Får man förfoga fritt över enskild egendom?

2016-12-27 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har mottagit en enskild egendom i form av pengar av min far där han skrev med förbehåll att detta är enskild egendom. Jag är gift utan äktenskapsförord, vi har tillsammans en son. När vi gifte oss fick vi en summa pengar avsätt till bröllopsresa enligt gåvan från gästerna och insättningen till mitt bankkonto i annan bank än lönekontot. Detta bankkonto hade för stunden inga pengar så hela summan avser bröllopspengar till mig och min fru. Vi har använt en liten del till resor som står registrerade på kontoutdraget. Till saken hör att enskilda egendomen sattes in på bröllopskontot som endast jag har tillgång till. Om jag vill dela dessa pengar med min fru eftersom vi har delad ekonomi så borde väl jag kunna göra det utan att hon skulle bli betalningsskyldig mig vid ev. Skilsmässa?Om jag vill ge henne en del av dessa pengar så borde väl jag få det eller kan min far kräva en återbetalning om han anser att jag strider mot "observera att den är given med förbehållet att den skall vara enskild egendom"?Tacksam för svar.
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvans villkor att vara enskild egendom aktualiseras endast vid en bodelning, t.ex. om du och din fru skulle skilja er. I det fallet skulle dessa pengar inte ingå i bodelningen och din fru skulle då inte kunna kräva att få ta del av dem. Om villkoret som följer med gåvan endast är att gåvan ska vara enskild egendom är det dina pengar som du är fri att förfoga över. Om du vill så kan du alltså välja att ge henne en del av pengarna nu utan konsekvenser. Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Gåvoavtal och villlkor

2016-08-05 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag funderar på att ta skilsmässan men vill utreda först hur jag ligger ekonomiskt sätt om jag gör det. Vi har äktenskapsförord så nästan allt är helt klart med min make men det gäller inte min lägenhet som jag köpte innan vi gifte oss. Däremot, vi har gåvoavtal om hälften av lägenheten, jag har givit det till min man, gjort ett år sedan precis innan vi gifte oss. Det fiinns dock villkor i den gåvoavtalen, t.ex att min man tar också betalningsansvar om lägenheten, även månadsavgiften men han har bidragit ingenting under hela tiden när vi har bott tillsammans, jag har betalt allt säjlv liksom månadagviften, el, internet, även hans mobil. Jag har lån från mina föräldrar ca 726 000 SEK och jag måste betala det. Håller på att sälja lägenheten just nu för priset av 1 055 000 SEK. Ska betala lån så fort som jag får pengar av lägenheten. Min make vill inte betala något av lån. Vad händer om jag tar skillsmässan? Får jag hålla min lägenhet? Här finns text från gåvoavtal:Gåvan ges på följande villkor: 1. Gåvan ska tillträdas samma dag som detta avtal undertecknas. 2. All avkastning av gåvan eller gåvans surrogat ska tillfalla gåvotagaren. 3. Gåvan ska dock inte vara gåvotagarens enskilda egendom. Gåvan ska därför utgöra giftorättsgods i samband med vårt framtida äktenskap. 4. Gåvotagaren får inte, så länge gåvogivaren är i livet, överlåta eller pantsätta gåvan, dess avkastning eller surrogat, utan gåvogivarens samtycke (överlåtelse‐ och pantsättningsförbud gäller). I annat fall ska gåvan återgå. 5. Gåvotagaren ska per tillträdesdagen överta betalningsansvaret för gåvodelen. Detta avser även betalningsansvar för avgiften till Brf. 6. Detta avtal ska utgöra tillräcklig grund för att gåvotagaren
Jesper Lublin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.InledningsvisDin fråga är komplicerad och jag förstår att du vill skydda dig själv. Jag har i mitt svar försökt måla upp en så opartisk bedömning som möjligt av din och din makes mellanhavanden. Utan mer insyn kring omständigheter är det svårt att argumentera annorlunda än nedan.Av ÄktB 7:1 och 10:1 framgår att giftorättsgods ska delas lika vid bodelning. Av det du beskriver är er bostadrätt giftorättsgods. Det tycks också vara så att ägandeandelarna i bostadsrätten är 50 % vardera, genom din gåva till honom.Jag undrar om det är så att dina 50 % kan vara enskild egendom. Detta ska då vara avtalat om i ert äktenskapsförord. Ifall att din andel är enskild egendom ska ni enbart dela på din makes hälftendel av bostadsrättens värde, iom att den delen i vart fall är giftorättsgods. I så fall blir den ekonomiska fördelningen 75 % - 25 % i din favör, istället för 50 - 50.Gåvoavtal och villkorDina fråga tycks också gälla om din make har förlorat sin äganderätt genom att inte fullfölja alla villkor i gåvoavtalet. Villkor vid gåva kan i många fall likställas med rättsförhållandena vid ett vanligt avtal. Om gåvotagaren brutit mot ett väsentligt villkor kan fullbordad gåva gå åter, men det krävs att gåvotagaren gjort ordentliga avvikelser från villkoren; sanktioner kan inte användas mot varje litet avsteg.Min bedömning av de klausuler du beskrivit ur avtalet inte har brutits. Dock är det svårt att svara på. Det beror på vad er gemensamma vilja var när ni skrev avtalet. Särskilt tänker jag på punkt 5 i avtalet. Det kan vara avgörande för tolkningen av gåvoavtalet ni menade med betalningsansvar.Om ni inte menat annat med betalningsansvar, eller att det inte går att bevisa annat, är min tolkning att betalningsansvaret egentligen rör månatliga betalningar och att båda ni två stod skyldig att göra dem. Även om din make inte har gjort betalningarna, kan jag inte tolka det som att det är ordentliga avvikelser från villkoren. Däremot skulle du kunna fundera på om det har uppstått en skuld för din make till dig. Detta är en helt annan fråga och inte alls relaterad till din gåvas rättsverkningar. Det skulle vara om du anser att du har lånat ut pengar till honom.Värdering av bostadAvslutningsvis vill jag förklara att jag inte tror att det är lätt för dig att få ut pengar av din make. Dock vill jag nedan förklara hur du ska värdera din bostad.Det är marknadsvärdet av bostaden för dagen då ni lämnar in skillsmässohandlingarna till tingsrätten som är värdet vilket ska fördelas. För att det ska bli en rättvis värdering är det bra att ta hjälp av en värderingsman (t ex en fastighetsmäklare) för att fastställa marknadsvärdet på bostaden. När man bestämt värdet på bostaden räknar man sedan av en tänkt försäljningskostnad, en tänkt vinstskatt samt de aktuella huslånen. Beräkningen visar då hur mycket pengar man skulle få kvar om fastigheten (bostadsrätten) sålts till någon utomstående. Det är sedan hälften av det som du kan tänkas behöva skifta till din make.Om du har några frågor kring mitt svar kontaktar du mig på jesper.lublin@lawline.seMed vänlig hälsning,Jesper Lublin

