Förbehåll med gåva

2018-01-29 i Gåva
FRÅGA |Hej,jag har några fonder i Handelsbanken som jag tänkt ge min son i gåva som enskild egendom.Hur kan jag skriva ett sådant eller finns någon mall att ladda ned?
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ge din son en gåva, i form av fonder, och att gåvan ska anses som enskild egendom.Jag rekommenderar att du, med gåvan, skriver ett gåvobrev, där du gör din önskan klar. Möjligtvis genom formuleringen;"Härmed överlåter jag (ditt namn och personnummer) dessa fonder (förtydliga vilket fonder det rör) till X (personnummer), i form av en gåva. Denna gåva ska ses som X enskilda egendom."Detta kallas ett förbehåll, och kommer vara bindande för din son. Om du vill att han själv ska kunna välja om fonderna ska kunna bli giftorättsgods (och då föremål för eventuell bodelning vid skilsmässa) kan du tillägga;" X har dock rätt att genom äktenskapsförord göra egendomen till giftorättsgods"Skulle du vilja ha hjälp att upprätta ett gåvobrev kan du få hjälp av oss på Lawline härHoppas detta svarade på din fråga!Vänligen,

Kan man skriva gåvobrev som säger att det ska vara enskild egendom i efterhand?

2018-01-09 i Gåva
FRÅGA |HejMin dotter ska skiljas och jag undrar över vissa tillhörigheter som hon fått i gåva. En fotölj, en tv och ett skåp dessa fick hon i gåva innan de gifte sig och vi vill skriva gåvobrev så de inte tas med i bodelning. Hur gör man detta?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Man kan inte i efterhand skriva ett gåvobrev om att en gåva som en person tidigare fått ska vara enskild egendom. Man kan inte i efterhand påverka och sätta upp villkor för egendom som man inte längre äger. Att det skulle anses som enskild egendom ska alltså ha framkommit redan vid gåvotillfället.Ett sätt för din dotter att ändå få dessa gåvor till att bli enskild egendom är genom äktenskapsförord som även kan skrivas under äktenskapet och alltså inte endast inför ett äktenskap (7 kap. 3 § äktenskapsbalk). Då krävs förutom att det är skriftligt även att båda makarna skriver under äktenskapsförordet vilket eventuellt kan bli svårt om skilsmässa nu redan är aktuellt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Får jag ge bort min egendom?

2017-11-27 i Gåva
FRÅGA |Hej. Jag och min fru äger 50% var av en bostadsrätt värd 3.6milj. Lån 1.6 milj. Jag har 4 vuxna särkullbarn . Hon har 2 barn som jag adopterat. Ssmtliga barn är utflugna och myndiga.Vi har inget äktenskapsförord. Kan jag ge henne min del av bostadsrätten + en tomt taxerad till 60.000kr. Hon har 15 års arbete kvar till pension med en årslön för närvarande på 500.000 kr före skatt och jag pension på 200.000 före skatt
Josefine Dahlqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Äganderätten är en central rättighet i Sverige. I den ingår rätten att själv fritt förfoga över din egendom. Som utgångspunkt så står det dig således fritt att ge bort såväl din del av bostadsrätten som tomten till din fru.Din äganderätt kan dock begränsas av andras rätt. Eftersom jag inte känner till de exakta omständigheterna i ditt fall så kan jag inte säga exakt vad som gäller för dig. I ditt fall så bör i vart fall krävas att banken går med på att din fru tar över lånen för bostadsrätten alternativt att du fortsätter att stå på lånet. I övrigt så är det bra att veta att du till exempel inte fritt får ge bort din andel eller tomten om den samägs, är belånad, du själv har skulder som du saknar täckning för om du ger bort egendomen eller om gåvo eller testamentsvillkor säger att du inte får överlåta egendomen.Lycka till!Vänligen

Gåva av klocka till flickvän - gåvogivare nu avliden och efterlevande make vill ha tillbaka klockan

