen i lagen men ska ändå följas. Det innebär att avtalet som har ingåtts är juridiskt bindande för både dig och din pappa.Du kan föra tvisten till tingsrätten för att få din pappa att ge dig pengarna. Detta gör du genom att du skickar in en stämningsansökan. Du som hävdar att det finns ett avtal har också att bevisa detta vid en tvist. Eftersom det är ett muntligt avtal kan det vara svårt att bevisa att ett avtal har slutits samt innehållet i avtalet. Min rekommendation är att du undviker en kostsam och tidskrävande domstolsprocess, och istället försöker prata med din pappa för att reda ut situationen. Annars rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att driva ärendet. Här kan du boka en av våra jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säljaren sålde mopeden till någon annan trots avtal

2017-11-09 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi kommer precis otroligt besvikna från en privatperson som annonserat en moppe.Vår son ringde direkt då annonsen kom ut (lördag 18). säljaren sade att han var den första som ringde och att vi var välkomna på fm dagen efter.Jag bifogar sms konversation mellan min son o säljaren.IMG_5428.PNGSom du ser säger säljaren till oss att komma, men då vi är på väg får vi ett nytt sms att moppen är såld.Får man verkligen bete sig så här?1000 tack för hjälpenMvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med kan jag tyvärr inte se sms-konversationen som du har bifogat. Jag vet inte heller huruvida ni hade bestämt att mopeden skulle köpas, om ni bara skulle titta på den eller vad det rörde sig om för omständigheter. Jag utgår från att ni hade kommit överens om ett pris och att ni skulle köpa mopeden på fm dagen efter.Bindande avtalEnligt 1 kap. 1 § Avtalslagen framgår det att ett avtal är bindande för båda parter då det har ingåtts. Avtal kommer till stånd genom anbud och accept. Annonsen på mopeden är inte att anse som ett anbud då det inte är riktat till en bestämd adressat. Istället är det ni som lägger fram ett anbud genom att ringa och säga att ni vill köpa mopeden för x antal kronor. När säljaren då accepterar ert anbud så har ni ett bindande avtal. Ett bindande avtal ska hållas enligt principen Pacta Sunt Servanda, och säljaren får inte träffa avtal med någon annan gällande mopeden.Förutsatt att omständigheterna jag har utgått från stämmer överens med er situation så har säljaren en skyldighet att följa avtalet, annars gör sig säljaren skyldig till avtalsbrott. Det du kan göra vid avtalsbrott är att ansöka om stämning hos tingsrätten. Information om hur du går tillväga med en stämningsansökan finns här. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister, här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Återkallande av skriftlig fullmakt

2017-09-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har skrivit under en bevittnad fullmakt som min sambo fått för att genomföra husaffär. Kan ja återta fullmakten, hur görs detta? Fullmakten finns nu hos mäklaren. Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om återkallande av skriftlig fullmakt finner du i 16 § Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).En skriftlig fullmakt, som det i ditt fall rör sig om, kan återkallas genom att fullmakten återtas eller förstörs, (16 § 1 st. AvtL). Enligt samma paragraf andra stycket är din sambo (fullmäktigen) skyldig att återlämna fullmakten på begäran av dig (fullmaktsgivaren). Det innebär att du, förutom att förstöra fullmakten, även kan ta tillbaka fullmakten direkt från mäklaren eller begära tillbaka den från din sambo.Kort sagt, för att den skriftliga fullmakten inte ska gälla längre så ska den återtas/tas tillbaka eller förstöras. Det räcker alltså inte att endast meddela din sambo alternativt mäklaren att fullmakten inte ska gälla.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,