Gåva mellan makar

2016-06-30 i Gåva
FRÅGA |Hej.Jag är gift, har ett barn i vårt äktenskap och så har jag två i ett tidigare. Vi äger 50% var i huset men bilen är registrerad på mig och jag står för kontraktet på vår båt. För att säkra att min hustru skall kunna behålla så mycket som möjligt om jag går bort före henne och en efterföljande boupptäckning undrar jag om jag kan överföra bil och båt helt på henne. En idé kan också vara att öka hennes andel i huset.Hur går jag tillväga för att få detta juridiskt korrekt?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill du överföra bilen och båten på din fru är det lättast att ge henne en gåva. Enligt 2 § Gåvolagen fullbordas en gåva då den kommer i gåvotagarens besittning. Detta innebär den tidpunkt då din fru får sakerna och du inte längre har tillgång till dem. För makar är det dock svårt att uppfylla detta krav och uppfylls inte gåvolagens krav krävs därför att gåvan registreras. Enligt 16 kap 2 § Äktenskapsbalken ska en gåva registreras hos Skatteverket., när detta har gjorts är gåvan juridiskt giltig. Efter registrering är det din fru som är ägare till båten och bilen. Eftersom att hon är ägare ska dessa registreras på henne. Även om din fru efter gåvans registrering äger sakerna ingår dessa ändå vid en bodelning. Båten och bilen räknas fortfarande som giftorättsgods och då ska de ingå i bodelningen, se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Vill ni inte att de ska ingå i en bodelning måste ni skriva ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförordet kan ni göra sakerna till enskild egendom och de ingår därmed inte i en bodelning. Enligt 7 kap 3 § ska äktenskapsförordet vara skriftligt, undertecknas av båda makar och det måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Att ni gör det till enskild egendom innebär att, om du är den rikare parten, din fru får ut mer vid den bodelning som sker innan arvet efter dig skiftas. Är din fru den rikare parten spelar ett äktenskapsförord inte lika stor roll eftersom att hon vid bodelningen kan välja att få ut sitt giftorättsgods som sin del, se 12 kap 2 § Äktenskapsbalken.Vill ni att din fru ska äga en större del av fastigheten går det bra att ge en del av fastigheten som gåva och sedan registrera gåvan hos Skatteverket. Till skillnad från ovan krävs dock att ett gåvobrev upprättas. Gåvolagen hittar du härÄktenskapsbalken hittar du härHoppas att detta svara på din fråga!Vänligen