2017-10-24 i Gåva
FRÅGA |Min pojkvän, som också var min sambo, gick bort tidigare i år. Han var egentligen gift med en annan kvinna, men hans äktenskap hade varit dåligt väldigt länge och han hade lämnat henne, blivit tillsammans med mig och flyttat in med mig. Han hade alltså klart och tydligt sagt till henne att han vill skiljas och dessutom flyttat ifrån henne, men de hade inte kommit till den juridiska biten än. Under vår tid tillsammans gav han mig en klocka som är relativt värdefull (värd ett par tusen kronor troligtvis), som varit hans men som han hade "växt ur" då han gick upp i vikt pga träning/muskler. Han sa alltså klart och tydligt "du får den, den är din". Så jag har haft den sedan dess. Nu efter hans död så påstår hans före detta (som tyvärr fortfarande är hans fru juridiskt sett) att hon har rätt till klockan för att den var hans. Hon vill inte tro på att han gav den till mig! Jag älskar klockan och vill så väldigt gärna behålla den då den var en del av honom, så att säga.Vad är det som gäller i det här fallet? Muntligt råder det inga tvivel om att klockan var en gåva till mig, men jag kan ju för mitt liv inte bevisa det för henne. Jag är förtvivlad och vill inte förlora det lilla jag har kvar av honom. Snälla hjälp mig. Mvh SP.S, Det finns inget testamente eller något sådant, då han var ung och dog oväntat i en olycka.
Ahmet Ercin |HejJag beklagar sorgen.När ett äktenskap upphör genom att ena maken går bort ska bodelning ske mellan makarna. I bodelning ingår giftorättsgods och denna egendom ska, efter avdrag för varje makes skuld, läggas ihop och sedan delas med hälften (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Giftorättsgods är allt som makar äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådan egendom som till följd av testamente, gåvovillkor eller äktenskapsförord ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Den efterlevande maken ärver vid ena makens bortgång inte bara giftorättsgodset utan även hans enskilda egendom såvida inget annat testamenterats av honom (3 kap. 1 § ärvdabalken).Frågan är emellertid om klockan är att anse som hans giftorättsgods eller enskild egendom och således ärvas av henne - eller om det numera är din.Illojal transaktionNär talan om äktenskapsskillnad väcks så blickar man tillbaka som mest tre år i tiden för att se vilken egendom av större värde som makarna utan den andra makens samtycke gett bort till andra, så kallade illojala transaktioner i syfte att minska andra makens anspråk i bodelningen (11 kap. 4 § ÄktB). Det rör sig i förevarande fall visserligen om en klocka av inte obetydlig värde men det får ställas mot hans övriga egendom, om klockans värde utgör 10 % av nettogiftorättsgodset (hans giftorättsgods i bodelningen med avdrag för skulder) så är det en illojal transaktion och ska dras av från hans del i bodelningen - dvs. han skulle då få mindre efter en skilsmässa. Men eftersom de aldrig påbörjade skilsmässan rent juridiskt blir regeln inte tillämplig. Bodelningen sker ju på grund av bortgång. Även om regeln skulle bli tillämplig så skulle värdet av klockan bara dras av från hans del i bodelningen och inte innebära att hon följaktligen har rätt att återfå klockan.Är det din då?En gåva blir giltig först när gåvan övergått till den avsedda gåvomottagaren (tradition). Det ska finnas en gåvoavsikt och han ska vara kapabel till att förstå att han gett bort en klocka. Oftast upprättas gåvobrev med två vittnen och registreras hos Skatteverket om det rör sig om en gåva av större värde. Detta för att skydda mot att klockan utmäts för att täcka gåvogivarens skulder. Nu vet jag inte om han haft mer skulder än tillgångar eller om hur mycket klockan är värd i förhållande till hans egendom. Du ska hävda att gåvan är giltig eftersom den uppfyller både kravet på tradition och gåvoavsikt, och att egendomsförhållanden som han haft med sin fru inte ska belasta dig eftersom du varit i god tro över gåvan. Försök spara din och hans konversationer. Detta används som bevis för att en gåvoavsikt funnits på grund av er nära relation. Om hon hävdar att det är en illojal transaktion så har det ingenting med dig att göra, värdet av klockan får då bara dras av från hans del i bodelningen vilket hon ändå ärver. Jag ser inga större möjligheter för henne att få tillbaka klockan eller kräva dig på värdet av den. Klockan torde utifrån uppgifterna i din fråga alltså numera vara din.Hoppas du fick svar på din fråga och hör av dig om du har fler frågorBästa hälsningar

Ska man i ett kontrakt skriva att man äger olika andelar av bostaden?