Villkor om enskild egendom vid gåva hindrar inte överlåtelse

2015-10-22 i Gåva
FRÅGA |Min sambo har fått ett fritidshus i gåva av sin mamma. I gåvobrevet står det att: Gåvotagaren äger rätt att överlåta gåvan utan gåvogivarens samtycke. I nästastycke står det: Gåvan och all avkastning därav, samt vad som kan komma att träda i gåvansställe skall utgöra gåvotagarens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods. Gåvotagarenäger ej rätt att förordna annorlunda genom äktenskapsförord. Tanken är att min sambo ska överta ett skuldebrev och banken vill att vi båda två står på lånen.Kan min sambo ge halva huset till mig i gåva efter detta gåvobrev? Jag vill ju inte ta lån på någotsom jag inte äger panten i.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Gåvan kom med vissa villkor, men din sambo har rätt att ge bort fritidshuset (eller del av det) om han vill. Detta innebär precis vad det låter som. Han kan alltså ge hälften till dig om han så skulle vilja. Det andra villkoret innebär bara att gåvan eller vad som träder i dennas ställe (t.ex. om sambon skulle sälja huset och få pengar) inte skall ingå i bodelningar. Det hindrar inte honom från att ge bort egendom, och därför finns det inget hinder för er att göra som du skriver.Återkom gärna om det är något som är oklart eller om ni undrar något mer kring det här!Hälsningar,

Betydelse av gåvobrev mellan makar

2016-11-03 i Gåva
FRÅGA |Innan jag gifte mig ägde jag en fastighet ensamt där min nuvarande fru så småningom flyttade in i. Vi sålde sedan huset och har byggt ett nytt tillsammmans. Jag har dock ensam lagfart för det nya huset också, tyckte att det var enklast så att deklarera reavinst. Då det nya huset är förvärvat under vårt äktenskap borde det egentligen inte spela någon roll vem som ägar lagfarten. Vi ville dock symboliskt vara lika delägare, varför jag skrev ett gåvåbrev mellan makar. Meningen var att vi skulle äga 50:50, men vi glömde helt enkelt att skriva detta med i gåvobrevet. Av denna anledning har min fru aldrig utnyttjat gåvobrevet för att ändra lagfarten. Vi stå därför nu i ett läge där jag har 100% lagfart och min fru ett 100%ig gåvobrev registrerat. Hur rätta vi till det så att det blir 50:50? Annulera gåvobrevet? Skriva nytt gåvobrev? Har det egentligen någon betydelse?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret beror på vilket syfte ni har med gåvobrevet. Jag kommer dock att börja med att förklara hur den familjerättsliga situationen ser ut gällande makars egendom. Sedan kommer jag att diskutera vilken betydelse gåvobrev har.Eftersom ni är gifta så kommer ni dela på allt giftorättsgods på hälften vid en eventuell bodelning, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning blir aktuell om ni skiljer er eller vid dödsfall, 9 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods definieras som all makes egendom som inte är särskild undantagen som enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Egendomen är enskild om en av situationerna nämnda i 7 kap. 2 § ÄktB är aktuell. Från vad jag kan läsa i er situation är fastigheten således giftorättsgods och varken lagfarten eller ert gåvobrev ändrar på detta. Däremot om det skulle finnas ett ett äktenskapsförord eller annan handling som utnämner fastigheten som enskild egendom kommer den inte ingår i bodelningen. I så fall är det värt att ändra på den aktuella handlingen som nämner enskild egendom om ni vill att fastigheten blir giftorättsgods. Dessutom ärver makar efter varandra. Det innebär att vid dödsfall sker det först en bodelning, sedan ett arvskifte då den efterlevande får allt. Det enda som kan krånglar till detta är om det finns särkullbarn. I så fall kan särkullbarnet gör anspråk på sin arvslott direkt som dras från kvarlåtenskapen innan den efterlevande maken får resterande. See 3 kap. 1 § ärvdabalken.Betydelsen av ett gåvobrev är att det utgör bevis för att ett sådant avtal finns därför är bra att ha om det skulle uppkomma en tvist om avtalet existens eller innehåll. Från en familjerättslig synpunkt såsom genomgått ovan, är det därför kanske inte så betydelsefullt då ni är ense att ni äger hälften var. Med detta sagt skadar det ingen om ni rättar till misstaget. Om ni vill säkerställa för er själva och för utomstående att ni äger hälften var är det en bra idé. Det gör ni genom att skriva ett nytt gåvobrev där ni gör klart att det gamla inte ska gälla. Jag vill påminna om att det finns ett formkrav när fastigheter ges bort enligt 4 kap. 29 § och 4 kap. 1 § jordabalken. Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om gåvogivaren (dig) och gåvotagaren (din fru), vilken fastighet gåvan avser samt till vilken andel. Dessutom ska båda parter underteckna det.Kolla gärna Lawlines avtalstjänst där ni kan få hjälp att upprätta ett korrekt gåvobrev, länken finns här.Med vänlig hälsning,

Kan det bli problem om endast en make står som ägare?

2016-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min make är gifta sedan flera år. Skrev ett testamente innan giftermålet men gissar att det i och med giftermålet inte längre gäller. Vi har båda tre barn var sedan tidigare, men inga gemensamma.Nu till min fråga som uppkom i samband med att vi köpte en ny bil och skrev den på maken. Det innebar att jag plötsligt insåg att maken står registrerad på tre av våra tre bilar, jag inte på någon. Är det till nackdel för mig eller mina barn ifall maken skulle dö före mig? Tilläggas bör att vi har lån på två av dem.Samma gäller de bankkonton vi har. Vi sparar tillsammans men maken är registrerad hos banken på kontona.Vad säger lagen om detta??Tack på förhand.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara upprättat skiftligen med två vittnen som har bestyrkt handlingen med sina namn. De måste veta om att handlingen är ett testamente men inte vad som står däri enligt 10 kap. 1 § ÄB. Det är dock inte tillåtet att bevittna sitt eget testamente, för en make eller sambo, syskon, någon som står i rätt upp- och nedstigane släktskap eller svågerlag. Om du upprättat ett testamente som uppfyller dessa formkrav är huvudregeln att det är giltigt. Ett testamente återkallas skiftligen, genom att testamentet förstörs eller om testatorn otvetydligt ger till känna att förordnandet inte längre är till uttryck för personens yttersta vilja enligt 10 kap. 5 § ÄB. Jag skulle säga att huvudregeln är att testamentet du skrivit fortfarande är giltigt om det inte av omständigheterna framgår att så inte är fallet, vilket är svårt för mig att bedöma när jag inte vet vad som står i det. Är du osäker på dess giltigthet kan du alltid återkalla hela förordnandet på något av ovanstående sätt och skriva ett nytt testamente eller ändra i det befintliga. Vill du göra det så gäller samma regler som för när man upprättar testamente enligt 10 kap. 5 § ÄB. Att bilarna samt bankkontona är registrerade på din make är inte till nackdel per automatik, det som är relevant är om de utgör giftorättsgods eller enskild egendom. Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods vilket enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB kan egendom kan vara enskild t ex genom äktenskapsförord, testamente eller gåva men om makarna inte kommit överrens om något eller fått egendomen med ett förbehåll om att den ska vara enskild så är den giftorättsgods. Om egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods har betydelse vid en bodelning med anledning av dödsfallet. När en make dör ska det förrättas bodelning eftersom att äktenskapet då upplöses. Om ni endast har giftorättsgods så är huvudregeln att det inte spelar någon roll om ni äger egendomen tillsammans eller om egendomen är den en av er makars giforättsgods, efter bodelningen då kommer 50 % av egendomen vara den framlidne makens kvarlåtenskap och 50 % vara den efterlevande makens giftorättsgods. På så sätt spelar det ingen roll om din make dör före dig, om bilarna och konotona är giftorättsgods kommer du få del av dess värde i bodelningen. Det skulle dock kunna bli till nackdel för dina barn om du dör först eftersom det finns ett undantag från huvudregeln om att giftorättsgodset delas 50/50 vid en bodelning. Undantaget finns i 12 kap. 2 § ÄktB och säger att vid en bodelning med anledning av en makes död ska, om den efterlevande maken begär det, vadera sidan behålla sin andel av giftorättsgodeset. Om din make har mer giftorättsgods än dig innebär det att din kvarlåtenskap blir mindre och att dina barn därför får ett mindre arv.Det är då relevant om bilarna som ni båda betalat till men står på din make utgör er bådas egendom eller inte. Det kallas samäganderätt och reglerna om det finns i lag om samäganderätt. Trots att din make står på bilarna och bankkontona så kan det föreligga dold samäganderätt, vilket innebär att du är samägare med din make trots att du inte står som ägare. För att det ska föreligga finns det tre kriterier, 1. Egendomen har köpts för gemensamt bruk2. Du som som inte står som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidra till köpet,3. Båda du och din make har avsett att äganderätten skall vara gemensam.Det kan vara så att det föreligger dold samäganderätt vad gäller bilarna och bankkontona och värdet av dem därför också utgör ditt giftorättsgods. Om det blir tvist måste det dock bevisas, när du är avliden. Det kan därför vara bra att ni upprättar ett samäganderättsavtal där ni tydliggör hur ägandet till bilarna samt kontorna ser ut, för att undvika problem. Jag kan inte hitta något rättsfall där det avgjorts om det förelegat dold samäganderätt till ett bankkonto och för att göra det så tydligt som möjligt och undvika problem skulle jag rekommendera att ni istället sparar pengar på ett gemensamt konto. Om du vill ha hjälp att upprätta ett korrekt juridiskt testamente kan du få det här. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett samäganderättsavtal går det att få här. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om uppkomst av enskild egendom