2018-01-28 i Avtal
FRÅGA |Skall låna ut pengar till del av insats till den bostadsrätt dottern och hennes man skall köpa. Är det bäst att de I kontraktet skriver att de äger olika andelar av bostaden?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Eftersom det av frågan framgår att din dotter är gift finns två saker att beakta vid köpet. Det första är mycket riktigt att andelen av huset bör framgå i köpehandlingarna. Det andra är att andelen bör undantas som enskild egendom i ett äktenskapsförord ifall ni vill undvika att värdet ligger till grund för en eventuell framtida bodelning. När man köper en bostadsrätt är det den som står på kontraktet som antas äga bostaden om inget annat kan påvisas. För det första är det alltså av vikt att både dottern och hennes man undertecknar kontraktet som köpare. Vid samägande presumeras att ägarna har lika andelar, det vill säga att de äger hälften var. Av bevisskäl är det därför av betydelse att även de tänkta andelarna av huset klart framgår i köpehandlingarna.Att egendom, så som en andel av en bostadsrätt, är den ena eller andra makens ska klart skiljas från huruvida egendomen är giftorättsgods eller inte (se 1:3 och 7:2 äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas att egendomen kommer ingå i en eventuell bodelning, alltså ligga till grund för den uppdelning av den totala mängden tillgångar som sedan delas lika. För att egendomen inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning krävs alltså att din dotter och hennes sambo undantar andelarna i bostadsrätten genom ett äktenskapsförord – även om andelen är hennes enligt köpehandlingarna.Jag rekommenderar alltså att din dotter och hennes man tydligt anger vilka andelar i huset det är de köper i köpehandlingarna. Ifall ni vill undvika att gå miste om insatsen genom att den delas upp i en eventuell framtida bodelning är det dessutom viktigt att din dotter och hennes man undantar hennes andel i ett äktenskapsförord. Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!Vänligen,

Skuldebrev och preskriptionstid

2017-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag vill veta vad detta betyder för mig när jag ska ingå ett äktenskap. Det är min mans jurist och min snart blivande man, som vill att jag ska skriva under detta om vi ev. skiljer oss. Förstår inte riktigt mig på detta skuldbrev som dom vill att jag skriver underJag tror att det blev missförstånd sist jag skickade till er för det är min man som förbinder sig att betala en summa till mig eftersom han vill att vi ska ha ektenskapsförord och att om vi skulle skilja oss så får jag ingenting av allt han äger utan endast detta skuldebrev. Sedan skriver juristen att vi båda är införståda med reglerna om preskription, vilket jag inte blivit informerad om (Min mans namn) XXXXXX XXXXX förbinder mig här med att betala en summa till (mig som ställer frågan) XXXXX XXXXX, motsvarande 4,5 x vid var tid gällande prisbasbelopp (för 2017 uppgår prisbasbeloppet till 44.800 kronor och det sammantagna beloppet sålunda till 201.600 kronor)Skulden kan sägas upp till betalning tidigast 24 månader efter undertecknandet av denna handling. Efter den tidpunkten får skulden sägas upp till betalning efter anfordranSkulden löper inte med någon ränta , utöver den värdesäkring som blir följden av regleringen till prisbasbeloppet Båda parter är informerade om och införstådda med reglerna om preskription
Hanna Salajin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att förklara lite allmänt om hur det funkar med skuldebrevet. Sedan kommer jag gå närmare in på prisbasbelopp och preskription.Äktenskapsförord och anledning till skuldebrevetMakars egendom är som huvudregel giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ni vid en bodelning ska dela lika enligt likhetsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Du nämner att ni ska ha ett äktenskapsförord. Äktenskapsförord är ett av verktygen som kan nyttjas för att få giftorättsgods till enskild egendom (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Du nämner att din man ska få behålla sin egendom, egendomen ska alltså bli enskild egendom. Du ska få skuldebrevet. Skuldebrevets beloppSkuldebrevet innebär att din man förbinder sig att ge dig 4,5 x prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska Centralbyrån och fastställs av regeringen. Prisbasbeloppet ändras varje år vilket är anledningen till att det i skuldebrevet står att din man ska utge 4,5 x prisbasbeloppet som är gällande när betalning ska ske. Vidare ska ingen ränta utbetalas utan det du ska få är 4,5 x det prisbasbelopp som gäller när betalning ska ske. Tidpunkt för betalning och preskriptionSkuldebrev kan innehålla ett visst datum då den förfaller vilket innebär att betalning ska ske visst datum. Skuldebrev kan dock också sakna datum då den förfaller. Så är det med skuldebrevet du har. I skuldebrevet står det istället att betalning sker tidigast 24 månader efter att skuldebrevet undertecknats samt att skuldebrev ska betalas vid anfordran. Det innebär att du inte kan kräva att få betalt under de första 24 månaderna efter undertecknande. Därefter kan du närsomhelst säga att du vill ha betalt och då ska du omedelbart få betalt (5 § skuldebrevslagen). Viktigt att veta är dock att du inte kan vänta hur länge som helst med att kräva betalning. Den allmänna preskriptionstiden är 10 år (2 § preskriptionslagen). Preskription innebär att efter 10 år förfaller din fordran vilket innebär att du inte har någon rätt till betalning. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att skuldebrevet blivit lite klarare. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,