2016-03-16 i Gåva
FRÅGA |Min man har avlidit och mina 3 barn kommer att få ett förskott på arv/gåva på 1 milj. kr var. Är gåvan mina barns enskilda egendom eller kommer den att delas med maken ? Har en sambo rätt till häften av beloppet?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Din frågeställnings kommer att besvaras med hjälp av Äktenskapsbalken (ÄktB) och Sambolagen (SamboL).För att egendom ska göras enskild fordras att detta framgått utav endera ett testamente eller ett gåvobrev, alternativt genom äktenskapsförord dina barn och deras makar sinsemellan, jfr ÄktB 7:2. I en samborelation är det endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som utgör s.k. samboegendom. Detta innebär att såvitt gåvomottagaren inte använder gåvan till att förvärva gemensam bostad eller gemensamt bohag med, så kommer dennes sambo således inte ha rätt till någon del av gåvan. Här gäller även lika äktenskapssituationen att gåvor med förbehåll om att de ska vara mottagarens enskilda undantas från samboegendomen, jfr SamboL 3-6 §§.Behöver du hjälp att upprätta ett juridisk korrekt gåvobrev med den eftersträvade lydelsen kan jag rekommendera Lawlines prisvärda tjänst för detta ändamål. Denna hittar du här. Med vänlig hälsning,

Gåva av fastighet

2015-07-01 i Gåva
FRÅGA |Jag vill ge 50% av min ärvda fastighet till min fru. Hon står redan på lånen till 50%.Jag vill att förutsättningarna för ägandet är desamma som om vi köpt fastigheten tillsammans.Räcker det att jag i gåvobrevet skriver:"Jag (Namn), (pers nr), ger härmed 50% av fastigheten (fastighetsbeteckning) till min fru (namn), (persnr). Fastigheten ska därmed inte längre betraktas som min enskilda egendom utan som vår gemensamma egendom."samt bevittna detta med två oberoende vittnen och skickar in det till skattemyndigheten för registrering?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det gåvobrev du beskriver räcker i stort sett. Naturligtvis skall även både du och din fru skriva under på gåvobrevet. Resultatet av det blir alltså att ni äger 50 % av fastigheten. Eftersom din fru har fått halva fastigheten som gåva av dig, följer omkostnadsbeloppet från den du ärvde fastigheten från med om en försäljning senare skulle bli aktuell. Exempelvis kan det vara så att en av dina föräldrar var den som först ägde fastigheten och då hade betalat 900000 kr för den. Detta, plus vissa andra kostnader för t.ex. renovering, får räknas av från intäkterna vid en senare försäljning. Eftersom du fick fastigheten genom arv skulle beloppet "följa med" och du skulle få räkna bort de 900000 kr om du sålde fastigheten. På samma sätt följer omkostnadsbeloppet med vid gåva, och ger man bort 50 % av en fastighet är det självfallet halva omkostnadsbeloppet som följer med (i mitt exempel 450000 kr).Kort sagt är alltså efter överlåtelsen ägarförhållandena och de skatterättsliga konsekvenserna desamma för er båda.Jag är dock lite osäker på din formulering om enskild egendom. Att något är enskild egendom innebär ju att det inte ingår vid bodelning, och enskild egendom kan t.ex. uppstå genom arv eller äktenskapsförord (Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2 §§ https://lagen.nu/1987:230). Om det är så att fastigheten enligt arvet är din enskilda egendom, förblir den halva du har kvar det trots gåvan! Detta kan naturligtvis påverka en framtida bodelning, och lämpligast kan väl i så fall vara att även din frus andel av fastigheten är enskild egendom. I så fall måste ett äktenskapsförord upprättas. Se 7 kp. 3 § Äktenskapsbalken för de bestämmelserna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,