Maken betalade min skuld till Kronofogden - lån eller gåva?

2017-11-19 i Avtal
FRÅGA |Hej,Om min make betalar av en skuld till kronofogdemyndigheten åt mig från sitt bankkonto direkt in på KF myndighetens bankgirokonto under äktenskapet, är det en gåva eller ett lån? Vi har aldrig pratat om något lån och inte någon gåva, vi har ett äktenskapsförord som säger att allting som vi ägde innan och all avkastning inte är giftorätt, men inbetalning gjordes av min make under äktenskapet och nu påstår han att det var ett lån. Det finns inget skriftligt eller muntligt avtal mellan oss ang den summan han betalade av till KF myndigheten. Han vill nu genom bodelningen ha tillbaka dessa pengar av mig, jag har vittnen på att han betalade av detta för att vi skulle kunna ta ett bolån tillsammans för att köpa bostad, han backade dock ur detta och jag står nu på gatan och han vill skilja sig.
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer tyvärr inte utifrån de uppgifter du lämnat kunna ta ställning till om betalningen av din skuld till kronofogden ska ses som ett lån eller en gåva. Det avgörande är nämligen vad ni egentligen kommit överens om, vilket är svårt för en utomstående att bedöma då ni varken har något skriftligt eller uttalat avtal.Inom juridiken används något som kallas för "bevisbörderegler" för att kunna lösa sådana här tvister. Det innebär att det är upp till personen som har "bevisbördan" att bevisa att sitt påstående är sant.När det gäller er situation - det vill säga huruvida ett överfört belopp ska anses utgöra ett lån eller en gåva - är det den som hävdar att överföringen var en gåva som har bevisbördan för sitt påstående. Detta innebär att om er tvist tas till domstol kommer det vara du som ska bevisa att betalningen av skulderna var en gåva.Jag rekommenderar att du i första hand försöker komma överens med din make för att undvika en kostsam tvist i domstol. Om detta inte är möjligt kan du försöka väcka talan mot honom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättning för del av hyreskontrakt

2017-10-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej Lawline,Jag är närmare 60 år och omgift sedan 4 år. Vi har båda barn i tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord.( Allt mitt är mitt, allt ditt är ditt ).Min make kommer att sälja sitt radhus med vinst.Vi kommer att flytta till min hyresrätt på attraktiv adress och min make önskar komma med på hyreskontraktet. Vad är ev. skälig ekonomisk kompensation för detta ?Jag vill ju inte förlora hyresrätten vid ev. skilsmässa...Hur skyddar jag mig på bästa sätt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte lagligt att överlåta delar av eller ett helt hyreskontrakt. En hyresrätt får inte ha ett ekonomiskt värde och enligt 12 kap 65 § jordabalken, kan den som säljer del av eller ett helt förstahandskontrakt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Det är dock möjligt för er att skriva ett äktenskapsförord, i vilket ni bestämmer att din hyresrätt ska vara enskild egendom. Den anses i sådana fall vara enbart din hyresrätt. Man måste dock vara medveten om, att vid en eventuell bodelning, så har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att överta den (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Denna regel gäller alltså även i det fall ni skrivit ett äktenskapsförord om att hyresrätten ska vara enskild egendom. Det går alltså inte att avtala bort rätten till övertagande av gemensam bostad.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen